Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Baldwynn
#928010

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam

Hàng tồn kho của doanh nghiệp được lưu giữ tại các địa điểm với đặc điểm riêng khác nhau. Một lượng lớn hàng tồn kho được lưu giữ tại kho chính của doanh nghiệp và lưu giữ ngay tại phân xưởng sản xuất. Quản đốc và bảo vệ phân xưởng sẽ chịu trách nhiệm quản lý lượng hàng tồn kho có trong phân xưởng chủ yếu là các loại bao bì, xốp nhựa. và quan trọng nhất là các loại đèn hình là các sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất. Tại kho số 1 gần xưởng sản xuất lưu giữ lượng lớn linh kiện phục vụ cho việc lắp ráp sản phẩm, việc bảo quản tại đây được tiến hành tuân thủ theo các điều kiện kỹ thuật của từng loại linh kiện. Mỗi loại linh kiện được đánh số riêng và được bảo quản tại từng giá, từng ngăn khác nhau. Lượng linh kiện sử dụng trong sản xuất của đơn vị rất lớn nên việc quản lý cũng gặp khá nhiều khó khăn. Khi có yêu cầu sản xuất cần tới linh kiện, vật tư phải có đủ quản đốc phân xưởng, nhân viên chính của phân xưởng, bảo vệ phân xưởng và thủ kho chứng kiến thì thủ kho mới mở kho xuất vật tư cho sản xuất.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ỗi một nhóm sẽ có 1 Kiểm toán viên chính phụ trách và thường có 2 trợ lý kiểm toán. Do số lượng kiểm toán viên tuy đã đáp ứng đủ yêu cầu để thực hiện chức năng kiểm toán (Pháp luật quy định là từ 3 đến 5 người) nhưng vẫn chưa đủ so với yêu cầu của công việc nên Kiểm toán viên quốc gia sẽ tham gia chỉ đạo toàn bộ. Khi thư chào hàng được chấp nhận, Ban Giám đốc sẽ đưa ra quyết định xem nhóm kiểm toán viên nào được thực hiện, thực hiện cho khách hàng nào? Do chức năng động nghề nghiệp nên các kiểm toán viên có thể luân chuyển với nhau để thành lập nên nhóm mới tùy theo hoàn cảnh cũng như năng lực của từng người hay tính chất của mỗi hợp đồng. Trong trường hợp Hợp đồng lớn cũng có thể ghép các nhóm nhỏ lại với nhau để cùng nhau thực hiện. Khi tiến hành thực hiện, trưởng nhóm sẽ có quyết định giao việc cụ thể cho từng nhân viên.
Bên cạnh đó là đội ngũ cộng tác viên thường xuyên trên 15 người có bề dày kinh nghiệm về kế toán tài chính bởi họ đã và đang giữ những chức danh chủ chốt về kế toán tài chính tại các Tổng Công ty lớn như Tổng Công ty Điện lực, Tổng Công ty Than, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam…, Bộ tài chính, Tổng Cục Thuế, Bộ Thương Mại… Sự tham gia của các chuyên viên, các cộng tác viên trong công tác hỗ trợ, tư vấn, soát xét lộ trình quản lý của công ty khách hàng sẽ trở nên vô cùng cần thiết do việc quản lý và kiểm soát các hoạt động như lập dự toán, lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, dài hạn ngày càng trở nên khó khăn do môi trường kinh doanh mất ổn định.
Nguyên tắc hoạt động của đơn vị là “Nguyên tắc độc lập, khách quan và bí mật số liệu của khách hàng” với phương châm “uy tín, chất lượng” là yếu tố quyết định hàng đầu cho sự tồn tại và thành công của Công ty. Các nghiệp vụ chính được tiến hành bao gồm:
Tư vấn kế toán
Tham gia đấu thầu và thực hiện xác định giá trị DN để cổ phần hóa
Kiểm toán báo cáo tài chính
Kiểm toán các dự án đầu tư (quyết toán đầu tư dự án hoàn thành)
Kiểm toán các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành…
Để có thể cung cấp cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng cao, Công ty luôn phải đảm bảo có được những hiểu biết nhất định về các vấn đề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh của khách hàng như: môi trường pháp lý, xu hướng thị trường, các vấn đề về thuế như thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng… Đáp ứng được yêu cầu đó, Công ty không chỉ đáp ứng được yêu cầu kiểm toán theo luật định mà còn làm tăng giá trị cho khách hàng thông qua việc đánh giá hoạt động kiểm soát nội bộ. Những công việc được tiến hành luôn đảm bảo phương châm là không ngừng tìm hiểu về hoạt động kinh doanh và các rủi ro của khách hàng, những hiểu biết này sẽ định hướng cho kiểm toán viên trong việc xây dựng chiến lược kiểm toán, cung cấp cho khách hàng những hiểu biết, ý kiến và những kiến nghị có giá trị.
3.2. Quy trình kiểm toán chung:
Dịch vụ kiểm toán là loại hình dịch vụ của CIMEICO và cũng là loại hình kinh doanh có tính nhạy cảm cao vì thế để hoàn thành mục tiêu đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, Công ty đã xây dựng cho mình một quy trình kiểm toán chung. Từ đó, đối với mỗi một hợp đồng, khách hàng cụ thể Công ty sẽ có sự linh hoạt trong áp dụng. Quy trình này bao gồm 3 giai đoạn:
3.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán:
Kiểm toán viên thực hiện các công việc như sau:
Thu thập các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của khách hàng;
Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh, bộ máy tổ chức và hệ thống kiểm soát nội bộ;
Thực hiện thủ tục phân tích để nhận thấy các yếu điểm của khách hàng trên Báo cáo tài chính;
Đánh giá sơ bộ về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, rà soát nhanh việc ghi chép chứng từ sổ sách;
Xác định mục tiêu kiểm toán, nội dung và phạm vi kiểm toán;
Đánh giá trọng yếu, rủi ro kiểm toán của từng khoản mục;
Dự kiến thời gian và số nhân viên tham gia cuộc kiểm toán;
Tính toán giá phí kiểm toán và các chi phí phụ khác;
Thương thuyết và ký hợp đồng với khách hàng;
Dự kiến kế hoạch chi tiết: các công việc cụ thể phải thực hiện, các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ được áp dụng để kiểm toán, trình tự tiến hành các bước công việc, các chương trình kiểm toán thực hiện.
3.2.2. Thực hiện kiểm toán:
Trong giai đoạn này, kiểm toán viên tiến hành áp dụng các phương pháp kiểm toán để thu thập, đánh giá các bằng chứng kiểm toán và kế hoạch kiểm toán đã lập. Công tác thu thập bằng chứng được tiến hành thông qua việc kết hợp các kỹ thuật mang lại sự đảm bảo cần thiết cho việc đưa ra ý kiến kiểm toán cũng như đáp ứng yêu cầu của khách hàng, cụ thể đó là các thủ tục kiểm toán theo chuẩn mực, phân tích quy trình hoạt động và các phân tích đánh giá chuyên môn. Việc đánh giá quy trình kinh doanh sẽ cho phép Kiểm toán viên xác định được mức độ hiệu quả của đơn vị trong việc kiểm soát rủi ro. Các thủ tục sẽ đặc biệt tập trung vào hoạt động kinh doanh và các rủi ro có liên quan đến báo cáo tài chính cùng các đánh giá chuyên môn của Ban quản lý trong việc theo dõi và kiểm soát các rủi ro này.
3.2.3. Kết thúc kiểm toán:
Các công việc cần thực hiện:
Tổng hợp các kết quả kiểm toán;
Thảo luận với khách hàng về kết quả kiểm toán và xử lý các sai phạm được phát hiện;
Lập dự thảo Báo cáo kiểm toán (nêu ra các ý kiến về báo cáo tài chính đã được kiểm toán) và Thư quản lý (nêu ra các vấn đề được ghi nhận trong quá trình kiểm toán cùng các kiến nghị giải quyết các vấn đề được nêu ra);
Gửi và trao đổi thống nhất dự thảo Báo cáo, thư quản lý với Ban Giám đốc Công ty khách hàng;
Thống nhất và phát hành Báo cáo kiểm toán chính thức.
Nhìn chung quy trình kiểm toán của CIMEICO đã tuân thủ chặt chẽ các quy định của hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam cũng như các Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế từ giai đoạn lập kế hoạch cho đến giai đoạn cuối cùng là phát hành Báo cáo kiểm toán.
II. Thực tiễn chu trình kiểm toán hàng tồn kho do Công ty kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện:
Để đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế và tính hiệu lực của từng cuộc kiểm toán cũng như thu thập được đầy đủ bằng chứng có giá trị để làm căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên, khi tiến hành kiểm toán chu trình hàng tồn kho, cuộc kiểm toán được tiến hành theo 3 bước cơ bản. Chương trình kiểm toán mà CIMEICO xây dựng cũng dựa trên các bước: lập kế hoạch- thực hiện kế hoạch và kết thúc kiểm toán. Dưới đây là thực tiễn quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho do Công ty tiến hành tại 2 nhóm khách hàng:
- Nhóm khách hàng thực hiện kiểm toán thường xuyên: gồm công ty Dệt lụa E…
- Nhóm khách hàng thực hiện kiểm toán năm đầu tiên: công ty Thép F, công ty Thương mại H…
A. Lập kế hoạch kiểm toán:
1. Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán:
Quy trình kiểm toán sẽ được bắt đầu khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán thu nhận một khách hàng. Thu nhận khách hàng là một quá trình bao gồm việc liên lạc giữa kiểm toán viên và khách hàng, sau đó là sự
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement