Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thuylinh19803
#925676

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công công ty in Công Đoàn

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

I.Sự cần thiết phải hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất: 3

1-Khái niệm và đặc điểm của NVL 3

2-Vai trò của NVL trong quá trình sản xuất 3

3-Yêu cầu quản lý đối với NVL 4

4-Vai trò và chức năng nhiệm vụ của hạch toán kế toán NVL 5

II.Những nội dung cơ bản trong hạch toán kế toán NVL ở doanh nghiệp sản xuất. 6

1-Phân loại NVL và lập sổ danh điểm 6

2 - Đánh giá NVL nhập - xuất 9

2.1. Tính giá NVL nhập 9

2.2. Tính giá NVL xuất 11

3-Tổ chức hạch toán chi tiết NVL 13

3.1 - Chứng từ kế toán sử dụng 13

3.2 - Sổ kế toán chi tiết NVL 14

3.3 - Các phương pháp kế toán chi tiết 14

4 -Tổ chức hạch toán tổng hợp NVL 18

4.1- Theo phương pháp kê khai thường xuyên 18

4.2 - Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 21

III. TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN NVL THEO CÁC HÌNH THỨC SỔ 23

PHẦN II: THỰC TRẠNG HÁCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CÔNG ĐOÀN

I.Đặc điểm chung của công ty in Công Đoàn

1-Quá trình hình thành và phát triển của công ty 24

2-Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty in Công Đoàn 26

3-Tổ chức sản xuất 28

4-Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 29

5-Tổ chức công tác kế toán và bộ sổ kế toán ở công ty in Công Đoàn 31

II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NVL Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN 34

1. Đặc điểm chung về NVL, phân loại NVL và đánh giá NVL 34

2. Nguyên vật liệu chi tiết và tổng hợp 36

2.1- Chứng từ 36

2.2- Trình tự kế toán NVL nhập 48

2.3- Trình tự kế toán NVL xuất 53

III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NVL TẠI CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN 64

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN

1-Những nhận xét chung về hạch toán vật liệu trong công ty in Công Đoàn

 65

2-Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty in Công Đoàn 67

KẾT LUẬN

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ủa Công ty: 270 người
Trong đó nhân viên quản lý có: 35 người
Công ty được thành lập trong thời kỳ chống Pháp. Tiền thân của Công ty là "Nhà In Công Đoàn" được thành lập ngày 22 tháng 8 năm 1946 tại xóm Mẫu - thôn Cao Văn - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên. nhiệm vụ chủ yếu của Công ty lúc đó là in các tài liệu, sách báo phục vụ công tác tuyên truyền của Đảng Công Đoàn Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Buổi đầu thành lập với cơ sở vật chất cùng kiệt nàn lạc hậu, tới nay nhà máy đã phát triển thành Công ty lớn mạnh với nhiều trang thiêt bị máy móc hiện đại.
Năm 1965, Nhà in Lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho phép đầu tư một dây truyền hai máy in cuộn để in báo Lao động bằng nguồn vốn viện trợ của Tổng công hội Trung Quốc.
Năm 1972 đế quốc Mỹ mở rộng phá hoại miền Bắc, trước tình hình đó, ban Bí thư Trung Ương quyết định trưng dụng hai máy in cuộn của Công ty để xây dựng cơ sở dự phòng in báo Nhân dân tại Hoà Bình, phần lớn máy móc thiết bị cùng với một số cán bộ công nhân viên được đưa vào tăng cường cho công đoàn giải phóng, số còn lại tiếp tục hoạt động và đổi tên thành "Xưởng in Công Đoàn"
Sau năm 1986, với sự đổi mới kinh tế theo cơ chế thị trường, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Đảng và Bộ Văn hoá, với truyền thống cách mạng và sáng tạo của toàn ngành, Công ty đã nỗ lực vươn lên khắc phục và vượt qua những khó khăn, lúng túng ban đầu để thích nghi dần, thực hiện đổi mới quản lý, đổi mới sản xuất, từng bước vươn lên tự khẳng định mình bằng những sản phẩm in đứng vững trên thị trường.
Năm 1991 - 1994, ngành in Việt Nam có chủ trương đổi mới công nghệ, loại bỏ công nghệ lạc hậu năng suất thấp bằng công nghệ mới in offset tiên tiến hiện đại năng suất gấp 20 lần sắp xếp chữ thủ ôcng truyền thống trước đây.
Tháng 5 năm 1994 đoàn chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam ra quyết định số 446/TLĐ ngày 14/5/1994 phê duyệt dự án cho phép Công ty đầu tư nâng cấp mở rộng bằng vốn vay ngoại tệ là 600.000USD của Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, để đầu tư đổi mới công nghệ và đổi tên thành Xí nghiệp In Công Đoàn.
Năm 1997 Xí nghiệp In Công Đoàn đổi tên thành Công ty In Công Đoàn theo quyết định số 717/TLĐ ngày 10 tháng 9 năm 1997.
Trải qua 55 xây dựng và trưởng thành, lúc tập trung với quy mô lớn, khi phân tán nhỏ để đáp ứng nhiệm vụ của Đảng và Tổng Liên đoàn giao cho.
Công ty In Công Đoàn là đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sản phẩm chủ yếu của Công ty là các ấn phẩm như các loại báo, tạp chí… phục vụ cho công tác tư tưởng văn hoá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức xã hội.
Ngoài ra Công ty còn là nơi cung cấp một khối lượng lớn ấn phẩm cho các nhà xuất bản: nhà xuất bản giáo dục, nhà xuất bản lao động, nhà xuất bản Kim đồng, các tài liệu thường xuyên và đột xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan và địa phương trên cả nước.
Trong những năm gần đây, Công ty đã đạt được một số thành tựu sau:
STT
Nội dung
1999
2000
2001
1
Trang in cn (13*19)
4,5 tỷ trang
6 tỷ trang
7,4 tỷ trang
2
Doanh thu
21.215.401.161
31.033.845.731
38.490.000.000
3
Hoàn trả gốc mua
1.788.240.000
2.219.000.000
7.197.000.000
Máy CORMAN
240.000DEM
323.000DEM
1.052.000DEM
4
Hoàn trả lại
1.051.218.125
1.293.854.458
1.200.000.000
5
VAT
108.435.442
123.583.252
144.000.000
6
BHXH - BHYT - KPCĐ
223.311.000
247.000.000
293.000.000
7
Khấu hao
2.086.677.808
2.308.572.000
2.900.000.000
8
Quỹ lương và trả công
3.003.357.000
3.656.300.000
5.400.000.000
9
Lãi trước thuế
759.774.676
862.523.577
892.000.000
10
Thuế thu nhập
243.127.896
276.007.544
285.000.000
11
Thuế vốn
133.000.000
177.660.000
177.660.000
12
Nộp cấp trên
154.994.034
122.656.000
130.000.000
13
Lợi nhuận để lại
228.652.746
286.200.033
299.340.000
14
Thu nhập BQ (người/tháng)
950.000
1.100.000
1.300.000
15
Giá vốn hàng bán
16
Lợi nhuận gộp
17
Chi phí bán hàng
18
Chi phí quản lý DN
19
Lợi nhuận thuần
2. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty In Công Đoàn.
Công ty In Công Đoàn có một dây chuyền công nghệ in hiện đại công nghệ OFFST. Với công nghệ in này, quy trình sản xuất sản phẩm bao gồm những công đoạn sau:
- Giai đoạn chế bán: căn bản vào yêu cầu của khách hàng và đặc tính của tài liệu để sắp xếp các thông tin văn bản và hình ảnh trên trang in và tạo ra bản in mẫu chuẩn bị cho quá trình in hàng loạt. sản phẩm của giai đoạn này là các bức phim in hay bản in kẽm.
- Giai đoạn in hàng loạt (Phân xưởng in offset): giai đoạn này nhận bản in từ phân xưởng chế bản điện tử, kết hợp giấy inm bản in, mực in… tiến hành in hàng loạt trên các máy in offset để tạo trang in. các trang in sẽ được kiểm tra chất lượng ngay tại phân xưởng in offset để loại bỏ ngay các trang in không đạt yêu cầu. Sản phẩm của giai đoạn này là các trang in hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn về chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ theo yêu cầu của khách hàng.
- Giai đoạn hoàn thiện ấn phẩm: giai đoạn này nhận các trang in từ phân xưởng in offset đưa lên các máy cắt, dỗ tạo ra các trang in nhỏ hơn để đưa vào gấp thành các tay in của ấn phẩm. Các tay in sẽ được soạn thảo theo thứ tự tạo thành quyển. Các quyển được đưa lên máy khấu gáy sau đó mang sang ép bìa. sản phẩm của giai đoạn này là các ấn phẩm hoàn chỉnh do yêu cầu của khách hàng và có thể lưu hành trên thị trường.
Tương ứng với ba giai đoạn của công nghệ in offset, cơ cấu sản xuất của Công ty được chia làm ba phân xưởng chính:
- Phân xưởng chế bản: có nhiệm vụ tạo ra các bản in mẫu, được sắp xếp theo một trật tự nhất định để phục vụ cho quá trình tiếp theo. Công việc của phân xưởng này đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ cao.
- Phân xưởng in offset: từ những bản in mẫu, thực hiện công đoạn in trên giấy và chịu trách nhiệm chính về chất lượng sản phẩm.
- Phân xưởng đóng sách: có nhiệm vụ hoàn chỉnh sản phẩm đã in, đóng gói, kiểm tra chất lượng và số lượng sản phẩm.
Cả ba phân xưởng trên được đặt dưới sự điều hành và giám sát chung của Phòng kỹ thuật cơ điện.
Sơ đồ quy trình công nghệ in ở Công ty in Công Đoàn
Phân xưởng đóng sách
ấn phẩm hoàn chỉnh
Cắt
Khâu
Soạn
Gấp
Cắt
Dỗ
Vào bìa
Phân xưởng in offset
In
Kiểm tra chất lượng
Phân mảu ảnh in
Vi tính (đánh chữ)
Phân xưởng chế bán
Phơi bản
Bình bản
Tài liệu cần in
3. Tổ chức sản xuất.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất, tổ chức hoạt động kinh doanh là nhân tố cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức hạch toán kế toán.
Sơ đồ tổ chức bộ máy sản xuất
Nhập kho
Vật tư
Thành phẩm
PX
đóng sách
PX. In
Offset
PX
Chế bản
Phòng
kế hoạch
Khách hàng
4. Tổ chức Bộ máy quản lý của Công ty.
Là một doanh nghiệp hạch toán kinh doanh độc lập, Công ty In Công Đoàn đã xây dựng một bộ máy quản lý phù hợp với quy mô sản xuất và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty.
Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty In Công Đoàn
Tổ lồngbáo
Tổ gấp xén và KCS
PX máy màu
Tổ Coromas
PX Toshiba
P.phơi bản
P.bình bản
P.vi tính
Tổ sách
Phân xưởng chế bản
Phân xư
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement