Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By joana_trieu
#926182

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện nội dung phân tích chi phí kinh doanh tại công ty vật tư tổng hợp Hà Tây

Hoạt động trong cơ chế thị trường với sự tồn tại và điều tiết của những qui luật kinh tế khách quan như : qui luật cạnh tranh, cung cầu, giá cả đòi hỏi phải cung cấp những thông tin một cách kịp thời, chính xác và toàn diện về tình hình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý và sử dụng lao động, vật tư và tiền vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh, làm cơ sở đề ra các chủ trương, chính sách và biện pháp quản lý thích hợp. Muốn làm được điều đó, các doanh nghiệp thương mại phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp quản lý đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Một trong những biện pháp quan trọng để quản lý có hiệu quả là phải tiến hành phân tích các hoạt động kinh doanh nói chung và phân tích chi phí kinh doanh nói riêng.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ị hao mòn của TSCĐ dùng cho khâu bán hàng như nhà kho, cửa hàng, vv…Việc tính khấu hao TSCĐ tại công ty được thực hiện theo qui định của nhà nước về mức tính và phương pháp tính khấu hao TSCĐ.
- Chi tiền nước, điện thoại, điện ánh sáng : là toàn bộ chi phí nước, điện thoại, điện phục vụ trực tiếp cho hoạt động bán hàng.
- Các chi phí phát sinh trong quá trình xuất khẩu vật tư hàng hoá được ghi nhận vào chi phí bán hàng.
- Chi phí bốc xếp : là toàn bộ các khoản chi phí bốc xếp vật tư hàng hoá vào nhập kho.
- Chi phí vận chuyển : là toàn bộ chi phí vận chuyển vật tư hàng hoá đến các cửa hàng kinh doanh.
- Chi phí tiêu thụ : là toàn bộ chi phí liên quan đến tiêu thụ, giao nhận hàng hoá, chi dịch vụ bán hàng, cân hàng vv…
- Chi phí sửa chữa nhỏ tổ xe : chi phí sửa chữa xe téc và xe tải phục vụ trực tiếp cho việc vận chuyển hàng hoá về nhập kho hay giao đến các cửa hàng.
- Vé cầu đường tổ xe : là toàn bộ vé cầu đường tổ xe liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá từ nơi mua về nhập kho.
- Chi phí cho tổ cẩu là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình cẩu hàng hoá về nhập kho, các chi phí để tổ cẩu vận chuyển và cẩu hàng hoá tới các đơn vị trực thuộc công ty . Công ty coi đây là một trong những khoản chi phí bán hàng nhưng đối với tổ cẩu thì đây lại là doanh thu của tổ cẩu. Vì vậy kế toán công ty đã xếp khoản thu nhập của tổ cẩu vào chi phí bán hàng.
- Chi phí gia công : liên quan đến việc chế biến gia công hàng hoá
- Chi phí gửi hàng : là toàn bộ chi phí liên quan đến việc gửi hàng của các cửa hàng .
- Chi phí khác : là toàn bộ các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động bán hàng nhưng không được xếp vào các khoản mục chi phí trên như chi khuyến mại cho khách hàng, chi tiền lắp đặt cửa nhôm kính, quạt thông gió cho các cửa hàng, phí kiểm định, sửa chữa máy đếm tiền, tiền khám xe định kỳ, phí thông báo L/C xuất khẩu, chi tiền độc hại cho xe téc, mua công cụ bảo quản hàng hoá, tiền ăn trưa cho các xe vận chuyển, tiền mạ sản phẩm gang xuất khẩu vv…
Để hạch toán các nội dung chi phí trên kế toán căn cứ vào các chứng từ như bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, phiếu chi, biên lai thu lệ phí, hoá đơn tiền điện, tiền nước, điện thoại vv…
1.3- Chi phí quản lý doanh nghiệp
Là những khoản chi phí liên quan đến quá trình quản lý bao gồm quản lý kinh doanh và quản lý hành chính. Đó là những khoản chi phí gián tiếp, tương đối ổn định không phụ thuộc vào khối lượng vật tư hàng hoá mua vào bán ra. Các khoản mục chi phí quản lý bao gồm :
- Chi phí quản lý nhân viên bao gồm : toàn bộ số tiền doanh nghiệp trả cho cán bộ, nhân viên quản lý doanh nghiệp như
+ Tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương của nhân viên quản lý. Lương của nhân viên và cán bộ quản lý được tính theo doanh thu.
+ Bảo hiểm xã hội : công ty trích 20% trên lương cơ bản của nhân viên và cán bộ quản lý, trong đó 15% lương cơ bản của nhân viên và cán bộ quản lý là phần công ty hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ và 5% lương cơ bản của nhân viên và cán bộ quản lý là do người lao động chịu. Tất cả những nhân viên và cán bộ quản lý làm việc trong công ty đều được hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội. Các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội gồm : trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động vv…
+ Bảo hiểm y tế : bảo hiểm y tế được công ty trích lập 3% lương cơ bản của nhân viên và cán bộ quản lý, trong đó 2% lương cơ bản của nhân viên và cán bộ quản lý do công ty chịu được đưa vào chi phí kinh doanh trong kỳ còn 1% lương cơ bản của nhân viên và cán bộ quản lý do cán bộ công nhân viên quản lý chịu bằng cách khấu trừ vào lương.
+ Kinh phí công đoàn : công ty trích 2% lương cơ bản của nhân viên và cán bộ quản lý và thường được dùng vào những hoạt động công đoàn như họp công đoàn, thăm nom người ốm, hiếu hỉ vv…tiền ăn trưa của CBCNV, chi phí đào tạo lớp kế toán trưởng, tiền nghỉ phép, tiền học phí cho cán bộ theo kỳ vv…
- Giảm giá vật tư hàng hoá trong quá trình quản lý
- Chi phí vật liệu quản lý bao gồm các chi phí liên quan đến việc mua sắm vật liệu phục vụ cho công tác quản lý.
- Chi phí công cụ đồ dùng bao gồm : tiền mua sách, mua hoá đơn, băng mực, sửa máy pho to, mua máy fac, mua bình ắc qui, sửa máy in, mua từ khai hải quan, sửa chữa xe con, mua ổ cứng máy vi tính, mua phiếu thu chi, nhật ký, bảng kê vv…
- Chi tiền nước, điện ánh sáng, điện thoại bao gồm : tiền nước, tiền điện sử dụng thực tế phục vụ cho hoạt động quản lý, tiền điện thoại nhà riêng các đồng chí lãnh đạo và của công ty phục vụ hoạt động quản lý, mua công cụ điện ( ổ cắm vv…), vv…
- Chi phí khấu hao tài sản cố định gồm toàn bộ khấu hao cho TSCĐ phục vụ cho quản lý.
- Chi tiền thuế và các khoản lệ phí bao gồm thuế nhà đất, tiền thuê đất
- Chi phí dự phòng bao gồm dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- Chi phí tiếp khách bao gồm toàn bộ các chi phí phát sinh khi tiếp khách
- Chi công tác phí bao gồm vé tàu xe, vé cầu đường, tiền ăn trưa của người đi công tác phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp.
- Chi phí cho xe con là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình tổ xe con phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Chi phí khác bao gồm các chi phí phục vụ cho quản lý không được hạch toán trên các khoản mục trên như chi luyện tập văn nghệ, thuê nhạc cụ, chi tiền ăn ca, chi phí tập luyện dân quân tự vệ, chi quảng cáo trên báo tết báo quý, 1/6 cho các cháu phường Quang Trung, quỹ an ninh quốc phòng, tháo dỡ thay thế sửa chữa biển công ty, tiền nạp bình chữa cháy phục vụ giảng dạy, bảo dưỡng xe con, đào tạo huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, thăm quan nhân dịp 20/10 - 8/3, ủng hộ địa phương, hoà mạng điện thoại di động động chí giám đốc, làm dấu theo chức danh, mua mực, cán dấu, chi phí phục vụ đại hội công đoàn vv…
1.4- Chi phí tài chính
Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính của công ty chỉ gồm lãi do chênh lệch tỉ giá. Như vậy, trên thực tế thì công ty không hề có doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính. Trong khi đó, các khoản mục chi phí tài chính phát sinh tại công ty bao gồm :
+ Chi phí lãi vay phải trả
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá
Trong đó, chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí tài chính. Do nhu cầu cần vốn để thực hiện các phương án kinh doanh mà công ty đã đặt ra đối với các đơn vị kinh doanh hay do các đơn vị tự đề xuất các phương án kinh doanh tại đơn vị mình, thêm vào đó lượng vốn sẵn sàng để thực hiện các phương án kinh doanh lại có hạn nên công ty phải thường xuyên đI vay ngắn hạn các ngân hàng.
Như vậy, khoản chi phí này không hề tạo ra doanh thu đầu tư tài chính mà chỉ phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại công ty. Đây là khoản chi phí thường xuyên phát sinh tại công ty, chính vì vậy ta cũng có thể coi đây là một trong những khoản mục trong chi phí kinh doanh.
2- Về công tác tổ chức phân tích
Công tác tổ chức phân tích hoạt động kinh tế nói chung tại công ty được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công ty, kế toán trưởng là người chịu tr
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement