Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Giles
#928788

Download miễn phí Luận văn Tổ chức kế toán vật liệu tại Xí nghiệp in I – Thông Tấn Xã Việt Nam

MỤC LỤC

 Trang

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2

I - SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH 2

1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất 2

1.1. Vật liệu 2

1.2. Yêu cầu quản lý vật liệu 2

1.3. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh 3

1.4. Nhiệm vụ của công tác kế toán vật liệu 3

2. Phân loại và tính giá vật liệu 4

2.1. Phân loại vật liệu 4

2.2. Tính giá vật liệu 6

2.2.1. Tính giá nhập vật liệu 7

2.2.2. Tính giá xuất vật liệu 8

3. Kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 10

3.1. Chứng từ kế toán 10

3.2.1. Phương pháp thẻ song song 11

3.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 13

3.2.3. Phương pháp sổ số dư 14

3.3. Kế toán tổng hợp vật liệu 15

3.3.1. Kế tóan tổng hợp vật liệu theo phương pháp KKTX 15

3.3.1.1. Kế toán tổng hợp nhập vật liệu theo phương pháp KKTX 16

3.3.2.1. Hạch toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp KKĐK 19

4. Tổ chức ghi sổ tổng hợp theo các hình thức sổ 21

4.1. Hình thức sổ Nhật ký chung 21

4.2. Hình thức sổ Chứng từ ghi sổ 22

4.3. Hình thức sổ Nhật ký chứng từ 22

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP IN I - THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 24

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP IN I - THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 24

1. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp in I - Thông tấn xã Việt Nam 24

2. Tổ chức sản xuất kinh doanh ở Xí nghiệp in I - TTXVN 26

2.1. Quy trình công nghệ của của xí nghiệp 26

2.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 30

3. Đặc điểm tổ chức quản lý 31

4. Đặc điểm kế toán của xí nghiệp 33

4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp 33

4.2. Hình thức kế toán áp dụng trong xí nghiệp 35

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP IN I - TTXVN 36

1. Đặc điểm và phân loại vật liệu tại xí nghiệp 36

2. Đánh giá vật liệu tại xí nghiệp 37

2.1. Giá thực tế nhập kho 37

2.2. Giá thực tế xuất kho 38

3. Tổ chức kế toán chi tiết vật liệu tại xí nghiệp in I - TTXVN 40

3.1. Thủ tục nhập kho vật liệu tại xí nghiệp in I - TTXVN 40

3.2. Thủ tục xuất khi vật liệu 44

3.3. Tổ chức kế toán chi tiết vật liệu tại xí nghiệp in I - TTXVN 46

4. Tổ chức kế toán tổng hợp vật liệu 53

4.1. Tài khoản sử dụng 53

4.2. Kế toán tổng hợp nhập vật liệu 53

4.2.1. Hàng mua về nhập kho 54

4.2.2. Hàng mua về thiếu so với hoá đơn 59

4.2.3. Hàng mua về thừa so với hoá đơn 60

4.2.4. Phế liệu thu hồi từ sản xuất 61

4.3. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu 62

CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP IN I - THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 69

1. Những nhận xét chung về công tác kế toán vật liệu tại xí nghiệp in I - TTXVN 69

2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại xí nghiệp in I - TTXVN 72

KẾT LUẬN 87

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nâng cấp bậc lương ... cho các cá nhân trong doanh nghiệp.
Phòng tổ chức - hành chính: Tham mưu, giúp việc cho giám đốc về việc quản lý các hồ sơ của công ty, nghiên cứu những chính sách, chế độ liên quan đến các cán bộ, công nhân viên trong công ty như vấn đề tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT,... và xây dựng nội quy, quy chế kỹ thuật lao động, tuyển dụng lao động. Tuy nhiên, các chính sách, chế độ hay nội quy trước khi đi vào thực hiện trong công ty đều phải qua giám đốc ký duyệt.
Phòng kế hoạch vật tư: Phòng kế hoạch vật tư có nhiệm vụ giúp đỡ giám đốc trong việc xây dựng các kế hoạch sản xuất và tìm kiếm khách hàng cũng như nguồn hàng cho công ty. Các kế hoạch, định mức trong doanh nghiệp, các kế hoạch sử dụng vốn, kế hoạch tăng năng suất lao động... phòng đều tham gia giúp đỡ giám đốc và sau đó triển khai thực hiện ở các phân xưởng. Phòng còn có nhiệm vụ lập kế hoạch nhu cầu vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh theo từng tháng, quý, năm; đồng thời tìm kiếm nguồn hàng cho công ty phục vụ kịp thời cho sản xuất.
Phòng kỹ thuật cơ điện: Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kỹ thuật sản xuất của từng loại sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho từng bộ phận, tới người sản xuất và theo dõi, giám sát quá trình thực hiện. Phòng có nhiệm vụ theo dõi quản lý toàn bộ trang bị kỹ thuật cơ khí, thiết bị chuyên dùng... Ngoài ra phòng phải lập kế hoạch về phương án đầu tư chuyên sâu, dự phòng các phụ tùng thay thế, tham gia công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và đào tạo cơ khí kỹ thuật.
Phòng kế toán - tài vụ: Có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; đồng thời quản lý mọi mặt hoạt động có liên quan đến công tác tài chính, kế toán như tổng hợp thu chi, công nợ, giá thành sản phẩm hoàn thành, dự toán sử dụng nguồn vốn...
Giám đốc
Phòng kế hoạch vật tư
Phòng kỹ thuật cơ điện
Phòng kế toán - tài vụ
Phòng tổ chức hành chính
Sơ đồ 13:
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp in I -TTXVN
4- Đặc điểm kế toán của công ty
4.1- Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
Bộ máy kế toán của Xí nghiệp in I – TTXVN được tổ chức theo mô hình kế toán tập trung, phù hợp với yêu cầu quản lý của công ty cũng như trình độ của nhân viên kế toán.
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp in I -TTXVN
Sơ đồ 14:
Kế toán tổng hợp
và kế toán TSCĐ
Kế toán trưởng và
kế toán thanh toán
Kế toán vật tư
Kế toán tiền lương
và kế toán công nợ
Thủ
quỹ
Nhiệm vụ chủ yếu của các nhân viên trong phòng kế toán như sau :
Kế toán trưởng và kế toán thanh toán
Kế toán trưởng là người phối hợp hoạt động của các nhân viên kế toán, phối hợp hoạt động giữa các nội dung của công tác kế toán nhằm đảm bảo sự thống nhất về mặt số liệu và các quy trình kế toán. Bên cạnh đó, kế toán trưởng còn có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra công tác của các nhân viên kế toán.
Kế toán thanh toán phải thường xuyên theo dõi các giao dịch của công ty với các nhà cung cấp, ngân hàng và khách hàng; Hàng tháng kế toán thanh toán lập Báo cáo chuyển cho kế toán tổng hợp.
Kế toán tổng hợp và kế toán TSCĐ
Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ tập hợp số liệu do các nhân viên kế toán khác cung cấp để từ đó lập các báo cáo tổng hợp. Hàng quý kế toán tổng hợp lập báo cáo tài chính gửi cho các bên liên quan và hàng năm kế toán tổng hợp thực hiện quyết toán cuối năm và đối chiếu số liệu với kế toán các phần hành có liên quan khác.
Kế toán TSCĐ phải đảm bảo công tác hạch toán để luôn nắm được chính xác các thông tin về các tài sản cố định của công ty như tài sản hiện có bao nhiêu (giá trị và hiện vật tương ứng), mới cũ thế nào, ai sử dụng, sử dụng như thế nào, tăng giảm bao nhiêu,...
Kế toán công nợ và kế toán tiền lương
Kế toán công nợ theo dõi tình hình công nợ của công ty và cuối tháng, cuối quý lên bảng kê tổng hợp theo dõi công nợ khách hàng.
Kế toán tiền lương phải tính chính xác lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT và KPCĐ cho các cán bộ, công nhân viên ở trong công ty. Sau đó, các bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương sẽ được nộp cho kế toán tổng hợp.
Kế toán vật tư
Nhiệm vụ của kế toán phần hành này là theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn cho từng loại nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ; lập các sổ chi tiết về nguyên liệu, vật liệu và công cụ, công cụ để đối chiếu với kế toán tổng hợp.
Thủ quỹ
Thủ quỹ có nhiệm vụ thu chi tiền mặt dựa trên các phiếu thu, chi do kế toán thanh toán chuyển sang và phải luôn nắm được các biến động tiền mặt tại quỹ và hàng tháng nộp Báo cáo quỹ cho kế toán trưởng.
4.2- Hình thức kế toán áp dụng trong doanh nghiệp
Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán: “Chứng từ ghi sổ”. Việc áp dụng hình thức sổ kế toán " Chứng từ ghi sổ” là phù hợp với điều kiện kế toán thủ công và với quy mô của một doanh nghiệp nhỏ, loại hình kinh doanh khá đơn giản và có nhu cầu phân công lao động kế toán như ở Xí nghiệp in I - TTXVN
Chứng từ bao gồm :
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ cái
Các sổ, thẻ chi tiết:
Sổ tài sản cố định
Sổ chi tiết vật tư, sản phẩm, hàng hoá
Thẻ kho (ở kho vật liệu, sản phẩm, hàng hoá)
Sổ chi tiết tiền vay ngắn hạn, vay dài hạn
Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán, thanh toán với ngân sách...
Trình tự ghi sổ kế toán tại Xí nghiệp in I - TTXVN
Định kỳ vào cuối tháng, căn cứ vào các chứng từ gốc đã kiểm tra hợp lệ kế toán tiến hành phân loại chứng từ và lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ đã lập, kế toán tổng hợp kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ và ghi vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó ghi vào sổ Cái các tài khoản. Các chứng từ gốc sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ như Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nhập, xuất vật liệu được dùng để ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết. Các chứng từ thu chi tiền mặt hàng ngày do thủ quỹ ghi sổ quỹ được chuyển cho kế toán vào cuối tháng.
Cuối tháng kế toán tổng hợp tiến hành kiểm tra và đối chiếu giữa sổ Cái và Bảng tổng hợp số liệu chi tiết bằng cách tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, tính tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có và số dư của từng tài khoản trên sổ Cái. Căn cứ sổ Cái lập Bảng cân đối số phát sinh.
Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính.
Sơ đồ tổng quát về quy trình kế toán tại Xí nghiệp in I -TTXVN:
Sơ đồ 15:
Chứng từ gốc
Sổ quỹ
Sổ đăng ký
chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Sổ, thẻ
kế toán chi tiết
Bảng cân đối
phát sinh
Báo cáo kế toán
Sổ cái
Bảng tổng hợp
số liệu chi tiết
Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra
II- Thực trạng công tác kế toán vật liệu tại Xí nghiệp in I - TTXVN
1- Đặc điểm và phân loại VL tại xí nghiệp
Do đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty l...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement