Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bentleah
#928884

Download miễn phí Luận văn Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ô tô lắp ráp ở Công ty Mekong

MỤC LỤC

Lời mở đầu

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 3

I. Khái niệm và ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 3

 1. Thế nào là tiêu thụ sản phẩm 4

 2. Mục tiêu và các nguyên tắc chủ yếu của việc tiêu thụ sản phẩm 4

 a. Mục tiêu của hoạt động tiêu thụ sản phẩm

 b.Các nguyên tắc của hoạt động tiêu thụ sản phẩm

 3. Các nhân tố ảnh hưởng đếnhoạt động tiêu thụ sản phẩm 6

 a. Các nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô

 b. Các nhân tố thuộc về môi trường tác nghiệp

 c. Các nhân tố thuộc bản thân liên doanh

 4. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 10

II. Những nội dung chủ yếu trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm 11

 1. Nghiên cứu thị trường tiêu thụ - Nội dung quan trọng của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 11

 a. Khái niệm và vai trò của thị trường

 b. Nghiên cứu nhu cầu thị trường

 2. Chính sách sản phẩm - Vấn đề cơ bản đối với sự thích ứng của sản phẩm trên thị trường. 13

 a. Khái niệm

 b. Vai trò chính sách sản phẩm

 c. Nội dung chủ yếu của chính sản phẩm

 3. Chính sách về giá cả 18

 a. Nguyên tắc định giá trong kinh doanh

 b. Chính sách định giá trong kinh doanh

 4. Chính sách phân phối trong Công ty 20

 a. Lựa chọn kênh tiêu thụ sản phẩm

 b. Lựa chọn cách tiêu thụ sản phẩm

 

5. Chính sách về khuếch trương 24

 a. Hoạt động quảng cáo

 b. Xúc tiến bán hàng

 c. Yểm trợ bán hàng

 6. Dự báo, phát hiện cơ hội và nguy cơ cạnh tranh 25

 7. Nghiệp vụ bán hàng 26

 a. Hoạt động đàm phán ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm

 b. Tổ chức kho thành phẩm

 c. Tổ chức vận chuyển hàng hoá

 d. Các cách giao nhận và hạch toán

 PHẦNII: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ô TÔ LẮP RÁP Ở CÔNG TY MEKONG THỜI GIAN QUA 31

I. Lịch sử hoàn thành và phát triển của Công ty Mekong 32

 1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Mekong 33

 2. Đặc điểm quá trình hình thành và phát triển của Công ty Mekong

 a. Đặc điểm của ngành công nghiệp sản xuất ôtô Việt Nam

 b. Đặc điểm của Công ty Mekong ảnh hưởng đến tiêu thụ

II. Thực trạng công tác tiêu thụ ôtô lắp ráp của Công ty Mekong 37

 1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm ôtô lắp ráp của Công ty Mekong 37

 2. Khả năng cạnh tranh sản phẩm Công ty Mekong trên thị trường 40

 a. Tâm lý tiêu dùng của thị trường về sản phẩm

 b. Chính sách sản phẩm đáp ứng

 c. Chính sách giá

 d. Chính sách phân phối

 e. cách thanh toán

 f. Chính sách bảo hành và hỗ trợ bán hàng

 g. Nguy cơ có các đối thủ cạnh tranh

 3. Kết quả tiêu thụ sản phẩm Công ty Mekong trong thời gian qua 46

III. Đánh giá cơ bản về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Mekong 53

 1. Ưu điểm của Công ty Mekong trong việc tiêu thụ sản phẩm 54

 2. Tồn tại và nguyên nhân trong tiêu thụ sản phẩm Công ty Mekong 55

 a. Tồn tại

 b. Nguyên nhân

 PHẦNIII: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MEKONG 58

I. Bối cảnh kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến Công ty Mekong và nền công nghiệp Việt Nam đến năm 2005 58

 1. Nhu cầu của thị trường Việt Nam 59

 2. Khả năng cung ứng sản phẩm 59

II. Các giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty Mekong 62

 1. Giải pháp với Công ty Mekong 62

 2. Kiến nghị với nhà nước 72

 Kết luận 78

 Tài liệu tham khảo 82

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


liên doanh: 20 năm kể từ ngày được cấp giấy phép.
Trụ sở: Trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, chi phánh đặt tại thành phố Hà Nội (Điều 2 - Giấy phép đầu tư).
Trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 120 Trần Hưng Đạo, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Tel : 7369739.
Fax : 367460.
Trụ sở chi nhánh tại Hà Nội.
Địa chỉ: 99 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tel : 8250395/96
Fax : 8250426.
2. Đặc điểm quá trình hình thành, phát triển của Công ty Mekong.
a. Đặc diểm của ngành công nghiệp sản xuất ôtô Việt Nam.
Quá trình đổi mới ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, giao thông vận tải - Một khâu quan trọng của kết cấu hạ tầng cũng đang trong quá trình đó. Đảng ta đã đề ra chiến lược hiện đại hoá và công nghiệp hoá đất nước để nhằm đưa nước Việt Nam lên hàng các nước Công nghiệp hoá. Chúng ta dự định hoàn thành quá trình công nghiệp hoá trong vòng 25 năm. Lúc đó dân số nước ta sẽ có khoảng 110 triệu người. Giả sử mật bộ ôtô trên thế giới lúc đó vẫn là 10 người trên 1 xe thì lúc đó nước ta sẽ có 11 triệu xe ôtô, bằng số ôtô của Nhật năm 1967. Ngày nay nước ta mới có khoảng 33. 000 xe ôtô, như vậy mức độ tăng bình quân mỗi năm khoảng 450. 000 xe otô, bàng mức tiêu thụ ô tô hiện nay ở Thái Lan, điều này hoàn toàn hiện thực đối với Việt Nam.
Trước đây, đại bộ phận nguồn gốc ô tô của ta chủ yếu là do viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa, ở Việt Nam chỉ có những nhà máy sửa chữa đại tu ôtô mà thôi. Hiện nay, ngành cơ khí ô tô của Việt Nam là ngành hoàn toàn mới. Nhu cầu mua sắm của nhân dân ngày càng tăng. Để đảm bảo nhu cầu này Việt Nam ta phải lựa chọn cách: làm lấy ôtô dùng hay mua ôtô dùng? Nếu không tổ chức sản xuất đi từ lắp ráp thi nước ta sẽ phải chi 800 triệu USD để nhập 40. 000 xe ôtô, bằng số tiền xuất khẩu 4 triệu tấn dầu thô. Ngược lại, nếu tổ chức sản xuất trong nước đi từ lắp ráp thị chúng ta thu thuế CKD ít nhất 30%, 15% thuế lợi tức, tạo công ăn viêc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng ngàn người và nếu công việc trong nước chúng ta phấn đấu để cung cấp 10% giá trị thôi thì cũng đã có một sản lượng là 80 triệu USD. Vì vậy, chủ trương phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam đi từ lắp rắp là đúng đắn.
Nghành công nghiệp cơ khí ô tô là nghành mới, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, nghành cơ khí ô tô không thể tách rời kết quả của những chính sách bảo hộ Nhà nước, đặc biệt là những chính sách hợp tác đầu tư, luật thuế cũng như các nghị định, thông tư và sự hợp tác thực hiện của các cơ quan hữu quan.
b. Đặc điểm của công ty Mekong ảnh hưởng tới tiêu thụ.
* Đặc điểm về sản phẩm: Sản phẩm ôtô là sản phẩm đặc biệt, đắt tiền so với thu nhập, tích luỹ của Việt Nam. Do đó, để tiêu thụ sản phẩm tốt, Công ty đã rất quan tâm đến các vấn đề uy tín, chất lượng, mãu mã và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Công ty Mekong thực hiện chính sách đa dạng hoá sản phẩm, Công ty lắp ráp nhiều loại xe mang nhãn hiệu FIAT Tempra của ý, Mekong Star của Hàn Quốc, Turbodaily của IVECO (Một tập doàn ôtô nổi tiếng của Châu Âu) với các chủng loại khác nhau: xe tải 2,5 và 3,5 tấn; xe con 5 chỗ, xe việt dã hai cầu chủ động, xe buýt...
Ta xem các loại sản phẩm do công ty Mekong lắp ráp :
Biểu1: Các loại sản phẩm do công ty MEKONG lắp ráp
Số thứ tự
Loại xe
Đặc Điểm
1
FIAT TEMRA
5 chỗ ngồi
2
MEKONG STAR 4WD
6 chỗ ngồi
3
TURBODAILY MINIBUS
16 chỗ ngồi
4
TURBODAILY MINIBUS
21 chỗ ngồi
5
TURBODAILY 40. 10 VAN
Tải 2,5 tấn
6
TURBODAILY TRUCK 49. 10
Tải 3,3 tấn
7
LARGE BUS
49 chỗ ngồi
Qua biểu 1 ta thấy rằng, Công ty Mekong chủ yếu lắp ráp các loại xe thông dụng, phù hợp với khả năng tiêu dùng của Việt Nam, thích ứng với cơ sở hạ tầng của ta. chinh sách sản phẩm của Công ty Mekong là đa dạng hoá sản phẩm, thích ứng với các loại nhu cầu khác nhau của thị trường. Vì sản phẩm của Công ty Mekong là dạng lắp ráp CKD do vậy ta xem xét các đặc điểm chủ yếu của các dạng nhập linh kiện để có thể thấy được chất lượng sản phẩm của Công ty.
Biểu 2: Đặc điểm chủ yếu của các dạng nhập linh kiện
Dạng
Chi tiết
SKD Semi knock Down
CKD1 Complet knock down
CKD2 Complet knock down
IKD item knock down
thùng, vỏ xe
đã sơn hoàn liên kết sẵn. Cánh cửa, ghế ắc quy rời khỏi vỏ xe
Đã liên kết chưa sơn
Rời thành từng mảnh, chưa sơn
Sản xuất trong nước
Khung xe
Đã liên kết và sơn hoàn chỉnh
Đã liên kết và chưa sơn
Sản xuất trong nước
Động cơ
Hoàn chỉnh, đã lắp trên khung, vỏ xe
Đã hoàn chỉnh và có thể lắp liền với cầu và hộp số
Cầu xe
Hoàn chỉnh, đã lắp trên khung, vỏ xe
Đã lắp cùng với trống phanh và cơ cấu phanh
Điện đèn,
tiện nghi
Hệ thống dây điện và bảng điện đã lắp trên thùng, vỏ xe
Hệ thống dây điện và bảng điện, đèn và tiệnnghi trong xe để rời
Qua biểu 2 ta thấy rằng tỷ lệ linh kiện sản xuất trong nước tăng dần theo các dạng lắp ráp từ SKD đến dạng lắp ráp IKD. Sau quá trình lắp ráp là quá trình chuyển giao công nghệ, chuẩn bị sản xuất thiết kế khuôn mẫu. Các xí nghiệp Liên doanh và ngoài liên doanh tại Việt Nam sẽ tham gia sản xuất các chi tiết của xe, đi từ chi tiết đơn giản độc lập. Trình độ và khối lượng sản xuất này sẽ tăng dần theo kế hoạch phấn đấu cho từng giai đoạn. Ta thấy rằng sản phẩm ôtô lắp ráp ở Công ty Mekong có chất lượng tiêu chuẩn Quốc tế.
* Đặc điểm về thị trường: Việc giải quyết vấn đề thị trường cho sản phẩm của Công ty Mekong cũng như các liên doanh khác sản xuất ôtô là vấn đề bức xúc. Sản phẩm của Công ty Mekong được tiêu thụ trên toàn lãnh thổ Việt Nam, chủ yếu là thị trường nội địa. Hiện nay Việt Nam là nước đứng thứ 36 trên Thế giới về sản xuất ôtô. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có xu hướng phát triển toàn cầu, các sản phẩm Việt Nam sẽ rất khó khăn để tìm kiếm một thị trường nước ngoài ở xa, vì chất lượng sản phẩm của ta chưa ổn định, sẽ tốn kém về chi phí vận chuyển, khó khăn trong việc bảo quản chất lượng sản phẩm.
Trong khu vực, công nghệ lắp ráp sản xuất ôtô của Việt Nam chỉ hơn Lào- Campuchia, Miến điện. Nhưng các nước này lại nhập ôtô của Thái Lan, Singapore...vì thuế và chi phí vận chuyển thấp. Mặt khác, khả năng cạnh tranh về giá cả, chất lượng của ta chưa ngang bằng với trình độ thế giới. Do đó để tìm kiếm, phát triển và mở rộng một thị trường ôtô của Công ty Mekong cũng như các liên doanh sản xuất ôtô khác của Việt Nam ở khu vực Châu á hay thế giới là rất khó khăn.
Bên cạnh đó, các bên nước ngoài tham gia Liên doanh nhằm mục đích thâm nhập thị trương, tăng chu kỳ sống Quốc tế của sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ôtô của Việt Nam. Do đó sản phẩm lắp ráp chủ yếu tiêu thụ ở Việt Nam. Năm 1994 Công ty đã xuất sang Trung Quốc một lô xe Mekong Star là loại xe việt dã hai cầu chủ động do Công ty Mekong lắp ráp. Mục đích của đợt xuất xe này là nhằm giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường nước ngoài.
II- Thực trạng công tác tiêu thụ ôtô lắp ráp của Công ty Mekong
Vấn đề tiêu thụ sản phẩm có vai trò to lớn, xong để công tác tiêu thụ sả...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement