Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chuonggio_langcam
#927269

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí 79

 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

I- Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 3

 1. Chi phí sản xuất 3

1.1. Khái niệm: 3

1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3

2. Giá thành sản phẩm 6

2.1 Khái niệm: 6

2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 6

3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7

II. sự cần thiết của việc phân tích tình hình thực hiện Chi phí sản xuất và gía thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 8

1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9

2. Vai trò của vịêc phân tích trong quản lý chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 10

III. những nội dung cơ bản trong phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 11

1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm 11

1.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ sản phẩm 11

1.2 Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành sản phẩm so sánh được 12

1.3 Phân tích tình hình biến động giá thành đơn vị 13

2. Những nội dung cơ bản về phân tích chi phí sản xuất 14

2.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất 14

2.2 Phân tích tình hình chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14

2.3 Phân tích chi phí nhân công trực tiếp 16

2.4 Phân tích chi phí sản xuất chung 19

3. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chi phí sản xuất trên 1000đ doanh thu 20

3.1 Phân tích chung 20

3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới chi phí bình quân trên 1000đ doanh thu 21

1. Phương pháp so sánh 23

2. Phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch 24

V. Nguồn tài liệu dùng trong phân tích 25

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 79 27

I. Đặc điểm chung của xí nghiệp cơ khí 79. 27

1. Lịch sử hình thành 27

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 28

3. Sơ đồ tổ chức điều hành của xí nghiệp 29

3.1. Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban trong xí nghiệp 30

4. Hình thức tổ chức công tác kế toán của xí nghiệp 32

4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 32

4.2 Hình thức tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp 33

4.3 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp 33

4.4 Trình tự ghi sổ của hình thức kế toán Nhật ký chứng từ tại xí nghiệp 35

5. Đặc điểm tổ chức kỹ thuật và tổ chức sản xuất chi phối đến việc tập hợp chi phí sản xuấtvà giá thành sản phẩm 35

II. Thực trạng phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí 79. 36

1. Nội dung của việc quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp 36

II. Thực trạng phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Cơ Khí 79 38

1. Nội dung của việc quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp : 38

2.Thực trạng phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Cơ Khí 79 40

2.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất tại xí nghiệp 40

2.2 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí 79. 50

III. Nhận xét đánh giá về thực trạng công tác phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của xí nghiệp cơ khí 79. 63

1. Ưu điểm 63

2. Hạn chế 67

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 79 69

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện và yêu cầu của sự hoàn thiện 69

1. Cơ sở lý luận chung 69

2. Cơ sở thực tế 70

3. Yêu cầu của việc hoàn thiện 71

II. Phương hướng hoàn thiện 72

1. Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích nói chung và phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nói riêng 72

2. Hoàn thiện về nội dung và phương pháp phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp cơ khí 79 72

2.1 Hoàn thiện về nội dung phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 72

2.2 Hoàn thiện nội dung phân tích các khoản mục chi phí trong giá thành 73

2.3 Hoàn thiện nội dung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của sản phẩm (Bánh răng côn xoắn Ben la). 75

2.4 Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chi phí sản xuất trên 1000đ doanh thu 76

III. điều kiện để thực hiện phương hướng hoàn thiện nội dung, phương pháp phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 80

1. Về mặt tổ chức công tác phân tích nói chung và phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nói riêng 80

2. Về nội dung phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 80

2.1 Nội dung phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí NVLTT 80

2.2 Nội dung phân tích các khoản mục chi phí trong giá thành 81

2.3 Nội dung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chi phí NVLTT của sản phẩm bánh răng côn xoắn Ben la 81

2.4 Nội dung phân tích tình hình thực hiện chi phí sản xuất trên 1000đ doanh thu 81

KẾT LUẬN 82

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ạch sản xuất sản phẩm, định mức rồi tiến hành mua NVL.
Sau khi có các kế hoạch về tình hình vật tư,các bộ phận tiến hành thu mua các loại vật tư để đưa vào sản xuất. Đặc điểm dễ nhận thấy là vật tư gồm những loại dễ bảo quản, chủng loại đa dạng, khối lượng lớn bao gồm các loại như sắt thép, nhôm kẽm, nhựa, vòng bi, vòng đai...
Đối với các mặt hàng dành cho quốc phòng được Bộ cung cấp với số lượng lớn nên tình hình sản xuất sản phẩm luôn diễn ra liên tục. Còn với các mặt hàng kinh tế thì, vật tư chủ yếu là đi mua trên thị trường. Các loại vật liệu chính dùng để sản xuất các loại sản phẩm như các loại thép (thép cacbon thép hợp kim, thép dụng cụ...), nhôm, đồng, gang... xí nghiệp mua ở các công ty vật tư nhập khẩu tổng hợp.Do NVL của xí nghiệp phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao nên xí nghiệp rất coi trọng chất lượng của chúng. Mọi nghiệp vụ nhập kho đều phải được tiến hành rất nghiêm ngặt.
Các nguyên vật liệu đầu vào sau khi được mua về, có thể được nhập khi hay đưa ngay vào quá trình sản xuất. Quy trình công nghệ trình sản xuất ở xí nghiệp được tiến hành tại bốn phân xưởng, các sản phẩm được sản xuất qua nhiều giai đoạn, chu kỳ của sản phẩm kéo dài do được chuyển qua nhiều phân xưởng khác nhau.Tuy gồm nhiều loại sản phẩm khác nhau, nhưng đều được chế tạo từ sắt thép nên quy trình công nghệ tương đối giống nhau.
Đối với mỗi một loại sản phẩm, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm đó chính là biểu hiện về mặt kỹ thuật của nó. Mặt khác quy trình công nghệ là căn cứ quan trọng để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do đó nó ảnh hưởng đến kế toán- phân tích tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
II.thực trạng phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí 79.
1. Nội dung của việc quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp
Xí nghiệp cơ khí 79 là một doanh nghiệp nhà nước,trực thuộc Bộ Quốc Phòng chuyên sản xuất các mặt hàng cơ khí cho Quốc Phòng và Kinh tế phục vụ chủ yếu cho nghành xe và cung cấp các thiết bị cơ khí thay thế nhập khẩu.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào chỉ tiêu và kế hoạch của Bộ giao và số đơn đặt hàng của khách hàng. Những năm gần đây, mặt hàng bánh răng côn xoắn được sản xuất với khối lượng lớn, và tương đối ổn định, năm nào xí nghiệp cũng có hợp đồng để tiến hành sản xuất đây là mặt hàng phục vụ cho lĩnh vực kinh tế và sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng, theo các hợp đồng đã được thoả thuận. Khi tiến hành sản xuất các mặt hàng này xí nghiệp thường phải chịu cả nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, kết hợp với nhân công máy móc và các yếu tố khác để sản xuất ra sản phẩm mà khách hàng yêu cầu.
Do đó, chi phí sản xuất của xí nghiệp bao gồm nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhân công và các khoản chi phí sản xuất chung. Nên giá thành của xí nghiệp được tập hợp từ các yếu tố sau:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
- Chi phí nhân công trực tiếp.
- Chi phí sản xuất chung.
Theo hợp đồng được ký kết giữa xí nghiệp và khách hàng, cả hai bên sẽ đưa ra định mức chi phí nguyên vật liệu cho từng sản phẩm và thống nhất đơn giá cho từng sản phẩm. Nếu hợp đồng được ký kết thì số lượng nguyên vật liệu tương ứng với hàng đặt và định mức nguyên vật liệu cho từng mặt hàng cộng với phần trăm hao hụt đinh mức trong quá trình đưavào sản xuất kinh doanh.
Nguyên vật liệu được giao cho phân xưởng sản xuất và xí nghiệp tiến hành quản lý nguyên vật liệu theo định mức mà phòng kỹ thuật chuyển xuống. Nếu việc quản lý và sử dụng nguyên vật liệu là tốt thì xí nghiệp sẽ tiết kiệm được phần nguyên vật liệu sử dụng không hết, hạn chế được mức hao hụt, làm cơ sở để hạ giá thành, tăng thu nhập của công nhân.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất chi phí nhân công trực tiếp cũng chiếm tỷ trọng đáng kể.Vì vậy, việc quản lý chi phí tiền lương, phân bổ quỹ lương như thế nào cho hợp lý là điều mà xí nghiệp rất quan tâm. Hiện nay,xí nghiệp đang áp dụng chế độ khoán quỹ lương theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu. Tổng quỹ lương được tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu của từng bộ phận và được phân bổ cho công nhân trực tiếp,cho nhân viên quản lý phân xưởng,lương cho bộ phận quản lý hành chính theo một tỷ lệ tương ứng phù hợp. Bên cạnh việc dựa trên quy chế phân bổ cho công nhân trực tiếp sản xuất, cho nhân viên quản lý hành chính, theo một tỷ lệ tương ứng phù hợp. Bên cạnh việc dựa trên quy chế phân bổ tiền lương, xí nghiệp đã xây dựng lên đơn giá mỗi sản phẩm của mỗi hợp đồng ký kết áp dụng cho việc tính lương sản phẩm của công nhân sản xuất và quản lý phân xưởng.
Chi phí sản xuất chung cũng góp phần không nhỏ để hình thành nên giá thành sản phẩm, gồm:
- Lương và các khoản bảo hiểm của cán bộ nhân viên quản lý phân xưởng.
- Chi phí khấu hao TSCĐ, nhà xưởng dùng cho sản xuất. Đây là khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất chung.
- Chi phí về nguyên nhiên vật liệu như: than, dầu máy.
- Chi phí công cụ, công cụ như: đá mài, que hàn, sơn, ôxy.
- Chi phí về dịch vụ mua ngoài như: tiền điện chiếu sáng, tiền nước, tiền điện thoại ….
- Chi phí khác bằng tiền như: tiền thôi việc của công nhân sản xuất, tiền chi cho việc bảo hành lắp đặt sản phẩm, tiền bảo quản sửa chữa máy móc.
Xí nghiệp sẽ tiến hành quản lý và tập hợp chi phí sản xuất chung, cuối kỳ tính giá thành, chi phí sản xuất sản chung sẽ được phân bổ theo từng loại mặt hàng để tính giá thành sản phẩm.
Các số liệu dùng trong phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở xí nghiệp cơ khí 79 là các số liệu, tài liệu,kế hoạch, các định mức kinh tế, kỹ thuật trong khâu sản xuất, các số liệu hạch toán, thống kê bao gồm cả hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp. Những tài liệu và số liệu trên được cung cấp từ các phòng ban như: Phòng kinh doanh,phòng kỹ thuật, phòng tài vụ, đồng thời được phân tích cùng với các thông tin kinh tế thi trường và giá cả liên quan đến nghiệp vụ sản xuất các sản phẩm của xí nghiệp.
II.Thực trạng phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Cơ Khí 79
1. Nội dung của việc quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp :
Xí nghiệp cơ khí 79 là một doanh nghiệp nhà nước ,trực thuộc Bộ Quốc Phòng chuyên sản xuất các mặt hàng cơ khí cho Quốc Phòng và Kinh tế phục vụ chủ yếu cho nghành xe và cung cấp các thiết bị cơ khí thay thế nhập khẩu.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào chỉ tiêu và kế hoạch của Bộ giao và số đơn đặt hàng của khách hàng .Những năm gần đây ,mặt hàng bánh răng côn xoắn được sản xuất với khối lượng lớn,và tương đối ổn định ,năm nào xí nghiệp cũng có hợp đồng để tiến hành sản xuất đây là mặt hàng phục vụ cho lĩnh vực kinh tế và sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng .theo các hợp đồng đã được thoả thuận .Khi tiến hành sản xuất các mặt hàng n...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement