Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By moitinhdau01_boy1407
#926756

Download miễn phí Chuyên đề Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người tại Bảo Việt Nghệ An

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI 3

I. BẢO HIỂM CON NGƯỜI TRONG BHTM. 3

1. Sự cần thiết khách quan 3

2. Đối tượng bảo hiểm 4

3. Nguyên tắc của bảo hiểm con người trong BHTM .4

4. Các nghiệp vụ bảo hiểm con người trong BHTM 5

II. SỰ CẦN THIẾT VÀ TÁC DỤNG CỦA BẢO HIỂM KHCN. 6

1. Tiền đề của nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người 6

2. Mục đích của bảo hiểm kết hợp con người 14

3. Tác dụng của bảo hiểm kết hợp con người 15

3.1. Tác dụng đối với cá nhân 15

3.2. Tác dụng đối với doanh nghiệp 16

3.3. Tác dụng đối với xã hội 16

III. NỘI DUNG CỦA BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI. 17

1. Đối tượng và phạm vi bảo hiểm 17

1.1. Về đối tượng bảo hiểm 17

1.2. Về phạm vi bảo hiểm 18

2. Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm 19

2.1. Về số tiền bảo hiểm 19

2.2. Về phí bảo hiểm 20

3. Hợp đồng bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm 22

3.1. Về hợp đồng bảo hiểm 22

3.2. Về hiệu lực bảo hiểm 22

4. Quyền lợi và trách nhiệm của người được bảo hiểm 23

4.1. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm 23

4.2. Trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm 23

5. Thủ tục trả tiền bảo hiểm 24

5.1. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm 24

5.2. Chi trả tiền bảo hiểm 24

6. Giải quyết tranh chấp 25

7. Bảo hiểm KHCN và chế độ trợ cấp tai nạn lao động BNN . 25

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI TẠI BẢO VIỆT NGHỆ AN 28

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BẢO VIỆT NGHỆ AN 28

1. Sự hình thành và phát triển của Bảo Việt Nghệ An 28

2. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Bảo Việt Nghệ An 29

3. Kết quả hoạt động của BVNA (Giai đoạn 2000-2004) 32

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI TẠI BẢO VIỆT NGHỆ AN. 36

1. cách tiến hành 37

2. Công tác khai thác 39

3. Công tác đề phòng và hạn chế rủi ro tổn thất 43

4. Công tác giám định và bồi thường 46

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI TẠI BẢO VIỆT NGHỆ AN 47

1. Những thành tựu đã đạt được 47

2. Thuận lợi và khó khăn 53

2.1. Thuận lợi 53

2.2. Khó khăn 55

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI TẠI BẢO VIỆT NGHỆ AN 58

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA BẢO VIỆT NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN TỚI 58

1. Mục tiêu cụ thể: 58

2. Nhiệm vụ trọng tâm: 58

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI TẠI BẢO VIỆT NGHỆ AN 59

1. Định hướng chiến lược phát triển thị trường 59

2. Định hướng phát triển hoạt động đại lý khai thác 59

3. Hoàn thiện công tác xác minh và cách thức chi trả bảo hiểm 60

4. Tổ chức bộ máy và phát triển nhân lực 61

KẾT LUẬN 64

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn)
- Trường hợp bị tai nạn giao thông là các biên bản tai nạn do cảnh sát giao thông lập (bản sao)
- Nếu bị tai nạn trong khi điều khiển xe mô tô cần cung cấp thêm bản sao giấy phép lái xe (nếu có), giấy đăng ký xe mô tô
- Các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ, phim chụp X quang, đơn thuốc…
- Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm chết)
5.2. Chi trả tiền bảo hiểm
Công ty bao hiểm có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Số tiền bảo hiểm được trả cho người được bảo hiểm hay người thừa kế hợp pháp hay người được uỷ quyền.
Trong trường hợp người được bảo hiểm, người được uỷ quyền hay người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các quy định trên, Công ty bảo hiểm có quyền từ chối một phần hay toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vi phạm.
6. Giải quyết tranh chấp
Thời hạn yêu cầu thanh toán và khiếu nại Bảo Việt về việc giải quyết trả tiền bảo hiểm là 3 tháng kể từ ngày người được bảo hiểm hay người thừa kế hợp pháp nhận tiền bảo hiểm hay nhận được thông báo kết quả giải quyết của Bảo Việt. Quá thời hạn trên mọi khiếu nại đều không có giá trị.
Mọi tranh chấp có liên quan đến điều khoản BHCN nếu các bên không giải quyết được bằng thương lượng, một trong hai bên có quyền đưa ra giải quyết tại Toà án theo pháp luật hiện hành.
7. Bảo hiểm kết hợp con người và chế độ trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
Điều lệ BHXH quy định rõ trách nhiệm chi trả các khoản chi phí điều trị, tiền lương…của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động từ khi sơ cứu, cấp cứu đến điều trị thương tật ổn định. Ngoài ra, người sử dụng lao động còn phải bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động chết hay mất sức lao động 81% trở lên. Sau khi thương tật ổn định, được đi giám định y khoa để hưởng trợ cấp một lần nếu tỷ lệ thương tật từ 5% đến 30% hay trợ cấp hàng tháng nếu tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên.
Mối tương quan giữa 2 loại hình bảo hiểm:
- Về đối tượng bảo hiểm và hình thức triển khai
Đối tượng của chế độ trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là người lao động làm công ăn lương ở các xí nghiệp, doanh nghiệp…có thuê mướn lao động, hẹp hơn rất nhiều so với bảo hiểm kết hợp con người bởi đối tượng của loại hình này bao gồm mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam từ 16 tuổi đến 60 tuổi…
Chế độ trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được triển khai dưới hình thức bắt buộc đối với chủ sử dụng lao động còn bảo hiểm kết hợp con người lại được triển khai dưới hình thức tự nguyện cho tất cả đối tượng tham gia bảo hiểm.
Nguồn quỹ của chế độ trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được hình thành chủ yếu từ ba nguồn: Người sử dụng lao động đóng, người lao động và từ ngân sách Nhà Nước còn quỹ bảo hiểm kết hợp con người được hình thành từ phí bảo hiểm do người tham gia đóng để đổi lấy trách nhiệm của nhà bảo hiểm.
- Mục đích triển khai
+ ổn định cuộc sống cho người lao động hay người được bảo hiểm và gia đình họ trong trường hợp gặp rủi ro
+ Góp phần thực hiện công công bằng xã hội, đảm bảo an toàn xã hội
+ Bảo hiểm kết hợp con người góp phần bổ sung cho những hạn chế của chế độ trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
- Những ưu điểm và hạn chế của chế độ trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp:
+ Chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đã đảm bảo ổn định cuộc sống người lao động và gia đình trong trường hợp gặp tai nạn thông qua việc điều tiết chia sẻ rủi ro giữa những người cùng tham gia BHXH. Nhờ có chế độ này mà hàng ngàn người lao động bị tai nạn lao động không còn khả năng làm việc nhưng vẫn có nguồn sống ổn định thông qua trợ cấp của quỹ BHXH.
Việc quy định người sử dụng lao động phải chịu mọi chi phí từ khi bị tai nạn lao động đến khi điều trị ổn định, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đầu tư trang thiết bị an toàn lao động, trong việc phổ biến, tuyên truyền về an toàn lao động cho người lao động, qua đó phần nào hạn chế được tai nạn lao động xẩy ra.
Ngoài trợ cấp tai nạn lao động người bị tai nạn lao động vẫn hưởng chế độ hưu trí, tử tuất (nếu đủ điều kiện) đã bảo đảm ổn định cuộc sống người lao động, giảm bớt khó khăn do tai nạn rủi ro.
+ Tuy việc quy định người sử dụng lao động phải chịu mọi chi phí từ khi bị tai nạn lao động đến khi điều trị ổn định có mặt tích cực như trên nhưng cũng làm cho doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi xẩy ra tai nạn lao động vì phải chi phí nhiều nhưng không có sự cộng đồng chia sẻ rủi ro giữa các doanh nghiệp. Trong việc quy định như vậy là chưa phù hợp với nguyên tắc cơ bản của BHXH là “chia sẻ rủi ro”.
Việc chia nhóm suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp chưa hợp lý. Hiện nay chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm cách nhau 10% là quá rộng, làm cho người lao động ở cận trên của nhóm dưới thiệt thòi nhiều so với người cận dưới của nhóm trên. Việc quy định mức trợ cấp tính trên nền tiền lương đóng BHXH mà trong mức lương đó đã thể hiện mức độ cống hiến của người lao động theo trình độ năng lực, nghề nghiệp, thời gian họ đóng góp vào quỹ BHXH.
Việc quy định đối tượng được hưởng trợ cấp tai nạn lao động kể cả trong trường hợp bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đi đến cơ quan và trở về đang có sự trùng lặp và chưa rõ ràng giữa BHXH và bảo hiểm tai nạn giao thông.
Chương II: tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người tại Bảo Việt Nghệ An
I. Giới thiệu chung về Bảo Việt Nghệ An
1. Sự hình thành và phát triển của Bảo Việt Nghệ An
Xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn và nhằm mục đích bảo vệ tài sản Nhà nước, bổ sung phúc lợi của nhân dân lao động, tăng thu và tiếc kiệm, tích luỹ vốn góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Ngày 18/04/1981 UBND Tỉnh Nghệ An ra quyết định thành lập Phòng Bảo hiểm nằm trong Sở Tài Chính.
Năm 1987, Bộ Tài Chính ra quyết định chuyển Phòng Bảo hiểm thành Chi nhánh Bảo hiểm. Năm 1991, Tỉnh Nghệ Tĩnh tách thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bởi vậy đây là giai đoạn đánh dấu bước ngoặt của Công ty bảo hiểm Nghệ An (Gọi tắt là Bảo Việt Nghệ An) trực thuộc Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam.
Bảo Việt Nghệ An ra đời trong điều kiện kinh tế - xã hội đất nước nói chung và kinh tế Nghệ An nói riêng còn nhiều khó khăn và bất cập, cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, tạo thói quen thụ động, lệ thuộc. Khi có tổn thất xảy ra, Nhà nước cấp bù chi phí khắc phục thiệt hại. Bên cạnh đó, nhận thức về bảo hiểm của nhân dân c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement