Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By giadinh_cun
#927264

Download miễn phí Luận văn Vấn đề hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty thực phẩm Miền Bắc

 Công ty Thực phẩm Miền bắc hoạt động trên một thị trường rộng lớn do có sự khác biệt rất lớn giữa các khu vực thị trường. Hơn nữa thị trường các khu vực này gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển các sản phẩm do điều kiện tự nhiên đồng thời sự phân bố dân cư ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm.

 Trên thị trường các tỉnh phía Bắc nước ta, hiện Công ty 20 xí nghiệp nhà máy, trung tâm, trạm kinh doanh, cửa hàng nằm rải rác ở các tỉnh. Song trên địa bàn Hà Nội đã tập trung tới hơn một nửa là xí nghiệp, nhà máy,, trung tâm và cửa hàng của Công ty. Còn lại ở các tỉnh phía Bắc được phân bố một trung tâm, cửa hàng, xí nghiệp trong số còn lại. Một số tỉnh Công ty không đặt trung tâm, trạm hay cửa hàng nào.

 Công ty cũng chỉ có một chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đặc điểm trên việc tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Công ty đã có những thuận lợi và khó khăn nhất định.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


không ngừng đầu tư trang thiết bị, phát triển các hình thức dịch vụ mới phục vụ nhu cầu khách hàng góp phần tạo thêm doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
Với cơ sở vật chất như vậy Công ty Thực phẩm miền Bắc có thuận lợi trong việc cạnh tranh trên thị trường, sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, giảm cước phí vận chuyển, chi phí lưu kho bãi, chi phí bảo quản hàng hoá, có khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.
2.2.3. Đặc điểm về lao động
Là một doanh nghiệp Nhà nước cố số lượng lao động tương đối lớn đến đầu năm 2005 có 1760 lao động làm việc trong các lĩnh vực khác nhau. Công ty đã bố trí sử dụng tương đối hợp lý nguồn lao động, nâng cao, bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó Công ty đề ra chế độ trách nhiệm vật chất thông qua khen thưởng, kỷ luật không ngừng khuyến khích đội ngũ cán bộ công nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, tăng năng suất lao động từ đó năng suất lao động bình quân của Công ty ngày càng tăng lên.
Từ năm 2003 đến nay tổng số lao động của Công ty tăng lên ngày càng nhiều. Năm 2003 tổng số lao động của Công ty là 1200 lao động, năm 2004 là: 1600 lao động tăng 1,3333 lần tức tăng 33,33% so với năm 2003, năm 2005 là: 1760 lao động tăng 1,1 lần tức là tăng 10% so với năm 2004.Nguyên nhân về sự gia tăng lao động của Công ty là do hoạt động kinh doanh có hiệu quả, do đó Công ty mở rộng kinh doanh đòi hỏi phải bổ sung lao động.
Bảng 1: Cơ cấu lao động Công ty Thực phẩm miền Bắc năm 2003 –2005
Nội dung
2003
2004
2005
Số
người
Cơ cấu(%)
Số
người
Cơ cấu(%)
Số
người
Cơ cấu(%)
Tổng số lao động
1200
100%
1600
100%
1760
100%
*Lao động trực tiếp
746
62,17%
998
62,38%
1086
61,7%
*Lao động phụ trợ, phục vụ
365
30,42%
486
30,38%
542
30,8%
*Lao động quảnn lý
89
7,42%
116
7,25%
132
7,5%
Chuyên môn
*Đại học
324
27%
538
33,62%
612
34,77%
*Cao đẳng, trung cấp
248
20,67%
442
27,63%
562
31,93%
*Còn lại
628
52,33%
620
38,75%
586
33,3%
(Nguồn : Thống kê lao động hàng năm Công ty thực phẩm Miền Bắc)
Qua bảng cơ cấu lao động, ta nhận thấy tỷ lệ lao động có chuyên môn, trình độ đại học chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số lao động của công ty cụ thể năm 2003 chiếm: 27 %, năm 2004 chiếm: 33,62% , năm 2005 chiếm: 33,77%. Hơn nữa, tỷ lệ lao động có chuyên môn, trình độ đại học đều tăng qua các năm. nguyên nhân chính là do đặc điểm công ty kinh doanh không chỉ sản xuất mà còn cả trên lĩnh vực du lịch khách sạn, thương mại , xuất nhập khẩu do đó đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ nhân viên có kiến thức nghiệp vụ giỏi, khả năng giao tiếp đàm phán tốt, có khả năng lôi kéo khách hàng...
Bên cạnh đó trình độ chuyên môn trung cấp , cao đắng cũng tăng lên qua các năm. Để chứng minh được điều này qua bảng số liệu cơ cấu lao động của Công ty ta thấy năm 2003 chiếm 20,67%, năm 2004 chiếm 27,63%, năm 2005 chiếm 31,93%. Nguyên nhân chính là mục tiêu của công ty luôn tuyển dụng những người có trình độ , thu hút công nhân có tay nghề để đảm bảo được chất lượng hàng hoá.
Tỷ lệ lao động còn lại bao gồm chủ yếu là lao động trực tiếp dưới các phân xưởng, xí nghiệp sản xuất. Số lao động này chủ yếu là những người mới học hết cấp III, một số người mới học hết cấp II. Song tỷ lệ lao động này hàng năm lại giảm đi rõ rệt cụ thể: năm 2003 chiếm: 52,33%, năm 2004 chiếm: 38,75%, năm 2005 chiếm:33,3%.Như vậy tỷ lệ lao động này năm 2004 giảm: 13,58% so với năm 2003, năm 2005 giảm: 5,45 % so với năm 2004. Nguyên nhân là do những năm qua công ty đã không ngừng tổ chức bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, tay nghề cho cán bộ công nhân của công ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
2.2.4.Đặc điểm về nguồn vốn của Công ty thực phẩm Miền Bắc.
Vốn của doanh nghiệp là một yếu tố đầu vào không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là một doanh nghiệp Nhà nước do đó vốn kinh doanh của công ty chủ yếu do Ngân sách Nhà nước cấp, vốn vay chủ yếu do Ngân hàng Nhà nước Việt combank và một số ngân hàng khác, ngoài ra còn thu hút nguồn vốn cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh có hiệu quả tránh tình trạng thiếu vốn làm gián đoạn quá trình kình kinh doanh của doanh nghiệp.
Bảng 2: Tình hình nguồn vốn của công ty năm 2003 - 2005
Đơn vị:Tỷ đồng
Chí tiêu
2003
2004
2005
Gía trị
Tỷ trọng (%)
Gía trị
Tỷ trọng (%)
Gía trị
Tỷ trọng (%)
1.Vốn cố định
7,41
38,9%
8,32
40,23%
9,18
41,3%
2.Vốn lưu động
11,64
61,1%
12,36
59,77%
13,05
58,7%
3.Tổng số vốn
19,05
100%
20,68
100%
22,23
100%
( Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty thực phẩm Miền Bắc)
Nhìn vào bảng số liệu trên ta nhận thấy tổng số vốn của công ty đều tăng qua các năm và có sự thay đổi khá nhỏ tỷ trọng giữa vốn cố định và vốn lưu động cụ thể: năm 2004 tổng số tăng 8,56% so với năm 2003, năm 2005 tăng 7,5% so với năm 2004. Về cơ cấu vốn, tỷ trọng vốn cố định hàng năm đều tăng so với tỷ trọng vốn cố định. Năm 2003 vốn cố định chiếm tỷ trọng 38,9% và , năm 2004 là 40,23% ,đến năm 2005 vốn cổ định tăng lên 41,3%.Trong khi đó tỷ trọng vốn lưu động lại giảm qua các năm cụ thể là năm 2003 chiếm 61,1% thì đến năm 2004 và 2005 lại giảm xuống còn 59,77% và 58,7%. Nguyên nhân là do những năm gần đây Công ty đã liên tục đầu tư mở rộng địa bàn kinh doanh, đầu tư các dây chuyền công nghệ sản xuất mới như dây chuyến sản xuất rượu vang của Cộng hoà liên bang Đức, dây chuyền sản xuất bánh quy cao cấp Hữu nghị,dây chuyền sản xuất mỳ Đồng văn...
2.3. phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty thực phẩm Miền Bắc
2.3.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty (2003 – 2005)
Mặc dù gặp nhiều khó khăn ngay từ khi thành lập về nhiều mặt như tiền vốn ít, cơ sở vật chất kỹ thuật còn cùng kiệt nàn lạc hậu, lao động dôi thừa nhiều, trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân còn hạn chế nhưng công ty đã bố trí lại sản xuất, đầu tư nâng cấp trang thiết bị, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, phát triển mạng lưới tiêu thụ, mở rộng thị trường vì vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tăng lên đáng kể, thực hiện tốt vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trên thị trường. Đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tăng lên đảng kể như doanh thu và lợi nhuận tăng lên bên cạnh đố lương của người lao động cũng tăng lên qua các năm.
Qua đây là kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2003 đến năm 2005 của Công ty thực phẩm Miền Bắc.
Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2003– 2005
Chí tiêu
Đơn vị tính
2003
2004
2005
1.Tổng doanh thu
Tỷ đồng
2.115
2.575
2.909
*Bán hàng trên thị trường nội địa
Tỷ đồng
1.438
1.712
1.945
*Doanh thu từ xuất khẩu
Tỷ đồng
601
773
844
*Doanh thu từ sản xuất
Tỷ đồng
68
80
108
*Doanh thu từ dịch vụ
Tỷ đồng
8
10
12
2.Các khoản nộp Ngân sách
Tỷ đồng
45,63
57,75
69,72
3.Lợi nhuận
Tỷ đồng
2,75
3,28
3,86
4.Lương bình quân (tháng)
Triệu đồng
1,2
1,4
1,6
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty thực phẩm miền Bắc)
Qua bảng kết quả kinh doanh của Công ty các nă...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement