Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bi_rain_hot_boy
#926083

Download miễn phí Đề tài Quản lý thư viện được xây dựng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access97

Nút điều khiển "Đồng ý" thực hiện việc ghi thông tin bạn đọc mượn sách và thông tin về cuốn sách mà bạn đọc mượn, đồng thời ghi ngày mượn và ngày hẹn trả vào bảng "MUON_TRA" với điều kiện chọn đúng mã bạn đọc và đúng mã sách. Nếu không đúng mã và bạn đọc đã mượn cuốn sách đó rồi thì sẽ đưa ra thông báo và không cho phép mượn. Thủ tục xử lý sự kiện này như sau:

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


công việc quản lý sau:
- Đối với việc phục vụ bạn đọc:
Khi bạn đọc mượn một cuốn sách, cán bộ thư viện phải kiểm tra xem cuốn sách đó có còn trong thư viện không, nếu còn mới làm thủ tục cho mượn. Công việc này là tất yếu nhưng tốn rất nhiều thời gian để tìm sổ và tra cứu. Nếu có sự sai lệch về thông tin giữa các bảng danh mục sách và số lượng sách hiện có trong kho sẽ dẫn đến tình trạng bạn đọc phải chờ đợi rất lâu mới nhận được câu trả lời là đã hết sách. Trường hợp bạn đọc không nắm vững những thông tin về cuốn sách thì việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn.
- Đối với việc quản lý:
Khi cần báo cáo thống kê định kỳ về danh mục các loại sách có trong thư viện, tình hình bạn đọc, tổng kinh phí đầu tư... của cả một thư viện sẽ tốn rất nhiều thời gian, thậm chí không làm nổi.
Tóm lại, việc quản lý theo phương pháp thủ công trong hệ thống cũ là không còn phù hợp ở các thư viện hiện nay. Những tồn tại trên đây cho thấy việc tổ chức lại hệ thống thư viện là rất cần thiết để có thể giải quyết được các tồn tại trên, đáp ứng các yêu cầu trong quản lý thư viện.
3. Những yêu cầu của hệ thống mới
Công tác quản lý thư viện làm việc với một số lượng lớn sách báo và độc giả, nếu không biết xắp xếp và tổ chức công việc hợp lý sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Hệ thống quản lý mới phải khắc phục được các nhược điểm của hệ thống cũ, phải giúp được các cán bộ quản lý thư viện làm việc dễ dàng hơn, thuận tiện hơn... giúp bạn đọc được phục vụ tốt hơn và để cho họ chấp hành các quy định của thư viện một cách nghiêm túc.
III. ý nghĩa của việc tin học hoá thay cho hệ thống hiện tại
Hệ thống quản lý hiện tại được làm bằng thủ công nên công việc gặp không ít khó khăn, nhất là trong vấn đề lưu trữ, cập nhật, tra cứu... những thông tin cần thiết. Với việc tin học hoá hệ thống hiện tại đã khắc phục những nhược điểm nêu trên, đáp ứng công việc yêu cầu đề ra.
chương II: phân tích hệ thống
I. Phân tích các chức năng cơ bản của hệ thống
1. Các chức năng cơ bản trong hệ thống quản lý thư viện
- Nhập sách mới
- Cập nhật thông tin về sách
- Xem danh mục sách và sách cho mượn
- Tra cứu, tìm kiếm theo tên sách, tên tác giảm, thể loại...
- Thống kê mượn trả
- Thống kê sách
- Theo dõi thống kê mượn trả của bạn đọc
2. Phân loại và gom tụ các chức năng thành các chức năng con của chức năng chính
Sau khi phân loại và gom tụ ta được hệ thống quản lý thư viện với 5 chức năng chính:
- Chức năng quản lý sách
- Chức năng quản lý mượn trả
- Chức năng quản lý bạn đọc
- Chức năng thống kê
- Chức năng tra cứu
a. Chức năng quản lý sách gồm:
- Nhập sách
- Sửa đổi thông tin về sách
- Huỷ sách
b. Chức năng quản lý mượn trả gồm:
- Mượn sách
- Trả sách
- In giấy báo quá hạn
c. Chức năng quản lý bạn đọc gồm:
- Nhập thông tin bạn đọc
- Sửa đổi thông tin bạn đọc
- Huỷ thông tin bạn đọc
d. Chức năng quản lý thống kê gồm:
- Thống kê sách có trong thư viện
- Thống kê bạn đọc của thư viện
- Thống kê bạn đọc đang mượn sách
e. Chức năng tra cứu thông tin gồm:
- Tìm kiếm theo mã sách
- Tìm kiếm theo têb sách
- Tìm kiếm theo chủ đề
- Tìm kiếm theo tên tác giả
II. Biểu đồ phân cấp chức năng
Qua quá trình phân tích các chức năng trên của hệ thống quản lý thư viện ta thu được một mô hình chung về quả trình quản lý thư viện dưới dạng biểu đồ phân cấp chức năng sau:
Quản lý thư viện
Quản lý sách
Quản lý mươn trả
Quản lý bạn đọc
Thống kê
Nhập sách
Sửa sách
Huỷ sách
Mượn sách
Trả sách
In quá hạn
Nhập thông tin bạn đọc
Sửa thông tin bạn đọc
Huỷ thông tin bạn đọc
Thống kê sách
Thống kê bạn đọc
Thống kê mượn sách
Tra cứu
Theo mã
Theo chủ đề
Theo tên sách
Theo tên tác giả
III. Biểu đồ luồng dữ liệu
1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh
Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh được xây dựng ở giai đoạn đầu của quá trình phân tích và được dùng để vạch ranh giới hệ thống và buộc quá trình phân tích phải xem xét mọi ràng buộc của hệ thống. Sơ đồ mức khung cảnh sẽ diễn tả mọi tập hợp các chức năng của hệ thống trong các mối quan hệ trước sau, trong tiến trình xử lý, bàn giao thông tin cho nhau. Đây chính là công cụ chính của quá trình phân tích hệ thống, là cơ sở để thiết kế phần trao đổi và phần dữ liệu.
Hệ thống quản lý
Bạn đọc
Sách nhập
Nhân viên quản lý
Thông tin Nhập sách
Sách mượn
trả
Trong đó bạn đọc, nhân viên quản lý, sách là những tác nhân ngoài hệ thống, các liên kết chỉ các dòng thông tin của hệ thống. Sơ đồ dòng dữ liệu là một trong những dòng công cụ quan trọng nhất trong việc phân tích hệ thống có cấu trúc, nó đưa ra phương pháp thiết kế mối quan hệ giữa các chức năng hay quá trình của hệ thống với những thông tin mà chúng sử dụng.
2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
Chức năng của hệ thống quản lý được phân rã thành: Quản lý sách, Quản lý bạn đọc, Quản lý mượn trả, Thống kê, Tra cứu.
Các tác nhân ngoài vẫn bảo toàn, các luồng dữ liệu vẫn bảo toàn, có thêm các luồng dữ liệu nội bộ, xuất hiện các kho dữ liệu.
Quản lý sách
Quản lý mượn trả
Tra cứu
Quản lý bạn đọc
Thống kê
Sách nhập
Bạn đọc
Nhân viên quản lý
Bạn đọc Sách Mượn trả
3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh
Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chi tiết thêm một bước nữa, từ đó tìm ra luồng dữ liệu cho từng modul chương trình một cách cụ thể.
- Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý sách
- Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý mượn trả
- Sơ đồ luông dữ liệu chức năng quản lý bạn đọc
- Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng thống kê
- Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng tra cứu
a. Biểu đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý sách
Nhập sách
Huỷ thông tin sách
Sửa thông tin sách
Sách nhập
Sách
b. Biểu đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý mượn trả
Mượn sách
In giấy báo quá hạn
Trả sách
Bạn đọc
Bạn đọc Sách Mượn trả
c. Biểu đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý bạn đọc
Nhập thông tin bạn đọc
Huỷ thông tin bạn đọc
Sửa thông tin bạn đọc
Bạn đọc
Bạn đọc
d. Biểu đồ luồng dữ liệu chức năng thống kê
Thống kê mượn sách
Nhân viên quản lý
Thống kê bạn đọc
Thống kê sách
Bạn đọc Sách
e. Biểu đồ luồng dữ liệu chức năng tra cứu
Tra theo thể loại
Tra theo mã sách
Tra theo tên sách
Bạn đọc
Tra theo tên tác giả
Sách
IV. Biểu đồ cấu trúc dữ liệu
1. Biểu đồ thực thể liên kết
Sách
Mượn/Trả
Bạn đọc
MASACH MASACH MABD
TENSACH MABD HOTEN
TACGIA NGAYMUON NGAYSINH
NHAXB NGAYHENTRA GIOITINH
NAMXB DIACHI
SOLUONG NGAYLAMTHE
NGAYNHAP NGAYHETHAN
THELOAI
NOIDE
2. Sơ đồ liên kết dữ liệu
chương iii: thiết kế cơ sở dữ liệu
I. Các bảng cơ sở dữ liệu
Qua phần phân tích trên tui thiết kế các cơ sở dữ liệu như sau:
1. Bảng Sách (Table SACH)
stt
tên trường
kiểu
mô tả
1
mas
Text
Mã sách
2
tensach
Text
Tên sách
3
tacgia
Text
Tên tác giả
4
nhaxb
Text
Tên nhà xuất bản
5
namxb
Number
Năm xuất bản
6
soluong
Number
Số sách nhập
7
ngaynhap
Date
Ngày nhập
8
the loai
Text...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement