Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Corbett
#925657

Download miễn phí Luận văn Một số biện pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Xí nghiệp Dựơc phẩm Trung ương II

Xí nghiệp Dược phẩm TW 2 là một Xí nghiệp được thành lập từ những năm 1960, khi đất nước ta chưa hết chiến tranh và mới chỉ có Miền bắc giành được độc lập, đưang trên con đường khôi phục kinh tế và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Lúc này Xí nghiệp đưang gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nhà máy bị phá huỷ hay phải ngừng hoạt động vì chiến tranh. Trong khi đó, Liên Xô (cũ) luôn là người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Những ngày đầu thành lập Liên Xô đã viện trợ cho Xí nghiệp một số máy móc và cho đến nay, Xí nghiệp đã tự trang bị thêm một số máy.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


5
Tổng vốn:
-Vốn cố định
-Vốn lưu động
tỷ
17,86
10,99
6,87
17,08
10,82
6,26
95,6
98,45
91,11
20,5
13,5
7,0
20
13
7,0
97,56
96,29
100
18,7
10,6
8,1
18,3
10,3
8,0
97,86
97,16
98,76
6
Lợi nhuận
tỷ
0,9
0,86
95,5
1,1
1,0
90,9
1,2
1,098
91,5
(Nguồn: Phòng kế toán)
Theo bảng số liệu trên cho thấy giá trị tổng sản lượng thực hiện tăng dần qua các năm từ 1999 đến 2001. Giá trị tổng sản lượng thực hiện năm 2000 so với năm 1999 tăng lên 8,67%, năm 2001 so với năm 2000 tăng lên 15,94%. Về giá trị tổng sản lượng kế hoạch cũng tăng lên theo các năm và phần trăm thực hiện so với kế hoạch tuy chưa đạt mức 100% nhưng cũng tăng dần lên, năm 1999 đạt được 93,76%, đến năm 2000 đạt 95,5% và đến năm 2001 đạt 98,4%.
Về lao động bình quân năm 2000 so với năm 1999 tăng không đáng kể về thực hiện, về kế hoạch tăng 2,14%, năm 2001 so với năm 2000 tăng 14,51% về kế hoạch, tăng 0,59% về thực hiện. Nhưng nhìn chung về lao động bình quân các năm tăng lên không đáng kể, mà giá trị tổng sản lượng tăng lên, lao động tăng không đáng kể dẫn đến năng suất lao động tăng lên và thu nhập của người lao động cũng tăng lên, điều này do một phần việc áp dụng tăng tiền lương tối thiểu nên thu nhập của người lao động cũng tăng lên, mức thu nhập đã đáp ứng phần nào nguyện vọng của người lao động, kích thích họ làm việc có hiệu quả. Tuy nhiên ta thấy lao động giữa kế hoạch và thực hiện của các năm có cách nhau xa, lao động kế hoạch cao hơn lao động thực hiện điều này là do Xí nghiệp đã có biện pháp tăng năng suất lao động nên vẫn đảm bảo đạt hiệu quả tốt. Từ khi Xí nghiệp chuyển sang cơ chế thị trường mặc dù Xí nghiệp đã gặp nhiều khó khăn thiếu thốn về vật tư, vốn… nhưng Xí nghiệp vẫn liên tục trưởng thành, luôn phát huy mọi khả năng sản xuất kinh doanh của mình để đáp ứng nhu cầu từ chất lượng, số lượng đến giá cả phù hợp người tiêu dùng.
Từ bảng số liệu trên ta thấy Xí nghiệp sẽ có điều kiện trả lương cho người lao động cao hơn, tổng sản lượng tăng lên qua các năm, năng suất lao động tăng lên đáng kể, về lợi nhuận cũng tăng dần qua các năm, do đó tiền lương bình quân cũng tăng dần qua các năm.
Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của Xí nghiệp Dược phẩm TW2
Bộ máy quản lý của Xí nghiệp Dược phẩm TW 2 được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến chức năng. Theo cơ cấu này nhiệm vụ quản lý được chia cho các phòng ban, phân xưởng riêng biệt để tận dụng được tài năng quản lý của mỗi bộ phận, của các chuyên gia và giảm bớt công việc cho người lãnh đạo.
*Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp
Xí nghiệp có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc chữa bệnh, thuốc y học dân tộc, nguyên hương dược liệu, tinh dầu, sản phẩm sinh học phục vụ cho sức khoẻ người dân. Chức năng hoạt động của Xí nghiệp là nhận vốn (đơn kể cả nợ, bảo tồn và phát triển vốn) sử dụng có hiệu quả các nguồn lực do Tổng công ty dược Việt Nam giao, thực hiện các quyết định về điều chỉnh vốn và các nguồn lực, trích lập và hoàn thành các quỹ tập trung của Tổng công ty dược Việt Nam theo quy định.
*Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
- Giám đốc là người phụ trách chung, quản lý xí nghiệp về mọi mặt hoạt động, là người chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động của xí nghiệp mình, Giám đốc quản lý và kiểm tra mọi phần hành thông qua sự trợ giúp của 2 Phó Giám đốc và các Trưởng phòng.
- Phó Giám đốc là người giúp đỡ Giám đốc quản lý các mặt hoạt dộng và được uỷ quyền trong việc ra quyết định.
Có 2 Phó Giám đốc tại xí nghiệp.
Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu kỹ thuật, quản lý các phòng:
+ Phòng nghiên cứu.
+ Phòng công nghệ.
Phó Giám đốc phụ trách điều động sản xuất, quản lý các phân xưởng:
+ Phân xưởng thuốc tiêm.
+ Phân xưởng thuốc viên.
+ Phân xưởng chế phẩm.
+ Phân xưởng phụ cơ khí.
Tuy nhiên, hiện nay Xí nghiệp đưang hoạt động dưới sự điều hành của một quyền Giám đốc và một Phó giám đốc.
- Phòng nghiên cứu có nhiệm vụ nghiên cứu các sản phẩm mới và triển khai ứng dụng vào sản xuất.
- Phòng công nghệ (Phòng kỹ thuật) có nhiệm vụ xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, các tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất, đóng gói…Thực hiện triển khai các thí nghiệm thành công vào sản xuất, theo dõi hoạt động sản xuất từng đợt sản xuất, lô sản xuất nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn đặt ra. Ngoài ra phòng công nghệ còn có nhiệm vụ huấn luyện kỹ thuật dược.
- Phân xưởng thuốc tiêm chuyên sản xuất các loại thuốc tiêm, dịch truyền.
- Phân xưởng thuốc viên chuyên sản xuất các loại thuốc viên nén, viên con nhộng…
- Phân xưởng chế phẩm chuyên nghiên cứu pha chế các loại thảo dược phục vụ cho sản xuất của xí nghiệp và bán cho các đơn vị khác hay tham gia vào xuất khẩu.
- Phân xưởng cơ điện chuyên sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị của xí nghiệp, gia công chế tạo các chi tiết máy móc.
- Phòng tổ chức với nhiệm vụ tổ chức lao động tiền lương theo các chế độ tiền lương, bảo hiểm y tế, nâng bậc lương, tuyển dụng lao động, sắp xếp, đào tạo lao động, xây dựng định mức sản xuất, tổ chức năng suất, tính các kế hoạch lao động tiền lương.
- Phòng kiểm nghiệm có chức năng kiểm nghiệm chất lượng của nguyên vật liệu đầu vào, kiểm nghiệm chất lượng qua từng khâu sản xuất và khâu hoàn thành.
- Phòng thị trường có nhiệm vụ nắm bắt thị hiếu của thị trường, thực thi các chính sách Marketing nhằm mở rộng thị trường, thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm.
- Phòng kế toán tài chính quản lý về mặt tài chính, kế toán thống kê của xí nghiệp, tham mưu cho lãnh đạo thực hiện chức năng quản lý, tổ chức hướng dẫn việc hạch toán nguyên vật liệu, kiểm tra tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, sử dụng vật tư, tổ chức hoạch toán lao động và thanh toán tiền lương, kiểm tra tình hình sử dụng quỹ lương, nắm chắc tình hình và kế toán thu chi tiền mặt với các khoản vay của ngân hàng, chịu trách nhiệm nộp đủ những khoản phải nộp theo quy định cho ngân sách Nhà nước.
- Phòng cung ứng phụ trách cung ứng các nguyên liệu, bao bì, tá dược…bảo đảm yêu cầu các tiêu chuẩn phục vụ đầu vào cho sản xuất.
- Phòng quản lý công trình thực hiện quản lý, sửa chữa cải tạo nơi làm việc
- Phòng y tế khám chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp hàng ngày và kiểm tra sức khoẻ định kỳ 6 tháng một lần.
- Phòng bảo vệ phụ trách bảo vệ mọi tài sản hàng hoá thuộc quyền sở hữu của xí nghiệp.
3. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm TW2
Sản phẩm nghành Dược nói chung là một loại hàng hoá đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sức khoẻ và tính mạng người tiêu dùng. Bởi vậy đòi hỏi hết sức nghiêm ngặt, khắt khe quy trình công nghệ chế biến cũng như quá trình bảo quản, sử dụng. Quá trình sản xuất phải trải qua các giai đoạn sau:
- Giai đoạn chuẩn bị là giai đoạn sử lý nguyên vật liệu trước khi sản xuất.
- Giai đoạn sản xuất là giai đoạn nguyên vật liệu được pha chế, dập viên, vào ống và in nhãn mác.
Sơ đồ 2: Sơ đồ công nghệ sản xuất thuốc tiêm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement