Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lu_lu.0nljn3
#925665

Download miễn phí Luận văn Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán thực hiện

Ngày nay, nền kinh tế đất nước đang trong quá trình hội nhập, việc ra nhập các tổ chức thương mại quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như đặt ra những thách thức đặc biệt là đối với các DNVVN. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp phải tự nâng cao sức cạnh tranh bằng nội lực của chính mình, vấn đề nâng cao chất lượng tài chính kế toán đang ngày càng được quan tâm. Trong bối cảnh đó, nhu cầu kiểm toán đối với các DNVVN đang ngày càng được nâng cao. Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) cũng đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán các DNVVN và cũng rất chú trọng tới chính sách mở rộng đối tượng khách hàng này.

Cũng như các loại hình dịch vụ khác, việc cung cấp dịch vụ kiểm toán phải dược thực hiện theo đúng cam kết nhằm bảo vệ quyền lợi mỗi bên. Đối với AASC, các cam kết này là hợp đồng kiểm toán . Hợp đồng kiểm toán được lập theo Quy chế kiểm toán độc lập do Chính phủ ban hành trong Nghị định 07/CP ngày 29/3/1994. Hợp đồng kiểm toán dược lập theo đúng pháp lệnh về hợp đồng kinh tế, dựa trên thoả thuận của các bên.

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


bên ngoài thì họ thường phó thác công việc hoàn toàn cho tổ chức cung cấp dịch vụ mặc dù vẫn là người nắm quyền khởi xướng và giữ trách nhiệm về các hoạt động phát sinh. Do đó, trong quá trình kiểm toán đối tượng khách hàng này, kiểm toán viên cũng phải cân nhắc tới việc thu thập thu thập thêm thông tin cần thiết về tổ chức cung cấp dịch vụ cũng như tính chất ảnh hưởng của các dịch vụ trong quá trình kiểm toán.
) Các thủ tục kiểm soát:
Các thủ tục kiểm soát là những chế độ và thể thức, ngoài các nguyên lý phụ về môi trường kiểm soát và các đặc điểm của hệ thống kế toán, đã được ban quản trị xây dựng để thoả mãn các mục tiêu của họ
Các thủ tục kiểm soát thường được đánh giá qua các hoạt động:
ở Sự cách ly thích hợp về trách nhiệm- nguyên tắc phân công nhiệm vụ rõ ràng:
3 Cách ly việc bảo quản tài sảnvới kế toán
3 Cách ly quyền phê chuẩn các nghiệp vụ kinh tế với việc bảo quản tài sản liên quan.
3 Cách ly trách nhiệm điều hành với trách nhiệm ghi sổ
Đối với các DNVVN, sự cách ly về trách nhiệm trong bộ máy thường không được triển khai hợp lý và thường không bảo đảm nguyên tắc phân công phân nhiệm. Đây cũng là hạn chế cố hữu của doanh nghiệp do quy mô kinh doanh nhỏ, tổ chức tập trung quyền lực và số lượng nhân viên hạn chế.
ở Các thể thức phê chuẩn đúng đắn:
Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải được phê chuẩn đúng đắn. Đây là một yêu cầu quan trọng của quá trình kiểm soát. Tuy nhiên, trong các DNVVN, nguyên tắc phê chuẩn thường bị vi phạm bởi người điều hành không có khả năng giám sát được toàn bộ hoạt động hay do nhân viên nghiệp vụ thiếu ý thức.
ở Chứng từ sổ sách:
Đây là cơ sở phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Chứng từ thực hiện chức năng chuyển giao thông tin trọng toàn tổ chức của công ty khách hàng và giữa các tổ chức với nhau.
Tuy nhiên việc quản lý chứng từ sổ sách lại là khâu yếu trong các DNVVN. Nguyên nhân trước hết là do những yếu kém của hệ thống kế toán và hạn chế về nhân lực trong đơn vị.
ở Kiểm soát vật chất đối với tài sản:
Biện pháp bảo vệ quan trọng nhất để bảo vệ tài sản và sổ sách chứng từ là sử dụng những biện pháp đề phòng vật chất. Để đảm bảo cho hoạt động của mình, các doanh nghiệp phải chú ý đến hình thức bảo vệ vật chất cho tài sản. Trên thực tế, tại các DNVVN, biện pháp kiểm soát vật chất lỏng lẻo bởi có những doanh nghiệp không có kho bãi để bảo quản tài sản, không có phương tiện hay không coi trọng việc lưu trữ chứng từ sổ sách, đây cũng là điểm cần chú ý đối với kiểm toán viên trong quá trình kiểm tra vật chất.
ở Quy mô của các doanh nghiệp và các quy trình kiểm soát:
Quy mô của công ty có ảnh hưởng quan trọng đến bản chất của cơ cấu kiểm soát nội bộ và các quá trình kiểm soát cụ thể. Quá trình kiểm soát chủ yếu sẵn có ở một công ty nhỏ là kiến thức và sự quan tâm của nhà điều hành cao cấp, thường là chủ sở hữu
) Kiểm toán nội bộ:
Kiểm toán nội bộ được xây dựng của một tổ chức theo dõi tính hiệu quả của các thể thức và chính sách liên quan đến kiểm soát nội bộ. Đội ngũ nhân viên kiểm toán nội bộ phải độc lập với phòng kế toán và với các phòng ban chức năng khác. Tuy nhiên, thực tế là với một DNVVN, không có sự tồn tại của kiểm toán nội bộ, bởi vì chi phí xây dựng kiểm toán nội bộ có thể lớn hơn nhiều so với hiệu quả mà nó mang lại.
2.4. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính các DNVVN:
Qua các đặc thù của các DNVVN có thể thấy do những hạn chế cố hữu về quy mô, ngành nghề kinh doanh, chính sách nhân sự, tổ chức bộ máy…nên rủi ro tiềm tàng được đánh giá ở mức độ cao, thêm vào đó hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động kém hiệu quả kéo theo sự tồn tại rủi ro kiểm soát cao.
Trên thực tế, một số quốc gia đã có những quy định về những doanh nghiệp hoạt động với quy mô nào cần được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập và đặt ra những chính sách, chế độ cụ thể trong tổ chức thực hiện kiểm toán. Còn ở Việt Nam hiện nay chưa có những quy định cụ thể về hoạt động kiểm toán các DNVVN, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam vừa ban hành chỉ bao quát các yếu tố của một cuộc kiểm toán nói chung. Vì vậy, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của các DNVVN, kiểm toán viên dựa trên các đặc thù của các DNVVN từ đó vận dụng linh hoạt các chế độ, chuẩn mực kiểm toán vào quá trình thực hiện.
Bên cạnh đó, do chưa có quy định cụ thể về quy mô và phạm vi hoạt động nào cần kiểm toán nên việc kiểm toán các DNVVN chủ yếu dựa trên nhu cầu tự nguyện của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thi trường, các DNVVN phải vận động và phát triển không ngừngvà tự khẳng định mình. Với nhu cầu thực hiện kiểm toán để nâng cao chất lượng hoạt động, công tác kiểm toán các DNVVN hướng tới các mục tiêu kiểm tra:
ỳ Số liệu được trình bày có đúng không.
ỳ Sổ sách ghi chép có đầy đủ không.
ỳ Công tác kiểm soát có hiệu lực, hiệu quả không...
Chính vì vậy, để đảm bảo giảm thiểu rủi ro kiểm toán ở mức cho phép, kiểm toán viên phải thiết kế và triển khai phương pháp kiểm toán theo hướng tăng cường kiểm tra chi tiết, bỏ qua các thử nghiệm kiểm soát và phải thu thập lượng bằng chứng kiểm toán nhiều hơn làm căn cứ đưa ra kết luận kiểm toán chính xác.
Mặt khác, để giúp các DNVVN khắc phục những điểm yếu của mình để trưởng thành và phát triển, trong giai đoạn hoàn thành kiểm toán, Công ty kiểm toán rất chú trọng tăng cường thư quản lý song song với việc phát hành báo cáo kiểm toán.
Phần II
Thực trạng kiểm toán báo cáo tài chính
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do AASC thực hiện
Mục tiêu: Dựa trên cơ sở lý luận và quá trình nghiên cứu các file kiểm toán, phần hai hướng tới việc trình bày thực trạng về công tác tổ chức kiểm toán các DNVVN do AASC thực hiện.
Nội dung: Phần II của Luận văn hướng tới các nội dung chính:
- Giới thiệu tổng quan về Công ty
- Chỉ ra tầm quan trọng của công tác kiểm toán đối với các DNVVN
- Trình bày các bước lập kế hoạch dự toán
- Mô tả quá trình thực hiện kiểm toán.
- Các bước công việc kết thúc kiểm toán
tổng quan về công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán :
Lịch sử hình thành và phát triển Công ty:
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường, làm thay đổi bộ mặt nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự chuyển biến này, nền kinh tế mở cũng đặt ra những yêu cầu mới, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nhiều, các thành phần kinh tế có điều kiện phát triển…đòi hỏi phải có các tổ chức độc lập về kế toán, kiểm toán nhằm giúp các cá nhân, tổ chức nắm rõ kiến thức, tăng cường hiểu biết về tài chính, kế toán trong bối cảnh mới.
Để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường và đưa đất nước đi lên hoà nhập với nền kinh tế thế giới, ngày 1-4-1991, Thủ tướng chính phủ đã ra thông báo số 957/TTP đồng ý cho Bộ Tài Ch...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement