Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By matthewdinh242
#928892

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ ở công ty công trình giao thông 1 Hà Nội

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về kế toán NVL 3

I- Khái niệm, đặc điểm vai trò 3

1- Khái niệm 3

2- Phân loại 4

II- Đánh giá vật liệu CCDC theo giá thực tế 6

1- Giá thực tế vật liệu 6

2- Giá thực tế vật liệu xuất kho 7

III- Đánh giá vật liệu CCDC theo giá hạch toán 8

1- Nhiệm vụ 9

2- Thủ tục quản lý nhập kho 9

3- Thủ tục nhập xuất kho NVL 10

4- Các phương pháp kế toán chi tiết 17

5- Kế toán tổng hợp 21

Phần thứ hai: Tình hình thực tế công tác kế toán 26

I- Đặc điểm tình hình chung 26

1- Vài nét về sự hình thành 27

2- Hệ thống sổ kế toán NVL 28

3- Đặc điểm tổ chức sản xuất 29

II- Thực trạng công tác kế toán 38

1- Đặc điểm vật liệu công cụ công cụ 38

2- Đánh giá vật liệu 40

3- Kế toán chi tiết NVL 42

4- Kế toán tổng hợp NV 48

Phần thứ ba: Một số ý kiến nhận xét 63

I- Những nhận xét chung 63

II- Một số kiến nghị và giải pháp 64

Kết luận 70

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Công ty đã không ngừng chú trọng đến chất lượng của từng công trình, cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ công nhân viên chức, trang bị thêm máy móc để phục vụ cho những công trình có quy mô lớn, trình độ kỹ thuật cao nhhư dải thảm bê tông nhựa ASFAN.
Đặc điểm từ năm 1996 đến nay, do xác định được hướng đi đúng đắn nên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát triển mạnh mẽ, sản lượng không ngừng tăng, nộp ngân sách cho Nhà nước cũng tăng và đới sống của công nhân viên của Công ty được cải thiện đáng kể.
Vượt lên mọi khó khăn để đứng vững trong nền kinh tế thị trường như hiện nay là cả một sự cố gắng lớn của cán bộ lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.
Cơ sở vật chất của Cônng ty bao gồm:
- Khu nhà văn phòng hai tầng kiên cố trên tổng diện tích 570m2 tại số 3 Hoà Mã.
Khu nhà xưởng: 3100m2
Khu nhà đội xe: 950 m2
Hai nhà kho nội :2764m2 và một kho đá ngoài trời.
Ba khu nhà làm việc của 3 Đội duy tu với tông diện tích là 6272m2
Số lượng xe tải, xe con, máy thi công thiết bị của công ty càng ngày càng
tăng và được năng cấp để phù hợp với các công trình.
Trong những năm gần đây Công ty đã đạt được những thành tích sau đây:
Chỉ tiêu
ĐVT
1999
2000
Tải sản cố định
1.000.000đ
4.272
4.972
Tải sản lưu động
1.000.000đ
1.217
1.217
Doanh thu
1.000.000đ
13.910
29.000
Lãi
1.000.000đ
356
725
Nộp ngân sách Nhà Nước
1.000.000đ
859
1.100
Thu nhập bình quân CNV/tháng
1.000.000đ
0.55
0.60
Số công nhân
Người
300
303
2. Hệ thống sổ kế toán nguyên vật liệu, CCDC ở Công ty Công trình Giao thông i Hà Nội.
2.1. Kế toán chi tiết. Nguyên vật liệu, CCDC áp dụng phương pháp ghi thẻ song song nên ở Công ty có các sổ sau:
ở kho: thẻ kho.
ở phòng kế toán: sổ chi tiết, sổ tổng hợp N - X - Tồn kho nguyên vật liệu,
CCDC.
2.2. Kế toán tổng hợp. áp dụng hình thức nhật ký chứng từ, Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có các loại sổ sau:
Sổ chi tiết số 2- TK331: (Phải thanh toán với người bán).
Sổ chi tiết này được Cônng ty mở để theo dõi việc thanh toán với đơn vị bán. Đối với những đơn vị thường xuyên được phản ánh trên một tờ sổ hay một quyển sổ. Nhưnng ngược lại, với dơn vị có quan hệ thường xuyên thì được phản ánh chung trên một tờ sổ hay một quyển sổ. Việc ghi sổ chi tiết số 2 được thực hiện trên nguyên tắc mỗi hoá đơn chứng từ ghi một dòng theo thứ tự thời gian hoá đơn, chứng từ về phòng kế toán và theo dõi cho đến khi xong hoá đơn đó.
NKCT số 5: sổ này gồm hai phần chính:
+ Phần ghi có TK 331, ghi nợ các TK có liên quan.
+ Phần theo dõi thanh toán ghi nợ TK 331, có các TK liên quan.
Sổ NKCT số 5 được dùng để phản ánh tổng quát quan hệ thanh toán giữa Công ty với các đơn vị bán vật tư . . . cho công ty. NKCT số 5 được ghi vào cuối tháng trên cơ sở sổ chi tiết số 2. Cuối tháng tiến hành cộng sổ NKCT số 5, đối chiếu số liệu với sổ kế toán khác đẻ đảm bảo số liệu chính xác để ghi .vào sổ cái TK 331 và bảng kê số 3, phần nhập trong tháng, dòng “NKCT số 5”.
Ngoài ra công ty còn có:
Sổ NKCT số 1: Ghi có TK 111 - tiền mặt.
Sổ NKCT số 2: Ghi có TK 112 - tiền gửi ngân hàng.
Để theo dõi việc sử dụng của từng đội kế toán của Công ty mở sổ chi tiết
cho từng đội sản xuất căn cứ vào từng hoá đơn xuất kho nguyên vật liệu, CCDC.
Tổng các sổ chi tiết các đội sản xuất được ghi vào bảng kê số 3, phần xuất dùng trong tháng.
Căn cứ vào bảng kê số 3 - phần xuất dùng trong tháng, kế toán tổng hợp lập: “Bảng phân bố nguyên vật liệu, CCDC”, bảng gồm có hai phần chính:
+ Phần “ Ghi có các TK 152, TK 153 “.
+ Phần “ Đối tượng sử dụng “
Sổ cái TK 152: được mở vào cuối tháng, số liệu ghi vào sổ cái được căn cứ vào số liệu từ bảng kê số 3.
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy của công ty:
3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất.
Công ty Công trình giao thông 1 Hà nội là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Sản phẩm chủ yếu của Công ty làm ra là những con đường theo kế hoạch đặt ra của Nhà nước nên nó mang tính chất Quốc gia. Do vậy, Công ty Công trình giao thông 1 Hà nội tổ chức thành 6 đội. Trong đó có ba đội đảm nhận việc duy tu bảo dưỡng các tuyến đường thuộc ba huyện ngoại thành Hà nội đó là.
Đội duy tu Gia Lâm
Đội duy tu Đông Anh
Đội duy tu Sóc Sơn
Hai đội chuyên làm công việc nâng cấp và làm mới các tuyến theo kế hoạch, các công trình ngoài, các công trình đấu thầu.
Đội xây dựng số 4
Đội xây dựng số 5
Ngoài ra còn có một đội thi công cơ giới phục vụ máy móc, phương tiện
vận chuyển để thi công các công trình khi có lệnh.
Sơ đồ số 6. Cơ cấu sản xuất chung của công ty
Công ty công trình
Giao thông i Hà Nội
Bộ phận quản lý
Bộ phận sản xuất
Hành chính sự nghiệp
Bộ phận KH-KT
Bộ phận Vật tư
Bộ phận kế toán
Bộ phận tổ chức
Bộ phận quản lý -
đường xá
Khảo sát thiết kế
Đội duy tu Gia Lâm
Đội duy tu Đông Anh
Đội duy tu Sóc Sơn
Đội xây dựng số 4
Đội xây dựng số 5
Đội thi công cơ giới
Bộ phận
Hành chính
Bảo vệ
Sơ đồ quá trình sản xuất.
Đào
lắp
san nền
Làm
nền
đường
Chồng
đá hộc
chân
khay
Rải
đá
2 *4
Lu
lèn
Tưới nhựa
Lu lèn
Tưới
Nhựa
Dính
Bám
Rải
thảm
ASFAN
Lu
lèn
3.2 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
Công ty Công trình giao thông i Hà Nội tổ chức thành các phòng ban sau:
Ban Giám đốc
Phòng tài chính - kế toán
Phòng chế độ
Phòng kế hoạch
Phòng kỹ thuật
Phòng hành chính
Phòng quản lý đường xá
Phòng khảo sát thiết kế
Phòng bảo vệ
Phòng vật tư
Nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban như sau:
Ban Gián đốc: Bao gồm Giám đốc và hai phó Giám đốc. Trong đó, Giám
đốc phụ trách toàn bộ công việc sản xuất kinh doanh của toàn bộ Công ty. Còn hai phó giám đốc làm nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc: một phó giám đốc trực tiếp chỉ đạo công việc duy tu, một phí giám đốc trực tiếp chỉ đạo việc làm mới các công trình. Hai phó giám đốc tham gia đề xuất với Giám đốc những chủ trương biện pháp để tănng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.
Phòng kế hoạch kỹ thuật: lập dự toán, bản vẽ, hồ sơ thiết kế các công
trình, giám sát trực tiếp các công trình mới, quản lý máy móc thiết bị, là nơi điều động máy móc đến chân công trình.Ngoài ra phòng còn xem xét khối lượng để cấp hạn mức vật tư cho các công trình.
Phòng quản lý đường xá: trực tiếp quản lý 3 đội duy tu, tiến hành lập hồ
sơ dự toán quyết toán và cung cấp hạn mưc vật tư.
Phòng chế độ: làm nhiệm vụ quản lý lao động, duyệt và thanh toán lương,
giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động.
Phòng hành chính: làm nhiệm vụ phục vụ các hội nghị của Công ty và
thay mặt cho công ty tiếp khách đến giao dịch, tổ chức mua sắm các thiết bị văn phòng, quản lý lưu trữ các hồ sơ công văn.
Phòng tài vụ: ngoài việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả
kinh doanh là cơ sở cho Giám đốc ra các quyết định sản xuất kinh doanh, bộ phận này còn cung cấp đầy đủ, chính xác các tài liệu về việc cung ứng, dự...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement