Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pitago1105
#925677

Download miễn phí Chuyên đề Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh

Ra đời trong điều kiện nước ta đang trên đà phát triển, nền công nghiệp có nhiều đổi mới, Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh cũng hoà nhập vào guồng máy phát triển của xã hội. Từ khi chuyển sang Công ty cổ phần chưa được bao lâu, mặc dù do sự cạnh tranh phức tạp của nhiều thành phần kinh doanh vận tải hành khách song Công ty đã nắm bắt điều hành mở rộng thị trường, nâng cấp chất lượng phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn.Điều đó là nhờ có tập thể giám đốc và toàn bộ CBCNV trong Công ty luôn cố gắng hết mình vì sự phát triển của Công ty. Bộ máy tổ chức gọn nhẹ, hợp lý, bên cạnh đó CBCNV của Công ty là những người có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Trong đó, không thể không kể đến những đóng góp của phòng Kế toán Công ty về công tác hạch toán kế toán của Công ty được sắp xếp hợp lý và hiệu quả phụ hợp với yêu cầu của quản lý. Những thông tin do phòng Kế toán đưa lại đã phản ánh đúng đắn, kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác điều hành và định hướng phát triển của Công ty.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ghi chép vật tư nhập xuất và tình hình tồn đọng vật tư trong kho của Công ty, giúp lãnh đạo biết được tình hình để có hướng cho từng kỳ sản xuất.
-Kế toán VAT: theo dõi VAT đầu vào và các biểu mẫu, các sổ chi tiết VAT.
-Thủ quỹ: là người trực tiếp quản lý quỹ tiền mặt của Công ty.
5.Hình thức tổ chức sổ kế toán tại công ty.
.Để phù hợp với quy mô, trình độ quản lý và yêu cầu cúa công tác kế toán, Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh áp dụng hình thức Nhật Ký Chung để tổ chức công tác kế toán của mình và toàn bộ công tác kế toán được thực hiện trên máy vi tính .
Thực hiện hình thức sổ Nhật Ký Chung, Công ty tiến hành mở các sổ kế toán:
-Sổ Nhật Ký Chung
-Sổ cái các tài khoản
-Các sổ, thẻ kế toán chi tiết và các bảng tổng hợp
Trình tự ghi sổ được tiến hành như sau:
Hàng ngày,căn cứ vào chứng từ gốc kế toán nhập số liệu của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào Sổ Nhật Ký Chung đã được lập sẵn trên máy tính đồng thời nhập số liệu vào sổ, thẻ kế toán chi tiết. Từ Sổ Nhật Ký Chung, kế toán phản ánh các nghiệp vụ phát sinh vào các Sổ Cái của từng tài khoản liên quan. Cuối tháng, kế toán căn cứ số liệu trên sổ, thẻ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết phát sinh. Sau khi đối chiếu số liệu giữa Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết, kế toán lập bảng cân đối kế toán và lên báo cáo tài chính.
Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc ngày 31/12.
Kỳ lập báo cáo tài chính:
Công ty tiến hành lập báo cáo tài chính theo quý.
Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.
Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
II/ Thực trạng công tác kế toán TSCĐ HH tại công ty cổ phần xe khách quảng ninh.
1/ Đặc điểm và phân loại TSCĐ HH tại công ty:
Công ty cổ phần xe khách Quảng Ninh vói đặc điểm ngành nghề kinh doanh là vận tải hành khách nên TSCĐ HH của Công ty có giá trị lớn và chiếm tỷ lệ lớn trong tổng tài sản. Tính đến hết ngày 31/12/2003 tổng nguyên giá TSCĐ của công ty là 27.179.841.423VNĐ. Trong đó phần lớn là phương tiện vận tải mà Công ty mua để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
Đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc, đổi mới phương tiện vận tải đúng thời điểm cùng với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ là một nhân tố quan trọng giúp Công ty nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tăng doanh thu cho Công ty.
Phân loại TSCĐ là việc dựa trên các tiêu thức khác nhau để sắp xếp chúng thành từng nhóm, loại khác nhau để thuận lợi cho việc ghi chép, phản ánh sự biến động phục vụ cho việc quản lý có hiệu quả.
Là Công ty cổ phần nên hầu hết TSCĐ HH của Công ty là hình thành từ nguồn vốn tự bổ sung. Từ những đặc điểm trên và để phù hợp với yêu cầu quản lý, Công ty đã tiến hành phân loại TSCĐ HH trong Công ty như sau:
Phân loại TSCĐ HH theo đặc trưng kỹ thuật kết hợp với hình thái biểu hiện
ĐV tính: Đồng
Danh mục TSCĐ HH
Nguyên giá
Tỷ lệ
Nhà cửa vật kiến trúc
2.264.294.037
8,3%
Máy móc thiết bị
5.835.217.971
21%
Phương tiện vận tải
19.025.880.000
70,5%
công cụ quản lý
54.449.415
0,2%
Tổng số
27.179.841.423
100%
Qua bảng phân loại trên ta thấy số lượng phương tiện vận tải chiếm phần lớn trong tổng số TSCĐ. Nhóm này chiếm tỷ trọng lớn nhất so với các nhóm khác.Điều này là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Công ty.Việc phân loại theo cách này giúp cho việc quản lý,tính toán và phân bổ khấu hao một cách có hiệu quả hợp lý đối với từng nhóm loại TSCĐ.
Tình hình tăng TSCĐ( 3 năm)
Năm
Đơn vị tính
Số lượng
Giá trị tài sản
2001
Xe
10
3.975.600.000
2002
Xe
10
4.264.700.000
2003
Xe
14
7.101.700.000
Tổng
34
15.342.000.000
2/ Đánh giá TSCĐ HH ở công ty.
Đánh giá TSCĐ giúp cho ta biết được năng lực sản xuất kinh doanh của TSCĐ cũng như việc tính toán khấu hao. Tại Công ty, TSCĐ chủ yếu là do mua sắm mới để đưa vào sử dụng.Nguồn vốn hình thành trong Công ty là nguồn vốn tự bổ sung, chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng nguyên giá. Chính vì vậy, việc đánh giá TSCĐ ở trong Công ty được tuân theo nguyên tắc chung của chế độ kế toán. Đó là việc đánh giá TSCĐ theo nguyên giá và giá trị còn lại.
a/ Đánh giá theo nguyên giá.
Nguyên giá TSCĐ HH tại công ty được xác định theo công thức:
Nguyên giá Giá mua thực tế Chi phí vận Thuế
TSCĐ = của TSCĐ không + chuyển lắp đặt + trước
mua sắm bao gồm thuế GTGT chạy thử bạ
VD1: Ngày 27/8/2003, Công ty mua TSCĐ là 1 xe ô tô HUYNDAI của Công ty TNHH MC ADN TKOREA với giá mua ghi trên hoá đơn GTGT (Phụ lục 3) là 315.000.000 đ (gồm cả thuế GTGT là 5%). Chi phí lắp đặt chạy thử Công ty không phải chịu, lệ phí trước bạ là 4.950.000VNĐ, Công ty tính thuế theo phương pháp khấu trừ và đã thanh toán bằng tiền mặt. Nguyên giá được xác định như sau:
Nguyên giá = 315.000.000 + 4.950.000 = 304.950.000
xe HUYNDAI (1 + 5%)
b/ Đánh giá theo giá trị còn lại:
Giá trị còn lại của TSCĐ HH của công ty cũng được xác định theo công thức chung:
Giá trị còn lại = Nguyên giá - Số khấu hao
của TSCĐ HH của TSCĐ HH luỹ kế của TSCĐ H
VD2: Ngày17/07/2003 công ty có mua một xe COUNTY 14L 62-88. Nguyên giá là 550.000.000 VNĐ. Số năm đăng ký khấu hao là 6 năm.
Mức khấu hao 1 năm = Nguyên giá TSCĐ
Số năm đăng ký trích khấu hao
= 550.000.000 = 91.666.667VNĐ.
6
Mức khấu hao 1 tháng = Mức KH 1 năm = 91.666.667 = 7.638.889
12 12
Như vậy:
Giá trị còn lại = 550.000.000 - (7.638.889 x 5)
của xe COUNTY
(31/12/03) = 511.805.555VNĐ
Như vậy, tất cả các TSCĐ HH hiện có của Công ty đều được theo dõi đầy đủ và chính xác theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn luỹ kế, giá trị còn lại. Chính vì vậy công tác hạch toán TSCĐ HH ở Công ty luôn đảm bảo tính nhất quán, chính xác giữa số liệu thực tế với số liệu trên sổ sách chứng từ.
3/ Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ HH tại Công ty.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, TSCĐ của Công ty có sự biến động. Biến động tăng là do mua sắm, xây dựng cơ bản hoàn thành ... Biến động giảm do thanh lý TSCĐ, nhượng bán ... và khi có sự tăng giảm TSCĐ kế toán tiến hành các thủ tục giao nhận và căn cứ vào các chứng từ liên quan để ghi sổ kế toán.Tình hình biến động TSCĐ của Công ty năm 2003 chủ yếu là do mua sắm mới, còn những biến động giảm TSCĐ là do thanh lý, nhượng bán TSCĐ HH.
Hiện nay, Công ty không mở “sổ TSCĐ theo đơn vị sử dụng” cho từng đơn vị, bộ phận mà theo dõi chung tình hình tăng giảm TSCĐ HH của Công ty tại phòng kế toán.
Việc hạch toá chi tiết tại phòng kế toán diễn ra như sau: Mọi TSCĐ trong Công ty đều có bộ hồ sơ riêng gồm:Hoá đơn GTGT, Biên bản giao nhận TSCĐ, Hợp đồng mua TSCĐ và các chứng từ có liên quan khác. Để tiện cho việc theo dõi, quản lý và sử dụng, TSCĐ HH ở Công ty được phân loại, thống kê, đánh số và có thể riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.
Định kỳ vào cuối mỗi năm tài chính, Công ty tiến hành kiểm kê TSCĐ, mọi trường hợp phát hiện thừa thiếu TSCĐ đều được lập biên bản, tìm nguyên nhân và có biện pháp xử lý.
4/ Tài khoản và sổ kế toán sử dụng.
4.1 Tài khoản kế toán sử dụng:
Kế toán sử dụng TK 211 "TSCĐ hữu hình" và các tài khoản chi tiết cấp 2 như sau:
-...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement