Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Mitchel
#927983 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời nói đầu 1
Phần I: Lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
I. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của ngành 3
1. Đặc điểm 3
2. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm du lịch. 4
3. Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với công tác quản lý kinh tế trong công ty du lịch. 5
4. Nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch 6
II. Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7
1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 7
2. Giá thành sản phẩm phân loại giá thành sản phẩm 12
3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm du lịch 14
4. Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15
5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 31
6. Tính giá thành sản phẩm 34
Phần II: Những vấn đề chung của Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi 41
I. Giới thiệu về khách sạn Thắng Lợi 41
1. Quá trình hình thành và pháp triển Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi 42
2. Tình hình hoạt động của Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi trong hai năm 2003 - 2004. 44
II. Bộ máy quản lý của Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi 45
1. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi 46
2. Tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán và phụ sách kế toán ở Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi 50
3. Tổ chức chứng kế toán 54
4. Tổ chức hệ thống tài khoản 54
5. Tổ chức sổ kế toán của công ty 55
6. Tổ chức hệ thống báo cáo tại Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi 56
7. Những thuận lợi và khó khăn 57
III. Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi 58
1. Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi 58
1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 59
1.2. Tập hợp chi phí công cụ công cụ 70
1.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 77
1.4. Hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định 82
1.5. Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài 86
1.6. Chi phí sửa chữa 86
1.7. Hạch toán chi phí bằng tiền khác 89
IV. Tổ chức tính giá thành sản phẩm Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi 90
1. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ 90
2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 91
Phần III: Kết luận và một số ý kiến kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi 95
I. Nhận xét chung về tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi 95
II. Một số ý kiến trao đổi nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi 96
Kết luận 98
Lời nói đầu
Dù kinh doanh ở lỉnh vực nào, mặt hàng gì “ lợi nhuận” luôn là mục tiêu mà các Doanh nghiệp theo đuổi. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này, kế toán doanh nghiệp cần xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm.
Tổ chức kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm một cách khoa học,hợp lý và đúng đắn có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý và chi phí, giá thành sản phẩm.Việc tổ chức kiểm tra tính hợp lý của chi phí phát sinh ở Doanh nghiệp ở từng bộ phận, từng đối tượng, góp phần tăng cường quản lý tài sản, vật tư lao động, tiền vốn một cách tiết kiệm có hiệu quả. Mặt khác tạo điều kiện phấn đấu tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm.Đó là một trong những điều kiện quan trọng tạo cho DN một ưu thế trong cạnh tranh
Để tồn tại trong cơ chế thị trường mở cửa nhiều DN một đạt được lợi nhuận cao, thu hút được nhiều kháchđến với DN thì tất cả các DN phải hoàn thiện tát cả các mặt từ khâu tập hợp chi phí đến xác định giá thành SP.Bởi vì giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan.
Trước tình hình thực tế đó, và vai trò nhiệm vụ quản lý, tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Em đã hiểu rõ được để đạt được một đồng lợi nhuận thì Công ty phải tổ chức và hoàn thiện tất cả mặt tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm phù hợp với từng mặt hàng mà công ty kinh doanh.Vì vậy trong quá trình thực tập tại Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi em đã hiểu rõ tầm quan trọng của kế toán “tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm” và được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa hạch toán kế toán dặc biệt ;là sự chỉ dẫn của cô giáo Trần Thanh Huyền trong TrườngTHTTCN Hà Nội cùng với sự giúp đỡ của cô, chú,anh,chị trong phòng kế hoach tài chính Công ty khách sạn du lich Thắng Lợi.Em đã mạnh dạn chọ đề tài “Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm” ở Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi làm chuyên đề tốt nghiệp.
• Chuyền đề được kết cấu thành 3 phần:
- Phần I: Lý luận chung về chí sản xuất và giá thành sản phẩm
- PhầnII: thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty khách sạn du lịch Thắng lợi
- Phần III: Kết luận và một số ý kiến, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tâp hợp chi phí và tính gía thành sản phẩm tại Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi
Tuy nhiên do trình độ còn hạn chế, thời gian có hạn em không thể tránh khỏi những thiếu sót kính mong sự chỉ dẫn giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa đặc biệt là cô giáo Trần Thanh Huyền và các cô chú anh chị trong phòng kế hoạch tài chính Công ty khách sạn du lịch Thắng Lợi để em hoàn thành chuyên đề này.
Em xin chân thành Thank !
PHẦN I:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I, Đặc điểm chổ chức sản xuất kinh doanh của nghành du lịch
1, Đặc điểm
Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí của khách hàng. Việc mở rộng và phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống xã hội. ở nước ta trong những năm gần đây, kinh doanh du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, nó phát triển mạnh mẽ cả về số lượnglẩn chất lượng.
Song so với các ngành dịch vụ khác,ngành du lịch có những đặc điểm kinh tế kỷ thuật riêng.Đó là một ngành kinh doanh đặc biệt vừa mang tính chất sản xuất kinh doanh vừa mang tính phục vụ văn hoá, xã hội. Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch rất đa dạng phong phú, nó bao gồm các hoạt động: Kinh doanh hướng dẫn du lịch, kinh doanh vận chuyển du lịch, kinh doanh buồng ngủ, kinh doanh hàng ăn uống, kinh doanh các dịch vụ khác như ; tắm hơi, masage, giặt là, chụp ảnh, bán hàng lưư niệm....

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement