Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kermit
#926760

Download miễn phí Chuyên đề Xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu

Mục lục

 Trang

Lời nói đầu 1

Chương I: Tổng quan về Công ty kinh doanh và xuất nhập khẩu và các đặc 3

 trưng của hoạt động xuất nhập khẩu.

I- Giới thiệu chung về công ty. 3

II- Quy trình hoạt động xuất nhập khẩu của phòng Xuất Nhập khẩu: 7

1. Bộ phận nhập khẩu. 7

2. Bộ phận xuất khẩu. 10

III- Vấn đề ứng dụng tin học hiện nay ở phòng xuất nhập khẩu và định 13

hướng đề tài nghiên cứu:

Chương II: Phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin trong tổ chức. 15

1. Tổ chức và thông tin: 15

2. Hệ thống thông tin 16

3. Phương pháp phát triển Hệ thống thông tin. 21

4. Các giai đoạn phát triển HTTT. 24

5. Phân tích HTTT 29

6. Thiết kế CSDL 37

Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý hoạt động 42

 xuất nhập khẩu:

I- Đánh giá yêu cầu phát triển HTTT. 42

II- Phân tích hệ thống. 42

1. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ của hệ thống. 42

2. Sơ đồ luồng fthông tin . 43

3. Sơ đồ ngữ cảnh. 46

III- Thiết kế CSDL 54

1. Thông tin đầu ra của hệ thống. 54

2. Chuẩn hoá CSDL 56

3. Cơ sở dữ liệu của hệ thống. 60

4. Mối quan hệ trong CSDL. 60

IV- Một số thuật toán. 66

V- Một số giao diện của chương trình. 68

VI- Cài đặt chương trình. 83

Kết luận 84

Mục lục 85

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tới việc phát triển một HTTT
Mục tiêu cuối cùng của những cố gắng phát triển hệ thống thông tin là cung cấp cho các thành viên của tổ chức những công cụ quản lý tốt nhất. Phát triển một hệ thống thông tin bao gồm việc phân tích hệ thống đang tồn tại, thiết kế một hệ thống mới, thực hiện và tiến hành cài đặt nó. Phân tích một hệ thống bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu và chỉnh đốn chúng để đưa ra được chuẩn đoán về tình hình thực tế. Thiết kế là nhằm xác định các bộ phận của một hệ thống mới có khả năng cải thiện tình trạng hiện tại và xây dựng các mô hình lôgíc và mô hình vật lý ngoài của hệ thống đó. Việc thực hiện hệ thống thông tin liên quan đến xây dựng mô hình vật lý trong của hệ thống mới và chuyển mô hình đó sang ngôn ngữ tin học. Cài đặt một hệ thống là tích hợp nó vào trong hoạt động của tổ chức.
Câu hỏi đầu tiên của việc phát triển một hệ thống thông tin mới là cái gì bắt buộc một tổ chức phải tiến hành phát triển hệ thống thông tin? Có rất nhiều vấn đề về hoạt động của hệ thống thông tin hay của quá trình quản lý là nguyên nhân thúc đẩy một yêu cầu phát triển hệ thống. Tuy nhiên các nguyên nhân chính có thể được tóm lược như sau :
Những vấn đề về quản lý: Quản lý là việc rất cần thiết đối với mọi đơn vị, tổ chức bởi vì nó là nền tảng quyết định sự thành công của tổ chức, đơn vị đó. Những vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động của hệ thống liên quan đến quản lý có thể làm giảm hiệu quả của hệ thống. Chính vì vậy nó trở thành một trong các nguyên nhân để phát triển một hệ thống thông tin.
Những yêu cầu mới của nhà quản lý : Bất kỳ một hệ thống nào cũng hoạt động trong một môi trường mở, nghĩa là luôn luôn có sự thay đổi. Những sự thay đổi của môi trường bên ngoài có tác động tới hệ thống, làm hệ thống thay đổi và do đó nảy sinh những yêu cầu mới đối với việc quản lý. Những thay đổi như những luật mới do chính phủ mới ban hành, việc ký kết một hợp tác mới, đa dạng hoá các hoạt động của doanh nghiệp đều có thể thúc đẩy việc phát triển một hệ thống thông tin mới.
Sự thay đổi công nghệ: Trong thời đại hiện nay, việc các phát minh, sáng chế xuất hiện nhanh chóng đã dẫn tới những công nghệ hết sức mới mẻ và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Việc xuất hiện các công nghệ mới đó có thể dẫn đến việc một tổ chức phải xem xét lại các thiết bị hiện có trong hệ thống thông tin của mình và có thể phải quyết định thay thế những công nghệ sẵn có bằng những công nghệ mới hiệu quả hơn. Do đó khi các hệ quản trị cơ sở dữ liệu mới ra đời nhiều tổ chức phải rà soát lại hệ thống thông tin để quyết định những gì họ phải cài đặt khi muốn sử dụng những công nghệ mới này.
Thay đổi sách lược chính trị: Bất kỳ hệ thống nào cũng phải nằm trong một thể chế chính trị nhất định và chịu ràng buộc của thể chế chính trị đó. Đó là nguyên nhân những thay đổi sách lược chính trị cũng có thể dẫn đến việc phát triển một hệ thống thông tin.
3.2. Phương pháp phát triển HTTT
Mục đích chính xác của việc phát triển một hệ thống thông tin là có được một sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, mà nó được hoà hợp vào trong các hoạt động của tổ chức, chính xác về mặt kỹ thuật, tuân thủ các giới hạn về tài chính và thời gian định trước. Không nhất thiết phải theo đuổi một phương pháp để phát triển một hệ thống thông tin, tuy nhiên không có phương pháp ta có nguy cơ không đạt được những mục tiêu định trước. Tại sao lại như vậy? Một hệ thống thông tin là một đối tượng phức tạp, vận động trong một môi trường cũng rất phức tạp. Để làm chủ được sự phức tạp đó, phân tích viên cần có một cách tiến hành nghiêm túc, một phương pháp.
Một phương pháp được định nghĩa như một tập hợp các bước và các công cụ cho phép tiến hành một quá trình phát triển hệ thống chặt chẽ nhưng dễ quản lý hơn.
Có ba phương pháp cơ bản nhất để xây dựng HTTT :
Nguyên tắc 1: Sử dụng mô hình.
Nguyên tắc 2: Chuyển từ cái chung sang cái riêng.
Nguyên tắc 3: Chuyển từ mô hình vật lý sang mô hình lôgíc khi phân tích và từ mô hình lôgíc sang mô hình vật lý khi thiết kế.
Một HTTT thường được mô tả thông qua ba mô hình: mô hình lôgíc, mô hình vật lý ngoài và mô hình vật lý trong. Bằng cách cùng mô tả về một đối tượng, chúng ta thấy ba mô hình này được quan tâm từ những góc độ khác nhau. Phương pháp phát triển hệ thống được thể hiện cũng dùng tới khái niệm của những mô hình này và do đó cần luôn luôn phân định rõ ràng ba mức trong tâm trí chúng ta.
Nguyên tắc đi từ cái chung tới cái riêng là nguyên tắc tự đơn giản hoá. Thực tế người ta khẳng định rằng để hiểu tốt một hệ thống thì trước hết phải hiểu các mặt chung trước khi xem xét chi tiết. Sự cần thiết áp dụng phương pháp này là hiển nhiên. Tuy nhiên những công cụ đầu tiên được sử dụng để phát triển ứng dụng tin học cho phép tiến hành mô hình hoá một hệ thống bằng các khía cạnh chi tiết hơn. Nhiệm vụ lúc đó cũng khó khăn hơn.
Nhiệm vụ phát triển cũng sẽ đơn giản hơn bằng cách ứng dụng nguyên tắc 3, có nghĩa là đi từ vật lý sang lôgíc khi phân tích và đi từ lôgíc sang vật lý khi thiết kế. Việc phân tích bắt đầu từ thu thập dữ liệu về HTTT đang tồn tại và về khung cảnh của nó. Nguồn dữ liệu chính là những người sử dụng, các tài liệu và quan sát. Cả ba nguồn này cung cấp chủ yếu sự mô tả mô hình vật lý ngoài của hệ thống. Ví dụ, một người sử dụng nói với chúng ta: “Robert xem xét bản sao màu hồng và chuyển bản sao màu xanh cho Marie. Marie xem xét nội dung tài liệu, ký vào văn bản và gửi cho phòng kế toán” hơn là nói: “Ngừơi thứ nhất xem xét tính hợp lệ của đơn đặt hàng, người thứ hai xem xét và xác định tính đúng đắn của số tiền trả”. Việc phiên dịch như vậy là nhiệm vụ của phân tích viên. Tuy nhiên, vấn đề sẽ khác đi khi tiến hành thiết kế hệ thống mới. Trong thực tế ta xây dựng trước hết rằng: “Hệ thống phải kiểm tra tư cách của khách hàng” trước khi ta xem xét cụ thể nên để “Khách hàng đưa thẻ của mình vào cửa đọc thẻ và nhập mã hiệu cá nhân vào máy” hay là để “Khách hàng để ngón tay cái và ngón tay trỏ vào máy đọc vân tay số hoá”.
“Hệ thống thông tin quản lý hoạt động xuát nhập khẩu” dưới đây được xây dựng nhờ kết hợp cả ba nguyên tắc trên nhưng chủ yếu là theo nguyên tắc “Chuyển từ mô hình vật lý sang mô hình lôgíc khi phân tích và từ mô hình lôgíc sang mô hình vật lý khi thiết kế”.
3.3. Các nguyên tắc phát triển HTTT
Đi từ cái chung tới cái riêng.
Sử dụng các mô hình.
Đi từ vật lý tới lôgíc trong phân tích và đi từ lôgíc đến vật lý trong thiết kế.
Tính toán các chi phí và lợi ích.
Sử dụng phương pháp “Tiếp cận hệ thống”.
Tiến triển dần và lặp lại.
Làm việc tập thể.
4- Các giai đoạn phát triển HTTT
Giai đoạn 1- Đánh giá yêu cầu
Mục đích của giai đoạn này là cung cấp cho lãnh đạo của tổ chức những dữ liệu đích thực để ra quy
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement