Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By suale455000
#928820 Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Da Giầy Hà Nội- HanshoesMỤC LỤC
Lời mở đầu. 1
Phần 1: Tổng quan về công ty Da Giầy Hà Nội 2
I. Quá trình hình thành và phát triển 2
1. Sự rađời của công ty 2
2. Các thời kỳ phát triển 2
2.1. Thời kỳ pháp thuộc: 1912 - 1954 2
2.2 Thời kỳ công ty hợp doanh: 1954 - 1962 2
2.3 Thời kỳ chuyển doanh nghiệp nhà nước: 1962 - 1990 2
2.4: Thời kỳ đổi mới và chuyển đổi sản xuất 1990 đến nay. 2
II. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 3
1. Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty. 3
2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 4
2.1: Giám đốc 4
2.2 Phó giám đốc QMR – Chất lượng 4
2.3 Phó giám đốc kinh doanh. 5
2.4 Phó giám đốc sản xuất 5
2.5 Phó giám đốc liên doanh 6
2.6: Phòng tài chính kế toán. 6
2.7 Phòng kinh doanh 6
2.8 Phòng tiêu thụ nội địa 7
2.9 Phòng xuất nhập khẩu 7
2.10: Phòng tổ chức- bảo vệ (TC- BV) 7
2.11: Phòng quản lý chất lượng 7
2.12: Văn phòng công ty 8
2.12: Trung tâm kỹ thuật mẫu 8
2.14: Xưởng cơ điện 8
2.15: Xí nghiệp may chặt 8
2.16: Xí nghiệp gò, hoàn thiện 9
2.17: Xưởng cao su 9
III. Các yếu tố sản xuất kinh doanh của công ty. 9
1. Lao động 9
1.1: Đặc điểm chung của nguồn lao động công ty. 9
1.2: Chế độ tiền lương 10
2. Nguyên vật liệu 10
3. Máy móc thiết bị 11
4. Vốn. 12
IV. Môi trường kinh doanh của công ty. 12
1. Môi trường vi mô. 12
2. Môi trường vĩ mô. 16
2.1: Các yếu tố kinh tế. 16
2.2: Các yếu tố công nghệ 17
2.3: Yếu tố xã hội 17
2.4: Các yếu tố tự nhiên. 17
2.5: Các yếu tố chính trị 18
V. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 18
1. Thị trường của công ty 18
1.1: Phân đoạn thị trường. 19
1.2: Thị trường nội địa 19
1.3: Thị trường xuất khẩu. 19
2. Kết qủa kinh doanh trong những năm gần đây. 21
Phần 2: Hoạt động Marketing của công ty 24
I. Hoạt động nghiên cứu thị trường ở công ty. 24
1. Mục tiêu nghiên cứu Marketing 24
2. Nội dung nghiên cứu 24
2.1: Đối với thị trường xuất khẩu: 24
2.2: Đối với thị trường nội địa 25
3. Chiến Lược lựa chọn thị trường mục tiêu. 25
4. Chiến lược định vị 26
II. Các Chính sách Marketing – Mix của công ty. 26
1.Về sản phẩm 26
1.1: Danh mục hàng hoá: 26
1.2: Về bao gói: 26
1.3: Về nhãn mác : 27
1.4: Về mẫu mã kiểu dáng 27
2: Về gía cả: 27
2.1: Mục tiêu định giả của công ty: 27
2.2: Cơ sở định giá. 27
2.3: Chiến lược điều chỉnh giá. 28
3.Chiến lược phân phối 28
3.1: Đối với thị trường xuất khẩu: 28
3.2: Đối với thị trường nội địa . 28
4. Chiến lược xúc tiến khéch trương. 28
Phần 3: Tổng hợp, đánh giá chung 30
I. Những thành tựu đã đạt được. 30
II. Những mặt hạn chế của công ty. 31
III. Đề xuất phương hướng. 32
1. Phương hướng đạt mục tiêu kinh doanh. 32
2. Đề xuất ý tưởng đề tài chuyên đề 32
Kết luận 34

Lời mở đầu.

Từ lý thuyết đến thực tiễn là một khoảng cách không nhỏ mà những ai muốn vượt qua được khoảng cách này đều phải chịu khó tìm hiểu và đánh giá thực tế.
Sau một thời gian học tập trên lý thuyết , em vui sướng bước và kỳ thực tập vì những gì mình được học bây giê được đem ra sử dụng, áp dụng thực tế cho một đơn vị kinh doanh, được nhìn nhận các vấn đề rất thực tế ở công ty- Cụ thể là công ty Da Giầy Hà Nội- Hanshoes.
Trên cơ sở những lý luận, những kiến thức đã được thầy cô giáo trang bị cùng với sự hướng dẫn trực tiếp, nhiệt tình của cô giáo. Qua quá trình tìm hiểu thực tế ở công ty Da Giầy Hà Nội , em đã hoàn thành bản báo cáo nay.Ngoài lời mở đâù, kết luận,báo cáo gồm 3 phần chính:
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về công ty Da giầy Hà Nội
Phần 2: Hoạt động Marketng của công ty.
Phần 3: Tổng hợp đánh giá chung.
Bài viết được hoàn thành qua quá trình tìm hiểu bằng nhiều biện pháp khác nhau như tiếp xúc trao đổi , nghe báo cáo từ ban lãnh đạo doanh nghiệp.Tiếp xúc trao đổi với các nhân viên các phòng ban chức năng của doanh nghiệp. Sưu tầm số liệu trông tin qua các Ên phẩm của tổng công ty Da Giầy Việt Nam , các tạp chí chuyên ngành và các báo cáo kể hoạch hàng năm của công ty Da Giầy Hà Nội. Các số liệu được phân tích, nhìn nhận đánh giá bằng các chỉ tiêu của kế toán và phân tích kinh doanh.
Tuy nhiên cách nhìn nhận của em còn mang tính chủ quan, vì thế mong thầy cô góp ý để em hoàn thiện hơn trong quá trình nghiên cứu của mình.

Sinh viên:Phần 1: Tổng quan về công ty Da Giầy Hà Nội

I. Quá trình hình thành và phát triển
1. Sự rađời của công ty
công ty Da Giầy Hà Nội tiền thân là Công ty thuộc da Đông Dương do một nhà tư sản Pháp thành lập năm 1912 toạ lạc tại làng Thuỵ Khuê, ngoại thành Hà Nội, Do chính phủ bảo hộ bắc kỳ xác nhận. Số lượng công nhân lúc đó là 80 người. Sản phẩm chủ yếu là da công nghiệp để sản xuất bao sóng, bao đạn,dây lưng, yên ngựa, dây curoa…phục vụ cho quân đội Pháp.
2. Các thời kỳ phát triển
2.1. Thời kỳ pháp thuộc: 1912 - 1954
Lúc bấy giê công ty có tên gọi là Công ty thuộc da Đông Dương, là nhà máy thuộc da lớn nhất Đông Dương. Mục tiêu chính là khai thác tài nguyên lao động của Việt Nam, nhằm thu lợi nhuận cao, sản phẩm phục vụ quân đội là chủ yếu. Trong thời gian này sản lượng còn rất thấp.
2.2 Thời kỳ công ty hợp doanh: 1954 - 1962
Trong thời gian này công ty hoạt động dưới sự quản lý của các nhà công thương.Năm 1956 chuyển thành công ty cổ phần hữu hạn trách nhiệmvà đổi tên thành Công ty thuộc da Thuỵ Khuê. Năm 1958 tiến hành công tư hợp doanh và đổi tên là “ Nhà máy CTHD thuộc da Thuỵ Khuê”.
2.3 Thời kỳ chuyển doanh nghiệp nhà nước: 1962 - 1990
Tên gọi thời kỳ này là” Nhà máy thuộc da Thuỵ Khuê”. Tên giao dich quốc tế là Halexim. Giai đoạn này công ty chuyển sang thành nhà máy quốc doanh trung ương, thuộc công ty tạp phẩm, hoạt động dưới sự quản lý của Bộ công nghiệp nhẹ, theo cơ chế kế hoạch hoá.
2.4: Thời kỳ đổi mới và chuyển đổi sản xuất 1990 đến nay.
Từ 1993 công ty mang tên công ty Da Giầy Hà Nội. Tên giao dịch là Hanshoes. Do vấn đề môi trường, bộ công nghiệp nhẹ và UBND thành phố Hà Nội quy hoạch công ty chuyển bộ phận thuộc da về 409 - Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Từ 1990- 1998 nhiệm vụ của công ty vẫn là sản xuất kinh doanh các sản phẩm da thuộc . Nhưng vì lý do môi trườngvà làm ăn thua lỗ nên công ty quyết định chuyển hướng sản xuất mới là đầu tư vào nghành giầy vải và giầy da.
Tháng 6 năm 1996 công ty chuyển từ bộ công nghiệp nhẹ sang trực thuộc tổng công ty Da Giầy Việt Nam, hoạch toán độc lập. Đây làgiai đoạn khó khăn có sự thay đổi về mặt hàng của công ty
Năm1998 công ty đầu tư sản xuất 2 dây chuyền giầy vải xuất khẩu, công suất từ 1 - 1.2 triệu đôi/ năm.
Tháng7 năm 1999 Tổng công ty Da Giầy Việt Nam có quyết định chuyển toàn bộ dây chuyền thuộc da vaò nhà máy da Vinh - Nghệ an. Đây là điểm mốc của sự đổi mới sản xuất.
Tháng 8 năm 1999 công ty đã tận dụng dây chuyền sản xuất giầy da cũ để đầu tư dây chuyền dầy nữ.
Đầu năm 2001, công ty hệ thống lại cơ cấu sản xuất công nghiệp thành 3 xí nghiệp thành viên trực thuộc công ty. Khu đất 151 Thuỵ Khuê cũ được góp vào lỉên doanh lấy tên là công ty liên doanh Hà Việt - Tungshing.Đây là liên doanh giữa 3 đơn vị : công ty Da Giầy Hà Nội, Công ty may Việt Tiến và Công ty Tungshing( Hông Kông) nhằm xây dựng khu nhà ở cao cấp, khu văn phòng, vui chơi giải trí


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By pingping
#977598 Link tải free cho các bạn.
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Da Giầy Hà Nội
Mã: Chọn tất cảhttp://download.doko.vn/thesis/111637/59cf2dea454b3308855c80c93a16b06e/doko.vn-111637-Bao-cao-thuc-tap-tong-hop-ve-cong-ty-Da.doc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement