Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hanakjmj7591
#925673

Download miễn phí Luận văn Kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán tài chính do Công ty kiểm toán Việt Nam thực hiện

MỤC LỤC

Lời mở đầu 3

Phần 1: Cơ sở lý luận về các khoản dự phòng và kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán tài chính 5

I. Nội dung các khoản dự phòng 5

1. Khái niệm và đặc điểm các khoản dự phòng 5

1.1 Khái niệm 5

1.2 Đặc điểm các khoản dự phòng 6

2. Các quy định có liên quan đến việc trích lập dự phòng 7

2.1 Thời điểm lập và hoàn nhập dự phòng 7

2.2 Đối tượng trích lập 8

2.3 Điều kiện trích lập 8

2.4 Phương pháp lập dự phòng 9

2.5 Hạch toán các khoản dự phòng 11

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với các khoản dự phòng 15

3.1 Mục đích của hệ thống kiểm soát nội bộ 15

3.2 Các thủ tục kiểm soát nội bộ đối với các khoản dự phòng 15

II. Quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán tài chính 16

1. Mục tiêu kiểm toán 16

1.1 Mục tiêu kiểm toán chung 16

1.2 Mục tiêu kiểm toán đặc thù 18

2. Đặc điểm kiểm toán các khoản dự phòng 19

3. Trình tự kiểm toán các khoản dự phòng 20

3.1 Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán 21

3.2 Thực hiện kế hoạch kiểm toán 27

3.3 Kết thúc kiểm toán 36

Phần II: Thực trạng kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán tài chính do Công ty kiểm toán Việt Nam thực hiện 37

I. Khái quát chung về Công ty kiểm toán Việt Nam 37

1. Lịch sử hình thành và phát triển 37

2. Các loại hình dịch vụ của Công ty 39

3. Kết quả hoạt động kinh doanh 42

II. Quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán tài chính do Công ty kiểm toán Việt Nam thực hiện 44

1. Quy trình kiểm toán chung BCTC 44

2. Kiểm toán các khoản dự phòng tại khách hàng A và B do Công ty kiểm toán Việt Nam thực hiện 49

2.1 Lập kế hoạch kiểm toán 49

2.2 Thực hiện kế hoạch kiểm toán 61

2.3 Kết thúc kiểm toán 79

Phần III: Bài học kinh nghiệm và phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản dự phòng tại Công ty kiểm toán Việt Nam 82

I. Nhận xét chung và bài học kinh nghiệm về quy trình kiểm toán tại Công ty kiểm toán Việt Nam 82

1. Bài học kinh nghiệm từ kiểm toán các khoản dự phòng tại Công ty kiểm toán Việt Nam 82

2. Những kết quả đạt được trong công tác kiểm toán tại Công ty kiểm toán Việt Nam 84

3. Những khó khăn thách thức mới trong lĩnh vực kiểm toán 84

II. Phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán tài chính tại Công ty kiểm toán Việt Nam 83

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản dự phòng 85

2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản dự phòng tại Công ty kiểm toán Việt Nam 86

2.1 Thiết kế chương trình kiểm toán 87

2.2 Tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 87

2.3 Đánh giá mức trọng yếu 89

2.4 Áp dụng thủ tục phân tích 89

2.5 Một số kiến nghị với Nhà nước nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam 90

Kết luận 91

Danh mục tài liệu tham khảo 92

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


thuộc mọi thành phần kinh tế như doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100 % vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và các dự án quốc tế.
Ngày 13 tháng 5 năm 1991, VACO được thành lập theo Quyết định số 165 TC/QĐ-BTC với tên chính thức là Công ty kiểm toán Việt Nam, tên tiếng Anh là Vietnam Auditing Company.
Tháng 4 năm 1994, VACO đã liên doanh với Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) thành lập công ty liên doanh VACO – DTT, sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới của VACO cũng như của ngành kiểm toán Việt Nam.
Cho đến 31/12/1996, VACO có 3 chi nhánh:
VACO Hà Nội
VACO Hải Phòng
VACO thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 1 tháng 10 năm 1997, một bộ phận của VACO đã được DTT chính thức công nhận là thành viên, và là thay mặt hợp pháp duy nhất của DTT tại Việt Nam. Như vậy, VACO là công ty kiểm toán Việt Nam đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế và trở thành thành viên của một hãng kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới. Sự kiện này đã đánh dấu một thời kì phát triển vượt bậc về chuyên môn nghề nghiệp của VACO nói riêng và kiểm toán Việt Nam nói chung. Với sự kết hợp uy tín và kinh nghiệm của một công ty kiểm toán và kinh nghiệm, uy tín của một hãng kiểm toán quốc tế lớn đã tạo cho VACO có sức mạnh riêng có hơn tất cả các công ty kiểm toán khác đang hoạt động tại Việt Nam.
Đặc biệt năm 2003, thực hiện quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Về việc chuyển Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên”, VACO đã hoàn thành một bước kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý công ty từ doanh nghiệp nhà nước sang mô hình công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn tạo điều kiện tăng cường thêm một bước về tính độc lập và tự chủ trong quản lý và điều hành kinh doanh của công ty.
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2004, tên chính thức của công ty là Công ty kiểm toán Việt Nam – trách nhiệm hữu hạn, tuy nhiên tên giao dịch vẫn là VACO. Đồng thời với việc chuyển đổi này mô hình, toàn bộ công ty đã được DTT chính thức công nhận là thành viên vào năm 2004.
Tháng 6 năm 2004, VACO sẽ mở rộng quy mô công ty bằng việc thêm một chi nhánh tại Đà Nẵng. Việc chuyển đổi mô hình hoạt động và mở rộng quy mô là một bước ngoặt lớn, giúp công ty độc lập, tự chủ trong quá trình hoạt động kinh doanh, đem lại cho công ty thế và lực mới trong quá trình phát triển và hội nhập.
Sự ra đời và phát triển của VACO trong 13 năm qua gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của ngành kiểm toán Việt Nam. Trong suốt quá trình phát triển 13 năm qua, VACO luôn khẳng định được vị trí là công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam trên tất cả các phương diện. Nhằm tiếp thu và đón nhận những kĩ thuật kiểm toán tiên tiến hàng đầu thế giới, ngay từ khi mới thành lập, VACO đã tăng cường hợp tác với tất cả các hãng hàng đầu thế giới như Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), Price Waterhouse (PW), KPMG, Ernst & Young (E&Y), Arthur Andersen (A&A). Việc hợp tác kinh doanh của VACO với những hãng kiểm toán này không chỉ trong phạm vi các hợp đồng kiểm toán làm chung mà còn tập trung trong lĩnh vực đào tạo các chuẩn mực kế toán – kiểm toán quốc tế, các nguyên tắc thực hành kiểm toán quốc tế tại Việt Nam. Với việc hợp tác quốc tế rộng rãi này, VACO đã nhanh chóng tiếp cận được các khách hàng quốc tế là các dự án lớn, các công ty đa quốc gia.
Tầm nhìn VACO: “Cung cấp các dịch vụ chuyên ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực”.
Phương châm hoạt động của VACO: “Vì sự thành công vượt bậc của khách hàng và nhân viên của chúng tôi”.
2. Các loại hình dịch vụ của VACO
Với quy mô và tầm vóc của mình, VACO có thể cung cấp cho khách hàng các loại hình dịch vụ đa dạng với chất lượng cao. Tuy nhiên, các loại hình dịch vụ này có thể phân thành 5 loại chủ yếu sau:
2.1 Dịch vụ kiểm toán
Các chuyên gia của VACO cung cấp các dịch vụ kiểm toán như:
Kiểm toán BCTC hàng năm theo luật định, soát xét BCTC hàng năm hàng quý hay 6 tháng, thực hiện hợp nhất BCTC trong các tập đoàn quốc tế.
Cung cấp các dịch vụ thực hiện soát xét khả năng sáp nhập và mua bán doanh nghiệp hay cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực cho vay hay tài trợ vốn quốc tế.
Cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty đa quốc gia, đặc biệt trong các ngành sản xuất, khai thác mỏ, dầu lửa, viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, khách sạn, dịch vụ phần mềm, dịch vụ công cộng.
Kiểm toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư hoàn thành, góp phần giúp doanh nghiệp đánh giá và phân loại đúng đắn tài sản của doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động kinh doanh.
2.2 Dịch vụ kế toán
VACO cung cấp các dịch vụ về kế toán bao gồm:
Ghi chép, giữ sổ, lập BCTC, lập báo cáo thuế hàng quý, hàng năm theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước Việt Nam và các công ty mẹ.
Trợ giúp cho các doanh nghiệp chuyển đổi BCTC lập theo chế độ kế toán Việt Nam sang hình thức phù hợp nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận hay theo yêu cầu cụ thể của từng tập đoàn.
Trợ giúp khách hàng (các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hay các dự án được WB, ADB, IMF và các tổ chức quốc tế khác tài trợ) trong việc xây dựng hệ thống kế toán phù hợp yêu cầu quản lý doanh nghiệp, yêu cầu báo cáo của các đối tác nước ngoài và các quy định của chế độ kế toán Việt Nam, trình bộ tài chính phê duyệt áp dụng, phù hợp với yêu cầu của nhà tài trợ và yêu cầu quản lý của các dự án tại Việt Nam.
Tham gia soạn thảo và ban hành chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam.
2.3 Dịch vụ tư vấn thuế
Dịch vụ tư vấn thuế của VACO được thể hiện thông qua các loại sau:
Lập kế hoạch thuế
Xây dựng cơ cấu kinh doanh có hiệu quả cho mục đích tính thuế
Thuế nhà thầu, thuế bản quyền
Lập kế hoạch tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Các loại thuế khác
Tổ chức hội thảo về thuế cho khách hàng và đạo tạo các kiến thức về thuế
Dịch vụ tư vấn thuế cho khách hàng còn được thể hiện thông qua việc thường xuyên cung cấp và cấp nhật các văn bản tài liệu về thuế cũng như kết hợp với các cơ quan thuế tổ chức hội thảo về thuế.
2.4 Dịch vụ tư vấn kinh doanh và tư vấn đầu tư
Dịch vụ tư vấn kinh doanh và tư vấn đầu tư của VACO bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau:
Lập hồ sơ dự án đầu tư
Thiết lập các văn phòng thay mặt hay chi nhánh
Xây dựng luận chứng khả thi cho các ngành riêng biệt
Phục hồi, tái cấu trúc doanh nghiệp
Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
Nghiên cứu thị trường và lập dự báo tình hình tài chính
Tư vấn trợ giúp doanh nghiệp trong việc cổ phần hoá và tham gia thị trường chứng khoán
Đào tạo và tuyển dụng nhân lực
Xây dựng cơ cấu tổ chức
2.5 Dịch vụ đào tạo
Với đội ngũ các chuyên gia đào tạo của VACO bao gồm những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu, thực hành kế toán, kiểm toán ở Việt Nam và các chuyên gia của DTT, những chương trình đào tạo của VACO bao gồm kế toán, kiểm toán,...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement