Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jimmy14290
#928019

Download miễn phí Khóa luận Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh toán bù trừ tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ

 

PHỤ LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . .1

Chưong 1 : Những lí luận cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt và thanh

toán bù trừ . . 3

I . Sự cần thiết và vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt .3

1. Sự cần thiết . .3

2. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt . 4

2. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. .6

1.1 Séc thanh toán .6

1.1.1 Séc chuyển khoản .7

1.1.2 Séc bảo chi .7

3.2. Uỷ nhiệm chi – chuyển tiền .8

3.3. Uỷ nhiệm thu .9

3.4. Thư tín dụng . 9

3.5. Thẻ thanh toán. .10

3.6. Ngân phiếu thanh toán 11

II. Quá trình tổ chức và phát triển các cách thanh toán qua lại giữa các

Ngân hàng .11

1. Thời kỳ Ngân hàng 1 cấp .11

2. Trong hệ thống Ngân hàng 2 cấp .12

3. Sự cần thiết trong thanh toán qua lại giữa các Ngân hàng 13

4. Các cách thanh toán qua lại giữa các Ngân hàng nước ta hiện nay .13

4.1. Thanh toán bù trừ .13

4.2. Thanh toán liên hàng 14

4.3. Thanh toán điện tử .15

4.4. Thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 15

4.5. Thanh toán theo cách làm đại lý thu hộ, chi hộ giữa các Ngân hàng16

III. Thanh toán bù trừ – một cách thanh toán phổ biến giữa các Ngân hàng.17

1. Những quy định chung 17

1.1. Ngân hàng chủ trì .17

1.2. Tại các Ngân hàng thành viên .18

1.2.1. Thành viên tham gia thanh toán bù trừ độc lập .19

1.2.2. Thành viên tham gia thanh toán bù trừ đầu mối .19

1.2.3. Thành viên tham gia thanh toán bù trừ chi nhánh .19

1.2.4. Thành viên tham gia thanh toán bù trừ là Ngân hàng Nhà nước .19

2. Nghiệp vụ thanh toán bù trừ .20

1.1 Nghiệp vụ kế toán Ngân hàng thành viên phát sinh nghiệp vụ 20

1.2 Nghiệp vụ kế toán tại Ngân hàng chủ trì (Ngân hàng Nhà nước) 21

1.3 Nghiệp vụ kế toán tại Ngân hàng thành viên kết thúc nghiệp vụ (đến) .23

1.4 Điều chỉnh sai lầm trong thanh toán bù trừ .23

Chương II : Thực trạng hoạt động thanh toán bù trừ tại chi nhánh Ngân hàng

No & PTNT Láng Hạ 25

I. Vài nét về Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ .25

1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ.25

2. Cơ cấu tổ chức .26

3. Thuận lợi và khó khăn .27

3.1. Thuận lợi. .27

3.2. Khó khăn .28

4. Nhiệm vụ của chi nhánh trong giai đoạn hiện nay. 29

5. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng No & PTNT

 Láng Hạ trong năm qua 30

5.1. Hoạt động nguồn vốn . .30

5.2. Hoạt động sử dụng vốn .31

5.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ .32

5.4. Công tác tài chính kế toán .33

II. Thực trạng công tác thanh toán bù trừ tại chi nhánh Ngân hàng No & PTNT

 Láng Hạ 34

1. Tình hình thanh toán chung . .34

2. Thanh toán bù trừ tại chi nhánh .37

3. Quy trình xử lí thanh toán bù trừ tại địa bàn Hà Nội .42

3.1. Công việc tại Ngân hàng thành viên 42

3.2. Công việc tại Ngân hàng chủ trì .43

3.3. Công việc tại Ngân hàng thành viên kết thúc nghiệp vụ .44

4. Tình hình xử lí số chênh lệch trong thanh toán bù trừ .45

5. Vấn đề vốn trong thanh toán bù trừ tại chi nhánh .46

III. Đánh giá hoạt động thanh toán bù trừ tại chi nhánh Ngân hàng No & PTNT

 Láng Hạ .47

1. Những kết quả đạt được tại chi nhánh Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ . .47

2. Những tồn tại trong hoạt động thanh toán bù trừ tại chi nhánh Ngân hàng

 No & PTNT Láng Hạ .47

2.1. Tốc độ thanh toán bù trừ chưa đảm bảo. .48

2.2. Những tồn tại về tiến bộ khoa học .48

Chương 3 : Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh toán bù trừ tại

 Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ .49

I. Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh toán bù trừ tại chi nhánh

 Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ 49

1. Đối với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ . .49

2. Đối với chi nhánh Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ 50

2.1. Tuyên truyền quảng cáo, phổ biến rộng rãi các hình thức thanh toán

không dùng tiền mặt 50

2.2 Lấy ý kiến khách hàng .51

2.3 Đầu tư đổi mới trang thiết bị và ứng dụng công nghệ .51

2.4 Giảm bớt công việc mang tính thủ công trong thanh toán bù trừ .51

2.5 Chú trọng phát triển nguồn nhân lực .52

II. Kiến nghị : .52

1. Kiến nghị về hình thức thanh toán bù trừ điện tử .53

1.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 53

 1.2 Kiến nghị đối với chi nhánh Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ .56

2. Kiến nghị về séc : .57

2.1. Cần mở rộng phạm vi thanh toán séc .57

2.2. Cần hoàn thiện về thời hạn hiệu lực của séc 58

Kết luận .60

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


uỹ là : quản lí vốn, sử dụng vốn và tài sản của chi nhánh Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ được Ngân hàng No & PTNT Việt nam giao.
Từ chức năng và nhiệm vụ nêu trên đến 31/12/2000 phòng được định biên 27
cán bộ trong đó : Đại học 17 người , trung cấp 8 người, sơ cấp 1 người, thạc sĩ 1 người. Số cán bộ này được bố trí vào 3 bộ phận chính dưới sự chỉ đạo điều hành của phòng.
Căn cứ vào năng lực và trình độ của cán bộ lãnh đạo phòng đã nghiên cứu bố trí sắp xếp công việc phù hợp với khả năng của từng người để anh chị em phát huy tốt năng lực của bản thân, cụ thể :
+ Kế toán tiền gửi các tổ chức kinh tế kiêm luôn kế toán tiền vay .
+ Kế toán quản lý tài sản kiêm luôn các tài khoản nội bộ như thương mại, điều vốn, giữ tài khoản tiền gửi Ngân hàng Nhà nước .
+ Kế toán chuyển tiền điện tử kiêm luôn kế toán liên hàng, mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau, để tiện cho việc kiểm soát và đảm bảo chính xác trong thanh toán .
+ Riêng kế toán tiền gửi tiết kiệm dân cư không kiêm nhiệm việc khác.
+ Kế toán tiền gửi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế kiêm kế toán thanh toán bù trừ .Xác định rõ chức năng nhiệm vụ được giao lãnh đạo phòng đã chủ động chỉ đạo sát xao các mặt nghiệp vụ và hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ban lãnh đạo đã đề ra cụ thể là :
Đảm bảo an toàn, chính xác trong thanh toán .
Quản lí tốt tài sản tiền vốn được Ngân hàng No & PTNT Việt nam giao.
Đổi mới phong cách giao dịch để thực hiện chiến lược thu hút khách hàng .
3 Thuận lợi và khó khăn:
3.1 Thuận lợi
Ra đời sau nên chi nhánh Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ có những ưu thế của người đi sau là chọn lọc được kinh nghiệm quý báu của người đi trước, các phương
tiện hiện đại được trang bị đồng bộ ngay từ đầu, cùng với đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt tình tạo cho chi nhánh sức mạnh lớn. Nhờ có sự ổn định của nền kinh tế hoạt động Ngân hàng trong những năm qua cũng có những dấu hiệu khả quan, mặc dù có ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế năm 1997. So với cùng kỳ năm trước tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng gấp 2 lần, đặc biệt là tốc độ cho vay bằng ngoại tệ tăng gấp 3 lần. Sức ép lên tỷ giá hối đoái giảm nhiều so với năm trước.
Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ được đặt ở nơi tập trung nhiều đơn vị kinh tế, nhiều thành phần kinh tế, nơi có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và đó cũng là nơi tạo điều kiện tốt cho môi trường kinh doanh của Ngân hàng.
Là một Ngân hàng mới ra đời nên được Ngân hàng cấp trên quan tâm, chỉ đạo sát xao đúng mức tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của chi nhánh cùng với sự kiểm tra thường xuyên, trung tâm điều hành tạo cho chi nhánh một sự độc lập trong kinh doanh, giữa các chi nhánh trong cùng hệ thống có sự hỗ trợ về vốn, nghiệp vụ và các kinh nghiệm khác .
Đây là một thuận lợi của Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ trong hoạt động. Nhờ có thuận lợi trên mà chi nhánh đã gây được lòng tin trong dân chúng, cho các doanh nghiệp và các Ngân hàng cấp trên. Thấy được điểm mạnh của mình, chi nhánh đã phát huy triệt để những ưu thế và thực hiện mọi nhiệm vụ mà cấp trên đã giao. Do vậy, khi chuyển sang nền kinh tế thị trường Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ đã vững vàng trong mọi lĩnh vực, công tác nghiệp vụ của mình. Chi nhánh luôn có những định hướng phù hợp và hoàn thiện tốt nghiệp vụ của mình. Chi nhánh đã từng bước thay đổi về mặt nhân sự cũng như bồi dưỡng về mặt chuyên môn.
3.2 Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn cho hoạt động của Ngân hàng đó là :
Thiên tai xảy ra liên tiếp và gây thiệt hại rất nặng nề, ảnh hưởng tới tăng trưởng của nền kinh tế và làm thiệt hại đến hiệu quả không nhỏ của Ngân hàng.
Giá cả một số mặt hàng biến động lớn như càphê, giá lúa gạo xuống quá thấp ảnh hưởng đến nông nghiệp và nông dân, ngoài ra giá xăng dầu tăng trên 20% cũng gây ảnh hưởng lớn.
Biến động lớn về tỷ giá đồng nội tệ và ngoại tệ có lợi cho Doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng Doanh nghiệp nhập khẩu lại gặp khó khăn.
Việc thực hiện nghị quyết của Chính phủ về cổ phần hoá doanh nghiệp xúc tiến chậm dẫn đến nhiều Doanh nghiệp chưa có hướng đi cụ thể, tình trạng làm ăn cầm chừng chờ đợi.
Theo đánh giá của cơ quan quản lý Doanh nghiệp của Bộ tài chính cho thấy trong khu vực Doanh nghiệp Nhà nước, số làm ăn có hiệu quả chiếm 40.3%, làm ăn chưa có hiệu quả là 44% và có tới 15,7 % làm ăn kém hiệu quả .
Việc thực hiện nghị định 178/NĐ-CP của chính phủ về đảm bảo tiền vay mới được triển khai vào những tháng cuối năm cũng ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của tín dụng của Ngân hàng .
Với cơ chế lãi suất cơ bản, sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Hà Nội ngày càng gay gắt dẫn đến nhiều tổ chức tín dụng cho vay với lãi suất thấp hơn lãi suất cơ bản.
Để phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn trở ngại trên, với tinh thần phấn khởi phát huy những thành tích đạt được trong năm 1999, chi nhánh đã tăng cường các biện pháp chỉ đạo, chủ động trong kinh doanh nắm bắt được thị trường. Do đó năm 1999-2000 các mặt hoạt động kinh doanh của Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
4 Nhiệm vụ của chi nhánh trong giai đoạn hiện nay
Căn cứ vao nghị định 39/CP ngày 26/6/1996 của Chính phủ ban hành điều lệ mẫu về tổ chức hoạt động của Tổng công ty Nhà nước thì điều lệ Ngân hàng No & PTNT Việt nam được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành và cũng chính là điều lệ cho chi nhánh Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ với nội dung :
Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ là một doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt có chức năng, nhiệm vụ:
- Khai thác và huy động nguồn vốn của các tổ chức kinh tế và dân cư .
- Phát hành kỳ phiếu theo quy định của Tổng giám đốc Ngân hàng No & PTNT Việt nam .
- Mở tài khoản tiền gửi với các tổ chức kinh tế và cá nhân.
- Nhận tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn bằng nội tệ và ngoại tệ .
- Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn để phát triển sản xuất kinh doanh bằng nội tệ và ngoại tệ .
- Cho vay cầm cố các bất động sản .
5 . Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ trong năm qua
Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT Láng Hạ mới được thành lập trong vài năm gần đây nên trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh gặp nhiều khó khăn do hoạt động kinh doanh trên địa bàn Hà Nội nơi tập trung tập trung trên 60 Ngân hàng Thương mại quốc doanh, cổ phần, Ngân hàng nước ngoài. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như vậy chi nhánh có nhiều cố gắng nỗ lực trong kinh doanh .
5.1. Hoạt động nguồn vốn :
Phát huy thế mạnh trên địa bàn thủ đô, tập trung dân cư có thu nhập cao, các đơn vị kinh tế Trung ương. Chi nhánh đã tập trung chỉ đạo bằng các biện pháp tích cực để thu hút các nguồn vốn lớn, rẻ… do đó nguồn vốn hàng năm tăng trưởng mạnh, năm nay cao hơn năm trước. Năm 2000 nguồn vốn huy động đạt 1.164 tỷ tăng 142% so với năm 1999.
Như vậy nguồn vốn cho đến 31/12/2000 đạt 2000 tỷ đồng tăng 857 tỷ đồng bằng 75% đạt 143% kế họach đề ra .
Trong đó :
Nguồn vốn nội tệ 1.714 tỷ chiếm 86,1% trong tổng ngu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement