Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thienthanbenhocualonganh_ptt
#928045

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán tài sản cố định hữu hình ở Công ty công trình giao thông 482

MỤC LỤC

 LỜI NÓI ĐẦU Trang 2

Phần I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

I/ Vị trí của TSCD trong sản xuất kinh doanh và vai trò của kế toán trong công tác quản lý, sử dụng TSCĐ 3

 1. TSCĐ, phân loại TSCĐ và vị trí TSCĐ trong sản xuất kinh doanh 3

2. Đánh giá TSCĐ 5

II/ Nội dung kế toán TSCĐ: 6

 1. Hạch toán chi tiết TSCĐ 6

 2. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ hữu hình 7

 3. Kế toán tổng hợp tăng giảm thuế tài chính 12

 4. Kế toán khấu hao TSCĐ 12

 5. Kế toán sửa chữa TSCĐ 16

 6. Sổ kế toán TSCĐ hữu hình 17

Phần II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CTGT 482

I/ Đặc điểm tình hình chung của Công ty CTGT 482 18

 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 18

 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất 19

 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 20

II/ Tình hình thực tế về công tác tổ chức kế toán TSCĐ hữu hình ở Công ty CTGT 482 21

 1. Đặc điểm tình hình chung 21

 2. Tổ chức hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình ở Công ty CTGT 482 24

 3. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ ở Công ty CTGT 482 35

 4. Kế toán khấu hao TSCĐ 42

 5. Kế toán sửa chữa TSCĐ 47

Phần III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁ KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH Ở CÔNG TY CTGT 482 50

I/ Một số thành tích đã đạt được và một số hạn chế còn tồn tại 50

 1. Thành tích đạt được 50

 2. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán TSCĐ hữu hình ở Công ty CTGT 482 51

II/ Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ hữu hình ở Công ty CTGT 482 53

KẾT LUẬN 55

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


công ty :
a) Tổ chức bộ máy quản lý:
Đứng đầu là Giám đốc Công ty giữ vai trò lãnh đạo điều hành chung việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
Giúp cho Giám đốc gồm có 3 phó giám đốc, 5 phòng chức năng gồm: Phòng kinh doanh tiếp thị, phòng Kỹ thuật chất lượng, phòng Kế toán tài vụ, phòng Nhân sự tiền lương, phòng Hành chính và 1 ban thiết bị
Công ty có 5 đội sản xuất chính, dưới đội có các tổ sản xuất do tổ trưởng phụ trách.
Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty
Ban giám đốc
Phòng TCHC
Phòng nhân sự tiền lương
Phòng kế toàn tài vụ
Ban thiết bị
Phòng kỹ thuật chất lượng
Phòng KDtiếp thị
Đội sản xuất số 5
Đội sản xuất số 4
Đội sản xuất số 3
Đội sản xuất số 2
Đội sản xuất số 1
b) Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty:
Sản phẩm của Công ty là sản phẩm XDCB vì vậy quy trình sản xuất là liên tục, phức tạp trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi một công trình đều được thi công tại những địa điểm khác nhau và có dự toán riêng biệt. Tuỳ theo yêu cầu của thiết kế mà mỗi công đoạn thu công đều có định mức tiêu hao nguyên vật liệu , nhân công, chi phí sử dụng máy móc, TSCĐ khác nhau.
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty:
Công ty là một đơn vị hạch toán độc lập, ở công ty áp dụng bộ máy kế toán tập trung, hình thức kế toán áp dụng:
* Hình thức kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ.
* Bộ máy kế toán của Công ty bao gồm 6 người:
- Kế toán trưởng: Giúp giám đốc các kế hoạch tài chính, chỉ đạo tổng hợp toàn bộ công tác kế toán, thống kê và hạch toán công trình.
- Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ theo dõi tổng hợp các hoạt động kế toán từ các đơn vị sản xuất hay các nhiệm vụ phụ trợ, tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành công tác xây lắp các công trình, xác định kết quả sản xuất bằng số liệu.
- Kế toán thanh toán: Có nhiệm vụ theo dõi tình hình thanh toán lương, BHXH và các khoản thanh toán khác.
- Kế toán vật tư - Công nợ: Theo dõi hạch toán vật liệu, công nợ giữa các đội và các cơ quan.
- Kế toán TSCĐ và thanh toán ngân hàng.
- Thủ quỹ
Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty
Kế toán trưởng
Kế toán tổng hợp
Kế toán thanh toán
Kế toán vật tư công nợ
Kế toán TSCĐ và thanh toán ngân hàng
Thủ quỹ
Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ; hệ thống tài khoản áp dụng theo hệ thống kế toán nới do Bộ tài chính ban hành Quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995.
Các hình thức sổ kế toán: Công ty sử dụng hệ thống sổ theo chế độ kế toán mới.
Trình tự ghi sổ kế toán của công ty
Chứng từ gốc và các bảng phân bổ
Thẻ và sổ kế toán chi tiết
Nhật ký chứng từ
Bảng kê
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ cái
Báo cáo tài chính
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng hay định kỳ
Quan hệ đối chiếu
II/ Tình hình thực tế về công tác tổ chức kế toán TSCĐ hữu hình ở Công ty CTGT 482
1. Đặc điểm tình hình chung:
1.1 Đặc điểm của TSCĐ ở công ty và công tác quản lý TSCĐ:
a) Đặc điểm:
TSCĐ hiện nay của công ty chủ yếu là các loại máy móc thiết bị, xe cơ giới, nhà xưởng, thiết bị văn phòng... lực lượng TSCĐ của Công ty tương đối lớn đa dạng và phong phú hầu hết các máy móc thiết bị đều được nhập từ các nước tiên tiến trên thế giới như Nhật Bản, Nga, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, Phi Lip Pin, Trung Quốc và trong nước.
Tỷ trọng TSCĐ của công ty chiếm khoảng 50% trong tổng tài sản năm 2000. TSCĐ của Công ty: 17.000.000.000đ
Đã khấu hao: 6.900.000.000đ
Giá trị còn lại: 10.100.000.000đ
Sở dĩ tỷ lệ giá trị TSCĐ tăng lên là do công ty đã đầu tư mua sắm nhiều máy móc, hiện đại với nguyên giá rất lớn TSCĐ hữu hình được hình thành từ nguồn vốn tự có của công ty là nguồn vốn vay ngân hàng, nguồn vốn ngân sách cấp.
b) Công tác quản lý TSCĐ ở công ty:
* ở Ban thiết bị: Ban thiết bị trực tiếp lập sổ sách ghi chép theo dõi tình trạng của TSCĐ trong công ty: số lượng, chủng loại tình hình sử dụng, Ban thiết bị là nơi kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị và lập kế hoạch tu bổ, sửa chữa bảo dưỡng và kế hoạch thanh lý TSCĐ không cần dùng, TSCĐ hư hỏng năng không sửa chữa được.
Mặt khác việc quản lý TSCĐ được giao cho từng Đội sản xuất, từng tổ, phòng ban trực tiếp sử dụng TSCĐ trong công ty. Đồng thời với việc điều chuyển TSCĐ về nơi sử dụng thì quyền và nghĩa vụ quản lý TSCĐ cũng được giao các đội, tổ, phòng ban được quyền sử dụng TSCĐ thì phải có nghĩa vụ giữ gìn bảo quản TSCĐ.
* ở phòng Kế toán:
Kế toán TSCĐ trực tiếp lập sổ sách theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ ở công ty theo chỉ tiêu giá trị. Tính toán ghi chép việc tính khấu hao TSCĐ thu hồi vốn khấu hao để tái đầu tư TSCĐ.
Nhìn chung công việc quản lý TSCĐ ở công ty tương đối tốt, chặt chẽ. Tuy nhiên trong công tác bảo quản TSCĐ ở công ty còn nhiều tồn tại số lượng TSCĐ ở trong kho còn quá nhiều với giá trị lớn (1.316.000.000đ)
1.2 Phân loại tài sản cố định:
Hiện nay công ty công trình giao thông 482 phân loại TSCĐ theo 2 cách:
a) Phân loại theo đặc trưng kỹ thuật của chúng:
Theo cách này TSCĐ trong công ty được chia thành các nhóm như sau:
Đối với TSCĐ hữu hình bao gồm:
- Nhà cửa vật kiến trúc: 1.386.000.000đ (8%)
- Máy móc thiết bị: 13.685.000.000đ (80,5%)
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn: 1.419.000.000đ (8,5%)
- Thiết bị công cụ quản lý: 510.000.000đ (3%)
Với cách phân loại này cho ta biết được ở Công ty TSCĐ được chia thành nhiều nhóm có đặc trưng kỹ thuật khác nhau, đồng thời cho biết tỷ trọng của mỗi nhóm trong tổng số TSCĐ của công ty. Qua đó cung cấp được thông tin công ty đã chú trọng đầu tư vào loại TSCĐ nào là chủ yếu.
Ta nhận thấy rằng trong TSCĐ của công ty thì máy móc thiết bị chiếm tỷ trong rất lớn (80,5%) công cụ chiếm tỷ trọng nhỏ 3% điều này chứng tỏ công ty đã chú trọng đầu tư vào sản xuất kinh doanh rất lớn thu gọn bộ máy quản lý.
b) Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng:
Theo cách phân loại này TSCĐ trong công ty được chia thành:
- TSCĐ đang dùng: 15.659.311.000đ(91,85%)
- TSCĐ chưa cần dùng: 1.316.000.000đ (8%)
- TSCĐ không cần dùng và chờ thanh lý 24.689.000đ (0,15%)
Như vậy qua cách phân loại này ta có thể biết được cơ cấu của TSCĐ đang sử dụng trong công ty. Nhìn chung đa số TSCĐ đã được đưa vào sử dụng SXKD chiếm 91,85%. Tuy nhiên qua số liệu trên cho thấy tỷ trọng TSCĐ chưa cần dùng (8%) đây là con số tương đối lớn.
1.3. Đánh giá tài sản cố định:
Công ty CTGT 482 tiến hành đánh giá TSCĐ theo quy trình hiện hành: Công ty đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại.
a) Đánh giá theo nguyên giá:
Thực tế ở Công ty CTGT 482 TSCĐ được hình thành chủ yếu là do mua sắm (không kể còn mới hay đã sử dụng) và do vậy công ty tiến hành đánh giá TSCĐ như sau:
Nguyên giá TSCĐ Giá mua Chi phí V/c Thuế Chiết khấu
Mua sắm (không kể = theo + lắp đặt + nhập khẩu - giảm giá
Còn mới hay đã SD) hoá đơn chạy thử (nếu có) (nếu có)
Công ty đã áp dụng luật thuế VAT trong hạch toán TSCĐ do đó phần thuế được tính vào nguyên giá TSCĐ hiện nay (1/1/1999) là thuế nhập khẩu, loại trờ thuế VAT phần thuế VAT này được coi là thuế VAT đầu vào ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement