Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lovely_chocolate_19962008
#928796

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng số 34

 Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc, các bảng phân bổ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trước hết được nhập vào máy vi tính, nhờ tính năng của chương trình phần mềm kế toán mà Công ty áp dụng là cho phép phản ánh đầy đủ các tính chất, nội dung, đặc điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thiết kế các mẫu sổ, bảng biểu phù hợp với đặc điểm kế toán tại Công ty mà máy có thể cho in ra sổ Nhật kí chung, căn cứ vào số liệu trên sổ Nhật kí chung để in ra sổ Cái theo những tài khoản kế toán phù hợp. Đồng thời các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ kế toán chi tiết có liên quan. Thông thường, các sổ kế toán trên được in ra vào thời điểm cuối quý nhưng cũng có khi, sổ Nhật ký chung và các sổ chi tiết có thể được in ra bất kỳ lúc nào phục vụ cho công tác quản lý hay do một lý do nào đó, do vậy mà ta coi như sổ Nhật ký chung và các sổ chi tiết được coi như ghi theo hàng ngày.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tích cực trong sự phát triển của đất nước.
2/Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh.
Công ty xây dựng số 34 có quy mô và địa bàn hoạt động rộng nên để phân công lao động thành nhiều địa điểm thi công khác nhau ứng với mỗi công trình một cách có hiệu quả, đồng thời nâng cao hiệu suất công tác quản lý cũng như công tác kế toán, Công ty tổ chức lực lượng thi công thành các xí nghiệp và các đội xây dựng và thực hiện cơ chế khoán nội bộ. Các đội và xí nghiệp tiến hành hạch toán kinh doanh, lãi hưởng lỗ chịu và quan hệ với Công ty thông qua việc vay vốn, thuê tài sản đồng thời phải nộp cho Công ty những khoản như thuế, các khoản phải nộp khác... Các đội và xí nghiệp có mở sổ sách để theo dõi riêng nhưng không có tư cách pháp nhân. Cụ thể, Công ty có 1 xí nghiệp và 2 đội xây dựng trực thuộc xí nghiệp (đội 1, đội 2), 9 đội xây dựng trực thuộc Công ty (các đội xây dựng từ đội xây dựng số 1 đến đội xây dựng số 9).
Năm 1999 Công ty đã thi công trên 20 công trình đạt giá trị sản lượng gần 72 tỷ đồng. Năm 2000, Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức năm 1999 để thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh lên đến 73 tỷ đồng, Công ty đang tăng cường công tác kế hoạch tiếp thị nắm bắt tình hình, chuẩn bị hồ sơ cho tham gia đấu thầu công trình, hoàn chỉnh quy chế tài chính nội bộ và các quy chế khác. Năm 1999, xí nghiệp và các đội sản xuất đã thi công xây dựng trên địa bàn cả nước, với các công trình đạt chất lượng cao.
3/Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.
Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo cơ cấu đa tuyến -chức năng. Thủ trưởng đơn vị là giám đốc Công ty được sự giúp sức của các phòng chức năng, các chuyên gia, các hội đồng tư vấn trong việc suy nghĩ, bàn bạc tìm những giải pháp tối ưu cho những vấn đề phức tạp. Tuy nhiên quyền quyết định những vấn đề ấy vẫn thuộc về giám đốc Công ty. Những quyết định quản lý do các phòng chức năng nghiên cứu đề xuất khi dược giám đốc thông qua sẽ trở thành mệnh lệnh được truyền đạt từ trên xuống dưới theo tuyến đã quy định. Các phòng chức năng có trách nhiệm tham mưu cho toàn bộ hệ thống trực tuyến mà không có quyền ra mệnh lệnh cho các phân xưởng, các tổ đội sản xuất. Cụ thể, bộ máy quản lý của Công ty gồm có: 1 giám đốc, 2 phó giám đốc, kế toán trưởng, phòng tài chính kế toán, phòng kinh tế kế hoạch, kĩ thuật vật tư tiếp thị, phòng tổ chức lao động hành chính với những chức năng nhiệm vụ như sau:
Đứng đầu là giám đốc, người chịu trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, là người điều hành quản lý vĩ mô toàn Công ty, có quyền quyết định đối với những vấn đề quan trọng của Công ty như trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế, giao nhận thầu và thanh lý bàn giao các công trình hoàn thành cho bên A. Giám đốc Công ty còn là người chủ tài khoản của doanh nghiệp.
Các phó giám đốc và là người giúp việc cho giám đốc, được giám đốc phân công một số công việc của giám đốc. Phó giám đốc và là người chịu trách nhiệm trước giám đốc về những mặt được phân công và đồng thời có thể thay mặt giám đốc quyết định những vấn đề được phân công. Phó giám đốc kĩ thuật phụ trách mảng công việc về thiết kế công trình, những vấn đề về kĩ thuật và điều hành bộ phận kĩ thuật trong phòng kinh tế kế hoạch, kĩ thuật vật tư tiếp thị. Phó giám đốc kinh tế kế hoạch phụ trách mảng công việc về dự toán giá, về nguồn vật tư và phân công sắp xếp các hạng mục công trình hay là tiên lượng, dự toán quá trình thi công, điều hành bộ phận tiên lượng trong phòng kinh tế kế hoạch vật tư tiếp thị. Hai phó giám đốc luôn có sự hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
Phòng kinh tế kế hoạch, kĩ thuật vật tư tiếp thị có trách nhiệm tham gia làm hồ sơ dự thầu và lập kế hoạch tiến độ thi công trên cơ sở hợp đồng đã được ký kết trước khi thi công, bóc tách bản vẽ, tiên lượng đoán tiến độ thi công.
Phòng tổ chức lao động hành chính có chức năng nhiệm vụ giúp giám đốc Công ty tổ chức bộ máy điều hành và quản lý của Công ty cũng như của các đơn vị trực thuộc, đáp ứng yêu cầu sản xuất về công tác tổ chức cán bộ lao động, đồng thời giúp giám đốc nắm được trình độ kĩ thuật của cán bộ công nhân viên, đề ra chương trình đào tạo cán bộ công nhân viên lành nghề phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh.
Phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn và điều hoà phân phối cho các đơn vị trực thuộc (các công trình) dựa trên cơ sở tiến độ thi công, thường xuyên kiểm tra giám sát về mặt tài chính đối với các đội xây dựng, hạng mục công trình hoàn thành đối với bên A, đảm bảo chi lương cho cán bộ công nhân viên trong toàn bộ Công ty và kiểm tra chứng từ hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.
Ban giám đốc cùng với các phòng chức năng điều hành hoạt động sản xuất thi công ở Công ty một cách thống nhất với các đội xây dựng và xí nghiệp xây lắp. Hiện nay Công ty thực hiện chế độ khoán gọn cho các đội xây dựng và xí nghiệp xây lắp trên cơ sở hợp đồng của Công ty với bên A. Bộ phận tiên lượng trong phòng kinh tế, kế hoạch, kĩ thuật, vật tư tiếp thị lên kế hoạch cụ thể cho các công trình thi công, căn cứ váo khả năng và điều kiện và khả năng cụ thể của các đội và từ quy chế nội bộ, Công ty giao khoán gọn cho các đội và xí nghiệp và giao nhiệm vụ phải hoàn thành đúng tiến độ. Các đội và xí nghiệp lại căn cứ và điều kiện cụ thể của các đơn vị trực thuộc để phân công các phần việc. Với những công trình có quy mô lớn, kết cấu phức tạp thì có thể các đội và xí nghiệp xây lắp cùng phối hợp thi công. Cuối từng tháng hay khi hoàn thành hợp đồng làm khoán, các đội xí nghiệp tiến hành tổng kết, nghiệm thu đánh giá công việc về số lượng, chất lượng đã hoàn thành của các đội, xí nghiệp để làm cơ sở thanh toán từng khoản theo quy định trong hợp đồng. Có thể nêu ra quá trình quản lý như sau:
Đối với các công trình do Công ty trực tiếp nhận với bên A, ký kết hợp đồng, nhận hồ sơ tài liệu, giải quyết các thủ tục về mặt bằng, nguồn điện nước thi công. Đối với các công trình do các đơn vị tự tìm kiếm thì các thủ tục trên do các đơn vị tự giải quyết và giao lại hồ sơ cho phòng kinh tế kế hoạch kĩ thuật vật tư tiếp thị lưu. Phòng này chịu trách nhiệm hướng dẫn đôn đốc và thông qua hợp đồng trước khi khi trình giám đốc ký. Sau khi có đầy đủ các thủ tục để có thể thi công được, các đơn vị trực thuộc phải lập tiến độ, biện pháp thi công nếu được giám đốc duyệt lúc đó mới ký lệnh khởi công. Về việc lập dự toán và quyết toán, các đơn vị tự làm và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu phải đảm bảo tính hợp lý và kịp thời. Phòng kinh tế kế hoạch kĩ thuật vật tư tiếp thị có nhiệm vụ đôn đốc kiểm tra và hỗ trợ về mặt dự toán khi cần thiết.
Về vật tư, chủ yếu Công ty giao cho các đơn vị tự mua ngoài theo yêu cầu thi công, ngoài ra còn một phần vật tư do bộ phận cung ứng của Công ty mua và do bên A cung ứng nhưng số này rất hạn chế. Hi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement