Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nanggiangtien_1703
#926075 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI NÓI ĐẦU

Hạch toán kế toán giữ vai trò vô cùng quan trọng trong quản lý kinh doanh. Hạch toán kế toán là công cụ hiệu lực nhất để quản lý các hoạt động tính toán và kiểm tra việc sử dụng tài chính, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong kinh doanh và tự chủ về tài chính của doanh nghiệp.
Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động mua bán, bảo quản dự trữ, theo dõi vật tư hàng hoá tức là hoạt động mua bán và xác định kết quả kinh doanh. Do đó việc tổ chức đúng đắn, khoa học nghiệp vụ bán hàng có ý nghĩa quyết định đối với công tác kế toán tại các doanh nghiệp thương mại giúp cho lãnh đạo xử lý nắm bắt được các thông tin cần thiết, từ đó có quyết định quản lý chính xác nhằm nâng cao hiệu quả quá trình kinh doanh.
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng. Trong toàn bộ công tác hạch toán kế toán của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại nói chung và công ty Gas- Petrolimex nói riêng, được trang bị kiến thức lý luận ở trường và sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn GS - TS Lương Trọng Yêm, cùng các cô chú trong phòng kế toán của công ty Gas- Petrolimex, sau một thời gian nghiên cứu từ thực tế của công ty em quyết định chọn để tài: "Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty Gas- Petrolimex"
LUẬN VĂN GỒM 3 CHƯƠNG:
Chương 1 : Lý luận chung về kế toán bán hàng
Chương II : Thực trạng kế toán bán hàng ở công ty Gas- Petrolimex
Chương III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Gas- Petrolimex
Kết luận
CHƯƠNG I
NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

1.1 Ý NGHĨA VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI.
Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có nhiều biến đổi theo chiều hướng tích cực theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII, VIII, IX. Nền kinh tế nước ta đang chuyển dần từ nền kinh tế mang tính tự cấp, tự túc với cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Sự chuyển đổi cơ chế quản lý đã dẫn đến những thay đổi về điều kiện môi trường và các yêu cầu đối với các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường. Trong nền kinh tế hàng hoá tính chất độc quyền dần mất đi và cạnh tranh ngày càng quyết liệt, do vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết cạnh tranh, phải biết nghiên cứu thị trường, xác định cung cầu trên thị trường, trong từng thời kỳ cần mua hàng gì để tung ra thị trường thu được lợi nhuận cao nhất, phục vụ nhu cầu trên thị trường mà lại phù hợp với khả năng của mình. Các doanh nghiệp phải chủ động tổ chức hoạt động bán hàng, phải tự hạch toán lỗ lãi để bảo toàn vốn và phát triển, tìm ra được thị trường ổn định của mình đồng thời mở rộng quan hệ mua bán với thị trường nước ngoài theo luật pháp và chính sách kinh tế – xã hội của Nhà nước phải chủ động sáng tạo, nhạy bén trong mọi quyết định về kinh doanh từ khâu bắt đầu của quá trình sản xuất kinh doanh và nghiên cứu thị trường đến khâu cuối cùng là khâu bán hàng.
Hoạt động kinh tế cơ bản của doanh nghiệp kinh doanh thương mại là bán hàng và xác định kết bán hàng nhằm nối liền sản xuất và tiêu dùng xã hội, trong đó bán là mục đích, mua là phương tiện để đạt được mục đích. Thông qua hoạt động bán hàng của doanh nghiệp kinh doanh thương mại giúp cho các đơn vị sản xuất tiêu thụ hàng hoá nhanh chóng, thu hồi vốn và giảm được chi phí dự trữ, lưu thông hàng hoá, lưu chuyển hàng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng nhanh hơn, đồng thời mua được yếu tố đầu vào thích hợp. Tổ chức khoa học hợp lý kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng là điều kiện để quản lý chặt chẽ bảo đảm an toàn cho hàng hoá có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng công tác kế toán và doanh nghiệp thương mại.

*Kinh doanh thương mại có một số đặc điểm chủ yếu sau:
Đặc điểm hoạt động: Hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thương mại là lưu chuyển hàng hoá. Lưu chuyển hàng hoá là sự tổng hợp các hoạt động thuộc các quá trình mua bán trao đổi và dự trữ hàng hoá.
Đặc điểm về cách lưu chuyển hàng hoá: Lưu chuyển hàng hoá trong kinh doanh thương mại có thể theo một hay trong 2 cách là bán buôn và bán lẻ. Bán buôn hàng hoá là bán hàng với khối lượng lớn cho mạng lưới bán lẻ, cho người sản xuất, cho xuất nhập khẩu chưa đến tay người tiêu dùng. Bán lẻ hàng hoá là bán với khối lượng nhỏ hơn trực tiếp đến tay người tiêu dùng là khâu cuối cùng của quá trình vận động hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng.
Đặc điểm về tổ chức kinh doanh: Tổ chức kinh doanh thương mại có thể theo nhiều quy mô hình thái khác nhau như tổ chức công ty bán buôn bán lẻ, công ty kinh doanh tổng hợp, công ty môi giới, công ty xúc tiến thương mại.
Đặc điểm về sự vận động của hàng hoá: Sự vận động của hàng hoá trong kinh doanh thương mại cũng không giống nhau tuỳ từng trường hợp vào từng ngành hàng, nguồn hàng… Do đó chi phí thu mua và thời gian lưu chuyển hàng hoá cũng khác nhau giữa các loại hàng.
1.2.NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.
1.2.1. Một số khái niệm
1.2.1.1- Khái niệm chung về bán hàng
Tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn cuối cùng trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại để thực hiện giá trị hàng hoá, lao vụ, dịch vụ, doanh nghiệp phải cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng được khách hàng trả tiền hay chấp nhận thanh toán, quá trình này được gọi là quá trình tiêu thụ.
Về phương diện xã hội: Bán hàng là khâu cốt yếu trong qúa trình lưu thông hàng hoá, kích thích nhu cầu và luôn tạo ra nhu cầu mới. Trong quá trình tiêu thu, người ta có thể đoán được nhu cầu xã hội nói chung hay nhu cầu của từng đoạn thị trường nói riêng đối với từng loại sản phẩm. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ xây dựng được các kế hoạch phù hợp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
1.2.1.2- Khái niệm doanh thu bán hàng.
Là toàn bộ số tiền bán sản phẩm hàng hoá , tiền cung cấp dịch vụ cho khách hàng, số tiền hàng được ghi trên hoá đơn bán hàng hay trên giấy tờ khác có liên quan đến việc bán hàng hay giá thoả thuận giữa ngưòi mua và người bán.
Doanh thu bán hàng thuần: là toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng sau khi đã trừ đi các khoản giảm giá hàng bán, hàng hoá bán bị trả lại, thuế tiêu thụ, thuế xuất khẩu.
1.2.1.3- Khái niệm về các khoản giảm trừ doanh thu.
Giảm giá hàng bán: Là số tiền giảm trừ cho khách hàng ngoài hoá đơn hay hợp động bán hàng được người bán hàng chấp thuận cho số hàng đã bán vì lý do hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, không đúng thời hạn, địa điểm như trong hợp đồng.
Hàng bán bị trả lại: Là số lượng hàng hoá đã được coi là tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại do không tôn trong hợp đồng kinh tế như đã ký kết nhưng không phù hợp yêu cầu, tiêu chuẩn quy cách kỹ thuật, hàng kém phẩm chất, không đúng chủng loại.
1.2.1.4- Giá vốn hàng bán:
Là trị giá vốn của sản phẩm vật tư, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ. Đối với sản phẩm, lao vụ, dịch vụ, tiêu thụ, giá vốn là giá thành sản xuất hay chi phí sản xuất. Với vật tư tiêu thụ, giá vốn là giá thực tế ghi sổ. Còn với hàng hoá tiêu thụ, gía vốn bao gồm trị giá mua của hàng tiêu thụ cộng với chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ.
1.2.2- Phạm vi thời điểm xác định hàng hoá tiêu thụ.
1.2.2.1- Phạm vi:
Hàng hoá được coi là tiêu thụ phải bảo đảm những điều kiện:
- Hàng hoá phải thông qua quá trình mua bán và thanh toán theo 1 cách thanh toán nhất định.
- Hàng hoá phải được chuyển quyền sở hữu từ doanh nghiệp thương mại sang bên mua và doanh nghiệp thương mại đã thu được tiền hay được bên mua chấp nhận thanh toán.
- Hàng hoá bán ra phải thuộc diện kinh doanh của doanh nghiệp do doanh nghiệp mua vào hay gia công, chế biến hay nhận góp vốn, nhận cấp phát tặng thưởng...
*Ngoài ra trong một số trường hợp sau cũng được coi là tiêu thụ
- Hàng hoá xuất để đổi lấy hàng hoá khác.
- Hàng hoá xuất làm quà biếu tặng quảng cáo.
- Hàng hoá xuất để thanh toán tiền lương, thưởng cho công nhân viên...
1.2.2.2- Thời điểm xác định hàng hoá tiêu thụ.
*Trường hợp giao hàng trực tiếp cho khách hàng tại kho của doanh nghiệp hay vận chuyển hàng trực tiếp: thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm thay mặt bên mua kí nhận đủ hàng thanh toán tiền hàng hay chấp nhận nợ chủ hàng.
*Trường hợp giao hàng cho khách hàng tại kho của doanh nghiệp hay vận chuyển theo hình thức chuyển hàng: Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm thu được tiền của bên mua hay bên mua xác nhận đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán.
1.2.3- Các cách bán hàng chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại.
Quá trình bán hàng ở doanh nghiệp thương mại được thực hiện theo 2 hình thức bán buôn và bán lẻ. Bán buôn là bán hàng cho các tổ chức bán lẻ hay các đơn vị xuất nhập khẩu để tiếp tục quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Bán lẻ là bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng.
1.2.3.1- cách bán buôn:
- Bán buôn hàng hoá qua kho: Bán buôn hàng hoá qua kho là cách bán buôn hàng hoá mà trong đó hàng hoá phải được xuất từ kho bảo quản của doanh nghiệp. Bán buôn hàng hoá qua kho có thể thực hiện dưới hai hình thức:
+ Bán buôn hàng hoá qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thức này thì bên mua căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, cử thay mặt đến kho của doanh nghiệp thương mại để nhận hàng. Doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá giao trực tiếp cho thay mặt bên mua. Sau khi thay mặt bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hay chấp nhận nợ, hàng hoá được chấp nhận là tiêu thụ.( Xem Phụ lục 1 )
+ Bán buôn hàng hoá qua kho theo hình thức chuyển hàng : theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết, doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá dùng phương tiện vận tải của mình hay đi thuê ngoài, chuyển hàng đến kho của bên mua hay một địa điểm nào đó bên mua quy định trong hợp đồng. Hàng hoá chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thương mại, chỉ khi nào bên mua kiểm lại, thanh toán hay chấp nhận thanh toán thì số hàng chuyển giao mới được coi là tiêu thụ, người bán mất quyền sở hữu về số hàng đã giao. ( Xem Phụ lục 2 )
- Bán buôn vận chuyển thẳng: Theo cách bán buôn vận chuyển thẳng, hàng hoá bán cho bên mua được giao thẳng từ kho của bên cung cấp hay giao hàng thẳng từ nhà ga, bến cảng ... mà không qua kho của doanh nghiệp bán buôn. trong cách này được thực hiện bằng hai hình thức bán:
+ Bán vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán: Doanh nghiệp bán buôn vừa tiến hành thanh toán với bên cung cấp về mua hàng, đồng thời vừa tiến hàng thanh toán với bên mua về bán hàng, nghĩa là đồng thời phát sinh cả 2 nghiệp vụ mua hàng và bán hàng ở đơn vị bán buôn. chứng từ bán hàng là hoá đơn bán hàng do đơn vị bán buôn lập. Nếu hàng giao thẳng cho đơn vị bán buôn vận chuyển cho bên mua hàng bằng phương tiện vận tải của mình hay thuê ngoài thì số hàng này vẫn thuộc quyền sở hữu của đơn vị bán buôn và chỉ chuyển quyền sở hữu khi bên mua đã thanh toán hay chấp nhận thanh toán. còn bên mua đến nhận hàng trực tiếp khi giao hàng xong số hàng này được coi là tiêu thụ.
+ Bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán: Đây thực chất là hình thức môi giới trung gian trong quan hệ mua bán và hưởng hoa hồng hay thủ tục do bên mua hay bên bán trả.
1.2.3.2-cách bán lẻ.( Xem Phụ lục 3 )
- cách bán hàng thu tiền trực tiếp:
Người bán hàng thu tiền trực tiếp của khách hàng mua hàng và trực tiếp giao hàng cho khách hàng. người bán phải chịu trách nhiệm vật chất về số hàng đã nhận ra quầy hàng để bán lẻ. để quản lý và ghi chép phản ánh số lượng hàng hoá nhận và đã bán, người bán hàng phải phản ánh số lượng hàng hoá, ghi chép hạch toán nghiệp vụ trên các thẻ quầy hàng ở quầy hàng. thể quầy hàng được mở ra theo dõi cho từng loại mặt hàng để ghi chép sự biến động của hàng hoá từng ca, từng ngày.
- cách bán lẻ thu tiền tập trung:
Là cách bán hàng mà nghiệp vụ giao hàng và thu tiền bán hàng tách rời nhau, ở quầy hàng có nhân viên thực hiện viết hoá đơn bán hàng, giao cho người mua hàng, đồng thời thu tiền bán hàng. Người mua hàng mang hoá đơn bán hàng vừa nhận đến nhận hàng ở quầy hàng và trả hoá đơn cho người bán hàng. cuối ngày hay cuối ca bán hàng, nhân viên viết hoá đơn và thu tiền bán hàng trong ngày kiểm tiền, làm giấy nộp tiền bán hàng. Người bán hàng căn cứ vào số hàng đã giao theo hoá đơn đã nhận hay kiểm hàng hoá cuối ngày, cuối ca để xác định số hàng đã giao cho khách hàng và lập báo cáo bán hàng. chứng từ làm căn cứ ghi sổ kế toán các nghiệp vụ bán lẻ hàng hóa là giấy nộp tiền và báo cáo bán hàng.
- Bán hàng theo cách gửi đại lý:
Bán hàng gửi đại lý, ký gửi là cách mà bên chủ hàng ( gọi là bên giao đại lý) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý, ký gửi để bán. Bên nhận đại lý sẽ được hưởng thù lao đại lý dưới hình thức hoa hồng hay chênh lệch giá.
( Xem Phụ lục 4 )
- cách bán hàng trả góp:
Bán hàng trả góp là cách bán hàng thu tiền nhiều lần. Người mua sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua. Số tiền còn lại người mua chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất đinh. Thông thường số tiền trả ở các kỳ tiếp theo bằng nhau trong đó bao gồm 1 phần doanh thu gốc và 1 phần lãi trả chậm. (Xem phụ lục 5 )
Theo cách trả góp, về mặt hạch toán khi giao hàng cho người mua hàng thì lượng hàng chuyển giao được coi là bán hàng. về thực chất chỉ khi nào người mua thanh toán hết tiền hàng thì doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu về hàng hoá.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035074 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement