Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By frozen.bluesky
#928427

Download miễn phí Chuyên đề Tài sản cố định của xí nghiệp KT- CT -TL huyện Bình Giang

MỤC LỤC

 

Lời mở đầu 1

Phần I: Đ ặc đỉểm tình hình cơ bản của xí nghiệp 2

I. Đặc điểm tình hình chung. 2

II. Đặc điểm tình hình nông nghiệp, nông thôn Huyện Bình Giang. 2

1. Vị trí đại lý: 3

2. Quá trình hình thành và phát triển của Xí Nghiệp. 3

3. Tổ chức bộ máy của xí nghiệp: 5

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy Kế toán: 6

5. Hình thức Kế toán doanh nghiệp áp dụng 8

6. Những thuận lời và khó khăn trong quá trình sản xuất. 10

Phần II: Chuyên đề Kế toán tài sản cố định 11

I. Tình hình thực tế về công tác Kế toán Tài sản cố định tại Xí nghiệp KT-CT -TL Huyện Bình Giang. 11

I. Khái niệm: 11

II. Đặc điểm 11

1. Về hiện vật: 12

2. Về giá trị 12

III. Phân loại tài sản cố định của xí nghiệp. 12

IV. Các tài khoản, sổ Kế toán xí nghiệp sử dụng liên quan đến Tài sản cố định 12

1. Các tài khoản: 12

2. Các loại sổ Kế toán: 13

VI: Kế toán khấu hao tài sản cố định 31

1/ Khái niệm: 31

2/ Phương pháp tính khấu hao của xí nghiệp. 31

3/ Phương pháp lập và ghi vào" Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ" 32

Phần III: Kết Luận 36

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


h sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước. Giám đốc thực hiện các qui định kinh doanh của mình thông qua các phòng tổ đội, cụm.
- Phó giám đốc giúp giám đốc điều hành xi nghiệp thay mặt giám đốc diều hành các hoạt động, các công trình máy móc thiết bị để sản xuất, phó giám đốc có thể đề xuất Kế hoạch tu sửa các công trình, hàng năm báo cáo kịp thời với ban giám đốc các công việc chuẩn bị thực hiện và đang thực hiện trong lĩnh vực phân công để thống nhất chỉ đạo.
b- Phòng tổ chức hành chính:
Giúp ban giám đốc về tổ chức lao động, tiền lương và hành chính quản trị xí nghiệp.
Về tổ chức của xí nghiệp: Quản lý tổ chức số lao động trong danh sách của xí nghiệp, nghiên cứu, tổ chức lao động đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, quản lý đội ngũ CBCNV.
Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện định mức lao động công tác bảo hiểm xã hội, lập Kế hoạch lao động và đăng ký tiền lương với cơ quan có thẩm quyền.
Xét duyệt cùng phòng ban nghiên cứu, cải thiện điều kiện làm việc của CNV thực hiện kế hoạch bồi dưỡng bộ máy quản lý, giải quyết công tác hành chính văn thư tổ chức quản trị đời sống bảo về xí nghiệp.
c. Phòng kế hoạch tưới tiêu:
Giúp ban giám đốc xí nghiệp tổ chức thực hiện toàn bộ công tác hạch toán Kế toán. Báo cáo xây dựng kế hoạch tài chính sử dụng vốn, bảo toàn vốn theo dõi thu chi toàn bộ xí nghiệp
Giúp giám đốc duyệt kế hoạch sản xuất và nộp kế hoạch tài chính của xí nghiệp.
d. Phòng kỹ thuật:
Giúp giám đốc lập kế hoạch sữa chữa và làm mới các công trình phục vụ sản xuất. Thiết kế xây dựng đồ án kỹ thuật, tu sửa và làm mới các công trình vận hành, tham gia xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật quản lý thực hiện Kế hoạch đội sửa chữa có nhiệm vụ trực tiếp sửa chữa, thay thế những máy móc thiết bị hư hỏng khi vận hành.
e. Khối cụm:
Có chức năng thực hiện nhiệm vụ tưới tiêu nước theo từng khu vực đã được phân cấp, quản lý và điều hành của Ban giám đốc. Bảo quản tốt cơ sở vật chất và khai thác có hiệu quả như việc thực hiện tốt sản xuất theo từng công việc được phân công, trực tiếp xuống các hợp tác xã để đôn đốc ký kết hợp đồng và nghiệm thu tưới tiêu, đôn đốc thu nộp thuỷ lợi phí cho xí nghiệp. khối cụm có bốn cụm là:
Cụm thuỷ nông Cầu Sộp
Cụm thuỷ nông Tan Hồng
Cụm thuỷ nông Cổ Bì
Cụm thuỷ nông Long Xuyên
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy Kế toán:
Phòng Kế toán tài vụ của xí nghiệp hiện biên chế có 4 người
01 Kế toán trưởng
02 Kế toán viên
01 Thủ quĩ.
a. Sơ đồ Kế toán Xí nghiệp KT-CT -TL Huyện Bình Giang
Kế toán trưởng
Kế toán tiền mặt
Thủ kho
thủ quỹ
Kế toán tài sản cố định
b. Chức năng và nhiệm vụ của phòng Kế toán.
* Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm trước ban giám đốc xí nghiệp và toàn bộ công tác Kế toán của phòng như quản lý thu, chi tiền mặt, phân tích hạch toán Kế toán trong xí nghiệp, quản lý kiểm tra toàn bộ tài sản trong xí nghiệp và lập tờ trình lên ban giám đốc, các cơ quan chức năng phê duyệt và công tác hạch toán của xí nghiệp hàng quí hàng năm.
* Kế toán tiền mặt vật tư:
Hàng ngày tổng hợp các chứng từ thu chi, căn cứ vào chứng từ để viết phiếu thu hay phiếu chi, đồng thời theo dõi hạch toán định khoản các nghiệp vụ phát sinh theo chế độ.
Kế toán tiền mặt vật tư có nhiệm vụ theo dõi giám sát, kiểm soát việc mua sắm, nhập xuất vật tư, sử dụng vật tư viết phiếu nhập, xuất vật tư theo đúng qui định về khối lượng và chất lượng. Đồng thời theo dõi việc mua sắm tính khấu hao để phân bổ cho từng đối tượng sử dụng một cách phù hợp. Lập báo cáo định kỳ đệ trình lên cấp trên và các cơ quan chức năng.
* Kế toán theo dõi tài sản cố định, tiền lương, BHXH, BHYT.
Có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, phản ánh chính xác và kiểm tra về tình hình biến động tài sản cố định.
Tính lương và tính BHXH, BHYT và các chế độ chính sách đối với người lao động đúng, đủ, kịp thời.
* Thủ quĩ:
Có trách nhiệm giữ và quản lý gửi tiền mặt hàng ngày, kiểm tra các chứng từ và nhập xuất tiền mặt đầy đủ.
Vào sổ quĩ tiền mặt để theo dõi hàng ngày.
Cấp phát đầy đủ và chính xác cho các đối tượng sử dụng.
Kiểm tra hàng ngày hay kiểm tra định kỳ quỹ tiền mặt của xí nghiệp.
5. Hình thức Kế toán doanh nghiệp áp dụng
Hiện nay xí nghiệp đang sử dụng hình thức Kế toán chứng từ ghi sổ được thể hiện khái quát theo sơ đồ sau đây:
Sơ đồ hình thức Kế toán chứng từ ghi sổ
chứng từ
ghi sổ
sổ kế toán
chi tiết
sổ quỹ
sổ cái
sổ dăng ký
chứng từ ghi sổ
Bảng chi tiết số phát sinh
Bảng cân đối
số phát sinh
Báo cáo tài chính
Chứng tù gốc
H2: Sơ Đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán"chứng từ ghi sổ"
ghi hàng ngày
ghi cuối tháng
đối chiếu
* Hình thức tổ chức Kế toán
Dưới sự chỉ đạo của giám đốc phòng Kế toán thực hịên các nghiệp vụ quản lý tài chính, tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý, từng cán bộ làm đúng chức năng của mình. Với đặc điểm tổ chức chặt chẽ của mình, mọi hoạt độmg tài chính đều được thông qua phòng Kế toán xí nghiệp.
Quá trình hạch toán của xí nghiệp tuân thủ theo chế độ chính sách nhà nước ban hành. hàng tháng cán bộ phân công tiến hành lập số liệu từ các chứng từ gốc hợp lệ, Kế toán phân loại các chứng từ cùng nội dung tính chất nghiệp vụ để lập chứng từ ghi sổ. Sau đó phản ánh vào sổ cái các tài khoản có liên quan.
Theo hình thức này việc ghi sổ Kế toán tách rời giữa việc ghi sổ thời gian và ghi theo hệ thống. Giữa việc ghi sổ tổng hợp và sổ chi tiết.
Hệ thống sổ Kế toán gồm:
+ Sổ Kế toán tổng hợp gồm: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, vào sổ cái các tài khoản.
+Sổ Kế toán chi tiết: Sổ này theo dõi chi tiết cho từng chỉ tiêu tài sản tuỳ theo yêu cầu quản lý của xí nghiệp.
6. Những thuận lời và khó khăn trong quá trình sản xuất.
a. Thuận lợi:
Thuận lợi cơ bản của xí nghiệp là được sự quan tân của UBND Tỉnh, các ngành, các cấp và các chủ quản luôn chỉ đạo chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị.
Hệ thống được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, việc dẫn nước tưới tiêu thực sự có hiệu quả cho sản xuất.
Đội ngũ cán bộ công nhân viên đã có bền dày kinh nghiệm và có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì công việc và luôn giúp đỡ nhau để hoàn thành công việc. Mặt khác công tác quản ký của xí nghiệp có nề nếp.
b. Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi trên xí nghiệp còn gặp một số khó khăn.
Do hệ thống thuỷ lợi xây dựng đã lâu, nhiều hạng mục công trình đã cũ, lạc hậu, nhiều kênh mương chưa được đầu tư để xây lặp đúng với chỉ tiêu thiết kế ban đầu
Phần II:
Chuyên đề Kế toán tài sản cố định
Như chúng ta đã biết tài sản cố định là một trong hình thức chính của phần tài sản trong bảng cân đối kế toán, ở bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào thì tài sản cố định là không thể thiếu, nó đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Để có thể hoạt động được tạo ra sản phẩm và cuối cùng là tạo ra lợi nhuận.
I. Tình hình thực...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement