Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Chauncey
#928422

Download miễn phí Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của người lao động tại Công ty Thi công cơ giới 1

MỤC LỤC

Trang

 LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THU NHẬP 1

1.1. Thu nhập của người lao động 1

1.1.1. Tổng thu nhập của người lao động 1

1.1.2. Thu nhập cuối cùng 1

1.1.3. Thu nhập thực tế 1

1.2. Các yếu tố cấu thành thu nhập cuả người lao động trong doanh nghiệp 2

1.2.1. Tiền lương 2

1.2.2. Tiền thưởng 9

1.2.3. Bảo hiểm xã hội ( BHXH) 11

1.2.4. Các khoản thu nhập khác 12

1.3. Lý luận về thu nhập 13

1.3.1. Phân phối thu nhập trong doanh nghiệp 15

1.3.2. Nghiên cứu sự biến động của thu nhập và phân phối thu nhập 32

Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ THU NHẬP VÀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI 1 37

2.1. Đặc điểm chung về công ty thi công cơ giới 1 37

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 37

2.1.2. Đặc điểm của tổ chức bộ máy quản lý của công ty TCCG 1 38

2.1.3. Một số đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của công ty thi công cơ giới 1 40

2.2. Nghiên cứu về tình hình thu nhập của lao động tại Công ty 47

2.2.1. Tình hình thu nhập của lao động trong 3 năm gần đây 47

2.2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đói với tổng thu nhập 49

2.2.3. Phân phối quỹ tiền lương tại công ty TCCG1 53

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 67

3.1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty TCCG1 trong việc nâng cao thu nhập cho người lao động trong giai đoạn hiện nay 67

3.1.1. Thế mạnh và cơ hội của Công ty trong giai đoạn hiện nay 67

3.1.2 Những khó khăn và thách thức 68

3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao thu nhập của người lao động tại Công ty TCCG1 69

3.2.1. Đối với Nhà nước 69

3.2.2. Đối với công ty 70

3.2.3. Đối với người lao động 77

 KẾT LUẬN 78

 PHỤ LỤC

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng thưởng thích đáng cho những cá nhân hay tổ nhóm sản xuất, kinh doanh mà kết quả lao động của họ có tác động trực tiếp đến việc hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời gian kế hoạch và đạt chỉ tiêu kinh tế cao nhất.
- Nguyên tắc 2: Đảm bảo tính chất linh hoạt, kịp thời và vận dụng sáng tạo các hình thức thưởng thích hợp vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu thưởng và điều kiện thưởng phải được xác định rõ ràng theo yêu cầu sản xuất, kỹ thuật của từng công việc.
- Nguyên tắc 3: Kết hợp chặt chẽ tiền thưởng thường xuyên từ quỹ lương với các chế độ trả lương và tiền thưởng khác để làm cho tiền lương , tiền thưởng thực sự có tác động tích cực đến kết quả sản xuất, kinh doanh.
1.3.1.3.Phân phối BHXH
*Những nguyên tắc của BHXH.
- Nguyên tắc 1: BHXH là sự đảm bảo về mặt xã hội để người lao động có thể duy trì và ổn định cuộc sống khi bị mất sức lao động tạm thời ( ốm đau, thai sản, tai nạn lao động ) hay hết tuổi lao động (hưu trí, về mất sức lao động..) Đây là nguyên tắc bảo đảm ý nghĩa và tính chất của bảo hiểm. Nó vừa mang giá trị vật chất, vừa mang tính xã hội. Điều này được thể hiện trước hết là sự đảm bảo bằng vật chất (qua các chế độ BHXH ). Mức bảo đảm về vật chất cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tham gia vào BHXH và vì vậy ảnh hưởng đến sự phát triển của sự nghiệp này. Về mặt xã hội, theo nguyên tắc này, BHXH lấy số đông bù cho số ít, lấy quãng đời lao động thực tế có thu nhập là cơ sở để bảo đảm cho quãng đời không tham gia lao động .
- Nguyên tắc 2: BHXH vừa mang tính bắt buộc vừa mang tính tự nguyện.
Tính bắt buộc thể hiện ở nghĩa vụ tham gia và mức tham gia tối thiểu ( thời gian , mức đóng bảo hiểm..). Như vậy, Nhà nước đóng vai trò tổ chức, định hướng để người lao động và người sử dụng lao động hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm hợp lý tham gia vào các quan hệ về BHXH .Tính tự nguyện có ý nghĩa khuyến khích mức tham gia, các loại hình và chế độ bảo hiểm, mà người lao động có thể tham gia trên cơ sở sự phát triển của hệ thống BHXH của một nước trong từng giai đoạn nhất định . Nguyên tắc này cho phép BHXH có điều kiện để phát triển và mở rộng hơn.
- Nguyên tắc 3: Xác định đúng đắn mức tối thiểu của các chế độ BHXH.
Mức tối thiểu của các chế độ BHXH là mức đóng định kỳ (hàng tháng), mức thời gian tối thiểu để tham gia và được hưởng một chế độ BHXH cụ thể.
- Nguyên tắc 4: BHXH phải đảm bảo sự thống nhất và liên tục cả về mức tham gia và thời gian thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người lao động.
Do vậy, mức tham gia và thời gian thực tế tham gia là căn cứ chủ yếu nhất để duy trì quan hệ BHXH đối với người lao động.
*Các chế độ BHXH
- Chế độ trợ cấp ốm đau
Người lao động có giấy chứng nhận của thầy thuốc cho nghỉ việc chữa bệnh tại nhà hay điều trị tại bệnh viện thì đựơc hưởng trợ cấp ốm đau do quỹ BHXH chi trả. Mức trợ cấp này phụ thuộc vào điều kiện làm việc, mức và thời gian đóng BHXH do chính phủ quy định.
- Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được nghỉ để điều trị, Sau khi điều trị, tuỳ theo mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, người lao động được giám định và xếp hạng thương tật để hưởng trợ cấp một lần hay hàng tháng do quỹ BHXH chi trả
- Chế độ trợ cấp thai sản
Phụ nữ có thai, sinh con, trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định (từ 4 đến 6 tháng) tuỳ điều kiện cụ thể được hưởng trợ cấp BHXH bằng 100% tiền lương và được hưởng trợ cấp thêm một tháng lương (đối với trường hợp sinh con lần thứ nhất và lần thứ hai). Trong trường hợp nghỉ vì lý do khám thai, thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình, do xảy thai, chăm con ốm dưới 7 tuổi, nuôi con còn bé... thì cũng được hưởng trợ cấp BHXH trong thời gian đó (do người sử dụng lao động trả một mức tương đương).
- Chế độ trợ cấp hưu trí
Người lao động được hưởn chế độ trợ cấp hưu trí hàng tháng khi có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đã đóng BHXH.
Mức trợ cấp hưu trí hưởng hàng tháng hay một lần cao hay thấp khác nhau phụ thuộc vào mức đóng và thời gian đóng BHXH của từng người do chính phủ quy đinh.
- Chế độ trợ cấp tử tuất.
Trong thời gian làm việc và cả khi nghỉ hưu, mất sức nếu người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được nhận chế độ tử tuất.
1.3.2 Nghiên cứu sự biến động của thu nhập và phân phối thu nhập.
1.3.2.1 Sự biến động của thu nhập
Để nghiên cứu sự biến động của thu nhập có thể sử dụng chỉ tiêu cơ cấu thu nhập, phân tích ảnh hưởng của từng nguồn thu nhập đến mức sống người lao động
Ta có:
Tổng thu Tiền Tiền Tiền Thu
nhập của = lương + thưởng + nhận + nhập
người lao (F) (T) được từ khác
động (TN) BHXH (K)
(BH)
Do vậy ta suy ra:
DTN = DF+ DT +DBH + DK
Chi tiêu tổng thu nhập chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố. Sự tăng hay giảm của từng nhân tố sẽ tác động trực tiếp đến sự tăng hay giảm của tổng thu nhập.
-Sự biến đổi của tiền lương phụ thuộc vào cách thức trả lương, sự cố gắng của người lao động, vào quan điểm và các chính sách của nhà nước về tiền lương, vào ngành nghề công việc cụ thể và trình độ tay nghề của người lao động.
- Sự biến động của tiền thưởng phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh, vào thái độ và mức đóng góp của người lao động, vào cơ cấu tiền thưởng, chính sách của nhà nước trong việc trích tiền thưởng của doanh nghiệp.
- Sự biến động của khoản nhận đựơc từ BHXH tuỳ từng trường hợp vào mức độ rủi ro của người lao động và các chính sách của nhà nước về BHXH.
- Sự biến động của nhân tố thu nhập khác là một vấn đề rất khó quản lý và theo dõi, nó phụ thuộc vào sự cố gắng của bản thân mỗi người lao động
1.3.2.2 Sự biến động của thu nhập bình quân.
Thu nhập bình quân là chỉ tiêu phản ánh mức sống bình quân của mỗi người lao động trong một doanh nghiệp. Chỉ tiêu này giúp ta có thể so sánh mứcthực tế của doanh nghiệp với doanh nghiệp khác và toàn xã hội, từ đó đánh giá được mức độ phát triển của doanh nghiệp.
Thông qua việc nghiên cứu thu nhập bình quân doanh nghiệp, có thể tìm ra được chính sách cơ cấu điều tiết thu nhập của người lao động trong phạm vi doanh nghiệp quản lý. Trên cơ sở đó cũng không ngừng tìm mọi biện pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động
Thu nhập bình quân 1 lao động
Thu nhập bình quân 1 lao động
Thu nhập bình quân 1 lao động
=
Dựa vào chỉ tiêu trên, ta thấy có các trường hợp sau:
- Thu nhập thực tế của toàn bộ lao động tăng lên sẽ làm thu nhập bình quân của một lao động tăng chứng tỏ doanh nghiệp thực hiện tốt việc nâng cao đời sống cho người lao động và ngược lại.
- Thu nhập thực tế toàn bộ người lao động tăng với tốc độ nhanh hơn lao động bình quân hay thu nhập thực tế toàn bộ lao động giảm với tốc độ chậm hơn tốc độ gi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement