Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#927294

Download miễn phí Luận văn Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng và tính cước dịch vụ 178 tại Trung tâm Viễn thông Hà Nội - Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel)

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM 5

I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển 5

II. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Trung tâm Viễn thông Hà Nội 6

III. Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm Viễn thông Hà Nội 8

1. Chức năng 8

2. Nhiệm vụ 8

IV. Bộ máy tổ chức , quản lý của Trung tâm Viễn thông Hà Nội 9

1. Mô hình tổ chức của Trung tâm 9

2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 10

V. Các vấn đề chuyên môn thu được trong quá trình thực tập tại Trung tâm Viễn thông Hà Nội 14

1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm 14

2. Lý do lựa chọn đề tài 14

3. Nội dung thực hiện đề tài 15

CHƯƠNG II : CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 16

I. Tầm quan trọng của thông tin trong quản lý 16

II. Tổng quan về hệ thống thông tin 17

III. Nguyên nhân dẫn đến việc phát triển hệ thống thông tin 18

1. Vấn đề về quản lý 18

2. Yêu cầu của nhà lãnh đạo 19

3. Yêu cầu của công nghệ 19

4. Sự thay đổi sách lược chính trị 20

IV. Phương pháp xây dựng hệ thống thông tin 20

1. Phân loại phương pháp 20

2. Các công đoạn phát triển hệ thống thông tin 21

3. Phân tích chi tiết hệ thống 25

4. Thiết kế hệ thống thông tin 27

V. Giới thiệu công cụ thực hiện đề tài 29

1. Cơ sở dữ liệu 29

2. Ngôn ngữ lập trình Visual Foxpro 30

CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VÀ TÍNH CƯỚC SỬ DỤNG 178 TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HÀ NỘI .31

I. Phân tích yêu cầu 31

1. Phân tích yêu cầu bài toán 31

2. Mô tả bài toán quản lý khách hàng và tính cước 32

3. Sơ đồ luồng thông tin – IFD 34

II. Mô hình hoá các yêu cầu của hệ thống 37

1. Sơ đồ chức năng của hệ thống 37

2. Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống 38

3. Các phích từ điển dữ liệu chính của chương trình 44

III. Thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng 48

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu lôgic 48

2. Thiết kế biểu mẫu và báo cáo 51

3. Thiết kế giao diện và hội thoại 56

4. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý 62

IV. Triển khai hệ thống thông tin quản lý khách hàng và tính cước 65

1. Một số thuật toán sử dụng trong chương trình 65

2. Một số giao diện của chương trình 68

 3. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng 77

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

PHỤ LỤC 80

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ống và nguyên nhân của nó.
* Các phương pháp thu thập thông tin
Thu thập thông tin nhằm mục tiêu có được các thông tin về hệ thống từ đó có được cái nhìn toàn cảnh về hệ thống.
Bao gồm các phương pháp sau:
Phỏng vấn
Nghiên cứu tài liệu
Sử dụng phiếu điều tra
Quan sát
*Mã hoá dữ liệu
Là việc xây dựng các hàm thức mang tính chất quy ước và gán cho tập hợp này một ý nghĩa bằng cách cho liên hệ với những đối tượng cần biểu diễn. Đây là công việc cần thiết vì nó giúp nhận diễn không nhầm lẫn đối tượng, mô tả nhanh chóng các đối tượng, nhận diện nhóm đối tượng nhanh hơn.
Bao gồm các phương pháp sau:
Mã hoá phân cấp
Mã hoá liên tiếp
Mã hoá theo xeri
Mã hóa gợi nhớ
Mã hoá ghép nối
* Mô hình hoá hệ thống thông tin
Là việc dùng các ngôn ngữ chuẩn của phân tích, thiết kế để mô hình hoá các yêu cầu đặt ra cho hệ thống mới. Điều này làm cho người phân tích nhìn nhận nhanh chóng hơn và giúp cho người quản lý dễ dàng và thuận tiện hình dung hệ thống mà mình sẽ sử dụng.
Các công cụ phổ biến bao gồm:
Sơ đồ chức năng nghiệp vụ (BFD): là việc phân rã có thứ bậc đơn giản các chức năng của hệ thống trong miền khảo sát. Mỗi chức năng được ghi trong một khung và có thể được phân rã thành các chức năng con tuỳ từng trường hợp vào độ phức tạp và kích cỡ của hệ thống.
Sơ đồ luồng thông tin (IFD): là việc mô tả hệ thống theo cách thức tự động, mô tả sự di chuyển của dữ liệu, việc xử lý, lưu trữ trong thế giới vật lý bằng các sơ đồ.
Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) : đưa ra một cái nhìn tổng quát về các đối tượng, thực thể mà dữ liệu của nó là cần thiết cho hệ thống thông tin, cho thấy mối quan hệ giữa các thực thể và tác động cũng như tầm quan trọng của các thực thể trong một tổng thể chung là hệ thống thông tin.
Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD): mô tả hệ thống trên góc độ trừu tượng.Trên sơ đồ chỉ bao gồm các luồng dữ liệu, các xử lý, các lưu trữ, nguồn và đích mà không hề quan tâm tới nơi, thời điểm, đối tượng chịu trách nhiệm xử lý. Đơn thuần chỉ mô tả hệ thống làm gì và để làm gì.
Từ điển dữ liệu (DD) : là kho chứa tất cả cấu trúc dữ liệu ở mức nguyên thuỷ và các yếu tố dữ liệu trong hệ thống, là sự mô tả chi tiết về những thuộc tính của hệ thống. Có 5 loại phích lôgic thường được sử dụng để ghi từ điển dữ liệu:
Phích xử lý lôgíc
Phích luồng dữ liệu
Phích phần tử thông tin
Phích kho dữ liệu
Phích tệp dữ liệu
Thiết kế hệ thống thông tin
Chia làm hai giai đoạn: thiết kế lôgic và thiết kế vật lý
Thiết kế lôgic
Mục đích xác định chính xác cái gì mà hệ thống cần làm để đạt được mục tiêu đã đề ra. Sản phẩm là sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) và sơ đồ cấu trúc dữ liệu (DSD). Và tuân theo trật tự: thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế biểu mẫu báo cáo, thiết kế giao diện và hội thoại.
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Là việc xác định các yêu cầu thông tin của người sử dụng hệ thống thông tin mới. Cơ sở dữ liệu phải đảm bảo cung cấp thông tin cần thiết để thực hiện được các chức năng nghiệp vụ theo yêu cầu.
Có bốn cách thức cơ bản để xác định yêu cầu thông tin: hỏi người sử dụng cần thông tin gì, phương pháp đi từ hệ thống thông tin đang tồn tại, tổng hợp từ đặc trưng của nhiệm vụ mà hệ thống thông tin trợ giúp và phương pháp thực nghiệm.
Hai phương pháp phổ biến dùng để thiết kế cơ sở dữ liệu là: thiết kế cơ sở dữ liệu đi từ các thông tin đầu ra và thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hoá. Trong đó, thiết kế theo phương pháp mô hình hoá cần xem xét các khái niệm sau:
Thực thể: dùng để biểu diễn những đối tượng cụ thể hay trừu tượng trong thế giới thực mà ta muốn lưu trữ thông tin về chúng.
Mối quan hệ liên kết giữa các thực thể: một thực thể không thể tồn tại độc lập, mà nó có sự liên hệ qua lại với các thực thể khác. Khái niệm liên kết được dùng để thể hiện mối quan hệ tồn tại giữa các thực thể.
Có ba loại liên kết giữa các thực thể:
+ [email protected] liên kết loại Một – Một: một lần xuất của thực thể A được liên kết với chỉ một lần xuất của thực thể B và ngược lại.
[email protected] liên kết loại Một – Nhiều: mỗi lần xuất của thực thể A được liên kết với một hay nhiều lần xuất của thực thể B và mỗi lần xuất của thực thể B chỉ liên kết với duy nhất một lần xuất của thực thể A.
+ [email protected] liên kết loại Nhiều – Nhiều: mỗi lần xuất của thực thể A được liến kết với một hay nhiều lần xuất của thực thể B và mỗi lần xuất của thực thể B được liên kết với một hay nhiều lần xuất của thực thể A.
- Thuộc tính : dùng để mô tả đặc trưng của một thực thể hay một quan hệ. Bao gồm : thuộc tính định danh, thuộc tính mô tả và thuộc tính quan hệ. Một quan hệ được định danh bằng việc ghép định danh của các thực thể tham gia vào quan hệ.
Sau khi xác định được tất cả các mối quan hệ giữa các thực thể sẽ tiến hành chuyển đổi từ sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) thành sơ đồ cấu trúc dữ liệu (DSD).
Thiết kế biểu mẫu và báo cáo: nhằm thực hiện việc đưa thông tin ra một cách hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu thường xuyên cũng như bất thường của công tác quản lý. Đầu ra báo cáo là thước đo chính xác giúp người sử dụng đánh giá chất lượng của hệ thống thông tin. Thiết kế mẫu phải có mô tả đi kèm: Tên? Dùng cho ai? Tần suất sử dụng? Bao gồm những gì?…
Thiết kế giao diện và hội thoại: là công việc quan trọng vì qua đó người sử dụng sẽ giao tiếp với hệ thống. Phải đảm bảo: dễ sử dụng, thân thiện, đảm bảo tính kiểm soát của người dùng với hệ thống…
Thiết kế vật lý ngoài
Mục đích nhằm mô tả các chi tiết, yếu tố nhìn được của hệ thống. Dựa theo 7 nguyên tắc cơ bản sau:
Đảm bảo người sử dụng luôn đang kiểm soát được hệ thống.
Thiết kế theo thói quen và kinh nghiệm của người sử dụng.
Sử dụng các thuật ngữ, dạng thức, thủ tục đã được dùng.
Che khuất các yếu tố bên trong về phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng và phần cứng.
Cung cấp thông tin tư liệu lên màn hình.
Giảm tới mức tối thiểu lượng thông tin mà người dùng phải nhớ khi sử dụng hệ thống.
Dựa vào những quy tắc về đồ hoạ, ký hoạ đã được chấp nhận khi thể hiện trên màn hình và trên giấy.
V. Giới thiệu công cụ thực hiện đề tài
Cơ sở dữ liệu
Dữ liệu chính là đầu vào quan trọng của một hệ thống thông tin. Quản lý hệ thống thông tin chính là quản lý dữ liệu của hệ thống. Lưu trữ dữ liệu là công việc cực kỳ quan trọng, nó tham gia quyết định đến mọi quá trình của doanh nghiệp. Các khái niệm cơ bản trong một cơ sở dữ liệu là:
Thực thể: là một đối tượng nào đó mà nhà quản lý muốn lưu trữ thông tin về nó. Khi nói đến thực thể là nói đến tập hợp các thực thể cùng loại.
Trường dữ liệu: để lưu trữ thông tin về từng thực thể người ta thiết lập cho nó một bộ thuộc tính để ghi giá trị cho các thuộc tính đó. Mỗi thuộc tính đó được gọi là một trường. Nó chứa một mẩu tin về thực thể cụ thể.
Bản ghi : tập hợp bộ giá trị các trường của mộ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online