Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Willamar
#928021

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành xây lắp ở Công ty xây dựng số 1

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐÀU 1

PHẦN THỨ NHẤT 3

Một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở DOanh nghiệp xây dựng . 3

I.đặc điểm nghành xây dựng và sản phẩm của Doanh nghiệp , yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. 3

1. Đặc điểm của nghành xây dựng và sản phẩm xây dựng : 3

2. Yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 4

3.Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp xây dựng 5

4.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp 8

5. Đánh giá sản phẩm làm dở trong Doanh nghiệp xây dựng 18

Đánh giá sản phẩm làm dở trong Doanh nghiệp xây dựng là các công

6.Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng 19

PHẦN THỨ HAI 22

Tình hình thực tế về công tác Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp tại công ty XD số 1. 23

I. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty 22

I. Quá trình phát triển. 22

II.Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty 24

1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty: 24

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty 25

3. Tổ chức quản lý sản xuất và đặc điểm kinh tế kỹ thuật: 28

4. Bộ máy tổ chức kế toán 28

III. Tình hình thực tế về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp ở xí nghiệp xây dựng số 3 công ty xây dựng số 1 32

1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành công tác xây lắp. 32

2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí. 33

5. Tính giá thành công trình xây dựng ở Xí nghiệp xây dựng số3 58

PHẦN THỨ III

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 1. 61

I. Đánh giá khái quát chung về công ty. 61

1.ưu điểm. 61

1Công tác lập chứng từ ban đầu: 64

2.Về giá trị thực tế vật liệu mua về nhập kho công trình : 67

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ây nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Từ năm 1986 dến năm 1991: Trong 3 năm này Công ty đã phải chật vật để đi vào cơ chế thị trường .Tháng 11 năm 1995 Công ty đã ký kết liên doanh với tập đoàn xây dựng Quốc tế Gamon- Hồng Kong, thành lập Công ty liên doanh Gamvico. Sự kiện này đã đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Công ty.
II.Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty
1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty:
Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty được Tổng Công ty Xây dựng Hà nội duyệt số 09/TCT- TCLĐ ngày 4/1/1997.
Công ty Xây dựng số 1 là một thành viên thanh toán độc lập thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà nội. Loại hình doanh nghiệp là Doanh nghiệp Nhà nước loại 1 được thành lập lại theo quyết định 141A ngày 26/3/1993 của Bộ Xây dựng.
- Có giấy phép hành nghề do Bộ Trưởng Xây dựng cấp.
- Có giấy phép đăng ký kinh doanh do trọng tài kinh tế cấp.
- Có trụ sở tại 59 Quang Trung - Hà nội.
- Được nhà nước giao vốn và tài sản hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.
- Công ty có quyền và trách nhiệm với tư cách pháp nhân của mình trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công ty đựơc tổ chức theo hình thức quốc doanh, hạch toán kinh tế độc lập.
Chức năng chủ yếu của Công ty:
Là xây dựng các cơ sở vật chất phục vụ đời sống và công cuộc phát triển kinh tế.
Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty:
- Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ nhà nước giao.
- Thực hiện và quản lý lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên, bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hoá khoa học kỹ thuật, chuyên mn cho cán bộ công nhân viên...
Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ tiến độ thi công của các công trình bảo vệ môi trưòng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xí nghiệp, làm tròn nghĩa vụ quốc phòng.
- Chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc, chế độ quản lý của nhà nước , cơ quan quản lý cấp trên.
- Giữ uy tín chất lượng qua các công trình.
Cùng với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sản xuát kinh doanh, Công ty đã chú trọng làm tốt các công tác khác như: chấp hành nghiêm chỉnh luật nghĩa vụ quân sự, đảm bảo đủ só người nhập ngũ. Công ty có một đại đội 122 chiến sĩ, hàng năm đều đảm bảo chương trình và nội dung huấn luyện.
Về tổ chức Đảng công đoàn và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Công ty hàng năm. Đặc biệt trong những năm 1993 đến năm 1997 đều được cấp trên công nhận là cơ sở trong sạch, vững mạnh.
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty
Hiện nay Công ty gồm có 13 Xí nghiệp trực thuộc, T1 Nội Bài, Ban chủ nhiệm Công trình Ba Đình và các đội trực thuộc. Đây là một Công ty có quy mô lớn, địa bàn hoạt động rộng lên việc tổ chức lực lượng lao động thành các Xí nghiệp tạo điều kiên thuận lợi cho Công ty trong việc quản lý và phân công lao động ở nhiều địa điểm thi công khác nhau với nhiều công trình khác nhau một cách có hiệu quả.
Từ trước ngày 1/1/1995, Công ty tổ chức hạch toán kế toán phân tán, các Xí nghiệp trực thuộc tổ chức hạch toán riêng, các công tác kế toán từ sử lý chứng từ ban đầu đến lập báo cáo kế toán gửi về Công ty, do bộ phận kế toán ở các Xí nghiệp thực hiện. Trên cơ sở đó, phòng kế toán công ty lập báo cáo chung của toàn Công ty.
Từ 1/1/1995 đến nay, Công ty tổ chức hạch toán kế toán tập trung, bộ phận kế toán Xí nghiệp thu thập, lập và xử lý chứng từ ban đầu ghi chép, theo dõi một số sổ chi tiét. Cuối tháng, Xí nghiệp giao nộp một số chứng từ gốc về Công ty để nạp vào máy vi tính, toàn bộ sổ sách tổng hợp.
Cơ cấu tổ chức bộ mấy Công ty gồm có: Giám đốc, Phó giám đốc, các phòng ban chức năng, các Xí nghiệp trực thuộc và các đội trực thuộc.
Sau đây là sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty: (Sơ đồ trang bên)
Đứng đầu Công ty là Giám đốc Công ty:
Người điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty, là người thay mặt hợp pháp của Công ty và trách nhiệm quản lý chung, chịu trách nhiệm trứơc nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Phó giám đốc:
là người phụ trách các lĩnh vực khác nhau nhưng có chung một chức năng và nhiệm vụ là giúp Giám đốc điều hành Công ty theo sự phân công và
uỷ quyền của Giám đốc Công ty, họ phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.
Các phòng chức năng Công ty có trách nhiệm hướng dẫn đôn đốc thực hiện thi công đảm bảo chát lượng công trình, lập kiểm tra các định mức kinh tế kỹ thuật, chế độ quản lý của Công ty. Đồng thời lập kế hoạch tiếp thị, nghiên cứu tìm hiểu thị trường, tìm bạn hàng cung cấp thông tin số liệu, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh giúp Ban Giám đốc có biện pháp quản lý thích hợp, mặt khác giải quyết mọi công tác liên quan đến nhân sự, chính sách lao động, tiền lương cho CBCNV trong doanh nghiệp.
Cụ thể Công ty có 4 phòng nghiệp vụ có chức năng và nhiệm vụ như sau:
Phòng kế toán tài chính thống kê:
Có chức năng tham mưu cho giám đốc, tổ chức, triẻn khai thực hiện toàn bộ công tác tài chính thóng kê, thông tin kinh tế theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời kiểm tra, kiểm soát mọi hoạtk động kinh tế tài chính của Công ty theo pháp luật.
Phòng kế toán tài chính thống kê còn giúp Giám đốc tổ chức và chỉ đạo công tác tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả.
Chức năng tài chính :
Bao gồm các nhiệm vụ như lập kế hoạch thu chi, đảm bảo đơn vị có đủ vốn để sinh hoạt, lập kế hoạch huy động vốn, tổ chức quản lý và sử dụng vốn hiệu quả chấp hành chế độ tài chính của nhà nước ban hành. Thực hiện các chức năng giám sát bằng tiền đối với mọi quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp...
Chức năng kế toán :
Có nhiệm vụ về quản lý nguyên giá, khấu hao giá trị còn lại , thực hiện việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ngoài ra, còn thực hiện các nhiệm vụ kế toán khác. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp có ảnh hưởng lớn đến tổ chức và sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng. Các công trình Xây dựng thường có quy mô lớn - kết cấu phức tạp - sản xuát đơn chiếc, thời gian xây dựng lâu dài đòi hỏi qui mô lớn các yếu tố đầu vào. Các công trình xây dựng đều đòi hỏi phải lập dự toán công trình. các cong tình xây dựng cố định tại nơi sản xuất nơi chịu ảnh nơi đặt công trình như địa hình, thời tiết , giá cả thị trường ... Các điều kiện sản xuất như máy móc tài sản, người lao động phải di chuyển tới địa điểm sản phẩm. Điều này làm cho công tác quản lý sản xuất của công ty tuân thủ theo quy trình công nghệ xây lắp như sau:
Nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán công trình
Nhận thầu
Tổ chức thi công
Lập kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công
Mua vật tư, tổ chức nhân công
Phòng tổ chức lao động tiền lương - Hành chính - Y tế :
Là phòng c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement