Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#928038

Download miễn phí Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu của Công ty dệt 8/3

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: Một số vấn đề về xuất khẩu liên quan đến đề tài luận văn 3

I. Khái niệm và vai trò của hoạt động xuất khẩu 3

1. Khái niệm 3

2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 3

II. Các hình thức của hoạt động xuất khẩu. 6

1. Xuất khẩu trực tiếp 6

2. Xuất khẩu ủy thác. 6

III. Nội dung của hoạt động xuất khẩu 7

1. Nghiên cứu tiếp cận thị trường nước ngoài. 7

2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh xuất khẩu. 9

3. Tổ chức giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng 10

4. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 11

Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu của Công ty dệt 8/3 12

I. Giới thiệu về công ty dệt 8/3 12

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt 8/3 12

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 13

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty dệt 8/3 15

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh và xuất khẩu của Công ty dệt 8/3 18

1. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh 18

2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu 19

2.1. Theo thị trường xuất khẩu 21

2.2. Theo mặt hàng xuất khẩu 23

3. Tình hình quản lý xuất khẩu 25

3.1. Công tác điều tra nghiên cứu thị trường 25

3.2. Bảo đảm vai trò chất lượng hàng xuất khẩu 26

3.3. Chính sách giá xuất khẩu 27

3.4. Công tác giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng xuất khẩu 27

3.5. Công tác tổ chức thực hiện hợp đồng 28

III. Đánh giá chung về thực trạng xuất khẩu của Công ty dệt 8/3 29

1. Những thành quả mà Công ty đạt được 29

2. Những khó khăn tồn tại 30

Chương III: Một số giải pháp nhằm đầy mạnh xuất khẩu tại Công ty Dệt 8/3 33

I. Phương hướng phát triển của Công ty Dệt 8/3 trong thời gian tới 33

II. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty Dệt 8/3 trong thời gian tới 35

1. Củng cố, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu 35

2. Phấn đấu hạ giá thành 35

3. Đổi mới thiết bị hoàn thiện công nghệ sản xuất 37

4. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lương sản phẩm 38

5. Đào tạo cán bộ công nhân viên và nâng cao trình độ tay nghề của người lao động. 39

6. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 40

III. Một số kiến nghị 41

1. Một số kiến nghị với nhà nước 41

2. Một số kiến nghị với Công ty 43

Kết luận 44

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


doanh của Công ty, trực tiếp triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Căn cứ vào các hợp đồng đã ký của khách hàng, nguồn lực của Công ty, sau đó được trình lên Tổng giám đốc, sau khi duyệt xong Tổng giám đốc giao kế hoạch cho các xí nghiệp, các phòng ban.
+ Trung tâm thí nghiệm và kiểm tra chất lượng sản phẩm: có nhiệm vụ kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, chịu trách nhiệm giám sát các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm sản xuất và kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.
+ Phòng tổ chức LĐ: chịu trách nhiệm về công tác tổ chức,lao động quản lý tiền lương bảo hộ lao động, giải quyết chế độ CNVC.
+ Phòng kế toán tài chính: sau khi có kế hoạch sản xuất kinh doanh được duyệt, phòng này có trách nhiệm hạch toán thu chi, lỗ, lãi.
+ Ban chuẩn bị đầu tư: có nhiệm vụ tính toán các dự án đầu tư thiết bị xây dựng và sửa chữa nhà xưởng.
+ Phòng xuất nhập khẩu: tổ chức ký kết hợp dồng XNK hàng hoá và vật tư thiết bị cần thiết cho Công ty.
+ PhòngHCTH: hành chính quản trị và quản lý an ninh, an toàn, bảo vệ tài sản của Công ty.
Đây là cơ cấu tổ chức trực tuyến chức năng. Các xí nghiệp chịu sự tác động từ Tổng giám đốc đồng thời có trách nhiệm báo cáo mọi tình hình sản xuất kinh doanh lên Tổng giám đốc thông qua các phòng, ban chức năng của Công ty.
Cơ cấu tổ chức của Công ty dệt 8/3
Tổng Giám đốc
PTGĐ
CLSP&KT
PTGĐ
SXKD&ĐS
Phòng kỹ
thuật
Phòng XN khẩu
Phòng KH
tiêu
thụ
Phòng HCTH
Phòng Kế
toán
TC
Phòng tổ
Chức

Phòng
KCS
XN
sợi 1
XN
sợi II
XN
dệt
XN
nhuộm
XN
dịchvụ
XN cơ điện
Các ca sản xuất
Ngành, tổ
Tổ sản xuất
Công nhân sản xuất
XN
may
Ban chuẩn bị đầu tư
II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH V À XUẤT KHẨU CỦA CễNG TY DỆT 8/3
1. Thực trạng họat động sản xuất kinh doanh.
Cụng ty dệt 8/3 được coi là một trong những doanh nghiệp lớn của Tổng cụng ty dệt may Việt Nam, là một cành chim đầu đàn trong ngành dệt may. Chức năng chủ yếu của Cụng ty là sản xuất và cung ứng cho thị trường cỏc sản phẩm dệt, may, sợi, nhuộm đảm bảo cỏc yờu cầu tiờu chuẩn do Nhà nước đặt ra đỏp ứng thị trường nội địa, phục vụ xuật khẩu, được người tiờu dựng chập nhận. Trong thời gian đầu mới thành lập và đi vào hoạt động sản xuất, Cụng ty thực hiện sản xuất kinh doanh theo cơ chế tập trung bao cấp, Nhà Nước cung cấp mọi đầu vào và bao tiờu đầu ra nhưng cho đến năm 1991 Cụng ty chuyển hẳn sang hoạt động theo cơ chế thị trường, Nhà Nước hủy bỏ hoàn toàn sự bao cấp đầu vào và đầu ra cho sản phẩm. Cụng ty gặp rất nhiều khú khăn trong việc tiờu thụ sản phẩm. Cỏc thị trường truyền thống như Liờn Xụ, Đụng Âu khụng cũn, việc tiờu thụ trong nước gặp khú khăn do những bất ổn của nền kinh tế: lạm phỏt quỏ cao, cỏc sản phẩm hàng ngoại nhập tràn vào thị trường…
Trong những năm gần đõy, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cú nhiều biến động phức tạp cựng với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, thờm vào đú xuất khẩu của ngành dệt may trong nước gặp khú khăn, để cú thể giữ vững và mở rộng thị trường xuất khẩu hiện cú đồng thời nõng cao chất lượng cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm, Cụng ty dệt 8/3 đó từng bước chần chỉnh quản lý, khắc phục những yếu kộm, khụng ngừng đầu tư đổi mới cỏc loại trang thiết bị mỏy múc, ỏp dụng quy trỡnh cụng nghệ sản xuất tiờn tiến để mở rộng sản xuất, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, hạ giỏ thành. Đồng thời Cụng ty cũng liờn tục cài tiến mẫu mó đổi mới sản phẩm, đỏp ứng nhu cầu của khỏch hàng đặc biệt là cỏc khỏch hàng trờn thị trường nước ngoài.
Bảng 1: Bảng kết quả kinh doanh của Cụng ty dệt 8/3 (2002 - 2004)
Đ/vị: Triệu đồng
Chỉ tiờu
Năm
Doanh thu (DT)
Tổng chi phớ
Lói trước thuế
DT xuất khẩu
DT
khỏc
Tổng
DT
2002
25.763
216.958
242.721
246.357
- 3.636
2003
40.350
224.352
264.702
239.561
25.141
2004
47.454
221.676
269.130
230.713
38.417
Nguồn số liệu: Phũng xuất nhập khẩu
Qua bảng số liệu trờn ta thấy tổng doanh thu năm 2003 tăng so với năm 2002 là 21.981Trđ tương ứng tăng 9,06%, năm 2004 so với năm 2003 tăng 4.428Trđ tương ứng tăng 1,67%, như vậy ta nhận thấy doanh thu năm 2003 tăng mạnh so với năm 2002 nhưng tốc độ tăng doanh thu này đó giảm trong năm tiếp theo (2004). Bờn cạnh việc tăng doanh thu thỡ Cụng ty rất quan tõm tới vấn đề chi phớ vỡ đõy là yếu tố rất quan trọng. Năm 2002, Cụng ty bắt đầu thõm nhập vào thị trường Mỹ do đú chi phớ dành cho việc tỡm hiểu, nghiờn cứu thị trường chiếm một tỷ trọng đỏng kể trong tổng chi phớ, mức chi cho tổng chi phớ lớn hơn tổng doanh thu. Từ năm 2003 tới nay Cụng ty luụn đạt kết quả cao trong kinh doanh đú là một thực tế đỏng mừng đối với Cụng ty núi riờng và Tổng cụng ty dệt may Việt Nam núi chung.
2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu.
Hiệp định thương mại về hàng dệt may cú hiệu lực từ năm 2006, đú là cơ hội và cũng là thỏch thức của doanh nghiệp may mặc Việt Nam. Như vậy, việc Nhà Nước ta mở rộng quan hệ thương mại trong thời gian tới là một cơ hội lớn cho Cụng ty dệt 8/3 cũng như cỏc doanh nghiệp khỏc. Đú là cơ hội để Cụng ty giới thiệu sản phẩm của mỡnh với bạn hàng trờn thế giới, mở rộng thị trường tiờu thụ của Cụng ty.
Trong những năm qua, doanh thu xuất khẩu của Cụng ty dệt 8/3 chiếm một tỷ trọng đỏng kể trong tổng doanh thu, nú gúp phần quan trọng vào sự ổn định của Cụng ty. Chớnh vỡ vậy, hoạt động xuất khẩu hàng may mặc là hoạt động kinh doanh mang tớnh chiến lược lõu dài của Cụng ty.
Bảng 2: Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu trong tổng doanh thu của
Cụng ty dệt 8/3
Chỉ tiờu
Đơn vị
2002
2003
2004
Tổng doanh thu (TDT)
Triệu đồng
242.721
264.702
269.130
Doanh thu xuất khẩu
Triệu đồng
25.763
40.350
47.454
Doanh thu XK/TDT
%
10,61
15,24
17,63
Nguồn số liệu: Phũng xuất nhập khẩu
Qua bảng số liệu trờn ta thấy doanh thu xuất khẩu liờn tục tăng qua cỏc năm. Năm 2003 so với năm 2002 tăng 14.587Trđ tương ứng tăng 56,62%, năm 2004 so với năm 2003 tăng 7.104Trđ tương ứng tăng 17.61%. Ta thấy rằng doanh thu xuất khẩu liờn tục tăng nhưng tốc độ tăng khụng ổn định qua cỏc năm, tuy nhiờn tỷ trọng doanh thu xuất khẩu so với tổng doanh thu liờn tục tăng và ổn định qua cỏc năm đõy là một con số đỏng mừng cho Cụng ty dệt 8/3.
Từ năm 1991, do nền chớnh trị của Đụng Âu và Liờn Xụ khụng được ổn định. Điều đú đó làm cho thị trường xuất khẩu truyến thống của Cụng ty là Liờn Xụ, Đụng Âu đó khụng cũn và nú gõy ra rất nhiều những khú khăn cho Cụng ty. Nhưng với sự nỗ lực của Tổng cụng ty thỡ Cụng ty dệt 8/3 đó tỡm ra được những thị trường mới như: Nhật, Đài Loan, Hồng Kụng, Hàn Quốc…năm 2002 Cụng ty dệt 8/3 đó cú một thị trường mới đú là thị trường Mỹ, một thị trường đầy tiềm năng. Với những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: quần ỏo và dệt vải
2.1. Theo thị trường xuất khẩu.
Hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của Cụng ty luụn là một trong những hoạt động mang tỡnh chiến lược. Kim ngạch xuất khẩu hàng năm tăng nhanh, chiếm tỷ trọng đỏng kể và ngày càng cao trong tổng doanh thu. Điều đú chứng...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement