Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jamal
#926830

Download miễn phí Chuyên đề Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Anh

MỤC LỤC

Lời mở đầu 3

Nội dung :

Phần I; Tổng quan về công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Anh: 5

1.1 Tổng quan về công ty: 5

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty: 5

1.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty: 6

1.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong một số năm gần đây: 8

1.2. Thực trạng tổ chức kế toán tại công ty: 11

1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 11

1.2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty: 12

1.2.2.1 Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty : 12

1.2.2.2 Hệ thống sổ sách tại công ty: 14

Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CP Đầu tư xây dựng Việt Anh: 15

2.1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Anh: 15

2.1.1 Kế toán chi phí sản xuất: 15

2.1.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 21

2.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất : 23

2.1.4 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất : 30

2.1.5 Tài khoản và chứng từ kế toán sử dụng 30

2.1.6 Quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất 31

2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Anh: 31

2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 31

2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 40

2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công: 48

2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 48

2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí để tính giá thành: 62

2.3 Kế toán tính giá thành SPXL ở Công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Anh: 62

2.3.1 Đối tượng tính giá thành : 62

2.3.2 Kỳ tính giá thành : 62

2.3.3 Đánh giá sản phẩm dở: 62

2.3.4 Phương pháp tính giá thành : 63

2.3.5 Kế toán giá thành ở Công ty: 64

Phần III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Anh: 66

3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành: 66

3.2 Nhận xét đánh giá về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Viêt Anh: 67

3.2.1 Những ưu điểm: 67

3.2.2 Những mặt hạn chế: 70

3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đâù tư Xây dựng Viêt Anh: 71

3.3.1 Giải pháp 1: Hoàn thiện luân chuyển chứng từ : 72

3.3.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện sổ sách kế toán : 72

3.3.3 Giải pháp 3: Hoàn thiện phương pháp quản lý và hạch toán chi phí: 72

3.3.4 Giải pháp 4: Nâng cao hiệu quả sử dụng máy tính trong công tác kế toán 75

Kết luận: 76

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ường cho bên thiệt hại.
10.2. Huỷ bỏ hợp đồng:
a. Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hay pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.
b. Bên huỷ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ; nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường.
c. Khi hợp đồng bị huỷ bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hay tiền.
Điều 11: Thưởng, phạt khi vi phạm hợp đồng :
Nếu một trong hai bên không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm ghi trong hợp đồng này dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho bên kia thì phải chịu bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại đó theo qui định của pháp luật .
Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của bên B :
- Hoàn thành việc xây lắp, bảo hành, bảo trì công trình đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như điều kiện riêng của công trình. Các nhận xét về chất lượng công trình, thay đổi thiết kế được ghi vào nhật ký công trình và biên bản nghiệm thu.
- Cử thay mặt có thẩm quyền thường xuyên có mặt tại công trình để giải quyết kịp thời mọi vấn đề cần thiết trong quá trình thi công.
- Lập danh sách đăng ký lực lượng tham gia thi công và chấp hành mọi quy định của Cơ quan bên A trong quá trình thi công công trình.
- Tự chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn lao động cho người lao động và thiết bị trong quá trình thi công. Bố trí và điều hành hợp lý cán bộ công nhân viên và người lao động tại công trường. Đảm bảo vệ sinh môi trường khi thi công, cùng với các nhà thầu khác tạo ra sự thống nhất cao trong thực hiện dự án và các quy định trên công trường.
Điều 13: Quyền và nghĩa vụ của bên A :
- Sau khi ký hợp đồng giao nhận thầu xây lắp, bên A bàn giao mặt bằng, mốc giới, và 01 bộ hồ sơ thiết kế được duyệt và các tài liệu cần thiết có liên quan cho bên B.
- Cử cán bộ kỹ thuật chuyên trách có trình độ và năng lực giám sát, thường xuyên có mặt tại hiện trường để kiểm tra kỹ thuật thi công, kịp thời giải quyết những vướng mắc xảy ra hay báo báo với người có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định hiện hành.
- Chủ trì nghiệm thu từng phần, nghiệm thu toàn bộ công trình. Sau thời gian quy định mà chưa nghiệm thu xong do lỗi của bên A thì thời gian kéo dài được cộng vào thời gian phải thi công.
- Bố trí thời gian nghiệm thu kịp thời, nhanh chóng giải quyết các thủ tục xác nhận phát sinh (nếu có) và hồ sơ khối lượng xây lắp hoàn thành khi bên B trình duyệt đầy đủ.
Điều 15: Điều khoản chung :
15.1. Các tài liệu sau đây được coi là một phần không thể tách rời của bản hợp đồng:
- Thiết kế kỹ thuật các hạng mục gói thầu số 01 được duyệt.
- Hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của gói thầu.
- Các tài liệu liên quan khác.
15.2. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật .
15.3. Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.
15.4. Hợp đồng làm thành 14 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 6 bản, mỗi bên liên danh giữ 04 bản .
15.5. Hiệu lực cuả hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực sau khi thay mặt hợp pháp hai bên ký ./.
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
2.1.4 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất :
Các chi phí phát sinh ở Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Anh thường là lớn và liên quan đến một công trình nhất định. Nên phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty là phương pháp trực tiếp.
Đối với mỗi một công trình hay hạng mục công trình thì kế toán tiến hành tập hợp chi phí phát sinh và quản lý chặt chẽ các chi phí phát sinh đó để thuận lợi cho công tác lập báo cáo và tính giá thành cho mỗi công trình, hạng mục công trình. Hàng tháng, các chi phí trực tiếp như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung phát sinh ở công trình, hạng mục công trình nào thì kế toán tiền hành tập hợp chi phí cho các công trình, hạng mục công trình đó. Như vậy, công việc chính của kế toán là phải tập hợp chi phí sản xuất theo các tháng từ lúc khởi công đến khi hoàn thành để tính giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp theo từng khoản mục.
2.1.5 Tài khoản và chứng từ kế toán sử dụng
* Tài khoản sử dụng
Theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, hệ thống tài khoản kế toán của Công ty gồm 72 tài khoản. Các tài khoản mà Công ty sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bao gồm:
- Tài khoản 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”
- Tài khoản 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”
- Tài khoản 623 “Chi phí sử dụng máy thi công”
- Tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung”
- Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”
Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản liên quan như: TK 111, 112,
141, 152, 153, 331, 334, 338,…
* Chứng từ sử dụng
Các chứng từ liên quan mà kế toán tại Công ty sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
- Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho
- Các hóa đơn GTGT
- Hợp đồng giao khoán
- Bảng chấm công
- Giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng.

2.1.6 Quy trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất
Quy trình kế toán tập hợp chi phí SX được thể hiện thông qua số liệu tập hợp chi phí và tính giá thành của công trình “ Thi công cải tạo, xây dựng phòng thí nghiệm và phòng hội thảo khao học; xây mới 2 nhà xưởng sản xuất thực nghiệm và cải tại, xây mới hệ thống xử lý nước sạch, nước thải thuộc dự án xây dựng và cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng Viện công nghẹ xạ hiếm năm 2008 – 2009 “
2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Anh
2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
* Nội dung:
Tại Công ty chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phục vụ cho quá trình thi công xây lắp công trình chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành công trình xây dựng. Chủng loại nguyên vật liệu ít mà thường là bên nhận giao khoán chịu trách nhiệm về phần nguyên vật liệu dùng cho công trình.
* Phương pháp tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Kế toán tập hợp theo phương pháp trực tiếp, tức là chi phí nguyên vật liệu
trực tiếp sử dụng cho công trình nào thì kế toán có nhiệm vụ tập hợp chi phí cho công trình, hạng mục công trình đó.
* TK sử dụng
Kế toán sử dụng tài khoản 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”
Tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình.
* Quy trình hạch toán
Khi nhận thi công công trình, đơn vị thi công có kế hoạch dự toán tiêu
hao vật tư. Căn cứ vào dự toán này, vào tiến độ thi công các bộ phận vật tư xây dựng có nhu cầu mua vật tư cho từng đợt, viết Giấy yêu cầu vật tư trình lên cho Phòng kế hoạch xem xét tình hình và giám đốc phê duyệt. hay trong q...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement