Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jpow_vn
#926248 Download miễn phí Chuyên đề Biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu thiết bị hàng không ở công ty Xuất nhập khẩu hàng không (AIRIME)MỤC LỤC
Lời mở đầu Trang
Chương I:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
I. VAI TRÒ CỦA NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CNH - HĐH ĐẤT NƯỚC
1. Khái niệm nhập khẩu 1
2. Vai trò của nhập khẩu trong nền kinh tế 2
3. Đặc điểm của hoạt động nhập khẩu 5
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XNK
1. Nghiên cứu thị trường nhập khẩu 7
1.1 Nghiên cứu thị trường trong nước 8
1.2 Nghiên cứu thị trường nước ngoài 10
2. Lựa chọn mặt hàng, phương án nhập khẩu và đối tác giao dịch
3. Giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng 13
3.1 Giao dịch đàm phán 13
3.2 Ký kết hợp đồng 15
4. Tổ chức thực hiện hợp đồng 18
III. THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG 23
1. Thị trường thiết bị hàng không 23
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu thiết bị hàng không
2.1 Chủ trương chính sách của Nhà nước 24
2.2 Tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ hàng nhập khẩu 25
2.3 Khoa học công nghệ 25
2.4 Các nhà cung cấp 26
2.5 Hệ thông tài chính - ngân hàng 26
2.6 Kiến thức về mặt hàng nhập khẩu 26
2.7 Nguồn vốn 27
2.8 Trình độ nghiệp vụ và quản lý nhập khẩu của doanh nghiệp 27
Chương II:
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY XNK HÀNG KHÔNG (AIRIMEX)
I.Tổng quan về công ty XNK hàng không 28
1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty 28
2. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 30
2.1 Chức năng nhiệm vụ của công ty qua các thời kỳ 30
2.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty XNK hàng không 32
3. Đặc điểm kinh doanh của công ty AIRIMEX 35
3.1 Hoạt động kinh doanh của công ty 35
3.2 Mặt hàng kinh doanh của công ty 37
3.3 Vốn kinh doanh 40
3.4 Lao động 40
4. Kết quả hoạt động kinh doanh của AIRIMEX 43
II. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty AIRIMEX 46
1. Tổ chức hoạt động nhập khẩu thiết bị 46
1.1 Nghiên cứu thị trường 46
1.2 Giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng 49
1.3 cách nhập khẩu 62
1.4 Thực hiện hợp đồng nhập khẩu 65
2. Kết quả hoạt động nhập khẩu thiết bị hàng không 73
2.1 Kim ngạch nhập khẩu 73
2.2 Mặt hàng nhập khẩu 75
2.3 Thị trường nhập khẩu 76
2.4 Khách hàng chủ yếu của công ty 78
3. Đánh gia hoạt động nhập khẩu thiết bị hàng không của công ty
III. Một số kết luận rút ra từ phân tích thực trạng 80
1. Ưu điểm 80
2. Nhược điểm và những tồn tại 82
3. Nguyên nhân 84
3.1 Nguyên nhân khách quan 84
3.2 Nguyên nhân chủ quan 85

Chương III:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG
I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 88
1. Định hướng kinh doanh nói chung 88
2. Phương hướng phát triển hoạt động nhập khẩu của AIRIMEX trong thời gian tới 89
II. BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU 90
1. Hoàn thiện công tác nhập khẩu thiết bị 90
1.1 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 90
1.2 Hoàn thiện công tác giao dịch đàm phán 93
1.3 Hoàn thiện công tác ký kết hợp đồng 95
2. Hoàn thiện việc tổ chức hợp đồng nhập khẩu 96
2.1 Làm thủ tục hải quan 96
2.2 Tổ chức tiếp nhận và vận chuyển hàng hoá 97
2.3 Hoàn thiện trong thanh toán 98
3. Tăng cường đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán bô làm công tác nghiệp vụ 100
4. Đa dạng hoá hình thức nhập khẩu 101
5. Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh 102
6. Về bộ máy tổ chức 102
7. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả. 105
8. Một số biện pháp khác 105
9. Một số kiến nghị với cơ quan cấp trên 106
9.1 Đối với Nhà nước 107
9.2 Đối với Tổng công ty 107
KẾT LUẬN
gày nay với tốc độ hát triển nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu, thì ngành vận tải hàng không ngày càng đóng góp một phần quan trọng và không thể thiếu được trong sự nghiệp phát triển đó.
Hàng không dân dụng Việt Nam - với lợi thế là một ngành kinh tế - thuật được trang bị và khai thác các phương tiện ở trình độ công nghệ tiên tiến, đã và đang từng bước khẳng định vai trò là một ngành kinh tế mũi nhọn, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
Trong những năm qua, cùng với công cuộc đổi mới và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước, ngành Hàng không dân dụng Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc cả về lượng và chất. Chỉ trong 10 năm cuối thế kỷ XX khối lượng vận chuyển của Hàng không dân dụng Việt Nam đã tăng lên 10 lần, với tốc độ tăng trưởng bình quân/năm có giai đoạn bằng 3,5 lần GDP trong cùng thời kỳ. Các mối quan hệ hàng không song phương và đa phương không ngừng được thiết lập và mở rộng...
Theo xu thế phát triển này, việc phát triển một ngành công nghiệp hàng không trong tương lai được ngành Hàng không dân dụng Việt Nam xác định là một nhiệm vụ cấp bách bởi trong thời gian tới nhu cầu về các trang thiết bị, phụ tùng chuyên ngành sẽ là rất lớn.
Công ty xuất nhập khẩu Hàng không là một đơn vị kinh tế được thành lập với chức năng chủ yếu là nhập khẩu vật tư, kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ cho sự phát triển của ngành Hàng không. Từ một phòng vật tư - kỹ thuật của Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam trực thuộc Bộ quốc phòng, công ty đã phát triển trở thành một doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh xuất nhập khẩu, một đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Hoạt động xuất nhập khẩu của công ty đã đáp ứng được nhu cầu và góp phần hiện đại hoá trang thiết bị cho ngành Hàng không, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Hàng không trong những năm qua. Song bên cạnh những thành công đáng kể đó công ty vẫn còn bộc lộ một số yếu kém, tồn tại trong hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động nhập khẩu nói riêng.
Nhận thức được tầm quan trọng của nhập khẩu trang thiết bị cho ngành Hàng không, cùng mong muốn góp phần giúp công ty khắc phục được những yếu kém, tồn tại trong công tác nhập khẩu, với những kiến thức sau bốn năm học tập tại trường và sau ba tháng thực tập tại công ty, được sự giúp đỡ của thầy giáo Nguyễn Quang Huy và các cán bộ của công ty, em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu thiết bị hàng không ở công ty XNK hàng không(AIRIME)” để hoàn thành chuyên đề thực tập với các vấn đề dự định nghiên cứu như sau:
1. Về mặt lý thuyết hoạt động nhập khẩu bao gồm những vấn đề gì ?
2. Thực trạng hoạt động nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu Hàng không có đặc điểm gì nổi bật ? Những điểm mạnh và yếu trong hoạt động nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu Hàng không ?
3. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu để thực hiện mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty.
Với mục đích làm rõ những vấn đề nêu trên, ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề có kết cấu gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về hoạt động nhập khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh XNK
Chương II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu thiết bị hàng không tại công ty XNK hàng không (AIRIMEX)
Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu thiết bị hàng không
Trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn của một sinh viên còn hạn chế chắc chắn đề tài không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong các thầy cô giáo, các cán bộ, nhân viên của công ty xuất nhập khẩu Hàng không và các bạn sinh viên quan tâm đến đề tài, giúp đỡ để có điều kiện hoàn thiện và nghiên cứu đề tài sâu hơn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974744 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement