Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Rafael
#927986

Download miễn phí Chuyên đề Một số vấn đề về tuyển dụng đào tạo và tổ chức quản lý mạng lưới đại lý ở công ty Bảo Minh CMG

Mục lục

Mở đầu 1

Phần I: Lý luận chung về bảo hiểm nhân thọ và đại lý bảo hiểm nhân thọ 2

Chương I: Bảo hiểm nhân thọ 2

1.1. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm nhân thọ 2

1.1.1. Trên thế giới 2

1.1.2. Việt Nam 4

1.2. Vai trò và đặc điểm của BHNT 4

1.2.1. Vai trò 4

1.2.2. Đặc điểm của BHNT 6

1.2.3. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ 7

Chương II: Đại lý bảo hiểm nhân thọ 10

2.1. Khái niệm và vai trò của Đại lý 10

2.1.1. Khái niệm 10

2.1.2. Vai trò 10

2.2. Phân loại đại lý 11

2.2.1. Theo quan hệ kinh tế 11

2.2.2. Theo thời gian hoạt động 11

2.2.3. Theo nhiệm vụ chủ yếu 11

2.2.4. Theo phạm vi quyền hạn 12

2.3. Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền lợi của đại lý bảo hiểm nhân thọ 12

2.3.1. Nhiệm vụ của đại lý bảo hiểm nhân thọ 12

2.3.2. Trách nhiệm 13

2.3.3. Quyền lợi 14

2.4. Tuyển dụng, đào tạo và tổ chức quản lý mạng lưới đại lý. 14

2.4.1. Tuyển dụng: 14

2.4.2. Đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ 15

2.4.3. Tổ chức quản lý mạng lưới đại lý 16

2.4.4. Điều hành hoạt động mạng lưới đại lý 18

2.5. Kiểm tra và điều chỉnh hoạt động mạng lưới đại lý 18

Phần II : Thực trạng tuyển dụng đào tạo và tổ chức quản lý mạng lưới đại lý BHNT ở công ty Bảo Minh _cmg 20

Chương I : Giới thiệu khái quát về công ty bảo hiểm minh _cmg 20

1.1. Sự ra đời và phát triển của công ty Bảo Minh _cmg 20

1.2. Cơ cấu tổ chức 21

Chương II: thực trạng tuyển dụng, đào tạo và tổ chức quản lý mạng lưới đại lý bảo hiểm nhân thọ ở Bảo Minh_cmg 25

2.1. Một vài nét về hoạt động đại lý BHNT ở công ty Bảo Minh _cmg 25

2.2. Thực trạng tuyển dụng, đào tạo và tổ chức quản lý mạng lưới đại lý bảo hiểm nhân thọ minh _cmg. 27

Phần III: Một số kiện nghị và giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại của công ty trong công tác tuyển dụng, đào tạo và tổ chức quản lý mạng lưới đại lý bảo hiểm nhân thọ ở Bảo Minh _cmg 39

1.1. Một số kiến nghị 39

1.2. Phương hướng của công ty 44

1.3. Một số giải pháp khuyến khích đại lý hoạt động có hiệu quả hơn 44

Kết luận 47

Tài liệu tham khảo 48

Mục lục 49

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iến thức về bảo hiểm một cách hoàn chỉnh, nâng cao kỹ năng bán hàng và hiểu rõ hơn luật kinh doanh bảo hiểm.
2.4.3. Tổ chức quản lý mạng lưới đại lý
Sau khi tiến hành tuyển dụng và đào tạo đại lý cần tổ chức mạng lưới đại lý sao cho hoạt động của đại lý có hiệu quả cao nhất, công tác bảo hiểm đòi hỏi phải có sức mạnh tập thể để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường. Vấn đề quan trọng đặt ra là tổ chức đại lý theo mô hình nào để đạt hiệu quả cao nhất, có nhiều cách thức tổ chức quản lý mạng lưới đại lý tuỳ từng điều kiện và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mà tiến hành tổ chức cho phù hợp
Có 3 cách tổ chức mạng lưới đại lý chủ yếu : tổ chức theo khu vực địa lý, theo nhóm đại lý và theo nhóm khách hàng. Mỗi mô hình tổ chức đều có ưu nhược điểm riêng
+ Mô hình tổ chức theo khu vực địa lý
Giám đốc văn phòng khu vực
Trưởng phòng vùng 1
Trưởng phòng vùng 2
Trưởng phòng vùng 1
Trưởng phòng vùng 2
Tổ trưởng nhóm 1
Tổ trưởng nhóm 2
Tổ trưởng nhóm 1
Tổ trưởng nhóm 2
Đại lý
Đại lý
Đại lý
Đại lý
Đại lý
Đại lý
Đại lý
Đại lý
Ưu điểm :
Tạo ra mạng lưới đại lý rộng khắp, tạo khả năng thâm nhập thị trường và đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện chuyên môn hoá về mặt nhân sự
Nhược điểm :
Chi phí quản lý cao trùng lặp giữa các bộ phận khi giải quyết công việc khả năng cải tiến sản phẩm kém…
+ Mô hình tổ chức theo nhóm khách hàng :
Trưởng phòng bán hàng thị trường dân cư
Trưởng phòng bán hàng thị trường thương mại
Nhóm đại lý phụ trách thị trường dân cư
Trưởng phòng bán hàng thị trường chính phủ
Nhóm đại lý phụ trách thị trường thương mại
Nhóm đại lý phụ trách thị trường chính phụ
Trưởng phòng bán hàng khu vực
Ưu điểm :
Tạo điều kiện chuyên môn hoá khâu bán hàng hiệu quả công việc cao giúp ích được cho doanh nghiệp bảo hiểm
Nhược điểm :
Khó đạt được sự đồng bộ của một loại sản phẩm, khó cải tiến sản phẩm thiếu sự linh động trong công việc phục vụ khách hàng và phân công công việc khó hơn
+Mô hình tổ chức theo nhóm đại lý
Trưởng phòng khu vực C
Trưởng phòng khu vực A
Trưởng phòng khu vực B
Giám đốc kinh doanh
Tổ đại lý
Đại lý
Đại lý
Đại lý
Tổ đại lý
Tổ đại lý
Tổ đại lý
Tổ đại lý
Tổ đại lý
Ưu điểm :
Tiết kiệm được chi phí quản lý bao quát được thị trường khai thác được theo từng khu vực
Nhược điểm :
Hạn chế thông tin giữa người quản lý với khách hàng khả năng cải tiến sản phẩm kém, lực lượng bán hàng bị phân tán …
2.4.4. Điều hành hoạt động mạng lưới đại lý
Là một trong những chức năng quản lý nhằm tác động lên hành vi của hệ thống, hướng hệ thống vào việc thực hiện mục tiêu quản lý theo đưòng lối chiến lược đã định, điều hành vừa là hoạt động vừa là một quá trình tác động mang tính nghệ thuật của chủ thể quản lý đến con người với những động cơ khác nhau sao cho họ tự nguyện và nhiệt tình phấn đấu để đạt được mục tiêu của chủ thể quản lý
Vì việc điều hành phải xuất phát từ động cơ và nhu cầu của con người nên để việc điều hành đạt kết quả cần sử dụng nhiều biện pháp như phương pháp hành chính phương pháp giáo dục … đồng thời phối hợp nhiều công cụ và biện pháp như thưởng phạt khen chê đúng lúc kịp thời để tác động lên động cơ của con người bên canh đó tạo ra một môi trường làm viẹc vui vẻ nghiêm túc an toàn thoải mái
Đại lý bảo hiểm nhân thọ thường phải tự quản về thời gian nên doanh nghiệp bảo hiểm cần áp dụng các biện pháp khuyến khích đại lý sử dụng thời gian sao cho có hiệu quả nhất để khuyến khích các đại lý làm việc tốt, các doanh nghiệp bảo hiểm cần có những phương pháp quản lý hiệu quả.
2.5. Kiểm tra và điều chỉnh hoạt động mạng lưới đại lý
Kiểm tra là quá trình xem xét đo lường và chấn chỉnh việc thực hiện nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu và kế hoạch đề ra doanh nghiệp cần tiến hành kiểm tra hoạt động của đại lý để đánh giá hoạt động của đại lý kiểm tra là một công việc cực kỳ quan trong trong công tác quản lý đại lý các nhà quản lý sẽ có điều kiện tiến hành so sánh kết quả thực tế với kế hoạch đặt ra đồng thời giúp họ nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của các mặt khác nhau từ đó có những điều chỉnh kịp thời
Thông thường việc đánh giá được thực hiện qua các chỉ tiêu sau
- Số hợp đồng khai thác mới
- Số hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực đến cuối kỳ
- Tổng số tiền bảo hiểm khai thác được
- Tổng số phí bảo hiểm thu dựơc
- Số hợp đồng bị huỷ bỏ, tỷ lệ huỷ bỏ hợp đồng
- Số đại lý còn hoạt động cơ cấu đại lý

Phần II : Thực trạng tuyển dụng đào tạo và tổ chức quản lý mạng lưới đại lý BHNT ở công ty Bảo Minh cmg
Chương I : Giới thiệu khái quát về công ty bảo hiểm bảo minh cmg
1.1. Sự ra đời và phát triển của công ty Bảo Minh CMG
Tập đoàn bảo hiểm CMG: Thành lập tại úc năm 1873. Thành viên tập đoàn coomonweal Bank trụ sở chính tại Sydney, úc. Tập đoàn này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực ngân hàng bảo hiểm tiết kiệm hưu trí và quản lý quĩ . Hoạt động tại 13 quốc gia trên thế giới và có hơn 10 triệu khách hàng tổng giá trị tài sản lên tới 230 tỷ dô la Mỹ
Công ty bảo hiểm Bảo Minh : Một trong những công ty hàng đầu tại việt nam , 100% vống đầu tư nước ngoài, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bảo hiểm, với hơn 1000 nhân viên ,36 chi nhánh và một văn phòng thay mặt trên toàn quốc, doanh thu phí năm 2002 hơn 867 tỷ đồng việt nam
Căn cứ luật đầu tư nước ngoài, việt nam được quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam thông qua ngày 12/11/1996 nghị định 12cp ngày 18/2/1997của chính phủ qui định chi tiết thi hành luật đầu tư nước ngoài tại việt nam nghị định 10/1998/nd-cp ngày 23/1/1998 của chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và đảm bảo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam và quyết định số 53/1999/qđ-ttg ngày 26/3/1999 của thủ tướng chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư tại việt nam ngày 7/8/1999 chính phủ cho phép hai bên gồm:
Bên Việt Nam : Công ty bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh trụ sở đặt tại 26 Tôn Thất Đạm, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
Bên nước ngoài : công ty the colonial mutual life assurance society limited trụ sở đặt tại livel 9,330 collins streets ,Melbourne autralia
Hai bên thành lập doanh nghiệp liên doanh để kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm và đầu tư
Bảo Minh CMG đã có trên 130 chi nhánh hoạt động rộng khắp khu vục châu á quá trình hoạt động lâu dài, CMG đã tích luỹ cho mình nhiều kinh nghiệm quí báu trong các hoạt động phục vụ cộng đồng người dân châu á, trong đó bao gồm các gia đình việt nam cùng kết hợp với kinh nghiệm hoạt động sẵn có của công ty Bảo Minh .llên doanh Bảo Minh CMG đã có một kiến thức bao quát về thị trường bảo hiểm việt nam
Các sản phẩm của Bảo Minh CMG được giới thiệu thông qua hệ thống khai thác trực tiếp trên tất cả các tĩnh thành và hệ thống ngày càng lớn mạnh
Hiện nay Bảo Minh đã có 17 văn phòng phục vụ kh...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement