Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By myl0v3_15_4erv3r
#926763

Download miễn phí Chuyên đề Công tác thu - Chi quỹ bảo hiểm xã hội tại thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐẾ CƠ BẢN VỀ BHXH 3

I/ Quá trình hình thành và phát triểnBHXH 3

1.Sự cần thiết khách quan của BHXH 3

2.Quá trình hình thành và phát triển của BHXH 6

II/Bản chất và vai trò của BHXH 8

1.Bản chất của BHXH 8

2.Vai trò của BHXH 12

III/Quỹ BHXH 15

1.Khái niệm quỹ BHXH 15

2.Nguồn hình thành quỹ BHXH 18

3. Mục đích sử dụng quỹ BHXH 20

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU –CHI QUỸ BHXH TẠI BHXH THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ -PHÚ THỌ TRONG THỜI GIAN QUA 23

I/Một vài nét cơ bản về BHXH thành phố Việt Trì-Phú Thọ 23

1.Sự ra đời và phát triển của BHXH thành phố Việt Trì -Phú Thọ 23

2.Cơ cấu tổ chức của BHXH thành phố Việt Trì-Phú Thọ 24

II/Thực trạng công tác thu quỹ BHXH thành phố Việt Trì-Phú Thọ 29

1.Thực trạng công tác thu 29

a.Về tổng thu BHXH 29

b.Công tác thu BHXH ở khối hành chính sự nghiệp 35

c.Công tác thu BHXH ở khối doanh nghiệp nhà nước 36

d.công tác thu BHXH ở khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh 37

e.Công tác thu BHXH ở xã, phường 39

2.Đánh giá kết quả thu BHXH 42

III/Thực trạng công tác chi các chế độ BHXH tại quỹ BHXH tại thành phố Việt Trì -Phú Thọ 47

1.Tình hình chung về chi trả BHXH 47

2.Công tác chi trả các chế độ BHXH 51

2.1 Công tác chi trả các chế độ trợ cấp dài hạn 51

2.2 Công tác chi trả các chế độ trợ cấp ngắn hạn 58

3.Đánh giá kết quả chi trả các chế độ BHXH 65

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHI NHẰM THỰC HIỆN TỐT HƠN CÔNG TÁC THU –CHI QUỸ BHXH TẠI BHXH THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ-PHÚ THỌ 70

I/Đánh giá chung về công tác thu –chi quỹ BHXH 70

II/Một số kiến nghị 71

1 Về công tác thu BHXH 72

a.Về quản lý thu BHXH 72

b.Những kiến nghị cụ thể 74

2.Về công tác chi trả BHXH 76

a.Về phía nhà nước 76

b.Những kiến nghi cụ thể 77

KẾT LUẬN CHUNG 80

TÀI LIÊU THAM KHẢO 82

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


kiến chỉ đạo thường xuyên của Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ đối với những đơn vị nợ đọng, đặc biệt là những đơn vị sản xuất kinh doanh không ổn định cố tình dây dưa nộp chậm. Còn đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp kiên quyết đốc thúc thu và khắc phục tình trạng nợ đóng quỹ.
Với các nguyên tắc nêu trên, hàng tháng đơn vị sử dụng lao động trích nộp Bảo hiểm xã hội, BHYT một lần và nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội chậm nhất vào ngày cuối tháng. Không thu Bảo hiểm xã hội theo lương ngày, lương tuần hay lương theo sản phẩm. Hàng tháng, nếu đơn vị không có biến động về quỹ lương, lao động, số phải thu Bảo hiểm xã hội thì không phải lập danh sách điều chỉnh mẫu (C47-Bảo hiểm xã hội), mà tổng số lao động, tổng quỹ lương, Bảo hiểm xã hội phải thu trong tháng vẫn bằng tháng liền kề trước đó(Sẽ hạn chế việc lập mẫu biểu và thuận lợi đối với những đơn vị ít biến động), nhưng hàng quý phải thực hiện đối chiếu đầy đủ, kịp thời giữa các đơn vị sử dụng lao động đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội được phân cấp quản lý. Hàng năm không có nợ tiền đóng BHYT phương pháp thu linh hoạt áp dụng thống nhất cho các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động sử dụng và nguồn kinh phí trích nộp Bảo hiểm xã hội. Song cơ quan Bảo hiểm xã hội vẫn phải quản lý thu Bảo hiểm xã hội, BHYT chặt chẽ và đảm bảo sự bình đẳng giữa các đơn vị trong nghĩa vụ thu nộp Bảo hiểm xã hội.
Việc thực hiện các nguyên tắc trên đã đem lại hiệu quả thể hiện qua số thu Bảo hiểm xã hội qua từng năm như sau:
Bảng 1: Tình hình thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội
thành phố Việt Trì -Phú Thọ (1995 - 2004)
Năm
Số đơn vị đóng BHXH
(Đơn vị)
Số lao động đóng BHXH
(Người)
Tổng số tiền thu BHXH
(Triệu đồng)
Tốc độ tăng trưởng
Tăng tuyệt đối
(Triệu đồng)
Tăng tương đối
(%)
1995
159
11.546
2.575
1996
195
13.772
12.232
9.657
375,03
1997
215
16.665
17.152
4.920
40,22
1998
217
17.020
20.073
2.921
17,03
1999
228
17.697
20.968
895
4,45
2000
221
15.093
15.814
-5.154
-24,58
2001
281
15.571
19.370
3.556
22,49
2002
308
16.520
20.079
709
3,66
2003
393
18.958
33.709
13.630
67,88
2004
469
20.894
37.728
4.019
18,92
Nhìn lại gần 10 năm thực hiện công tác thu Bảo hiểm xã hội nhằm tạo lập một quỹ Bảo hiểm xã hội độc lập tại Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Trì, ta nhận thấy: Tổng thu Bảo hiểm xã hội qua các năm tại thành phố tăng đều đặn và khá nhanh qua các năm. Đặc biệt là các năm 2000, 2001 và năm 2003( do sự tác động của chính sách do chính phủ ban hành – tăng mức lương tối thiểu, làm tăng mức tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội ). Điều này còn chứng tỏ: Sự phát triển của nền kinh tế nước ta hiện nay, khiến cho mức lương của người lao động tăng lên hàng năm và ngày càng nhiều người đến độ tuổi lao động có việc làm, tham gia Bảo hiểm xã hội. Mặt khác, còn do ngày 06/12/2002 Chính phủ ban hành nghị định số 100/2002/NĐ - CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Khiến cho cơ cấu tổ chức của toàn nghành có sự liên kết chặt chẽ và hoạt động có hiệu quả hơn trước. Bảo hiểm xã hội được chủ động đưa ra những kế hoạch, chiến lược lâu dài nhằm phát triển bền vững. Quỹ Bảo hiểm xã hội được quản lý theo nguyên tắc tập trung thống nhất theo chế độ tài chính của Nhà nước và hạch toán độc lập được Nhà nước bảo hộ, nên có sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp từ các cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp trên xuống cấp dưới; tạo nên hiệu quả trong công tác thu Bảo hiểm xã hội trong năm 2004 và còn có xu hướng tăng nhanh hơn nữa trong những năm tới.
Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nguồn thu Bảo hiểm xã hội như hiện nay vẫn chưa thể đáp ứng chi trả các chế độ trong hiện tại và bảo toàn nguồn quỹ trong tương lai(ước tính đến năm 2022) thì bắt đầu thu không đủ chi và đến năm 2035 thì quỹ Bảo hiểm xã hội hết khả năng chi trả). Trước tình hình này, ngoài việc yêu cầu phải có sự thay đổi trong chính sách còn cần có sự nỗ lực của toàn ngành Bảo hiểm xã hội nói chung và từng đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội nói riêng. Trong những năm gần đây Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Trì cũng đã luôn cố gắng hoàn thành chỉ tiêu thu Bảo hiểm xã hội cho Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.
Khối đơn vị luôn đi đầu trong việc hoàn thành nghĩa vụ đóng góp Bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Việt trì chính là khối hành chính sự nghiệp.
b. Công tác thu Bảo hiểm xã hội ở khối hành chính sự nghiệp
Khối hành chính sự nghiệp có nhiều thuận lợi do đặc thù 100% người lao động đều hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tiền lương dùng để đóng Bảo hiểm xã hội luôn được kê khai chính xác. Mặt khác, cán bộ được giao nhiệm vụ làm công tác Bảo hiểm xã hội đều có trình độ và nghiệp vụ kế toán, tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc giao nộp và quản lý số tiền đóng Bảo hiểm xã hội.
Việc thành lập danh sách đăng ký lao động và quỹ tiền lương đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội đến việc lập danh sách tăng, giảm số lao động, đối chiếu trích nộp hàng tháng đầy đủ, kịp thời,chính xác, đúng quy định của Nhà nước.
Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Trì chia khối hành chính sự nghiệp ra làm 2 cấp để dễ dàng trong việc quản lý, đốc thu và phân công cán bộ Bảo hiểm xã hội.
Bảng 2: Tình hình thu Bảo hiểm xã hội ở khối HCSN trên địa bàn
thành phố Việt Trì - Phú Thọ
Đơn vị: triệu đồng
Năm
2000
2001
2002
2003
2004
HCSN TW
976
1.305
1.310
1.320
1.550
HCSN Đ.Phương
6.807
8.200
8.531
14.545
15.926
Tổng
7.783
9.505
9.841
15.865
17.476
Nhìn chung địa bàn thành phố tập trung đa số là cơ quan hành chính sự nghiệp cấp TW và địa phương( Chiếm 75% - 85% tổng số đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ). Khối HCSN địa phương có số thu Bảo hiểm xã hội tăng nhanh nhất so với khối HCSN khác ( tăng 2,3 lần so với năm 2000 và về giá trị tuyệt đối tăng 9.119 triệu đồng). Khối HCSN TW cũng chiếm tỷ trọng rất lớn so với các đơn vị Bảo hiểm xã hội khác trực thuộc tỉnh. Điều này lý giải vì thành phố Việt Trì tập trung hầu hết các cơ quan TW trong toàn tỉnh. Khối này cũng tăng nhanh( tăng 1,58 lần so với năm 2000 và về giá trị tuyệt đối tăng 574 triệu đồng).
Do sự phát triển của xã hội và sự lớn mạnh của kinh tế cả nước nói chung và của tỉnh Phú Thọ nói riêng các cơ quan quản lý Nhà nước được mở rộng(cả về số đơn vị và số công nhân viên chức), nên số thu Bảo hiểm xã hội ngày một tăng và còn có khả năng tăng rất nhiều trong những năm tới. Việc Chính phủ mới ban hành Nghị định 31 ngày 25/03/04 về việc nâng cao mức lương tối thiểu lên 30% sẽ làm tổng thu Bảo hiểm xã hội tăng mạnh trong khu vực hành chính sự nghiệp.
Với nỗ lực của bản thân cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Trì và sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, các cán bộ thu của Bảo hiểm xã hội thành phố Việt Trì đã bám sát được lượng đơn vị và lao động thực tế thuộc sự quản lý của thành phố. Từ đó thực hiện tốt công tác thu Bảo hiểm xã hội...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement