Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By linhduong_lenvyan
#928027

Download miễn phí Chuyên đề Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng trung dài hạn tại Ngân Hàng Công Thương Ba Đình

MỤC LỤC

 Trang

Chương I: Tín dụng trung dài hạn đối với sự nghiệp 3

phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

I. Tín dụng trung và dài hạn và các hình thức tín

dụng trung và dài hạn. 3

1.Tín dụng trung và dài hạn 3

a. Khái niệm và các hình thức tín dụng 3

b. Tín dụng trung và dài hạn và các hình thức tín dụng

 trung và dài hạn 4

2. Tầm quan trọng của vốn đầu tư trung và dài hạn trong

nền kinh tế. 5

3. Vai trò của Ngân hàng trong việc cung cấp vốn đầu

tư trung và dài hạn. 8

4.Nghệp vụ tín dụng trung và dài hạn. 8

a. Nguồn để cho vay. 8

b. Cơ chế cho vay. 9

II. Hiệu quả cho vay trung và dài hạn 14

1. Khái niệm về hiệu quả cho vay. 14

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay. 16

Chương II Tình hình cho vay trung và dài hạn tại.

Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình 18

I. Giới thiệu về Ngân hàng Công thương Ba Đình. 18

1. Lịch sử hình thành. 18

2. Cơ cấu tổ chức. 20

3. Tình hình hoạt động kinh doanh. 21

II. Tình hình cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh

Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình. 28

1. Tình hình cho vay trung và dài hạn. 28

2. Tình hình nợ quá hạn. 37

III. Tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng

 Công thương khu vực Ba Đình những kết quả và tồn tại. 40

1. Những kết quả đạt được. 40

2. Những tồn tại. 44

Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung

 và dài hạn tại Ngân hàng Công thương Ba Đình. 47

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


y nhiên sang năm 1998 do sự giảm sút của khoản cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và khoản cho vay ngắn hạn bằng VND có xu hướng chững lại cho nên đến 31/12/1998 số dư nợ cho vay ngắn hạn chỉ đạt: 443144 triệu đồng và bằng 97.3% so với 1996. Đầu tư trung và dài hạn cũng có kết quả khá khả quan, năm 1996 dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt: 80657 triệu đồng, năm 1997 đạt: 108591 triệu đồng, tăng 8227 triệu đồng và bằng 108.2% so với năm 1997. Như vậy cơ cấu tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình đã từng bước được điều chỉnh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của đất nước vì mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Chi nhánh đã chủ động khai thác, bổ xung nguồn vốn trung và dài hạn bằng VND và ngoại tệ với lãi suất hợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển theo chiều sâu giúp các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh.
Cơ cấu tín dụng trung và dài hạn đã từng bước được chuyển đổi theo chiều hướng tíc cực. Trong năm 1996 tỷ lệ dư nợ trung và dài hạn trên tổng dư nợ đạt 16.5%, năm 1997 đạt 18.1%và năm 1998 đạt 19.68%. Tuy nhiên nếu xem xét trên góc độ nhu cầu vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế thì tỷ lệ này còn hạn chế, yêu cầu đặt ra cho Chi nhánh phải đạt từ 30 -35 % dư nợ trung và dài hạn trên tổng dư nợ vào những năm tới, để đạt được con số này thì Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình phải không ngừng nghiên cứu và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng dần tỷ trọng cho vay trung và dài hạn.
Phân loại tín dụng theo đồng tiền ta thấy đầu tư tín dụng bằng ngoại tệ không ngừng giảm qua các năm. Năm 1996 đầu tư tín dụng bằng ngoại tệ quy VND là: 120219 triệu đồng. Năm 1997 đạt: 105081 triệu đồng và chỉ bằng 80.6% so với năm 1996. Năm 1998 đầu tư tín dụng bằng ngoại tệ quy VND đạt 84421 triệu đồng và chỉ bằng 80.3% so với năm 1997. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tình hình phát triển kinh tế đất nước và bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ các nước Đông Nam á : Tỷ giá USD/VND liên tục tăng trong suốt các tháng cuối năm 1997 và đầu năm 1998 dẫn đến sự giảm sút của khoản dư nợ bằng ngoại tệ do các đơn vị đi vay phải chịu những rủi ro ngoại hối.
Một tồn tại nữa cần xem xét trong hoạt động tín dụng của Chi nhánh là trong những năm qua mặc dù dư nợ tín dụng không ngừng tăng nhưng cơ cấu tín dụng theo thành phần kinh tế lại đáng phải xem xét. Qua số liệu về dư nợ tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình ta thấy tỷ lệ cho vay đối với khu vực ngoài quốc doanh ngày càng giảm sút. Năm 1996 tỷ lệ này đạt 6.2% trên tổng dư nợ, đến năm 1997 chỉ đạt 3.3% trên tổng dư nợ và năm 1998 đạt 2.6% trên tổng dư nợ. Có lẽ đây là xu thế chung của các Ngân hàng Thương Mại nói chung, do cho vay đối với khu vực ngoài quốc doanh có độ rủi ro khá cao nên chủ trương của Ngân hàng là chủ động cho vay khu vực kinh tế quốc doanh là chủ yếu, hạn chế và hầu như không cho vay với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh “Theo biểu 3: Tình hình sử dụng vốn phân theo thành phần kinh tế tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình”.
Biểu 3: TìNH HìNH Sử DụNG VốN PHÂN THEO THàNH PHầN KINH Tế TạI NHCT BA ĐìNH
Chỉ tiêu
31/12/1996
31/12/1997
31/12/1998
1997
so với
1996
(%)
1998
so với
1997
(%)
Số tuyệt
đối
(tr đ)
%
Số tuyệt
đối
(tr đ)
%
Số tuyệt
đối
(tr đ)
%
Tổng dư nợ
489580
100
555998
100
551735
100
113.5
99.2
Dư nợ NH
408923
83.5
455634
81.9
443144
80.3
111.4
97.2
+QD
394230
80.5
450502
81.0
437973
79.4
114.2
97.2
+NQD
14693
3.0
5132
0.9
5171
0.9
35.0
100.7
Dư nợ TDH
80657
16.5
100364
18.1
108591
19.7
124.4
108.1
+QD
64805
13.2
87557
15.7
99346
18.0
135.1
113.5
+NQD
15852
3.3
12807
2.4
9245
1.7
80.8
78.2
Chú thích:
( QD : kinh tế quốc doanh
NQD: kinh tế ngoài quốc doanh)
Ngoài các hoạt động tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình còn thực hiện nhiều hoạt động đầu tư khác như: Tín dụng thuê mua và liên doanh, cho vay tài trợ uỷ thác của các tổ chức tín dụng nước ngoài như: Ngân hàng tái thiết và phát triển Đức.. . Đã được Ngân hàng Công thương Ba Đình triển khai kịp thời theo hợp đồng đã ký kết. Cuối năm 1998 dư nợ tín dụng Đài Loan là: 12460 tr đồng, cho vay EU, Việt Đức là: 155 tr đ
Tuy còn một số hạn chế song những kết quả trên đây đã chứng tỏ rằng Ngân hàng Công thương Ba Đình đã và đang phát triển trên mọi lĩnh vực, mọi phương diện. Không ngừng tăng trưởng nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, chiến lược phát triển kinh tế của đảng và Nhà Nước.
II. Tình hình cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng công thương Ba Đình.
1. Tình hình cho vay trung và dài hạn.
Trước nhu cầu vốn cho công ngiệp hoá - hiện đại hoá dất nước, chi nhánh Ngân hàng công thương khu vực Ba Đình đã tích cực triển khai để có những bước chuyển dịch cơ cấu tín dụng, tăng dần tỷ trọng cho vay trung và dài hạn đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại nhằm gíp cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Để thấy được những kết quả mà chi nhánh đã tạo ra đối với việc cho vay trung và dài hạn chúng ta lấy từ thời điểm nam 1996 để nghiên cứu phân tích.
Trong những năm qua ( kể từ năm 1996 -1998 ) cho vay và đầu tư của chi nhánh đã bám sát được mục tiêu chung của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam và phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trên địa bàn. Với quan điểm “Đầu tư theo chiều sâu cho doanh nhiệp chính là đầu tư cho tương lai của Ngân hàng “ chi nhánh Ngân hàng công thương khu vực Ba Đình đã chủ động khai thác bổ xung các nguồn vốn trung - dài hạn bằng VND và ngoại tệ với lãi suất hợp lý để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước , bám sát kế hoạch phát triển của đất nước.
Ngân hàng đã tập trung vào các dự án mua sắm máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiế, xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh mới, cải tạo, mở rộng đầu tư theo chiều sâu... Những kết quả đó được thể hiện cụ thể như sau: Căn cứ vào biểu 4 “ Tình hình cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng công thương Ba Đình “ ta thấy: Năm 1996 dư nợ cho vay trung và dài hạn bình quân cả năm đạt: 73537 triệu đồng chiếm 16.5% ttổng dư nợ cho vay bình quân. Nếu xét số dư ngày 31/12/1996 thì dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt: 80657 triệu đồng và chiếm 16.5% tổng dư nợ cho vay cùng thời điểm. Sang năm 1997 tổng dư nợ cho vay trung và dài hạn bình quân cả năm là: 89101 triệu đồng, tăng 21.1% so với bình quân năm 1996 tương đương chiếm 18.4% tổng dư nợ cho vay bình quân. Tính đến 31/12/1997 dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt: 100306 triệu đồng tăng 24.4 % so với 31/12/1996 và chiếm 18.1% tổng dư nợ cho vay. Đến năm 1998 nếu xem xét tổng quan thì cho vay trung và dài hạn không có biến động lớ, dư nợ cho vay bình quân cả năm đạt:1045213 triệu đồng tăng 17.3% so với năm 1997, nếu tính số dư thời điểm (31/12/1998) thì đạt 108591 triệu đồng và tăng 8.2% so với năm 31/121997 và chiếm 19.68% so với tổng dư nợ. Trong năm 1998 do bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế cho nên ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của chi nh...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement