Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By socolasua_qnq07
#925670 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời mở đầu .4
Phần I: Tổng quan về công ty Da Giầy Hà Nội .6
1-Quá trình hình thành và phát triển .6
1.1-Sự ra đời và phát triển .6
1.2-Nhiệm vụ và vai trò của công ty.10
1.3-Các mối quan hệ .10
1.4-Công tác tổ chức và quản lý chung . 11
1.4.1-Cơ cấu sản xuất .11
1.4.2-Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp .13
1.5-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm .24
2-Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty .24
2.1-Đặc điểm về thị trường sản phẩm .24
2.2-Đặc điểm về máy móc thiết bị .29
2.3-Đặc điểm về tài chính .30
2.4-Đặc điểm về lao động .33
Phần II:phân tích thực trạng công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty da giầy Hà Nội .36
1-Quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh .36
1.1-Các căn cứ xây dựng kế hoạch .36
1.2-Nội dung của kế hoạch kinh doanh .36
1.3-Phương pháp tổng quát trong xây dựng kế hoạch .41
2-Trình tự xây dựng kế hoạch kinh doanh và phân công thực hiện .42
3-Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty da giầy Hà Nội .44
3.1-Những kết quả đạt được .44
3.2-Những tồn tại .46
3.3-Nguyên nhân tồn tại .47
Phần III: Biện pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty da giầy Hà Nội .49
1-Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường tiêu thụ của công ty .49
1.1-Công tác nghiên cứu thị trường.50
1.2-Công tác dự báo thị trường. .53
2-Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch .59
3-Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn làm căn cứ quan trọng cho xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm .61
4-Hoàn thiện phương pháp xây dựng kế hoạch theo phương pháp cân đối .67
5-Một số kiến nghị nhằm khai thác triệt để các nguồn lực của công ty làm căn cứ xây dựng kế hoạch kinh doanh.69
Kết luận .73
Phụ lục .74
Mục lụcLời mở đầu ........................................................................................................4
Phần I: Tổng quan về công ty Da Giầy Hà Nội ...................................6
1-Quá trình hình thành và phát triển .................................................................6
1.1-Sự ra đời và phát triển .............................................................................6
1.2-Nhiệm vụ và vai trò của công ty............................................................10
1.3-Các mối quan hệ ....................................................................................10
1.4-Công tác tổ chức và quản lý chung ...................................................... 11
1.4.1-Cơ cấu sản xuất .............................................................................11
1.4.2-Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp ..............................13
1.5-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm ......24
2-Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty ...................................................................................24
2.1-Đặc điểm về thị trường sản phẩm .........................................................24
2.2-Đặc điểm về máy móc thiết bị ..............................................................29
2.3-Đặc điểm về tài chính ...........................................................................30
2.4-Đặc điểm về lao động ...........................................................................33
Phần II:phân tích thực trạng công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty da giầy Hà Nội ..............................................................................36
1-Quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh ....................................................36
1.1-Các căn cứ xây dựng kế hoạch ..............................................................36
1.2-Nội dung của kế hoạch kinh doanh .......................................................36
1.3-Phương pháp tổng quát trong xây dựng kế hoạch .................................41
2-Trình tự xây dựng kế hoạch kinh doanh và phân công thực hiện .................42
3-Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty da giầy Hà Nội ..........................................................................................................................44
3.1-Những kết quả đạt được ........................................................................44
3.2-Những tồn tại ........................................................................................46
3.3-Nguyên nhân tồn tại ..............................................................................47
Phần III: Biện pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty da giầy Hà Nội ............................................................49
1-Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu và dự báo nhu cầu thị trường tiêu thụ của công ty ..................................................................49
1.1-Công tác nghiên cứu thị trường..............................................................50
1.2-Công tác dự báo thị trường.............. ......................................................53
2-Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch .......................59
3-Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn làm căn cứ quan trọng cho xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm ..............................................................61
4-Hoàn thiện phương pháp xây dựng kế hoạch theo phương pháp cân đối .....67
5-Một số kiến nghị nhằm khai thác triệt để các nguồn lực của công ty làm căn cứ xây dựng kế hoạch kinh doanh....................................................................69
Kết luận .............................................................................................73
Phụ lục ...............................................................................................74
Lời mở đầuKế hoạch kinh doanh là một công cụ chủ yếu, hữu hiệu để phát triển doanh nghiệp. Không những thế nó còn là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, công tác lập kế hoạch kinh doanh đã có sự đổi mới, tuy nhiên, sự đổi mới vẫn còn nhiều vấn đề cần được bàn bạc và tiếp tục hoàn thiện trên nhiều phương diện từ lĩnh vực nhận thức của người làm kế hoạch đến nội dung và phương pháp lập kế hoạch. Không những thế công tác áp dụng vào thực tế của việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh còn rất yếu kém.
Công ty Da Giầy Hà Nội là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giầy dép có tuổi đời rất hạn chế, mặc dù lịch sử hình thành và phát triển đã gần 100 năm. Công ty chỉ đi vào kinh doanh mặt hàng giầy dép từ năm 1998 nên trong thời gian đầu gặp không ít khó khăn. Đặc biệt là công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh. Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh đầy biến động với những khó khăn chung của ngành, để tồn tại và phát triển công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu và có vị trí hết sức quan trọng đối với công ty. Đồng thời đây cũng là tiền đề cho việc phát triển của bất kỳ công ty nào nếu muốn đứng vững trên thị trường thời mở cửa.
Xuất phát từ thực tế đó, được sự hướng dẫn của PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên và qua thời gian tìm hiểu nghiên cứu tình hình công ty, em quyết định đi sâu, nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh ở công ty Da Giầy Hà Nội”. Với mong muốn được hiểu sâu hơn về công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh và được đóng góp một phần ý kiến nhỏ bé của mình giúp công ty tìm ra được những khó khăn, yếu kém để từ đó hoàn thiện tốt hơn công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty. Đề tài được chia thành 3 phần :
Phần I: Tổng quan về công ty da giầy Hà Nội
Phần II: Phân tích thực trạng công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty da giầy Hà Nội
Phần III: Biện pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty da giầy Hà Nội

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1020427 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement