Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Wentworth
#928423

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp mở rộng tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân

Trong những năm đầu của công cuộc đổi mới kinh tế đất nước , chúng ta đã đạt được khá niều thành tựu to lớn . Đặc biệt trong quá trình hội nhập kinh té quốc tế , bộ mặt đất nước thay đổi rất nhiều , đời sống nhân dân được cải thiện , uy tín Quốc gia trên chính trường quốc tế được nâng cao . Với thành tựu đó có sự đóng góp một phần nhỏ bé của NHCT Thanh Xuân trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Ngân hàng phục vụ các thành phần kinh tế mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh . Trong đó Chi nhánh NHCT Thanh Xuân đã quan tâm , chú trọng đến việc mở rộng tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh một cách đúng mức hơn so với trước . Kết quả đó được thể hiện :

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


cũng hoàn thành các mục tiêu đề ra thậm chí còn vượt kế hoạch, cụ thể là:
2.1.2.1. Công tác huy động vốn của NHCT Thanh Xuân.
Bất cứ doanh nghiệp nào muốn hoạt động kinh doanh đều phải có vốn, vốn phản ánh quy mô hoạt động và khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. Riêng đối với các NHTM thì điều này càng có ý nghĩa quan trọng hơn bởi vốn không chỉ là cơ sở để các ngân hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh, mà còn là phương tiện và đối tượng kinh doanh chủ yếu, vốn quyết định mô hình hoạt động, uy tín, khả năng thanh toán và khả năng cạnh tranh trên thị trường của các ngân hàng.
Trong các loại nguồn vốn thì vốn huy động là công cụ chính đối với hoạt động kinh doanh của NHTM, là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của NHTM, nó giữ vai trò rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nghiệp vụ huy động vốn đóng vai trò rất quan trọng và là cơ sở cho nghiệp vụ tín dụng tồn tại và phát triển.
Xuất phát từ yêu cầu và tình hình thực tế, nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn huy động, trong những năm qua NHCT Thanh Xuân đã luôn chủ động, tích cực quan tâm phát triển công tác huy dộng vốn từ các nguồn sau:
a. Hoạt động tiền gửi dân cư:
Nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân với diện tích rộng và mật độ dân cư đông đúc đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huy động tiền gửi của dân cư cho chi nhánh. Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong quận đồng thời thu hút tối đa nguồn vốn nhàn rôic trong dân, Chi nhánh NHCT Thanh Xuân đã phân bố 13 quỹ tiết kiệm rải rác khắp địa bàn quận và các khu vực phụ cận, thông qua các hình thức như: tiền gửi tiết kiện không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, phát hành kỳ phiếu có mục đích trả lãi trước, trả lãi sau
b. Hoạt động tiền gửi của doanh nghiệp:
Thông qua việc mở tài khoản có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán, các loại tài khoản tiền gửi khác như thẻ tín dụng, thẻ ATM... ngân hàng đã thực hiện huy động nguồn vốn kinh doanh tạm thời dư thừa của các doanh nghiệp đặc biệt là các tổng côngty lớn như : Tổng Công Ty Dầu Khí, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Cục Tần Số, Tổng Công Ty Bảo Hiểm, Công Ty Xuất Khẩu Kỹ Thuật và lao Động...
Trong năm 2004, tình hình huy động vốn gặp nhiều khó khăn do các TCTD trên địa bàn như Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Đầu tư... liên tục đưa ra các hình thức huy động vốn trả lãi trước với lãi suất hấp dẫn. Trước bối cảnh đó, Phòng Quản lý tiền gửi dân cư đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Giám Đốc để đưa ra các biện pháp như: mở thêm các loại kỳ hạn tiết kiệm của NHCT Thanh Xuân thông qua đài phát thanh, các phường, quảng cáo bằng tờ rơi, bằng sự phối hợp với hoạt động của Hội Phụ nữ...
Đồng thời ngân hàng thực hiện tốt các chính sách về khách hàng, về lãi suất và phí dịch vụ hấp dẫn để thu hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi của các TCKT xã hội và dân cư trên địa bàn. Ngoài ra, ngân hàng còn chú trọng hoàn thiện các dịch vụ kiểm ngân, thu hộ, chi hộ cho những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu nhằm mở rộng thanh toán quốc tế để thu hút tiền gửi ngoại tệ. Do sự đổi mới phong cách giao dịch với thái độ lịch sự, chu đáo và làm tốt công tác tiếp thị nên chi nhánh đã tạo được uy tín đối với khách hàng, không ngừng thu hút thêm nhiều nguồn vốn cho ngân hàng. Mặt khác, để hấp dẫn khách hàng đến gửi tiền, ngân hàng còn đẩy mạnh hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, xây dựng hệ thống giao dịch thuận tiện, cơ sở vật chất khang trang... . Chính vì thế, trong những năm gần đây nguồn vốn huy động của ngân hàng đã có sự tăngtrưởng đáng kể, thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.1.2.1 : Tình hình huy động vốn của NHCT Thanh Xuân
( Đơn vị : Triệu đồng)
Chỉ tiêu
Năm 2002
Năm 2003
Năm 2004
Số tiền
TT
(%)
Số tiền
TT
(%)
Số tiền
TT
(%)
* Tiền gửi tiết kiệm dân cư
- Tiền gửi tiết kiệm VNĐ
+ Không kỳ hạn
+ Có kỳ hạn
-Tiền gửi TK ngoại tệ
+ Không kỳ hạn
+ Có kỳ hạn
* Tiền gửi của DN
- Tiền gửi VNĐ
+ Không kỳ hạn
+ Có kỳ hạn
- Tiền gửi ngoại tệ
+ Không kỳ hạn
+ Có kỳ hạn
* Kỳ phiếu
* Trái phiếu
* Tiền vay của BHXH
668.974
357.061
10.397
346.665
311.913
6.732
305.181
332.430
314.318
194.670
119.648
18.112
2.753
15.359
64.881
42.304
0
60.34
32.21
0.94
31.27
28.14
0.61
27.53
29.99
28.35
17.56
10.79
1.63
0.25
1.39
5.85
3.82
0
759.935
492.262
12.043
480.219
267.673
5.369
262.304
786.425
775.157
362.214
412.943
11.268
5.677
5.591
19.277
77.443
1.140.000
27.30
17.68
0.43
17.25
9.62
0.19
9.42
28.25
27.85
13.01
14.83
0.40
0.20
0.20
0.71
2.78
40.95
804.386
517.702
10.390
507.312
295.233
8.047
287.186
545.400
527.728
259.383
268.345
17.672
7.609
10.063
56.133
71.938
1.425.000
27.92
17.78
0.36
17.42
10.14
0.28
9.86
18.73
18.13
8.91
9.22
0.61
0.26
0.35
1.93
2.47
48.95
Cộng
1.108.588
100
2.783.581
100
2.911.406
100
( * Nguồn : Phòng nguồn vốn NHCT Thanh Xuân )
Năm 2002, nguồn vốn huy động của các NHTM gặp nhiều khó khăn, Chi nhánh NHCT Thanh Xuân cũng nằm trong bối cảnh chung đó, đồng Việt Nam huy động không đủ để đầu tư cho vay, Chi nhánh phải nhận vốn điều hoà từ NHCTVN. Năm 2003, bằng nhiều biện pháp, hình thức tích cực đã khắc phục được tình trạng khó khăn về vốn kinh doanh. Cụ thể Tổng nguồn vốn huy động năm 2003 tăng 32,33% đạt 1.575.638 triệu đồng, tăng 509.353 triệu đồng so với năm 2002, tốc độ tăng 147,6% và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra 119% (Nghị quyết đề ra tổng nguồn vốn đạt tốc độ tăng là 28%). Nộp vốn điều hoà đạt 1.000 tỷ đồng.
Các khoản vốn đi vay trong năm 2004 tăng 285.000 triệu đồng so với năm 2003, đây là nguồn vốn tạo ra lợi nhuận đáng kể cho hoạt động kinh doanh của toàn Chi nhánh.
Đây là nguồn vốn có lãi suất và tốc độ tăng vững chức, ổn định nên mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đặc biệt là hoạt động về sử dụng vốn. Tuy nhiên chi phí trả lãi suất cho các loại tiền gửi này rất cao nên đòi hỏi ngân hàng phải có kế hoạch sử dụng vốn hợp lý đồng thời tận dụng những nguồn vốnvới chi phí thấp như tiền gửi của doanh nghiệp... để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Nguồn tiền gửi này được chia làm 2 loại:
+ Tiền gửi không kỳ hạn: Đây là loại tiền gửi trả lãi thấp do nhu cầu gửi vào và rút ra của khách hàng là thường xuyên và ngân hàng không kế hoạch trước được. Trong tổng nguồn vốn huy động thì tiền gửi không kỳ hạn luôn chiếm tỷ trọng thấp khoảng 1% đối với VND và khoảng 0.5% đối với ngoại tệ.
+ Tiền gửi có kỳ hạn: đây là nguồn tiền ngân hàng phải trả lãi cao nên số lượng huy động được rất lớn và ngày càng tăng qua các năm: năm 2002 là 651.845 triệu đồng, năm 2003 là 742.523 triệu đồng (tăng 12,21% tương đương với 90.678 triệu đồng), năm 2004 là 794.498 triệu đồng (tăng 51.975 triệu đồng với tỷ lệ tăng 6,54%). Vì đây là nguồn vốn có tính ổn định nên NHCT Thanh Xuân sử dụng nguồn vốn này cho vay trung, dài hạn.
Để đáp ứng nhu cầu vốn rất lớn cho việc đầu tư phát triển kinh tế, cho vay các dự án của Chính phủ... ngân hàng buộc phải tìm kiếm những nguồn vốn khác như: phát hành kỳ ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement