Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuongbz
#927979

Download miễn phí Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại Công ty Điện Lực Nghệ An

Điện lực Nghệ An tổ chức quản lý theo mô hình trực tuyến chứa năng. Các bộ phận cấu thành bộ máy quản lý Công ty Điện lực Nghệ An bao gồm:

- Giám đốc: là người lãnh đạo cao nhất trong đơn vị, điều hành chung toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Các phó Giám đốc: Là người giúp việc cho Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động trong các lĩnh vực công tác chuyên môn được Giám đốc phân công. Công ty Điện lực Nghệ An hiện nay có 3 phó Giám đốc.

+ Phó Giám đốc kỹ thuật: Phụ trách toàn bộ công tác kỹ thuật

 + Phó Giám đốc kinh doanh: chịu trách nhiệm toàn bộ công tác kinh doanh bán điện.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


làm đêm
Phụ cấp làm đêm là số tiền trả thêm cho người lao động phải làm việc vào ban đêm (theo quy định là từ 22h- 6h sáng hôm sau) để giúp người lao động tái sản xuất sức lao động.
Khi người lao động làm đêm, ngoài mức lương được trả theo quy định thì người lao động còn được trả thêm tối thiểu là 30% (hay 40%) tiền lương làm trong thời gian đó, và được tính theo số giờ làm thêm.
* Phụ cấp trách nhiệm
Chế độ phụ cấp trách nhiệm là với mục đích nhằm bù đắp những người vừa trực tiếp sản xuất vừa làm công tác chuyên môn, vừa kiêm nhiệm công tác quản lý giám sát song không thuộc vào chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm, hay người lao động làm những công việc đòi hỏi phải có trách nhiệm cao mà chưa được tính đến trong khi trả lương.
Mức phụ cấp trách nhiệm theo quy định của nhà nước bao gồm 3 mức là: 0,3; 0,2; 0,1 cụ thể được tính như sau:
Mức 1: có hệ số là 0,3 so với mức lương tối thiểu và áp dụng với các trường hợp: trạm trưởng, trại trưởng các trại nghiên cứu những người làm việc trong tổ bảo vệ sức khoẻ của cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, lái xe cho các vụ từ thứ trưởng chính phủ trở lên.
Mức 2: có hệ số là 0,2 áp dụng đối với các ngành khai thác, xây dựng cơ bản, cán bộ quản lý, giáo viên trong các trường dân tộc nội trú, dậy trẻ em tật nguyền…
Mức 3: hệ số là 0,1 áp dụng với tổ trưởng trong các ngành còn lại.
Quy định về trả phụ cấp trách nhiệm.
Phụ cấp trách nhiệm được tính vào trả lương hàng kỳ cùng với tiền lương hàng tháng của người được hưởng. Đối với các đối tượng là người được hưởng lương ngân sách nhà nước thì việc trả lương phụ cấp sẽ được ngân sách chi trả theo các quy định hiện hành. Đối với các doanh nghiệp tự hạch toán tiền lương thì phụ cấp trách nhiệm được căn cứ vào các mức quy định trên để chi trả cùng với tiền lương hàng tháng của người đó.
* Phụ cấp độc hại, nguy hiểm
Chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm được trả cho những người làm việc trong các môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm sau đây:
Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, chất khí độc với nồng độ cao có thể bị nhiễm độc gây bệnh nghề nghiệp. Làm việc trong môi trường quá nóng, quá lạnh, phát sinh từ công nghệ sản xuất mà không khắc phục được. Làm việc trong môi trường chiụ áp suất cao, thiếu dưỡng khí. Làm việc trong môi trường có tiếng ồn cao so với quy định. Làm việc ở nơi dễ lây nhiễm và mắc bệnh.
Chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm được tính theo thời gian làm việc thực tế tại nơi làm việc độc hại, nguy hiểm đó. Nếu làm việc từ 4 –8 h thì phụ cấp tính cả ngày tiền phụ cấp được tính và trả cùng với tiền lương hàng tháng của người lao động.
Lập kế hoạch quỹ lương và xây dựng đơn giá tiền lương
1.6.1 Các khái niệm
1.6.1.1 Các khái niệm quỹ lương
Là tổng số tiền dùng để trả cho người lao động do cơ quan, doanh nghiệp quản lý.
1.6.1.2 Kết cấu quỹ tiền lương (hay thành phần quỹ tiền lương)
Thành phần của quỹ tiền lương theo thông tư 13 của Bộ LĐTB- XH ngaỳ 10/04/1997 bao gồm:
- Tổng quỹ lương chung cho kế hoạch.
- Tổng quỹ lương theo kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương.
- Quỹ các khoản phụ cấp thuộc quỹ tiền lương và các chế dộ khác theo quy định Nếu có.
- Quỹ lương bổ sung theo kế hoạch: Nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ theo chế độ phụ nữ.
- Quỹ lương làm thêm giờ theo kế hoạch, theo quy định của Bộ LĐTB- XH
Còn theo 4320 thông tư Bộ LĐTB- XH ngày 19/12/1998 thành phần của quỹ tiền lương bao gồm:
- Quỹ tiền lương theo đơn giá được giao
- Quỹ tiền lương bổ sung theo chế độ quy định của Nhà nước.
- Quỹ tiền lương từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khác ngoài đơn giá tiền lương được giao.
- Quỹ tiền lương dự phòng từ năm trước chuyển sang.
- Quỹ tiền lương được trích từ lợi nhuận tăng thêm so với lợi nhuận kế hoạch.
1.6.1.3. Nguồn hình thành quỹ tiền lương
Hiện nay, có 5 nguồn hình thành quỹ tiền lương:
- Quỹ tiền lương theo đơn giá được giao
- Quỹ tiền lương bổ sung theo chế độ quy định của Nhà nước.
- Quỹ tiền lương từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác
- Quỹ tiền lương từ năm trước chuyển sang
- Quỹ tiền lương được trích từ lợi nhuận tăng thêm so với lợi nhuận kế hoạch.
1.6.1.4. Phân loại quỹ lương
Việc phân loại quỹ tiền lương được tiến hành dựa vào các căn cứ sau:
- Căn cứ vào vị trí và vai trò của quỹ lương, gồm 2 loại sau:
+ Quỹ lương cố định (hay còn gọi là quỹ lương cơ bảo, quỹ tiền lương cấp bậc) Là quỹ tiền lương được tính toán dựa vào hệ thống thang, bảng lương cua Nhà nước, có tính chất ổn định trong một thời gian nhất định.
+ Quỹ tiền lương biến đổi: là quỹ tiền lương được tính toán từ khoản phụ cấp thuộc quỹ tiền lương như tiền thưởng và các khoản phụ cấp
- Căn cứ vào sự hình thành và sử dụng gồm 2 loại:
+ Quỹ tiền lương kế hoạch: Là quỹ tiền lương được thanh toán vào thời điểm kế hoạch và dựa vào các quy định hiện hành của Nhà nước trong kỳ kế hoạch.
+ Quỹ tiền lương thực hiện: là quỹ tiền lương được thanh toán theo các khoản thanh toán đã chi khi thực hiện kế hoạch sản xuất, bao gồm các khoản trong quỹ lương kế hoạch và những khoản chi phí phát sinh tuy không trong kế hoạch nhưng thực tế phải chi trong kỳ thực hiện.
- Các căn cứ vào thời gian: gồm
+ Quỹ tiền lương theo giờ
+ Quỹ tiền lương theo ngày
+ Quỹ tiền lương theo tháng
+ Quỹ tiền lương theo năm
Căn cứ vào đối tượng trả lương:
+ Quỹ tiền lương của công nhân sản xuất.
+ Quỹ tiền lương của nhân viên quản lý.
1.6.2 Lập kế hoạch quỹ lương
1.6.2.1 Xác định quỹ lương kế hoạch.
Muốn xác định quỹ lương kế hoạch thì doanh nghiệp phải dựa vào nhiệm vụ sản xuất và chỉ tiêu kinh tế có liên quan đến quỹ tiền lương.
Công thức;
= ( LĐB x LminDN x ( H +H) + QTLVC) x 12
Trong đó:
: Quỹ tiền lương kế hoạch năm
LĐB : Lao động định biên
LminDN : Lương tối thiểu của doanh nghiệp.
H : Hệ số lương theo cấp bậc công việc bình quân.
H : Hệ số các khoản phụ cấp bình quân
QTLVC : Quỹ tiền lương của viên chức chưa được tính trong đơn giá.
1.6.2.2 Xác định quỹ lương thực hiện.
Căn cứ vào đơn giá tiền lương do cơ quan có thẩm quyền giao theo kết quả sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương thực hiện được xác định theo công thức sau:
QTLTH = (ĐG x Csxkd ) + QTLBS + QTLPC + QTLLT
Trong đó:
QTLTH : Quỹ tiền lương thực hiện
ĐG : đơn giá tiền lương
Csxkd : Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
QTLBS : Quỹ tiền lương bổ sung
QTLPC : Quỹ tiền lương phụ cấp
QTLLT : Quỹ tiền lương làm thêm thời gian ( theo quy định của BLĐ cho phép)
1.6.3. Các phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương.
Đơn giá tiền lương hay còn gọi là chi phí tiền lương cho một đơn vị sản phẩm là phần tiền lương mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động sau khi họ hoàn thành một sản phẩm hay một công việc cụ thể nào đó. Theo nghị định 28/ NĐ-CP của chính phủ về vấn đề tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước ký ngày 28-3-1997 quy định đơn giá ti
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement