Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hienhuyndai1368
#927293

Download miễn phí Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH sản xuất Giấy và Bao Bì Thảo Nguyên

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu 4

Chương I. Lý luận cơ bản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản suất. 6

I. Đặc điểm hoạt động, tác động đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 6

1. Khái niệm, bản chất của chi phí sản xuất. 6

2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. 7

2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế 7

2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí. 7

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí và đối tượng chịu chi phí 8

2.1.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và đối tượng sản phẩm. 8

3. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 11

3.1. Khái niệm và chức năng của giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 11

3.1.1 Các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 13

II. Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 16

1. Kế toán hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 16

1.1. Đối tượng kế toán hạch toán chi phí sản xuất và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 16

2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 18

2.1. Kế toán tập hợp chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp. 18

2.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 20

2.1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 21

2.1.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 23

III. Tính giá thành sản phẩm sản xuất. 28

1. Kỳ tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 28

2. Kiểm kê đánh giá sản phẩm làm dở. 28

3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm theo chi phí sản xuất định mức. 29

Chương II. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phảm tại công ty TNHH sản xuất Giấy và Bao Bì Thảo Nguyên 31

I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán của công ty. 31

1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh. 31

1.1.1. Hệ thống các phòng và ban quản lý. 36

2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty. 38

2.1 Chế độ kế toán áp dụng: 39

2.1.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán. 39

2.1.2. Mô hình tỏ chức bộ máy kế toán. 39

3. Hình thức sổ kế toán. 42

3. Hình thức sổ kế toán. 43

II. Kế toán tập hợp chi phí Nguyên vật liệu sản xuất trực tiếp: 44

II. Kế toán tập hợp chi phí Nguyên vật liệu sản xuất trực tiếp: 45

III. Kế toán tập hợp nhân công trực tiếp. 53

IV. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 60

V. Tổng hợp chi phí sản xuất chung: 62

Chương III. Hoàn thiện kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất Giấy và Bao Bì Thảo Nguyên 65

I. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm của công ty TNHH sản xuất Giấy và Bao Bì Thảo Nguyên. 65

1. Đánh giá chung về công tác kế toán. 65

2. Kế toán tập hợp và chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giấy và Bao Bì. 66

II. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm giấy, Bao Bì tại công ty TNHH sản xuất Giấy và Bao Bì Thảo Nguyên. 70

1. Vai trò và yêu cầu của việc hoàn thiện: 70

2. Các giải pháp. 73

2.1 Nội dung và phương pháp xác định các khoản mục chi phí. 73

2.1.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo các khoản mục: 76

2.1.2. Tính giá thành sản phẩm giấy và Bao Bì: 81

3. Hiệu quả thực hiện của các giải pháp đó. 81

Kết luận. 82

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


và BAO Bì THảO NGUYêN.
I. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán của công ty.
1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh.
Công ty TNHH sản xuất Giấy và Bao Bì Thảo Nguyên là một người tư nhân, thuộc địa bàn.
Sản phẩm chủ yếu của công ty là: sản phẩm Giấy và Bao Bì catong.
Công ty TNHH sản xuất Giấy và Bao Bì Thảo Nguyên chính thức được thành lập theo quyết định.
Tiền thân của Công ty TNHH sản xuất Giấy và Bao Bì Thảo Nguyên là tổ sản xuất. Ban đầu công ty chỉ sản xuất một loại sản phẩm là giấy krap dùng cho đệm lót và đóng hộp. Với cơ sở vật chất cùng kiệt nàn lạc hậu chỉ có một dây chuyền cũ mua lại, sản lượng hàng năm chỉ đạt 300 tấn giấy Krap. Đến tháng 6/1996 chuyển đổi thành xí nghiệp cổ phần giấy Thảo Nguyên công ty đã thành lập chiều sâu, đổi mới công nghệ, xây dựng một dây chuyền mới của Trung Quốc.
Thời điểm bắt đầu đầu tư: tháng 6/1996
Thời điểm kết thúc đầu tư : tháng 12/1996
Năng lực sản xuất của công ty tăng lên từ 300 tấn/ năm lên 1000 tấn/ năm tháng 6/1996 thành lập công ty TNHH sản xuất Giấy và Bao Bì Thảo Nguyên tiếp tục đầu tư thêm một dây truyền mới sản xuất giấy kráp và một dây chuyền sản xuất hộp catông, công suất hàng năm đạt 2500 tấn/ năm và đạt 900 tấn giấy làm hộp / năm.
Thành tựu trên của công ty, đã chứng tỏ được sự trưởng thành của mình và khẳng định chỗ đứng trong nền kinh tế thị trường .
Một số chỉ tiêu chính của công ty trong năm 2000.
Giá trị tổng sản lượng: 12.538.12.000đ.
Năng suất lao động BQ: 50.152.000đ/ người.
Tổng doanh thu tiêu thụ: 13.502.009.000đ.
Tổng số lao động: 300 người .
Thu nhập BQ tháng: 550.000đ/ người.
* Đặc điểm mặt hàng kinh doanh.
Các mặt hàng sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty bao gồm: các loại giấy Krap, bao bì hộp, đều là sản phẩm tiêu dùng, nếu tính trong năm thì doanh thu tiêu thụ giấy knap chiếm khoảng 80% tổng doanh thu của tất cả các mặt hàng của công ty. Trong năm 2000 vừa qua thuế GTGT của giấy lên tới 1400.000.000đ, tổng mức nộp ngân sách là 500.000.000đ.
* Đặc điểm công tác về quy trình công nghệ.
- Giai đoạn khai thác nguyên vật liệu:
Nguyên vật liệu được thu mùa hàng ngày theo các tổ đặt tại các trạm để thu mua và được vận chuyển tập trung tại kho bãi nguyên vật liệu của công ty. Đối với xí nghiệp sản xuất hộp catong thì vận chuyển nội bộ từ kho của xí nghiệp giấy lên làm nguyên vật liệu và được tập trung tại kho.
- Giai đoạn gia công nguyên liệu và tạo thành sản phẩm:
+Công nghệ sản xuất giấy:
Nguyên vật liệu được tập trung ở trên bãi, qua xử lý thủ công đưa vào hệ thống bể ngân, đưa vào máy nghiền và rửa qua nghiền đĩa 1 sang nghiền đĩa 2, bột đưa vào bể chứa, từ bể chứa được đưa vào bể trung gian pha bột, từ bể trung gian sang bể khuấy tròn, qua bơm seo bột lên lô lưới, qua chăn seo, lên lô sấy, giấy vào băng được sấy khô, qua máy xén tự động theo ý muốn, cuộn tròn và nhập kho.
+Công nghệ sản xuất hộp:
Từ nguyên vật liệu giấy nhập kho ở trên được chuyển lên kho máy sóng đưa lên máy theo quy trình tự động được cắt thành những tấm phối theo ý chủ quan, qua mát cắt kẻ tạo thành những vệt in mờ hình hộp, qua khâu xong kiểm nhận nhập kho.
Sơ đồ dây chuyền công nghệ.
Bãi nguyên liệu
Bể ngâm
Máy nghiền rửa
Máy nghiền đĩa
Bể chứa bột
Nguyên vật liệu
Bể trung gian
Khuấy tròn
Máy bơm seo
Máy seo giấy
Giấy khô
Máy sóng
Máy cắt kẻ
Máy in
Nhập kho
Máy xén tự động
Nhập kho
Quy trình sản xuất giấy
Quy trình sản xuất hộp catông
* Đặc điểm tổ chức sản xuất.
Công ty
xí nghiệp giấy
xí nghiệp BAO Bì
Xưởng sản xuất giấy
Xưởng sản xuất BAO Bì
Tổ 1
Tổ 1
Tổ 1
Tổ 1
Tổ sóng
Tổ hoàn thiện
Tổ
in
Công ty TNHH sản xuất Giấy và Bao Bì Thảo Nguyên có 02 xí nghiệp, trong đó 1 xí nghiệp sản xuất giấy, 1 xí nghiệp sản xuất bao bì xưởng sản xuất giấy chịu sự quản lý trực tiếp của xí nghiệp giấy, có nhiệm vụ sản xuất giấy theo đơn đặt hàng khi có lệnh của xí nghiệp giấy, chịu trách nhiệm về chất lượng giấy trước xí nghiệp và công ty trong xưởng giấy chia thành 4 tổ trực tiếp vận hành máy móc theo nội quy của phân xưởng của xí nghiệp bao bì được chia thành 3 tổ. Tổ Sóng chịu trách nhiệm đặt giấy theo kế hoạch và chịu chất lượng phâp và ghim theo đúng đơn đặt hàng. Tổ in chịu trách nhiệm in ấn và ma kết theo đúng quy định của xưởng,.
* Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý:
1.1.1. Hệ thống các phòng và ban quản lý.
Công ty TNHH sản xuất Giấy và Bao Bì Thảo Nguyên là đơn vị tư nhân hạch toán độc lập , có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng. Đứng đầu công ty là Ban Giám đốc chỉ đạo trực tiếp từng phòng ban xí nghiệp thành viên. Giúp việc cho ban giám đốc và các phòng chức năng.
a. Giám đốc công ty.
Là người đứng đầu bộ máy lãnh đạo của công ty, có năng lực tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh đối nội đối ngoại tốt và được tín nhiệm của các thành viên, giám đốc công ty phụ trách chung là người điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, có quyền nhân danh công ty trong mọi trường hợp, chịu trách nhiệm cá nhân hay liên đới chịu trách nhiệm với các thành viên khác của công ty. Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách công tác tổ chức quản lý, tổ chức công tác tài chính kế toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh, ký kết các hợp đồng kinh doanh, Hợp đồng lao động hay mời chuyên gia cố vấn (nếu cần). Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước về tất cả các hoạt động của công ty.
b. Phó giám đốc công ty:
Công ty có 2 phó giám đốc giúp giám đốc các mặt công tác do Giám đốc phân xưởng như sản xuất kinh doanh, kỹ thuật và đời sống, an toàn lao động..thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc khi giám đốc đi vắng và được Giám đốc uỷ quyền ký kết hợp đồng kinh doanh, giải quyết công việc khi cần thiết.
c. Giám đốc xí nghiệp
Có 2 Giám đốc xí nghiệp là những người điều hành trực tiếp công việc của 2 phân xưởng khác nhau chịu trách nhiệm trước lãnh đạo công ty.
d. Phòng kế toán.
Có chức năng giúp công ty thực hiện các chính sách hiện hành về thuế, thống kế, kế toán, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Tổ chức hạch toán trong công ty. Giúp Giám đốc giám sát và chuyển đổi hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao, chịu trách nhiệm trước Nhà nước và công ty về công tác kế toán, tài vụ của công ty.
e. Phòng kỹ thuật.
Có nhiệm vụ, quản lý máy móc, sửa chữa khi máy có sự cố xảy ra để kịp thời phục vụ sản xuất đạt kết quả cao. Xây dựng kế hoạch phát triển kỹ thuật khoa học đảm bảo kỹ thuật ngày càng một tốt hơn.
g. Phòng kinh doanh, tiếp thị.
Có chức năng xây dựng kế hoạch tháng, quỹ, năm điều hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở tiêu thụ sản phẩm, căn cứ vào các nhu cầu thông tin trên thị trường phòng xây dựng giá thành, kế hoạch giá thành, kế hoạch sản xuất nhằm thu lợi nhuận cao nhất. Đảm bảo công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm của toàn công ty.
Phó giám đốc công ty
Giám đốc công ty
Phó giám đốc công ty
Giám đốc XN giấy
Phòng kế toán
Giám đốc XN BAO Bì
Kế toán
K...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement