Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Barra
#926784

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty xi măng Nghi Sơn

Con người - từ xưa tới nay, dù ở bất kỳ một chế độ xã hội nào hay một quốc gia nào thì đây vẫn là nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng, klhai thác sử dụng và phát triển nguồn nhân lực có hiệu quả là một công việc đầy khó khăn và phức tạp. Đặc biệt là khi nền kinh tế có bước chuyển mình từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập chung sang nền kinh tế thị trường, từ một doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, và đặc biệt hơn nữa là có sự tham gia góp vôn có yếu tố nước ngoài. Do đó công ty phải đặt lên hàng đầu việc sử dụng người lao động của mình một cách có hiệu quả. Đây chính là vấn đề sống còn của công ty.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


phẩm và việc xuất sản phẩm, nhập hàng hoá
Duy trì và bảo đảm hoạt động sản xuất hiệu quả, ổn định và an toàn của dây chuyền sản xuất xi măng
Quản lý công việc của các nhà thầu theo phạm vi giao thầu, kể cả khối lượng , chất lượng và các thủ tục nhằm tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa các nhà thầu và công ty
Bộ phận sản xuất
Lập kế hoạch sản xuất đối với nguyên liệu ngiền , clinker, xi măng , vận hành dây chuyền sản xuất và thực hiện các kế hoạch sản xuất được duyệt
Lập kế hoạch mua phụ gia, vật tư , bao xi măng để phục vụ sản xuất
Quản lý các hoạt dộng sản xuất
Tuân thủ các quy định , hướng dẫn, yêu cầu về an toàn lao động của nhà mấy , xây dựng và quy chế an toàn của bộ phận
Báo cáo về việc tiếp nhận, bàn giao và lưu kho vật tư , thành phẩm và bán thành phẩm
Tiến hành thủ tục kiểm kê kho nguyên liệu đầu vào , tyành phẩm và bán thành phẩm, đối chiếu số liệu với các đơn vị khác có liên quan và chuyển giao cho khối FAC
Bộ phận quản lý chất lượng
Lập kế hoạch mục tiêu chất lượng sản phẩm và vận chuyển xi măng
Lập kế hoạch mục tieu chất lượng các sản phẩm trung gian
Quản lý công tác giám sát chất lượng
Phối hợp với khối MKT , các chi nhánh của công ty để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng và bảo đảm chất lượng
Bộ phận vận tải
Thực hiện xuất xi măng và klinker theo yêu cầu của khối MKT
Kiểm tra và tiếp nhận hàng hoá theo yêu cầu của bộ phận mua hàng
Quản lý và giám sát những công việc sau:
xuất xi măng dời ,xi măng bao và klinker
tiếp nhận phụ gia , bao , dầu phục vụ hoạt động của nhà máy
hoạt động của các nhà thầu liên quan đến vận tải bằng tàu
quản lý hoạt động các tàu lai dắt của công ty vục vụ tàu ra vào cảng Nghi Sơn ; hợp tác với nhóm quản lý tàu thuộc khối MKT
vận hành thiết bị đóng bao , giao thông ra , vào cảng
nhóm ISO
phấn đạt mục tiêu nhận được chúng chỉ ISO của công ty
tiến hành các công việc cần thiết
Phong mỏ
thực hiện mọi công việc hàng ngày tại mỏ
quản lý và chịu toàn bộ trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật củan hoạt động khai thác và cung cấp nguyên liệu phục vụ hoạt động của nhà máy
Bộ phận khai thác và kế hoạch
xây dựng các kế hoạch liên quan đến việc cung cấp đá vôi , sét , silica để duy trì hoạt động ổn định của nhà máy
tổ chức quản lý việc tham gia thực hiện các công tác liên quan đến khảo sát địa chất, xác định trữ lượng thiết kế khai thác các nguồn nguyên liệu chính và các phụ gia
Lập kế hoạch giao thầu khai thác, vận chuyển nguyên liệu và silica ; phối hợp với bộ phận mua hàng
Trạm đập
Thực hiện quản lý và vận hành trạm đập đá vôi , kho , băng tải đá vôi
Trực tiếp hay gián tiếp thự hiện bảo dưỡng sửa chữa nhỏ để duy trì hoạt động ổn định của các thiết bị nói trên
Ghi chép phục vụ công tác quản lý, thống kê , tính toán và lưu kho, kiểm toán theo yêu cầu và hướng dẫn của khối FAC
Phòng kỹ thuật
Thực hiện mọi công việc hàng ngày về cơ khí, điện và xây dựng hỗ trợ hoạt động ổn định hàng ngày của nhà máy
Gánh chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các công việc về cơ khí , điện và xây dựng của nhà máy
Chuẩn bị các kế hoạch sửa chữa lớn , bảo dưỡng dài hạn , hàng năm , hàng quý, và hàng tháng
Chuẩn bị các kế hoạch mua phụ tùng thay thế
Bộ phận cơ khí
Lập kế hoạch và thực hiện các công việc phần cơ khí;
Quản lý và chịu toàn bộ trách nhiệm về các vấn đề thuộc phần cơ khí hỗ trợ hoạt động ổn định hàng ngày của Nhà máy và D/T;
Thực hiện các công việc thuộc phần cơ khí đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân viên tại các nhà ở của công ty
Duy trì hệ thống hồ sơ lưu các bản vẽ , hồ sơ liên quan đến phần cơ khí của nhà máy
Bộ phận điện
Lập kế hoạch và thực hiện các công việc phần điện
Quản lý và chịu toàn bộ trách nhiệm về các vấn đè thuộc phần điện
Thực hiện các công việc thuộc phần diện đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân viên tại các nhà ở của công ty
Duy trì các hệ thông lưu các bản vẽ, hồ sơ liên quan đến phần điện
Nhóm kế toán
Kiểm tra chứng từ, hoá đơn xin phê duyệt thanh toán
Chỉ đạo việc phát hành chứng từ, hoá đơn và các thủ tục
Quản lý và thực hiện việc chuyển tiền mặt để thanh toán tại nhà máy
Chuẩn bị các báo cáo liên quan
Thưch hiện thống kê , kế toán kho vật tư hàng hoá, kiểm toán, tính toán chi phí sản xuất
(3) – khối tài chính và kế toán
Chức năng nhiệm vụ riêng của khối FAC
Thực hiện hoạt động của khối FAC phù hợp với các quy định ghi tại hợp đồng liên doanh giữa các bên liên doanh và Điều lệ của Công ty ;
Tổ chức ,đào tạo và chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc ghi chép , lập hồ sơ ban đầu ,...thich hợp đối với công tác quản lý tài chính và kế toán của Công ty;va
Kiểm tra đơn giá Hàng hoá /Dịch vụ do Công ty mua và giá bán sản phẩm của Công ty.
Bộ phận Tài chính và kế toán
Lập kế hoạch tài chính hàng năm và hàng tháng ;
Hỗ trợ huy động các khoản vốn cần thiết đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty dưới hình thức vốn vay hay vốn góp theo phê duyệt của Hội đồng Quản trị cua Công ty;
Kiểm tra cân đối số liệu kế toán và số liệu kiểm:
- Tiền mặt và dự trữ
- Tài sản cố định
- Sản phẩm trong kho ( xi măng, clinker)
- Nguyên liệu thô
- Các tài khoản ,đặc biệt là tài khoản phải thu (tỷ lệ doanh
số phải thu) và tài khoản phải trả (tỷ lệ tín dụng ngày)
Lập báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan ;va
Chuẩn bị số liệu và chứng từ phục vụ kiểm toán hàng năm .
- Khối hành chính
Thực hiện quản lý nhân sự (tuyển dụng ,khen thưởng và kỷ luật),quản lý tài sản chung ,công việc văn phòng , quan hệ với các cơ quan ,tổ chức ,an toàn ,an ninh , môi trường và bảo hiểm của Công ty ;
Cùng phòng hành chính ,Chi nhánh Hà nội và HCM giam sát tất cả các vấn đề thuồc về hành chính phục vụ Nhà máy ,các chi nhánh và D/T;
Tiến hành các công tác liên quan đến văn thư ,lưu trữ và lễ tân của Công ty;
Tổ chức các cuộc họp của HĐQT ,kể cả công tác văn thư theo yêu cấu của Cấp Quản lý cao nhất ;
Xây dựng chiến lược , kế hoạch đào tạo ,phát triển nguồn nhân lực của Công ty ;
Đảm vảo mối quan hệ hợp tác hữu hiệu với Công đoàn của Công ty , đặc biệt là vấn đề nhân sự, lao đồng và phát triển nguồn nhân lực;
Liên hệ với các cơ quan và tổ chức nhằm hỗ trợ sự hoạt độnh của công ty ;
Kiểm tra công văn gửi đi trước khi trình Cấp quản lý cao nhất phê duyệt ;
Tổ chức ,đào tạo và các đơn vị liên quan về các kĩ năng hành chính ,tiêu chuẩn thống nhất …;
Bảo quản ,sử dụng dấu của cồng ty thống nhất theo luât pháp của việt nam
Xây dựng ,duy trì và thường xuyên cập nhật hẹ thống thông tin hỗ trợ công tác kế toán và quản lý chung của công ty ,kể cả nguồn thông tin nguồn nhân lực , công văn đối nội và đối ngoại (đi và đến) của công ty …;
Thu nhập ,cập nhật và phân tích thông tin tổng hợp cần thiết cho hoạt động của công ty và đề xuất công tác thích hợp để Cấp Quản lý cao nhất xem xét quyết định ;và
Soạn thảo mới ,sửa đổi các quy định hiện hành ,hướng dẫn nội bộ của công ty về...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement