Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Stevenson
#926103

Download miễn phí Đề tài Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Tổng công ty Da giầy Việt Nam

MỤC LUC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: 2

LÝ LUẬN CHUNG VÀ SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP 2

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ 2

1. Khái niệm tiêu thụ hàng hoá 2

2. Các cách tiêu thụ. 3

2.1. Bán buôn. 3

2.1.1. Bán buôn qua kho. 3

2.1.2. Bán buôn vận chuyển thẳng. 3

2.2. Bán lẻ. 4

3. Phạm vi và thời điểm xác định hàng bán 5

3.1 Phạm vi xác định hàng bán 5

3.2 Thời điểm xác định hàng bán 5

4. cách xác định giá vốn hàng bán 6

5. Các cách thanh toán tiền hàng 8

5.1. Hình thức thanh toán trực tiếp 8

5.2. Hình thức thanh toán không trực tiếp 9

II. NỘI DUNG YÊU CẦU QUẢN LÝ, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ 10

1. Nội dung yêu cầu quản lý của kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 10

2. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 11

3. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 12

III. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 13

1. Phương pháp hạch toán ban đầu 13

2, Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 14

2.1 Tài khoản sử dụng 14

2.2 Trình tự hạch toán. 19

3. Hình thức sổ kế toán 19

3.1 Sổ kế toán tổng hợp: 19

*Hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ 21

3.2Sổ chi tiết 23

CHƯƠNG II 24

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI TỔNG CÔNG TY DA GIẦY VIỆT NAM 24

I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY DA GIẦY VIỆT NAM 24

1. Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của tổng công ty: 24

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 25

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 25

2.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng 26

1. Đặc điểm tiêu thụ hàng hoá và các cách thanh toán : 26

2. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Tổng công ty 27

2.1 Hạch toán ban đầu: 27

 Phiếu chi 30

PHIẾU CHI Số 121 30

2.2. Tài khoản sử dụng 31

2.3. Trình tự hạch toán 32

Kế toán các khoản giảm trừ 34

Các bút toán kết chuyển 35

2. Phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán ra 35

4.4 Sổ kế toán 37

SỔ CHI TIẾT TIÊU THỤ HÀNG HOÁ 38

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 531 40

SỔ CÁI 41

SỔ CÁI 41

SỔ CÁI 42

CHƯƠNGIII 44

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ 44

1.Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 44

2. Đánh giá công tác kế toán tổng hợp và kế toán tiêu thụ hàng hoá ở tổng công ty Da giầy Việt Nam 44

2.1. Đánh giá công tác tổ chức bộ máy kế toán 44

2. Đánh giá về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá 45

2.1. Ưu điểm: 45

2.2. Nhược điểm 46

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở TỔNG CÔNG TY DA GIẦY VIỆT NAM 47

1. Hoàn thiện về tính giá vốn hàng hóa 47

2. Hoàn thiện về việc lập dự phòng khoản thu khó đòi: 49

3. Về hoàn thiện hình thức sổ kế toán 50

4. Về dự phòng giảm giá hàng tồn kho 51

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP 52

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ay còn gọi là đơn gía bình quân thực tế kỳ trước): Với phương pháp này, giá thực tế hàng hoá xuất kho tính theo công thức:
Trị giá thực tế của hàng hoá xuất kho
=
Số lượng hàng hoá thực tế xuất kho
*
Đơn giá bình quân hàng hoá tồn đầu kỳ
Trong đó :
Đơn giá bình quân thực tế hàng hoá tồn đầu kỳ
=
Trị giá thực tế hàng hoá tồn đầu kỳ
Số lượng hàng hoá tồn đầu kỳ
Phương pháp này nên áp dụng đối với doanh nghiệp có số lượng hàng hoá tồn kho tương đối lớn và ổn định.
5. Các cách thanh toán tiền hàng
Hình thức thanh toán có vai trò bậc nhất trong hoạt động tiêu thụ. Hình thức thanh toán là chỉ người bán dùng cách nào để thu tiền về, người mua dùng cách nào để trả tiền. Trên thực tế có nhiều hình thức, tuỳ từng trường hợp vào từng trường hợp mà doanh nghiệp áp dụng các hình thức khác nhau. Hiện nay đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ chủ yếu áp dụng các hình thức thanh toán:
5.1. Hình thức thanh toán trực tiếp
Thanh toán bằng tiền mặt, ngân phiếu
Là hình thức thanh toán trực tiếp giữa người mua và người bán. Khi bên bán chuyển giao hàng hoá, hàng hoá thì bên mua xuất tiền, ngân phiếu để trả trực tiếp tương ứng với giá cả mà hai bên đã thoả thuận. Thanh toán theo hình thức này đảm bảo khả năng thu tiền nhanh, tránh được rủi ro trong thanh toán nhưng thường chỉ áp dụng trong trường hàng hoá có giá trị không lớn.
Thanh toán bằng hàng đổi hàng
Theo hình thức này, khi bên bán chuyển giao hàng hoá cho bên mua thì bên mua xuất giao cho bên bán một lô hàng có giá trị tương ứng với gía trị lô hàng đã nhận được từ bên bán. Có thể nói cách này người bán đồng thời là người mua, mục đích không phải là thu tiền mà mua một hàng khác tương đương. Khi mua và khi bán hai bên phải theo dõi và cân đối trị giá hàng trao đổi khi kết thúc hợp đồng, nếu còn chênh lệch thì thanh toán bằng tiền.
5.2. Hình thức thanh toán không trực tiếp
Thanh toán không trực tiếp là hình thức thanh toán được thực hiện bằng cách trích chuyển tài khoản ở doanh nghiệp hay bù trừ giữa hai bên thông qua các tổ chức kinh tế trung gian thường là ngân hàng.
Thanh toán bằng nhờ thu
cáchnhờ thu là một phưong pháp thanh toán trong đó người bán sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng thì bên bán phải làm giấy tờ nhờ thu và uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình để nhờ thu hộ số tiền tương ứng với số hàng đã bán. Hình thức này áp dụng khi hai bên giao dịch đã có sự tin tưởng lẫn nhau.
Thanh toán theo kế hoạch
Đây là hình thức được áp dụng trong trường hợp hai bên có sự quan hệ mua bán thường xuyên và có tín nhiệm lẫn nhau. Theo hình thức này thì căn cứ vào hợp đồng kinh tế bên bán định kỳ chuyển cho bên mua thành phẩm và bên mua định kỳ chuyển cho bên bán tiền hàng theo kế hoạch, cuối kỳ hai bên điều chỉnh theo số liệu thực tế.
Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi
Uỷ nhiệm chi là giấy uỷ nhiệm để yêu cầu để yêu cầu ngân hàng trích từ tài khoản tiền gửi của mình một số tiền để thanh toán cho người thụ hưỏng.
Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu
Uỷ nhiệm thu là hình thức thanh toán trong đó người bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hay cung ứng dịch vụ cho người mua thì sẽ lập uỷ thác thu, yêu cầu ngân hàng thu hộ số tiền từ người mua.
Khi thanh toán bằng uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi thường áp dụng đối với các doanh nghiệp có quan hệ làm ăn thường xuyên và tín nhiệm lẫn nhau hay dưới hình thức kinh doanh công ty mẹ công ty con.
Hình thức thanh toán bằng séc
Séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện của người chủ tài khoản, ra lệch cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong séc, hay trả theo lệnh của người ấy hay trả cho người cầm séc một số tiền nhất định bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản.
Thanh toán bằng thư tín dụng
Là hình thức thanh toán trong đó bên mua yêu cầu ngân hàng mở thư tín dụng tiến hành trả tiền cho bên bán nếu bên bán xuất trình được bộ chứng từ thanh toán phù hợp với các nội dung đã ghi trong thư tín dụng.
Trong cách thanh toán này, Ngân hàng sẽ giữ vai trò quan trọng _là người đứng ra cam kết thanh toán vì vậy khả năng thu hồi tiền bán hàng được đảm bảo, tránh rủi ro trong thanh toán.
cách thanh toán không trực tiếp có ý nghĩa rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân vì nó tiết kiệm được chi phí trong viẹc in ấn, đảm bảo sự an toàn về vốn bằng tìên của doanh nghiệp, chống lạm phát, ổn định giá cả, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Quá trình thanh toán tiền hàng đồng nghĩa với quá trình tiêu thụ kết thúc. Vì vậy trong nền kinh tế thi trường, việc đẩy nhanh quá trình tiêu thụ hàng hoá đồng nghĩa với việc thanh toán nhanh gọn. Chính vì lý do này mà doanh nghiệp phải áp dụng các cách thanh toán phù hợp nhất nhằm phát huy tối đa ưu điểm của từng cách giúp cho việc thu tiền được kịp thời và đầy đủ nhất, tối thiểu hoá được rủi ro.
II. Nội dung yêu cầu quản lý, nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và sự cần thiết hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá
1. Nội dung yêu cầu quản lý của kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá
Như ta đã biết, kế toán là một hệ thông tin kinh tế quan trọng cấu thành nên hệ thống thông tin kinh tế của doanh nghiệp. Để nắm bắt được quá trình tiêu thụ của hàng hoá một cách thường xuyên, toàn diện và chính xác thì người quản lý phải dựa vào thông tin do kế toán tiêu thụ hàng hoá cung cấp.Từ đó người quản lý nắm được thực trạng tiêu thụ của doanh nghiệp và có biện pháp quản lý kinh doanh hữu hiệu. Chính vì điều đó mà việc quản lý hoạt động tiêu thụ hàng hoá đặt ra đối với bộ phận kế toán tiêu thụ cũng hết sức quan trọng. Nhìn chung, công tác kế toán quản lý tiêu thụ hàng hoá cần bám sát các yêu cầu cơ bản sau:
- Phải nắm theo dõi chính xác khối lượng hàng hoá tiêu thụ, giá hàng hoá và giá bán của từng loại hàng hoá tiêu thụ.
-Doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ về số lượng, doanh thu từng loại hàng hoá tiêu thụ, tình hình thanh toán công nợ của khách để có biện pháp thu hồi vốn đầy đủ, kịp thời. Đồng thời quản lý chặt chẽ các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh một các đúng đắn, trên cơ sở đó lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu quả cao.
-Theo dõi chặt chẽ các trường hợp làm giảm doanh thu bán hàng như giảm giá hàng bán và hàng hàng bán bị trả lại.
-Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ hàng hoá và tình hình thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến tiêu thụ hàng hoá. Đồng thời phải tính toán và đưa ra các định mức kế hoạch về chi phí, kết quả, năng suất lao động, thời gian chu chuyển vốn.
2. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá
Kế toán được coi là “ngôn ngữ của kinh doanh” là công cụ đắc lực cho quản lý. Với chức năng là công cụ quản lý để nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ, kế toán tiêu thụ hàng hoá phải thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:
-Phản ánh và giám đốc chặt chẽ quá trình tiêu thụ hàng hoá về số lượng, giá trị đối tượng bán để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement