Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By b4bjmjlo_9x
#928420 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 3
1.1. Ô nhiễm môi trường không khí 3
1.1.1. Các khái niệm: không khí, ô nhiễm môi trường không khí 3
1.1.2. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường không khí đối với đời sống cộng đồng 5
1.1.3. Hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam. 8
1.2. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường không khí bằng pháp luật 12
1.3. Khái niệm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt nam 14
1.3.1. Khái niệm 14
1.3.2. Vai trò của pháp luật trong bảo vệ môi trường không khí 16
CHƯƠNG II: NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM 23
2.1. Pháp luật về thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí 23
2.1.1. Về tiêu chuẩn môi trường không khí 25
2.1.2. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án 30
2.1.3. Về thẩm quyền thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp môi trường không khí 34
2.1.4. Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường không khí 42
2.2. Pháp luật về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường không khí 46
2.2.1. Về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường không khí 46
2.2.2. Về trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường không khí 50
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 56
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam 56
3.1.1. Mức độ và nguy cơ ô nhiễm 56
3.1.2. Tình hình thực thi pháp luật bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam 57
3.1.3. Việc Việt Nam tham gia các Điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường không khí 59
3.2. Những yêu cầu cơ bản đối với hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường không khí của Việt nam 61
3.3. Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường không khí ở Việt nam trong thời gian tới 63
3.3.1. Hoàn thiện các quy định về thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường không khí 63
3.3.2. Hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ môi trường không khí 66
3.3.3. Thể chế bằng pháp luật một số công cụ kinh tế trong quản lý môi trường không khí 70
KẾT LUẬN 74
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
MỤC LỤC 78
LỜI CẢM ƠN 80
LỜI MỞ ĐẦU
Không khí là một trong những thành phần cơ bản của môi trường sống, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự sống của con người. Song môi trường không khí đã và đang ngày càng bị ô nhiễm một cách trầm trọng do chính hành vi của con người gây ra. Để tồn tại, phát triển và thoả mãn các nhu cầu ngày càng cao của mình, con người đã, đang và sẽ tiếp tục tác động một cách tiêu cực đến môi trường không khí. Khi môi trường không khí bị ô nhiễm đã gây ra những tác động ngược trở lại cho đời sống con người và trở thành một trong những vấn đề có tính toàn cầu thì bảo vệ môi trường không khí đã thu hút được sự quan tâm không chỉ của riêng Việt Nam mà của tất cả các quốc gia trên thế giới.
Hoà chung với tiến trình hội nhập toàn cầu và xu thế chung trong bảo vệ môi trường mang tính quốc tế, Việt Nam đã sử dụng nhiều công cụ, thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, trong đó pháp luật được đánh giá là công cụ có hiệu quả nhất. Thông qua pháp luật, Nhà nước đã tác động đến các chủ thể khi họ có hành vi tác động đến môi trường không khí, qua đó định hướng cho các chủ thể thực hiện hành vi có lợi hơn cho môi trường không khí, góp phần bảo vệ môi trường không khí.
Nhưng pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam trong những năm vừa qua lại là một bộ phận được quan tâm muộn và chưa thật sự đúng đắn, chỉ đến gần đây, khi tình trạng ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam đã trở nên trầm trọng thì nó mới thực sự được quan tâm một cách đúng mức. Tuy vậy, cho đến nay ở Việt Nam vẫn chưa có một văn bản pháp luật nào điều chỉnh riêng về bảo vệ môi trường không khí sạch, mà ta chỉ có thể tìm thấy một số quy phạm pháp luật về vấn đề này trong các văn bản có liên quan. Điều đó cho thấy hiện trạng văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, tản mạn và chồng chéo, chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường không khí hiện nay. Điều này đã khiến cho môi trường không khí ở Việt Nam trong thời gian qua và hiện nay đang trở nên khó giải quyết và ngày càng tồi tệ.
Từ sự cấp thiết trên, tui đã chọn đề tài: “Pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam” làm đề tài cho Khoá luận tốt nghiệp của mình. Trong phạm vi của Khoá luận này, tui chỉ dừng lại ở việc phân tích nội dung các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay, tìm hiểu một số thực trạng áp dụng các quy định này trên thực tiễn trong thời gian qua, từ đó có đặt ra một số yêu cầu hoàn thiện và trên cơ sở đó đã tìm hiểu và đưa ra một số giải pháp cơ bản cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam trong thời gian tới.
Kết cấu của Khoá luận được trình bày bao gồm: ngoài lời nói đầu và kết luận, khoá luận gồm 3 chương sau:
Chương I: Những vấn đề chung về môi trường không khí và pháp luật bảo vệ môi trường không khí.
Chương II: Những nội dung chủ yếu của pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam.
Chương III: Sự cần thiết hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện.
Do khả năng và kiến thức thực tế còn hạn chế nên Khoá luận sẽ không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót, tui rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến từ các thầy cô và các bạn cho Khoá luận được hoàn thiện hơn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#995949 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement