Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#927294 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM 5
I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển 5
II. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Trung tâm Viễn thông Hà Nội 6
III. Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm Viễn thông Hà Nội 8
1. Chức năng 8
2. Nhiệm vụ 8
IV. Bộ máy tổ chức , quản lý của Trung tâm Viễn thông Hà Nội 9
1. Mô hình tổ chức của Trung tâm 9
2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 10
V. Các vấn đề chuyên môn thu được trong quá trình thực tập tại Trung tâm Viễn thông Hà Nội 14
1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm 14
2. Lý do lựa chọn đề tài 14
3. Nội dung thực hiện đề tài 15
CHƯƠNG II : CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 16
I. Tầm quan trọng của thông tin trong quản lý 16
II. Tổng quan về hệ thống thông tin 17
III. Nguyên nhân dẫn đến việc phát triển hệ thống thông tin 18
1. Vấn đề về quản lý 18
2. Yêu cầu của nhà lãnh đạo 19
3. Yêu cầu của công nghệ 19
4. Sự thay đổi sách lược chính trị 20
IV. Phương pháp xây dựng hệ thống thông tin 20
1. Phân loại phương pháp 20
2. Các công đoạn phát triển hệ thống thông tin 21
3. Phân tích chi tiết hệ thống 25
4. Thiết kế hệ thống thông tin 27
V. Giới thiệu công cụ thực hiện đề tài 29
1. Cơ sở dữ liệu 29
2. Ngôn ngữ lập trình Visual Foxpro 30
CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VÀ TÍNH CƯỚC SỬ DỤNG 178 TẠI TRUNG TÂM VIỄN THÔNG HÀ NỘI .31
I. Phân tích yêu cầu 31
1. Phân tích yêu cầu bài toán 31
2. Mô tả bài toán quản lý khách hàng và tính cước 32
3. Sơ đồ luồng thông tin – IFD 34
II. Mô hình hoá các yêu cầu của hệ thống 37
1. Sơ đồ chức năng của hệ thống 37
2. Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống 38
3. Các phích từ điển dữ liệu chính của chương trình 44
III. Thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng 48
1. Thiết kế cơ sở dữ liệu lôgic 48
2. Thiết kế biểu mẫu và báo cáo 51
3. Thiết kế giao diện và hội thoại 56
4. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý 62
IV. Triển khai hệ thống thông tin quản lý khách hàng và tính cước 65
1. Một số thuật toán sử dụng trong chương trình 65
2. Một số giao diện của chương trình 68
3. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng 77
KẾT LUẬN 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
PHỤ LỤC 80
Mục lụcMục lục 1
Lời nói đầu 3
ChƯơng I : Giới Thiệu tổng quan về trung tâm 5
I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển 5
II. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Trung tâm Viễn thông Hà Nội 6
III. Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm Viễn thông Hà Nội 8
1. Chức năng 8
2. Nhiệm vụ 8
IV. Bộ máy tổ chức , quản lý của Trung tâm Viễn thông Hà Nội 9
1. Mô hình tổ chức của Trung tâm 9
2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 10
V. Các vấn đề chuyên môn thu được trong quá trình thực tập tại Trung tâm Viễn thông Hà Nội 14
1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm 14
2. Lý do lựa chọn đề tài 14
3. Nội dung thực hiện đề tài 15
Chương ii : Cơ sở phương pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý 16
I. Tầm quan trọng của thông tin trong quản lý 16
II. Tổng quan về hệ thống thông tin 17
III. Nguyên nhân dẫn đến việc phát triển hệ thống thông tin 18
1. Vấn đề về quản lý 18
2. Yêu cầu của nhà lãnh đạo 19
3. Yêu cầu của công nghệ 19
4. Sự thay đổi sách lược chính trị 20
IV. Phương pháp xây dựng hệ thống thông tin 20
1. Phân loại phương pháp 20
2. Các công đoạn phát triển hệ thống thông tin 21
3. Phân tích chi tiết hệ thống 25
4. Thiết kế hệ thống thông tin 27
V. Giới thiệu công cụ thực hiện đề tài 29
1. Cơ sở dữ liệu 29
2. Ngôn ngữ lập trình Visual Foxpro 30
Chương III : PHân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng và tính cước sử dụng 178 tại trung tâm viễn thông hà Nội…………………………………………………………………...31
I. Phân tích yêu cầu 31
1. Phân tích yêu cầu bài toán 31
2. Mô tả bài toán quản lý khách hàng và tính cước 32
3. Sơ đồ luồng thông tin – IFD 34
II. Mô hình hoá các yêu cầu của hệ thống 37
1. Sơ đồ chức năng của hệ thống 37
2. Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống 38
3. Các phích từ điển dữ liệu chính của chương trình 44
III. Thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng 48
1. Thiết kế cơ sở dữ liệu lôgic 48
2. Thiết kế biểu mẫu và báo cáo 51
3. Thiết kế giao diện và hội thoại 56
4. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý 62
IV. Triển khai hệ thống thông tin quản lý khách hàng và tính cước 65
1. Một số thuật toán sử dụng trong chương trình 65
2. Một số giao diện của chương trình 68
3. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng 77
Kết luận 78
Tài liệu tham khảo 79
Phụ lục 80Lời nói đầu

Trong thời đại ngày nay, thông tin đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Lượng thông tin ngày càng đa dạng, phức tạp do đó việc phân tích, tổng hợp khai thác thông tin trở nên khó khăn hơn nếu chỉ đơn thuần xử lý thủ công. Hơn nữa, cùng với sự bùng nổ của công nghệ, việc áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý, sản xuất trở thành một nhu cầu thiết yếu. Việc tin học hoá dần mọi khâu của quá trình sản xuất và quản lý đã dẫn đến việc ra đời của hàng loạt phần mềm. Với những chức năng ưu việt của mình, các phần mềm đã khẳng định được chỗ đứng trong mỗi doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó, các doanh nghiệp muốn đón đầu thành công thì không thể không cần đến các phần mềm.
Trung tâm Viễn thông Hà Nội là đơn vị trực thuộc Công ty Viễn thông Quân đội (tên giao dịch Viettel).Với chức năng kinh doanh dịch vụ điện thoại nội hạt, dịch vụ điện thoại quốc tế và đường dài 178, Trung tâm đã và đang cùng Công ty khẳng định được vị thế của mình trên thị trường bưu chính - viễn thông. Khách hàng giờ đây biết đến Viettel như một nhà cung cấp các dịch vụ bưu chính – viễn thông lớn thứ hai trong cả nước.
Là đơn vị kinh doanh dịch vụ nên khách hàng đối với Trung tâm Viễn thông Hà Nội là yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công. Với một lượng khách hàng lớn, để quản lý có hiệu quả Trung tâm đã sử dụng rất nhiều phần mềm để phục vụ công tác quản lý. Tuy nhiên, yêu cầu khai thác thông tin của mỗi phòng ban trong Trung tâm rất khác nhau nên đòi hỏi có một chương trình quản lý phù hợp.
Qua thời gian thực tập, em đã tiến hành khảo sát các yêu cầu công việc, thu thập tài liệu, và từng bước, phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách hàng sử dụng dịch vụ 178. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài:
“Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng và tính cước dịch vụ 178 tại Trung tâm Viễn thông Hà Nội - Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel)”
làm luận văn tốt nghiệp đại học.
Cấu trúc của đề tài gồm :
1. Lời nói đầu
2. Phần nội dung gồm 3 chương:
Chương I: Giới thiệu tổng quan về Trung tâm Viễn thông Hà Nội
Giới thiệu một cách tổng quan về Trung tâm Viễn thông Hà Nội; sự cần thiết và tầm quan trọng của đề tài nghiên cứu.
Chương II: Cơ sở phương pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý
Trình bày khái quát phương pháp luận cơ bản làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài.
Chương III: Phân tích, thiết kế hệ thông tin quản lý khách hàng và tính cước tại Trung tâm Viễn thông Hà Nội
Trình bày chi tiết quy trình phân tích, thiết kế hệ thống, thiết kế dữ liệu, thiết kế giao diện của hệ thống thông tin quản lý khách hàng và tính cước tại Trung tâm Viễn thông Hà Nội.
3. Kết luận.
4. Phần danh mục tài liệu tham khảo.
5. Phần phụ lục.
Em xin chân thành Thank thầy giáo TS. Trương Văn Tú đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo em thực hiện tốt luận văn này. Em xin Thank các c
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013233 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement