Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By honghoa2033
#928867

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm TW 2

Hiện nay, Xí nghiệp thực hiện việc tập hợp chi phí sản xuất cho ba phân xưởng chính (Phân xưởng tiêm; Phân xưởng viên; Phân xưởng hóa) một phân xưởng sản xuất phụ là Phân xưởng cơ điện. Ngoài ra do Phòng Nghiên cứu bên cạnh chức năng nghiên cứu còn thực hiện việc sản xuất phục vụ cho phân xưởng khác. Do đó Xí nghiệp cũng tổ chức tập hợp chi phí riêng cho Phòng để cuối kỳ kết chuyển sang các phân xưởng liên quan.

Xí nghiệp Dược phẩm TW 2 sử dụng hệ thống tài khoản áp dụng chop các doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141TC/QĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên để phục vụ cho việc cung cấp thông tin về quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp đã đăng ký một hệ thống tài khoản cấp hai, cấp ba phù hợp dựa trên đặc điểm của đơn vị mình. Cụ thể như sau:

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


phân xưởng. Giúp Quản đốc có Phó quản đốc phân xưởng, chủ yếu phụ trách về mặt kỹ thuật. Phân xưởng được chia làm nhiều tổ, đứng đầu mỗi tổ là các tổ trưởng. Tổ trưởng phụ trách chỉ đạo công việc trong tổ của mình. Nhìn chung, với một quy trình công nghệ sản xuất tương đối phức tạp, yêu cầu cao về mặt kỹ thuật, cách thức chế biến… thì việc tổ chức quản lý sản xuất tại Xí nghiệp Dược phẩm TW2 theo từng phân xưởng, tổ sản xuất như vậy là hoàn toàn chặt chẽ, đảm bảo được những đòi hỏi đề ra đối với loại sản phẩm đặc thù này.
Như vậy, với bốn phân xưởng sản xuất- ba phân xưởng sản xuất chính và một phân xưởng sản xuất phụ-hàng năm đã đóng góp chung vào kết quả của toàn Xí nghiệp. Ba phân xưởng sản xuất chính với các sản phẩm như: thuốc viên, thuốc tiêm, thuốc bôi…, hàng năm tạo ra hàng nghìn tấn thuốc ra thị trường. Bên cạnh đó, để tạo được tình hình sản xuất ổn định cho toàn Xí nghiệp phải kể đến một phần không nhỏ của phân xưởng cơ khí.
I.3 - Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
Hiện nay Xí nghiệp Dược phẩm TW 2 có hơn 500 cán bộ công nhân viên, trong đó có nhiều cán bộ có trình độ. Với một khối lượng lao động như vầy đơn vị đã chọn cho mình một giải pháp quản lý theo phương pháp trực tuyến và theo từng cấp. Trong đó chức năng của mỗi bộ phận được chỉ rõ trong quy chế hoạt động của Xí nghiệp ( xem sơ đồ trang sau)
Sơ đồ số 6: Bộ máy tổ chức quản lý
Phòng nghiên cứu triển khai
Phòng đảm bảo chất lượng
Phân xưởng tiêm
Phân xưởng viên
Phân xưởng hoá
Phân xưởng cơ khí
Phó Giám đốc kỹ thuật
Phó Giám đốc điều động sản xuất
Phòng tổ chức
Phòng Thị trường
Phòng Tài chính kế toán
Phòng kế hoạch cung ứng
Phòng đầu tư và xây dựng cơ bản
Phòng Y tế
Phòng bảo vệ
Giám đốc
Phòng KCS
Phòng hành chính
Giám đốc: là người phụ trách chung, quản lý Xí nghiệp về mọi mặt hoạt động, là người chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động của Xí nghiệp. Giám đốc quản lý và kiểm tra mọi phần hành thông qua sự trợ giúp của hai phó giám đốc và các trưởng phòng. Giám đốc thực hiện việc xem xét và phê duyệt hầu hết tất cả các loại chứng từ. Ví dụ như: các phiếu yêu cầu đặt mua của từng phân xưởng và các bộ phận có nhu cầu, các hợp đồng mua bán hàng hoá, tài sản cố định …
Phó Giám đốc: là người giúp đỡ Giám đốc quản lý các mặt hoạt động và ra các quyết định trong phạm vi được uỷ quyền. Quản lý công việc khi Giám đốc đi vắng.
Tại Xí nghiệp có hai Phó Giám đốc với chức năng và quyền hạn cụ thể:
Phó Giám đốc kỹ thuật, quản lý trực tiếp các phòng ban:
Phòng nghiên cứu triển khai
Phòng công nghệ
Phòng KCS ( kiểm tra chất lượng sản phẩm)
Phó giám đốc điều động sản xuất quản lý các phân xưởng:
Phân xưởng thuốc tiêm
Phân xưởng thuốc viên
Phân xưởng chế phẩm
Phân xưởng phụ cơ khí
Hiện nay Xí nghiệp có 14 phòng ban và phân xưởng sản xuất, trong đó chức năng của chúng được quy định cụ thể như sau:
Phòng Nghiên cứu: có nhiệm vụ nghiên cứu các sản phẩm mới và triển khai ứng dụng vào sản xuất. Chứng từ chủ yếu phản ánh chi phí phát sinh trong hoạt động.
Phòng đảm bảo chất lượng: có nhiệm vụ xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, các tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất, đóng gói…thực hiện triển khai các thí nghiệm thành công vào sản xuất, theo dõi hoạt động sản xuất trên cơ sở từng đợt, từng lô nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn đặt ra. Ngoài ra Phòng còn thực hiện chức năng huấn luyện đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân. Chứng từ mà Phòng Công nghệ cung cấp chủ yếu là các hoá đơn liên quan đến các hoạt động mua các dịch vụ từ bên ngoài.
Phòng Tổ chức: với nhiệm vụ tổ chức lao động tiền lương theo các chế độ tiền lương, bảo hiểm y tế, nâng bậc lương, tuyển dụng lao động, sắp xếp, đào tạo lao động, xây dựng định mức sản xuất, tính toán các kế hoạch về tiền lương.
Với chức năng đó, phòng cung cấp các thông tin về tình hình nhân sự để phục vụ cho việc tính toán lương. Theo quy định của Xí nghiệp, hàng tháng bảng chấm công của quản đốc phân xưởng sẽ phải chuyển qua Phòng Tổ chức để tiến hành đối chiếu kiểm tra, sau đó sẽ được chuyển tới kế toán lương phục vụ cho việc tính lương, BHXH…
Phòng KCS: có chức năng kiểm nghiệm chất lượng của nguyên liệu, vật liệu đầu vào, kiểm nghiệm chất lượng qua từng khâu sản xuất và ở khâu hoàn thành. Với chức năng như vậy sẽ đảm bảo rằng những nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra luôn đạt đúng yêu cầu đề ra. Do đó, Biên bản kiểm nhận của phòng với chữ ký của người có chức năng sẽ là một loại chứng từ cho hoạt động kiểm soát và là cơ sở cho việc ghi sổ kế toán.
Phòng thị trường: nắm bắt các thị hiếu, thực thi các chính sách marketing nhằm mở mang thị trường,thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.
Phòng kế hoạch cung ứng: phụ trách cung cấp các nguyên liệu, bao bì, tá dược…đảm bảo yêu cầu các tiêu chuẩn phục vụ đầu vào cho sản suất.
Khi nhận được các phiếu cầu nguyên vật liệu, vật tư đã có sự phê duyệt của người có chức năng trong đơn vị từ các phân xưởng, phòng kế hoạch cung ứng tiến hành đối chiếu với số lượng tồn trong kho. Sau đó sẽ viết giấy xuất kho. hay khi tiến hành việc mua hàng hoá vật liệu, Phòng cũng thực hiện việc kiểm tra và lập phiếu nhập kho. Những giấy tờ này sẽ làm chứng từ gốc cho việc ghi chép của các phần hành kế toán liên quan.
Phòng đầu tư xây dựng cơ bản: thức hiện quản lý, xây dựng, sửa chữa, cải tạo nơi làm việc. Với chức năng như vậy, Phòng thực hiện các công tác thẩm định lại công trình đầu tư xây dựng cơ bản về chất lượng …sau đó ký duyệt và chuyển cho kế toán thanh toán làm cơ sở cho việc kiểm tra và lập kế hoạch thanh toán.
Phòng Ytế: khám chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp hàng ngày và định kỳ.
Phòng bảo vệ: phụ trách bảo vệ mọi tài sản hàng hoá thuộc quyền sở hữu của xí nghiệp.
10. Phòng hành chính: soạn thảo, nhận và gửi các công văn, giấy tờ của Xí nghiệp và các phòng ban.
11. Phòng tài chính kế toán: Theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp, cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho cấp trên phục vụ cho việc ra quyết định quản lý. Tại phòng Tài chính kế toán thường lập các chứng từ liên quan tới hoạt động ở các bộ phận khác trong Xí nghiệp ví dụ như lập phiếu chi, phiếu thu, giấy tạm ứng…
12. Phân xưởng sản xuất: hiện nay Xí nghiệp có ba phân xưởng sản xuất chính là phân xưởng thuốc, phân xưởng tiêm, phân xưởng hoá, và một phân xưởng phụ là phân xưởng cơ khí. Tại các phân xưởng quản đốc tiến hành theo dõi sản xuất và chấm công cho các nhân viên.
Với những chức năng khác nhau, nhưng giữa các phòng ban luôn có phối kết hợp chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu chung của cả Xí nghiệp.
I.4- Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp
Phòng Tài chính Kế toán của Xí nghiệp có nhiệm vụ theo dõi toàn bộ các mặt liên quan đến tình hình tài chính, kế toán trong và ngoài xí nghiệp. Ngoài ra phòng còn kiêm thêm chứ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement