Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyentiencong_2986
#926090

Download miễn phí Chuyên đề Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và tư vấn (A&C) thực hiện

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. ĐẶC ĐIỂM, CHỨC NĂNG CỦA CHU TRÌNH HTK VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM, CHỨC NĂNG ĐÓ TỚI CÔNG TÁC KIỂM TOÁN HTK 3

1. Khái niệm HTK 3

2. . Đặc điểm của HTK và kế toán HTK 4

a. Đặc điểm HTK 4

b. Công tác kế toán HTK và ảnh hưởng tới công tác kiểm toán HTK 5

3. Chức năng của chu trình HTK và ảnh hưởng của nó tới công tác Kiểm toán HTK 7

3.1. Chức năng mua hàng và nhận hànG 7

a. Chức năng mua hàng và nhận hàng 7

b. Thực hiện kiểm soát việc mua hàng và nhận hàng 7

3.2. Chức năng lưu kho vật tư, hàng hoá: 8

a. Chức năng nhận hàng và lưu kho: 8

b. Kiểm soát quá trình lưu kho hàng hoá 8

3.3. Chức năng xuất kho- sản xuất và lưu kho thành phẩm 8

a. Chức năng xuất kho- sản xuất và lưu kho thành phẩm 8

b. Kiểm soát việc xuất kho- sản xuất và lưu kho thành phẩm. 9

3.4. Chức năng xuất thành phẩm đi tiêu thụ 10

a. Chức năng xuất thành phẩm đi tiêu thụ 10

b. Kiểm soát nội bộ đối với chức năng này 10

 

II. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HTK TRONG KIỂM TOÁN BCTC 11

1. Một số vấn đề cơ bản về kiểm toán HTK 11

1.1. Mục tiêu chung khi kiểm toán báo cáo tài chính và mục tiêu đặc thù của Kiểm toán chu trình HTK 11

a. Mục tiêu chung của kiểm toán báo cáo tài chính 11

 b. Mục tiêu đặc thù của kiểm toán chu trình HTK 13

1.2. Phương pháp Kiểm toán cơ bản áp dụng trong Kiểm toán chu trình Hàng tồn kho 15

a. Phương pháp kiểm toán cơ bản áp dụng trong kiểm toán tài chính 15

b. Phương pháp kiểm toán cơ bản áp dụng trong kiểm toán chu trình

 hàng tồn kho. 17

2. Quy trình Kiểm toán HTK 17

2.1. Lập kế hoạch Kiểm toán 18

a. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro tiềm tàng hàng tồn kho 18

b. Thu thập thông tin về hoạt động kiểm soát nội bộ với hàng tồn kho. 19

c. Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát 21

d. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát bổ sung với hàng tồn kho 22

2.2. Thực hiện kiểm toán 24

a. Thực hiện các thủ tục phân tích 24

b. Thực hiện kiểm tra chi tiết đối với hàng tồn kho 26

2.3. Kết thúc kiểm toán 34

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) THỰC HIỆN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

I- KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C). 35

1. Quá trình hình thành và phát triển 35

2. Lĩnh vực kinh doanh và thị trường 35

3. Khách hàng của công ty 36

4. Tổ chức bộ máy của công ty 36

5. Giới thiệu về chi nhánh HN- Công ty kiểm toán và tư vấn (A&C) 38

II- KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY X DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) THỰC HIỆN. 40

1. Tìm hiểu sơ bộ về khách hàng X 43

2. Tiến hành kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trên báo cáo tài chính khách hàng X do kiểm toán viên công ty A&C thực hiện 46

2.1. Chuẩn bị kiểm toán 46

a. Những thông tin về đặc điểm hàng tồn kho của công ty X 46

b. Thông tin về hệ thống bảo quản vật chất hàng tồn kho của công ty X 47

c. Thông tin về kế toán hàng tồn kho của công ty X 48

d. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với HTK của công ty X 49

e. Tham gia vào quá trình kiểm kê hàng tồn kho của công ty X 50

2.2. Thực hiện kiểm toán 51

a. Thủ tục phân tích 51

b. Kiểm tra chi tiết với khoản mục hàng tồn kho 51

2.3- Kết thúc kiểm toán 58

CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ Ý KIẾN ĐÓNG

GÓP HOÀN THIỆN TỪ THỰC TẾ KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN A&C

I- BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ THỰC TẾ KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN A&C 60

1. Những nhận định về chương trình kiểm toán của công ty kiểm toán và tư vấn A&C 60

2. Những nhận định về kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán và tư vấn A&C 63

2.1. Những nhận định về lập kế hoạch kiểm toán 63

2.2.Những nhận định trong quá trình thực hiện kiểm toán 64

II- MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN A&C 66

1. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính 66

2. Ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện quá trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán A&C 66

2.1. Hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán 67

2.2. Hoàn thiện quá trình thực hiện kiểm toán 68

KẾT LUẬN

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hẻ nào bị mất hay bị chủ ý bỏ sót
Hàng tồn kho được công khai đầy đủ
- Ghi sổ các số thẻ kho của những thẻ đã sử dụng và chưa sử dụng để theo dõi sau đó.
b2) Kiểm tra chi tiết quá trình đánh giá và ghi sổ hàng tồn kho
Thực hiện kiểm tra chi tiết quá trình đánh giá và ghi sổ hàng tồn kho là thủ tục kiểm toán quan trọng nhất để đưa ra bằng chứng chứng minh cho tính trung thực và hợp lý của hàng tồn kho của doanh nghiệp. Do vậy, thủ tục kiểm toán này sẽ tiến hành kiểm tra trên các mặt: kiểm tra giá hàng hoá, vật tư; kiểm tra quá trình tập hợp chi phí và tính giá thành sản xuất sản phẩm; kiểm tra giá trị thuần của hàng tồn kho và kiểm tra việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
i) Kiểm tra giá hàng hoá, vật tư
Đối với các doanh nghiệp, khi tiến hành mua hàng hoá, vật tư thì giá mua hàng hoá, vật tư được xác định: giá mua = giá ghi trên hoá đơn + chi phí thu mua.
Trong đó: chi phí thu mua sẽ gồm chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản trong quá trình mua hàng, các loại thuế không được hoàn lại và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến quá trình mua hàng.
Giá hàng tồn kho khi xuất kho không chỉ phụ thuộc vào giá mua vào ban đầu mà còn phụ thuộc vào phương pháp tính giá nào được áp dụng đối với hàng tồn kho vì hiện tại có rất nhiều phương pháp hạch toán được chấp nhận sử dụng trong kế toán.
Do vậy, Kiểm toán viên khi kiểm tra giá hàng hoá, vật tư sẽ tập trung vào các vấn đề:
* Kiểm tra việc áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp.
Khi tìm hiểu phương pháp hạch toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp, kiểm toán viên sẽ lần lượt đi vào các vấn đề:
- Phương pháp định giá hàng tồn kho nào được doanh nghiệp sử dụng? Hiện tại theo chế độ kế toán Việt Nam thì có rất nhiều phương pháp định giá hàng tồn kho được chấp nhận sử dụng chẳng hạn như phương pháp giá thực tế đích danh; phương pháp bình quân gia quyền; phương pháp nhập sau xuất trước; phương pháp giá hạch toán. kiểm toán viên cần xác định rõ phương pháp định giá mà doanh nghiệp sử dụng.
- Doanh nghiệp có thay đổi phương pháp định giá hàng tồn kho năm nay so với năm trước hay không? Nếu trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi phương pháp định giá hàng tồn kho thì tất cả những sự thay đổi đó cũng như sự ảnh hưởng của sự thay đổi đó có được doanh nghiệp khai báo đầy đủ trong thuyết minh báo cáo tài chính hay không. Kiểm toán viên phải có sự chú ý thích đáng đối với những thay đổi này của doanh nghiệp.
- Kiểm toán viên cũng cần xem xét tính hợp lý và phù hợp của phương pháp định giá hàng tồn kho mà khách hàng áp dụng thông qua việc thử nghiệm kiểm tra giá của một số hàng tồn kho thay mặt quan trọng.
* Kiểm tra giá mua hàng hoá, vật tư (việc kiểm tra này được tiến hành kỹ trong chu trình mua hàng- thanh toán): Khi tiến hành kiểm tra giá mua hàng hoá, vật tư thì kiểm toán viên sẽ đi kiểm tra giá mua hàng ghi trên hoá đơn mua hàng và kiểm tra chi phí thu mua.
- Kiểm toán viên chọn mẫu một số mặt hàng tồn kho quan trọng và tiến hành kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của các chứng từ mua hàng đó như: ngày tháng, tên và mã số tài khoản giao dịch của đơn vị bán hàng; chữ ký trên hoá đơn... đồng thời đối chiếu đơn giá trên chứng từ với đơn giá trên hợp đồng mua bán hay trên bảng báo giá của đơn vị bán.
- Khi kiểm tra chi phí mua hàng hoá, vật tư kiểm toán viên thường tiến hành kiểm tra các chứng từ phát sinh chi phí khi tiến hành mua hàng hoá, vật tư. Chi phí thu mua này thường được tập hợp sau đó tiến hành phân bổ cho từng loại hàng hoá, vật tư theo các tiêu thức phân bổ. Kiểm toán viên cần tiến hành kiểm tra xem các tiêu thức phân bổ này có hợp lý đối với từng hàng hoá, vật tư mua vào hay không bởi vì chi phí mua hàng khi được phân bổ sẽ ảnh hưởng đến giá hàng hoá, vật tư và sẽ ảnh hưởng đến việc tính giá vốn hàng bán trong năm tài chính hiện hành và ảnh hưởng cả đến năm tài chính tiếp theo. Chẳng hạn như: chi phí thu mua có thể được kết chuyển hết vào giá vốn hàng bán năm tài chính, hay được phân bổ cho hàng tồn kho và hàng hoá đã được tiêu thụ (liên quan đến năm tiếp theo).
ii) Kiểm tra quá trình tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Trong quá trình này, kiểm toán viên sẽ kiểm tra việc tập hợp chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và việc phân bổ chi phí sản xuất chung đối với từng sản phẩm sản xuất ra thông qua hệ thống sổ sách chi phí và dựa vào kết quả của các thử nghiệm kiểm soát đã thực hiện trong giai đoạn trước. Quá trình kiểm tra này cần được thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp (giai đoạn giữa kỳ).
* Kiểm tra chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Khi xem xét khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kiểm toán viên cần thực hiện đối chiếu và xem xét chi tiết nguyên vật liệu xuất dùng cho các đối tượng có được hạch toán đúng vào tài khoản chi phí của đối tượng đó không. Để thực hiện được việc này, kiểm toán viên sẽ lấy mẫu một số nghiệp vụ xuất kho vật tư cho trực tiếp sản xuất để kiểm tra việc ghi sổ vào các tài khoản chi phí có phù hợp và đúng đắn không. Đồng thời kiểm toán viên cũng phải xem xét tính hợp lý của chi phí nguyên vật liệu bằng cách so sánh chi phí nguyên vật liệu thực tế và định mức. Nếu có sự chênh lệch lớn, kiểm toán viên phải tìm hiểu rõ nguyên nhân xem có sự sai sót hay gian lận trong việc hạch toán tăng hay giảm chi phí hay không.
* Kiểm tra chi tiết chi phí nhân công trực tiếp:
Việc kiểm tra chi tiết chi phí nhân công trực tiếp được thực hiện kỹ trong kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên nên khi thực hiện trong chu trình này sẽ dựa vào kết quả của chu trình tiền lương và nhân viên là chủ yếu song kiểm toán viên sẽ xem xét thêm: chi phí tiền lương và các khoản trích trên tiền lương được hạch toán đúng đắn vào các tài khoản chi phí của đối tượng không bằng cách đối chiếu các bảng tính lương và bảng phân bổ tiền lương, các bảng tính và phân bổ các khoản trích trên lương của từng bộ phận tránh trường hợp phát sinh chi phí nhân công khống. Kiểm toán viên cũng tiến hành so sánh chi phí nhân công theo giờ lao động thực tế phát sinh hay chi phí nhân công theo đơn vị sản phẩm với định mức để có thể phát hiện những phụ trội bất hợp lý có thể xảy ra.
* Kiểm tra chi tiết chi phí sản xuất chung:
Chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp được tập hợp bao gồm rất nhiều loại như: chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí bằng tiền khác... và việc phân bổ chúng cũng cần tuân theo các tiêu thức phân bổ một cách hợp lý. Do vậy trong quá trình kiểm tra kiểm toán viên cần chú ý xem xét việc xác định các loại chi phí sản xuất chung của đơn vị và tính hợp lý của việc xác định đó tránh việc kế toán đơn vị hạch toán nhầm các khoản chi phí không thuộc chi phí sản xuất chung như chi phí bằng tiền của dịch vụ vận chuyển hàng hoá, vật tư; chi phí bằng tiền phục vụ cho bán hàng... Khi xảy ra việc hạch toán nhầm thì kiểm toán viên cần xem xét số lượng, giá trị của các nghiệp vụ hạch toán nhầm, từ đó xác định ảnh hưởng của ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement