Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sammy_girl9x_0893
#926092

Download miễn phí Luận văn Đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh trong Công ty Phát triển xuất nhập khẩu và Đầu tư VIEXIM

Là một doanh nghiệp Nhà nước, Công ty VIEXIM được Nhà nước cấp vốn kinh doanh năm 1997 là 2 tỷ đồng, qua các năm sản xuất của Công ty luôn đạt hiệu quả cao mức tăng trưởng tương đối nhanh. Quy mô sản xuất của Công ty ngày càng phát triển, phù hợp với chính sách và xu thế cạnh tranh. Công ty đã đầu tư vốn kinh doanh với Công ty sản xuất xe cơ giới Trùng Khánh- Công ty Vina- Huawei (Nay là Công ty liên doanh LIFAN-VIÊT NAM) với số vốn pháp định là 1.570.000 USD trong đó Công ty đã góp 30% vốn.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


g nhân :170 người
-Phân xưởng 2: + cán bộ quản lý : 02 người
+công nhân: 100 người
Đơn vị liên doanh với nước ngoài:
Công ty liên doanh đầu tư nước ngoài Vina- Huawei liên doanh có vốn pháp định là 1570 USD trong đó vốn góp của Công ty VIEXIM là 30%.
Các đơn vị trực thuộc khác.
Văn phòng thay mặt tại Tp HCM: Có nhiệm vụ nghiên cứu, tổ chức thu mua tạo nguồn hàng ở tỉnh khu vực phía Nam, thực hiện giao dịch giới thiệu sản phẩm của Công ty.
Cửa hàng đại lý xe máy do Công ty Honda uỷ nhiệm: số 289 đường Giải Phóng Hà Nội thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm theo thoả thuận với Công ty Honda Việt Nam về các sản phẩm liên quan, đem lại thu nhập cho Công ty.
Các cửa hàng giới thiệu sản phẩm: Giới thiệu và bán các sản phẩm do Công ty sản xuất. Hệ thống cửa hàng được tổ chức ở hầu hết các tỉnh thành phố lớn trong cả nước.
Như vậy, Công ty có kiểu bộ máy tổ chức theo trực tuyến, các bộ phận có nghĩa vụ thi hành nhiệm vụ mà cấp trên trực tiếp giao phó và báo cáo tình hình công việc cho người quản lý đó.
2.2. Chức năng của Công ty.
Công ty VIEXIM là một doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập với mục đích kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá để góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo ra thu nhập cho bản thân Công ty cũng như làm lợi cho xã hội thông qua hoạt động của mình.
- Kinh doanh hàng điện máy, hàng gia dụng, vật liệu xây dựng
- Kinh doanh và sản xuất lắp ráp xe gắn máy
- Đại lý hàng tiêu dùng, sản xuất hàng mỹ nghệ và máy xuất khẩu.
- Các dịch vụ tin học và môi giới hợp đồng thương mại, dịch vụ đưa đón khách du lịch, thương mại trong nước.
- Kinh doanh xuất khẩu nông lâm, thuỷ sản. nhập máy móc thiết bị phụ tùng phục vụ sản xuất.
- Xuất khẩu khoáng sản.
- Nhập khẩu phương tiên vân chuyển hàng tiêu dùng, tư liệu sản xuất phục vụ sản xuất, quảng cáo
2.3. Nhiệm vụ của Công ty VIEXIM.
Công ty thực hiện các nhiệm vụ:
- Tuân thủ các chính sách chế độ quản lý kinh tế, quản lý nhập khẩu và giao dịch đối ngoại, tuân thủ pháp luật Việt Nam.
- Tổ chức nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, nắm vững nhu cầu thị hiếu trên thị trường để từ đó hoạch định các chiến lược Marketing đúng đắn, đảm bảo cho kinh doanh của Công ty được chủ động tránh được rủi ro và mang lại lợi nhuận và hiệu quả cao.
- Quản lý khai thác và sử dụng nguồn vốn đã có, tạo thêm nguồn vốn mới cho sản xuất kinh doanh.Tiến hành điều tra mở rộng sản xuất, đổi mới trang thiết bị, bù đắp chi phí, cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu xuất nhập khẩu ngày càng cao.
- Thực hiện tốt các chính sách cán bộ, quản lý tài sản, tài chính, lao động, tiền lương tiền thưởng…do Công ty quản lý, làm tốt công tác phân phối lao động, đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên cho Công ty.
- Tuân thủ và thực hiện tốt các công tác trong hoạt động mua bán ngoại thương và các hợp đồng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty.
- Nghiên cứu nắm vững môi trường pháp luật, kinh tế – văn hoá để giúp dữ cho việc kinh doanh được tốt hơn. Tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế, tham gia đàm phán ký kết thông qua đơn đặt hàng.
- Nghiên cứu thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng , gia tăng khối lượng hàng hoá xuất khẩu, mở rộng thị trường ngoài nước.
- Tổ chức gia công lắp ráp xe máy và các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho nhu cầu kinh doanh.
- Tiến hành xuất nhập khẩu uỷ thác hay trực tiếp xuất nhập khẩu.
- Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, đặc biệt là đóng thuế, bảo toàn và phát triển vốn được giao, quản lý sử dụng đúng ngoai tệ.
- Tiến hành làm tốt công tác bảo hộ lao động, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa
3. Khái quát tình hình sản xuất và kinh doanh của Công ty.
3.1 Vốn và nguồn vốn sử dụng của Công ty.
Là một doanh nghiệp Nhà nước, Công ty VIEXIM được Nhà nước cấp vốn kinh doanh năm 1997 là 2 tỷ đồng, qua các năm sản xuất của Công ty luôn đạt hiệu quả cao mức tăng trưởng tương đối nhanh. Quy mô sản xuất của Công ty ngày càng phát triển, phù hợp với chính sách và xu thế cạnh tranh. Công ty đã đầu tư vốn kinh doanh với Công ty sản xuất xe cơ giới Trùng Khánh- Công ty Vina- Huawei (Nay là Công ty liên doanh LIFAN-VIÊT NAM) với số vốn pháp định là 1.570.000 USD trong đó Công ty đã góp 30% vốn.
Tổng vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:
Bảng 1: Tổng vốn đầu tư sản xuất kinh doanh
Đơn vị: triệu đồng
2000
2001
Kế hoach 2002
Tổng vốn kinh doanh là
11.172
21.957
22.352
I. Nguồn vốn chủ sở hữu. Trong đó:
4642
5452
6309
1.Nguồn vốn kinh doanh
3595
3595
3595
a. Vốn cố định
682
682
682
- Vốn ngân sách cấp
36
36
36
- Vốn tự bổ sung
645
645
645
b. Vốn lưu động
2000
2000
2000
- Ngân sách cấp
2000
2000
2000
-Vốn tự bổ sung
3.775
3.957
4.352
c. Vốn liên doanh
912
912
912
2. Các quỹ dài hạn
1047
1857
2773
a. Quỹ đầu tư phát triển
859
859
1539
- Tăng
680
714
b. Quỹ dự phòng tài chính
187
187
317
- Tăng
13
142
II. Các nguồn vốn đầu tư
2755
12548
11691
- Vay dài hạn và góp liên doanh
2755
2755
12548
- Tăng
9792
- Giảm
857
Nguồn : Bảng giải trình nguồn vốn của Công ty
Nhìn vào bảng ta thấy nguồn vốn kinh doanh tăng rất nhanh trong khoảng thời gian 1 năm 2000 - 2001 tăng từ 7397 lên 18 tỷ tức tăng 143,5% điều này chứng tỏ hoạt động kinh doanh của Công ty có những bước tiến rõ rệt phần lớn tổng số vốn kinh doanh tăng từ các quỹ dài hạn và các nguồn vốn đầu tư tăng, chứng tỏ Công ty đã chú trọng vào việc mở rộng đầu tư, đa dạng hoá sản xuất, đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng sản phẩm( quỹ đầu tư phát triển 2001 tăng 714 triệu tăng so với 2000 là 83%.Qua các năm thì năm 2001 là năm có nguồn vốn đầu tư cao nhất 9792,814 tăng 355,4% gấp 3,5 lần so với nguồn vồn đầu tư vào năm 2000. Sở dĩ như vậy vì trong năm này Công ty đã tiến hành đầu tư với tập đoàn xe máy Trung Quốc( Nay là Công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan- Việt Nam). Đầu năm 2002Công ty đã mở rộng việc đầu tư tiến hành đầu tư vào sản xuất nắp nắp và lốc động cơ xe máy với nguồn vốn huy động trên 20 tỷ VND dự định nguồn vốn góp là 856,8 triệu đồng. Như vậy từ năm 2000 trở lại đây nguồn vốn của Công ty luôn tăng. Nguồn vốn huy động được chủ yếu là ngân sách cấp và tự bổ sung, hàng năm nguồn vốn tự bổ sung của Công ty là 645,82 triệu đồng thể hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo chiêu hướng có lợi cho Công ty.
Là một doanh nghiệp lắp ráp xe máy, nguồn vốn của Công ty ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bảng vòng quay vốn lưu động của Công ty VIEXIM sau thể hiện kết quả sử dụng vốn trong thời gian qua.
Bảng 2: Kết quả sử dụng vốn lưu động
Năm
1999
2000
2001
Số vòng quay/năm
25,29
27,3
26
Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty
Năm 1999 số vòng quay là 25,29 vòng nhưng sang năm 2000 nhờ bố trí mạng lưới kinh doanh hợp lý, sử dụng nguồn vốn triệt để, Công ty đã đưa số vòng quay lên mức 27,3 vòng. Tuy rằng đến năm 2001 số vòng quay vốn là 26 vòng có...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement