Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By congnghe
#926251

Download miễn phí Chuyên đề Tiêu thụ sản phẩm và các phương hướng, biện pháp thúc đẩy khả năng tiêu thụ và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty giầy Thăng Long

Mỗi loại sản phẩm có giá trị khác nhau nên có giá bán khác nhau, do đó nếu tăng tỷ trọng mặt hàng có giá bán cao, giảm tỷ trọng mặt hàng có giá bán thấp với tổng sản lượng tiêu thụ là không đổi sẽ làm cho doanh thu tiêu thụ tăng lên và ngược lại.

 Để thấy được mức độ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu sản phẩm tiêu thụ đến doanh thu thực tế so với kế hoạch 2002 thì ta phải cố định nhân tố số lượng ở kỳ thực tế và cố định nhân tố giá bán ở kỳ kế hoạch. Ta so sánh doanh thu tiêu thụ giầy trong điều kiện số lượng giầy thực tế, kết cấu giầy thực tế, giá bán bình quân một đôi giầy kỳ kế hoạch và doanh thu.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ại giầy chủ yếu của Công ty: Giầy xuất khẩu và giầy nội địa có giầy vải thể thao cộng Dép sanclal.
- Cột số lượng "Tiêu thụ 2001" và cột " Doanh thu tiêu thụ 2001 được tổng hợp từ báo cáo tình hình sản xuất, tài chính của Công ty năm 2001.
- Cột sản lượng "kế hoạch" năm 2002, do phía kinh doanh xuất nhập khẩu lập căn cứ vào các đơn đặt hàng, các hợp đồng kinh tế đã ký kết và thực tế tiêu thụ của các năm trước cột sản lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ kế hoạch được phân bổ đều cho các quý.
- Cột "Đơn giá kế hoạch 2002, là giá Công ty căn cứ vào giá bán tại thời điểm lập kế hoạch của từng mặt hàng để tính cho năm sau.
- Cột "doanh thu dự kiến 2002" được tính bằng cách nhân số lượng sản phẩm tiêu thụ năm kế hoạch 2002 và đông giá kế hoạch 2002.
Biểu số 01: Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm giầy năm 2002
Tên sản phẩm
Số lượng
Giá trị
Tiêu thụ 2001
Dự kiến 2002
S2(%)
Chia ra các quý
Doanh thu 2001
Đơn giá kế hoạch
Doanh thu dự kiến 2002
S2 (%)
Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
1. Giầy vải XK
1.441.918
1.570.000
108,88
500.000
45.000
220.000
400.000
56.488.830.808
36.000
56.500.000.000
100,02
2. Giầy vải thể thao
72.466
140.000
193,19
500.000
30.000
27.500
27.500
8.003.114.871
60.000
8.500.000.000
106,21
Tổng cộng
1.514.384
1.710.000
550.000
485.000
247.500
427.500
64.491.945.679
65.600.000.000
Biểu số 02: Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm giầy quý I - 2002
Tên sản phẩm
Kế hoạch
quý I/2002
Chia ra các tháng
Giá bán bình quân 1 đôi giầy
Doanh thu dự kiến
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
1. Giầy vải XK
500.000
250.000
150.000
100.000
36.000
18.000.000.000
2. Giầy vải thể thao
50.000
20.000
20.000
10.000
60.000
3.000.000.000
Tổng cộng
550.000
270.000
170.000
110.000
210.000.000.000
Trên đây là kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cho cả năm còn kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng quý được lập khá đơn giản. Công ty dựa vào kế hoạch cả năm rồi chia ra số lượng tiêu thụ hàng tháng nhưng không phải phân bổ đều cho các tháng bởi dựa trên các đơn đặt hàng và dụ kiến tiêu thụ từng loại giầy tại các thời điểm khác nhau trong quý thông qua tình hình thực tế năm trước, nghiên cứu và đoán tình hình tiêu thụ cho năm tới.
2.1.3. Nhận xét về công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty:
Qua công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty giầy Thăng Long ta có thể rút ra một số nhận xét sau:
Qua biểu số 01 ta thấy công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty hôm nay là tương đối phù hợp với tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
Xét về doanh thu tiêu thụ dự kiến của Công ty ta thấy năm 2002 doanh thu tiêu thụ sẽ là 65.789.053.000đ tăng 3.297.107.321 so với doanh thu thực hiện năm 2001 tương ứng với tỷ lệ tăng là: 5,276%. Cụ thể là do số lượng sản phẩm của Công ty năm 2002 dự kiến tăng mạnh tiêu thụ về tất cả các mặt hàng so với 2001 cụ thể:
Số lượng giầy xuất khẩu tăng : 119.758 (đôi)
Số lượng giầy tiêu thụ nội địa tăng: 64.207 (đôi)
Tổng số lượng giầy tiêu thụ dự kiến tăng lên: 183.965 (đôi)
Sự tăng lên về số lượng sản phẩm tiêu thụ và doanh thu tiêu thụ dự kiến là một biểu hiện đáng mừng chứng tỏ Công ty đã có nhiều thành tích trong việc giữ uy tín với khách hàng truyền thống, thể hiện sự năng động trong việc tìm kiếm bạn hàng mới và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Về mặt kết cấu sản phẩm, cơ bản Công ty vẫn tập trung vào sản phẩm và tiêu thụ các mặt hàng chủ yếu. Đây là những mặt hàng đem lại doanh thu tiêu thụ nhiều nhất trong Công ty. Dự kiến năm 2002 Công ty sẽ tập trung nhiều hơn tới mặt hàng giầy vải thể thao tiêu thụ nội địa.
Về mặt giá cả:
Trên đây là công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Để thấy được việc lập kế hoạch này có sát với thực tế hay không ta sẽ đi nghiên cứu tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ của Công ty trong năm 2002.
2.2. Tình hình tổ chức thựuc hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
2.2.1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty năm 2002.
Kết quả đạt được trong công tác tiêu thụ sản phẩm năm 2002 được thể hiện qua bảng sau:
Biểu số 3: Kết quả tiêu thụ sản phẩm năm 2002 của Công ty Giầy Thăng Long
Tên sản phẩm
Số lượng (đôi)
Doanh thu tiêu thu
Năm 2001
Năm 2002
So sánh (%)
Năm 2001
Năm 2002
So sánh (%)
1. Giầy vải xuất khẩu
1.441.918
1.565.268
108,55
56.488.830.808
55.933.490.000
99,02
2. Giầy thể thao
72.466
136.994
198,05
8.003.114.871
9.746.187.000
121,78
Tổng
1.514.384
1.702.262
112,41
64.491.945.679
65.679.677.000
101,84
Từ những cố gắng về nhiều mặt như: Công tác tổ chức sản xuất, bán hàng, sử dụng đòn bẩy kinh tế tài chính, kết quả là trong năm 2002 Công ty đã tiêu thụ tổng số 1.702.262 đôi giầy (trong đó có 1.565.268 đôi xuất khẩu và 136.994 đôi tiêu thụ trong nước) tăng 187.878 đôi so với tỷ lệ tương ứng là 12,41% trong đó:
- Giầy vải xuất khẩu tiêu thụ được 1.565.286 đôi, tăng 123.350 đôi so với năm 2001, tỷ lệ tăng 89,55%.
- Giầy vải thể thao tiêu thụ được 136.994 đôi, tăng 64.528 đooi so với năm 2001, tỷ lệ tăng 89,05%.
Từ kết quả tiêu thụ như vậy dẫn tới doanh thu các loại sản phẩm 2002 tăng thay dổi so với năm 2001. Cụ thể là: Tổng doanh thu tiêu thụ năm 2002 đạt được là 65.679.677.000đ đạt 101,84% so với doanh thu năm 2001 trong đó:
- Doanh thu giầy xuất khẩu là 55.933.490.000đ, giảm 555.340đ, chỉ đạt 99,02% sơ với doanh thu xuất khẩu năm 2001.
- Doanh thu giầy tiêu thụ nội địa: 9.746.187.000đ tăng 1.743.072.129 đạt 121,78%.
Như vậy nhìn nhận khái quát thì kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty giầy Thăng Long năm 2002 có nhiều chuyển biến so với năm 2001. Đó là sự giảm doanh thu xuất khẩu và tăng nhanh doanh thu tiêu thụ nội địa. Điều này chứng tỏ Công ty đã quan tâm tới thị trường tiêu thụ nội địa nhiều hơn. Nhưng đồng thời ta cũng phải xem xét tới việc giảm doanh thu xuất khẩu là do nguyên nhân nào. Tăng sản lượng tiêu thụ, doanh thu giảm vậy chỉ có thể là do Công ty đã giảm giá bán/đôi giầy xuất khẩu. Trong khi đó doanh thu tiêu thụ tiêu thụ xuất khẩu của Công ty bao giờ cũng chiếm một tỷ lệ rất lớn trong tổng doanh thu: năm 2001: 87,59% và năm 2002: 85,16%.
Tuy nhiên kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong năm 2002 so với 2001 nhìn chung là tốt sau khi đã bù trừ các loại mặt hàng. Nhưng để biết chính xác hơn ta cần xét đến tình hình tiêu thụ sản phẩm thực tế với kế hoạch đã đặt ra năm 2001 để biết được Công ty có hoàn thành kế hoạch hay không.
Biểu số 04: Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2002
Tên sản phẩm
Số lượng tiêu thụ (đôi)
Giá bán bình quân 1 đôi giầy
Doanh thu tiêu thụ (1000đ)
kế hoạch
Thực tế
so sánh
Kế hoạch
Thực tế
So sánh (%)
kế hoạch
Thực tế
So sánh
số lượng
%
Số tiền
%
1. Giầy vải XK
1.570.000
1.565.268
-4.732
99,698
36.000
38.791
107,75
56.500.000.000
55.933.490.000
-566.510.000
99,02
2. Giầy thể thao
1.400.000
136.994
-3.006
97,85
60.000
134.493
230,82
8.500.000.000
9.746.187.000
1.246.187.000
121,78
Tổng cộng
1.710.000
1.702.262
-7.738
99,55
38.011,7
38.583,8
101,51
65.000.000.000
65.679.677.000
679.677
101,84
Trong biểu này số lượng giầy tiêu thụ kỳ kế hoạch là 1.702.262 đôi tức là giảm 7.738 đôi bằng 99,85 kế hoạch trong:
- Giầy vải xuất khẩu tiêu thụ giảm 4.732 đôi, bằng 9...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement