Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By congchuacodon_timhoangtudangyeu
#926100

Download miễn phí Chuyên đề Hạch toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hoá chất An Phú

 

MỤC LỤC

Trang

 

Lời mở đầu 1

PHẦN I 3

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & TM HOÁ CHẤT AN PHÚ 3

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần sản xuất & thương mại hoá chất An Phú 3

2. Đặc điểm tổ chức và kinh doanh 6

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 7

4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần SX & TM An Phú: 11

II. HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CPSX&TM HOÁ CHẤT AN PHÚ 17

1. Hạch toán tiền mặt: 18

2. Hạch toán tiền gửi ngân hàng: 31

3 Hạch toán TGNH là ngoại tệ: 58

4 Cuối niên độ đánh giá lại ngoại tệ: 68

5 Thanh toán ngoại hối: 69

6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 73

6. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền tại công ty An Phú: 93

 

PHẦN II 100

PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HOÁ CHẤT AN PHÚ 100

I. NHẬN XÉT 100

1. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ: 100

2. Về sử dụng tài khoản: 101

3. Về sổ sách kế toán: 102

4.Về báo cáo kế toán tổng hợp: 103

5. Về vấn đề tài chính: 103

6. Về chiết khấu thanh toán: 103

7.Về hạch toán kế toán 104

8. Về công tác kế toán quản trị: 104

9. Về BCLCTT: 104

10. Về phân tích hiệu quả sử dụng vốn: 104

11. Về tổ chức bộ máy kế toán: 105

II. KIẾN NGHỊ 105

1. Về sử dụng tài khoản: 105

2. Về sổ sách kế toán: 108

3. Về vấn đề tài chính: 108

4. Về chiết khấu thanh toán: 108

5. Hạch toán kế toán: 108

6. Công tác kế toán quản trị: 109

7. Về BCLCTT: 110

8. Về phân tích hiệu quả sử dụng vốn: 110

9. Về tổ chức nhân sự trong phòng kế toán 110

KẾT LUẬN 112

TÀI LIỆU THAM KHẢO 113

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hàng ngoại thương CN cấp 2 Ba Đình
Số CT
Ngày Công ty
Ngày GS
Diễn giải
Đối ứng
Phát sinh Nợ
Phát sinh Có
Số dư
SDĐK
101.024.081
PC 455
01/12/2005
01/12/2005
Nộp tiền vào NH ngoại thương BĐ
1111
370.000.000
471.024.081
PC 456
01/12/2005
01/12/2005
Nộp tiền vào NH ngoại thương BĐ
1111
20.000.000
491.024.081….

….


NT 0212.1
02/12/2005
02/12/2005
XN vận tải Sông biển HP chuyển tiền
1311
100.000.000
101.945.331
PC 457
02/12/2005
02/12/2005
Nộp tiền vào NH ngoại thương
1111
10.000.000
111.945.331
NT 0212.2
02/12/2005
02/12/2005
Phí chuyển tiền
133111
166.971
111.778.360
NT 0812.1
08/12/2005
08/12/2005
UNC-NH Sacombank
1121
100.000.000
10.108.650
NT 0812.2
08/12/2005
08/12/2005
Phí chuyển tiền
6428
3.300
10.105.350
NT 1512
15/12/2005
15/12/2005
XN vận tải Sông biển HP chuyển tiền
1311
193.500.000
298.479.860
NT 2612.3
26/12/2005
26/12/2005
Thanh toán cước điện thoại T11
6428
444.396
17.570.074….


….
….
NT 2712
27/12/2005
27/12/2005
Trả lãi tiền vay NH ngoại thương
635
9.710.582
7.851.902
NT 2912.1
29/12/2005
29/12/2005
XN vật liệu nổ Hà Tuyên chuyển tiền
1311
405.800.000
413.651.902
NT 3112
31/12/2005
31/12/2005
Lãi tiền gửi
515
276.786
413.928.688
Tổng PS
1.299.576.786
986.672.179
PS luỹ kế
21.892.038.222
21.690.572.565
SDCK
413.928.688
Ngày 31 tháng 12 năm 2005
Người lập biểu
Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần SX&TM An Phú
Sổ chi tiết tài khoản
MST: 0101179794
Tháng 12/2005
112111-NH Sài Gòn Thương tín-SGD Hà Nội
Số CT
Ngày Công ty
Ngày GS
Diễn giải
Đối ứng
Phát sinh Nợ
Phát sinh Có
Số dư
SDĐK
501.650.668
PT 238
01/12/2005
01/12/2005
Rút tiền NH Sacombank
1111
250.000.000
251.650.668
SA-SGD0112
01/12/2005
01/12/2005
Phí mở L/C
133111
267.228
251.383.440
SA-SGD0112
01/12/2005
01/12/2005
Phí mở L.C
6428
2.672.272
248.711.168
SA-SGD0612
06/12/2005
06/12/2005
XN VLCN Hà Tuyên chuyển tiền
1311
110.000.000
358.711.168
A-SGD1212.1
12/12/2005
12/12/2005
Phí TT LC-Cty Hoa Ninh
133111
258.109
134.908.919
A-SGD1212.1
12/12/2005
12/12/2005
Phí TT LC-Cty Hoa Ninh
6428
2.581.091
132.327.828
A-SGD1912.5
19/12/2005
19/12/2005
Nộp thuế GTGT Hàng NK; TK2886
333121
21.771.968
517.988.452
A-SGD1912.6
19/12/2005
19/12/2005
Phí chuyển tiền
6428
25.000
517.963.452
PC 480
20/12/2005
20/12/2005
Nộp tiền vào NH Sacombank
1111
100.000.000
617.963.452
PC 481
20/12/2005
20/12/2005
UNC-NH Sacombank Hưng Yên
1121
780.000.000
17.963.452
Tổng phát sinh
8.080.132.988
7.406.246.722
PS luỹ kế
19.155.249.087
17.979.712.153
SDCK
1.175.536.934
Ngày 31 tháng 12 năm 2005
Người lập biểu
Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần SX&TM An Phú
Sổ chi tiết tài khoản
MST: 0101179794
Tháng 12/2005
112110-Ngân hàng TMCP Đông Nam á
Số CT
Ngày Công ty
Ngày GS
Diễn giải
Đối ứng
Phát sinh Nợ
Phát sinh Có
Số dư
SDĐK
3.896.120
ĐA2012
20/12/2005
20/12/2005
Thu lại phí sai sót chứng từ do NH thu thừa
711
794.600
4.690.720
Đ3012
30/12/2005
30/12/2005
Lãi tiền gửi
515
12.483
4.703.203
PT 257
30/12/2005
30/12/2005
Tất toán tài khoản NH Đông Nam á
1111
4.703.000
203
Tổng phát sinh
807.083
4.703.000
PS luỹ kế
4.276.735.357
4.276.735.154
SDCK
203
Ngày 31 tháng 12 năm 2005
Người lập biểu
Kế toán trưởng
b. Hạch toán tổng hợp TGNH:
Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc, kế toán tổng hợp nhập vào máy và phần mềm kế toán máy sẽ tự động tổng hợp nên sổ Nhật ký chung và sổ Cái các tài khoản.
Công ty Cổ phần SX&TM Hoá chất An Phú
Sổ nhật ký chung
MST: 0101179794
Tháng 12/2005
STT
Số CT
Ngày CT
Ngày GS
Diễn giải
Tài khoản
PS nợ
PS có
1
TK 2945
01/12/2005
01/12/2005
Nhập 120 tấn xốp-Biên Mậu Hoa Ninh (L/C)
Giá mua hàng hoá
Phải trả cho người bán
1561
3311
571.140.000
571.140.000….
49
NT0812.1
08/12/2005
08/12/2005
UNC-NH Sacombank
NH Sài Gòn Thương tín
Ngân hàng ngoại thương
112111
100.000.000
100.000.000
50
NT0812.2
08/12/2005
08/12/2005
Phí chuyển tiền
Chi phí bằng tiền khác
Ngân hàng ngoại thương cấp 2 Ba Đình
6428
112102
3.300
3.300
193
A-SGD1912.5
19/12/2005
19/12/2005
Nộp thuế GTGT Hàng Nhập khẩu
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Ngân hàng Sài Gòn thương tín
333121
21.771.968
21.771.968

….
….
….
….
….


211
ĐA2012
20/12/2005
20/12/2005
Thu lại phí sai sót chứng từ do NH thu thừa
Ngân hàng TMCP Đông Nam á
Thu nhập khác
112110
711
794.600
794.600
299
NT2612.3
26/12/2005
26/12/2005
Thanh toán cước điện thoại tháng 11
Chi phí bằng tiền khác
Ngân hàng ngoại thương
6428
112102
444.396
444.396
312
NT2712.3
27/12/2005
27/12/2005
Trả lãi tiền vay ngân hàng ngoại thương
Lãi vay ngân hàng
Ngân hàng ngoại thương CN cấp 2 Ba Đình
63501
112102
9.710.582
9.710.582
331
NT2912.1
29/12/2005
29/12/2005
XN vật liệu nổ Hà Tuyên chuyển tiền
Ngân hàng ngoại thương
Phải thu của người mua và người giao thầu
112102
1311
405.800.000
405.800.000
368
NT3112
31/12/2005
31/12/2005
Lãi tiền gửi
Ngân hàng ngoại thương CN cấp 2 Ba Đình
Doanh thu từ hoạt động tài chính
112102
515
276.786
276.786
Tổng phát sinh
111.060.920.733
111.060.920.733
Ngày 31 tháng 12 năm 2005
Người lập biểu
Kế toán trưởng
Theo đúng quy trình từ sổ Nhật ký chung kế toán tiến hành vào sổ Cái TK 1121, tuy nhiên phần mềm kế toán của công ty An Phú lại không cho phép in tổng hợp sổ 1121 vì khi đã mã hoá các ngân hàng chi tiết thì phần mềm kế toán không cho phép in tổng hợp như vậy. Khi muốn biết tổng số dư TGNH tại một thời điểm, kế toán công ty sẽ kiểm tra (gọi điện) số dư tài khoản tại các ngân hàng và tổng hợp lại.
2. Hạch toán TGNH là ngoại tệ:
Là một công ty xuất nhập khẩu nên việc thanh toán quốc tế là rất phổ biến. Tiền tệ trong thanh toán quốc tế thường không phải là tiền mặt mà thường là TGNH và bằng ngoại tệ. Đối với các hoạt động phát sinh liên quan đến ngoại tệ, công ty An Phú sử dụng tỷ giá thực tế liên ngân hàng để hạch toán. Ta xét các ví dụ phát sinh của ngân hàng Sacombank-SGD Hà Nội (112206)
a. Hạch toán chi tiết TGNH:
a.1 Hạch toán tăng TGNH:
TGNH của công ty tăng chủ yếu từ hoạt động kinh doanh
* Tăng từ hoạt động kinh doanh: Các hoạt động làm tăng TGNH là ngoại tệ thường là: Mua ngoại tệ để trả tiền mua hàng, trong đăng ký kinh doanh của công ty có đăng ký hoạt động xuất khẩu và kế hoạch của Ban Giám đốc cũng là XK uỷ thác tuy nhiên từ khi thành lập đến nay công ty chưa thực hiện hoạt động XK uỷ thác nào.
Để thấy rõ được quy trình hạch toán chi tiết của công ty ta xét hai ví dụ tiêu biểu sau:
Ví dụ 8: Ngày 10/12/2005 mua 30.750$ của Ngân hàng Sài Gòn thương tín để trả cho công ty Hoa Ninh
- Chứng từ mệnh lệnh: Giấy đề nghị mua ngoại tệ
- Chứng từ thực hiện: Giấy báo có
Đối với nghiệp vụ này kế toán TGNH viết giấy đề nghị mua ngoại tệ sau đó gửi cho ngân hàng và khi nhận được giấy báo có của ngân hàng kế toán nhập chứng từ vào máy với bút toán:
Nợ TK 112206
Có TK 112111
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Giấy đề nghị mua ngoại tệ
Kính gửi: Ngân hàng Sài Gòn thương tín-SGD Hà Nội
Tên khách hàng: Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại hoá chất An Phú
Địa chỉ: Số 37/172 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement