Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#924927

Download miễn phí Khóa luận Công đoàn Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội thuộc Công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội với việc tham gia tổ chức, sắp xếp lại lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Công đoàn XNVDTXK Hà Nội được thành lập cùng với sự ra đời của XNVDTXK Hà Nội, là công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội. Qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Xí nghiệp đã ngày càng trưởng thành và vững mạnh, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tổ chức bộ máy Công đoàn gắn liền với quy mô tổ chức bộ máy toàn Xí nghiệp, gồm 14 công đoàn bộ phận và 118 tổ công đoàn, với số đoàn viên là 2040 người, trong đó nữ đoàn viên là 567 người (chiếm 27,8%), nam đoàn viên là 1473 người (chiếm 72,2%).

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


lượng, chất lượng và điều phối hợp lý số toa xe khách thuộc Xí nghiệp quản lý nhằm khai thác số toa xe vận dụng với hiệu quả cao nhất. Quản lý hồ sơ kỹ thuật, lýlịch toa xe, máy móc thiết bị. Lập sổ theo dõi định kỳ sửa chữa toa xe của Xí nghiệp để có số liệu điều xe di sửa chữa hàng tháng. Tham mưu cho Xí nghiệp công tác thanh lý, đóng mới toa xe khách. Chỉ đạo thực hiện công tác khám chữa chỉnh bị toa xe trong nội bộ Xí nghiệp theo quy trình, quy tắc hiện hành. Tham gia tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy trình quy trình, quy tắc thường xuyên hay đột xuất đối với công nhân khám chữa chỉnh bị và áp tải kỹ thuật toa xe. Tham mưu cho hội đồng giám định sự cố, tai nạn và chất lượng toa xe trong quá trình sửa chữa, giao nhận, vận dụng. Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm vật tư, phụ tùng đặt hàng, gia công chế tạo tại các đơn vị bạn và của phân đoạn khám chữa chỉnh bị sản xúât. Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm vật tư thiết bị mua sắm nhập kho Xí nghiệp. Lập sổ theo dõi, quản lý toàn bộ trang thiết bị toa xe của từng toa xe để có cơ sở quy trách nhiệm mất mát thiết bị toa xe.
Trạm công tác trên tàu:
Là đơn vị trực thuộc và chịu sự lãnh đạo toàn diện của Giám đốc XNVDTXK. Hiện nay, Xí nghiệp gồm có các trạm công tác trên tàu: Thống nhất và Liên vận Quốc tế, Hà Nội, Yên Bái, Thanh Hoá, Vinh và đội tàu Hải Phòng.
Trạm công tác trên tàu có chức năng quản lý, bảo quản tốt các toa xe vận dụng và trang thiết bị phục vụ hành khách. Quản lý, điều hành lao động theo đúng luật lao động và quy định của ngành, của Xí nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các tổ tàu hoàn thành nhiệm vụ chạy tàu, phục vụ hành khách theo quy định của ngành, của Công ty và của Xí nghiệp đảm bảo an toàn các mặt, chất lượng phục vụ, đạt và vượt mức doanh thu. Chỉ đạo, tổ chức, theo dõi, quản lý, tổng hợp, phân tích thực hiện tốt công tác khoán doanh thu trên các đoàn tàu do trạm quản lý. Trực tiếp tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ và công tác bảo hộ lao động cho CBCNV của trạm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ trưởng sản xuất và người lao động chấp hành nội quy lao động, kỷ luật lao động, quy trình, quy phạm, biện pháp làm việc an toàn, đặc biệt là an toàn chạy tàu, an toàn hành khách, hành lý và an toàn cháy nổ. Phân tích và trả lời đơn khiếu tố, khiếu nại, phân tích xử lý kỷ luật lao động tổng hợp báo cáo Xí nghiệp…Ngoài các nhiệm vụ chung nêu trên, Xí nghiệp còn giao thêm một số nhiệm vụ cụ thể đối với từng trạm công tác trên tàu.
Phân đoạn khám chữa chỉnh bị:
Là một đơn vị trực thuộc và chịu sự lãnh đạo toàn diện của Giám đốc Xí nghiệp.
Phân đoạn có chức năng tổ chức thực hiện công tác khám chữa các đoàn tàu khách tại ga Hà Nội, ga Long Biên. Sửa chữa, chỉnh bị các ram tàu do Xí nghiệp quản lý và một số ram tàu khác do đơn vị khác quản lý khi có yêu cầu của Xí nghiệp đúng quy trình, quy phạm, chỉ thị và các quy định của Ngành, của Công ty, của Xí nghiệp (có liên quan đến công tác khám chữa, chỉnh bị toa xe).
Tham mưu đề xuất các biện pháp tổ chức sản xuất cho Giám đốc Xí nghiệp để thực hiện tốt công tác khám chữa, chỉnh bị toa xe với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn các mặt, duy trì và nâng cao chất lượng trang thiết bị phục vụ hành khách, đáp ứng đầy đủ đầu xe vận dụng theo yêu cầu vận tải.
Trông coi, bảo quản, giao nhận các toa xe chờ vận dụng tại khu vực ga Hà Nội. Đưa và nhận lại các toa xe sửa chữa định kỳ tại các đơn vị sửa chữa toa xe trong ngành…
Đội bảo vệ- quân sự:
Đội bảo vệ là một đơn vị trực thuộc và chịu sự lãnh đạo toàn diện của Giám đốc Xí nghiệp. Đội là bộ phận tham mưu cho Giám đốc về công tác Bảo vệ- Quân sự- Phòng chống cháy nổ trong toàn Xí nghiệp.
Tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án, biện pháp bảo vệ tài sản của Xí nghiệp, của CBCNV và hành khách đi tàu. Tổ chức phong trào bảo vệ An ninh- Chính trị nội bộ. Xây dựng và thực hiện các phương án phòng chống cháy nổ, tuần tra canh gác bảo vệ sản xuất, bảo vệ phương tiện thiết bị, bổ sung kịp thời các nội quy, quy chế đảm bảo an toàn cơ quan, khu vực sản xuất, trật tự trên các đoàn tàu, an toàn đường sắt.
Đề xuất, tham mưu cho Giám đốc Xí nghiệp về việc giải quyết các vướng mắc ở hiện trường có liên quan đến công tác bảo vệ trong phạm vi Xí nghiệp.
Ngoài các phòng ban, bộ phận trên, Xí nghiệp còn có một số phân xưởng, đội với các chức năng, nhiệm vụ cụ thể được quy định riêng cho từng bộ phận.
Như vậy, với đặc điểm là một xí nghiệp vận tải đường sắt, XNVDTXK Hà Nội có cơ cấu tổ chức tương đối phức tạp. Hiện nay, Xí nghiệp đang từng bước tổ chức hệ thống quản lý và sản xuất nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất mà Công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội giao cho.
2.1.3 Đặc điểm đội ngũ công nhân lao động
Con người là nguồn lực khởi đầu của mọi nguồn lực. Vì vậy, việc đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn nhân lực được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của mỗi đơn vị kinh tế.
Là một thành viên của Công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội nhưng có đặc thù ngoài việc quản lý toàn bộ số toa xe thuộc cấp quản lý của mình thì Xí nghiệp còn quản lý cả một lực lượng lao động lớn. Do đó, XNVDTXK Hà Nội là một đơn vị có số lượng CBCNV đông đảo.
Hiện nay, tổng số CBCNV chức của toàn Xí nghiệp là 2040 người, được chia thành 14 đơn vị trong đó khối cơ quan có 100 người làm nhiệm vụ bổ trợ, chủ yếu ban hành cơ chế và chỉ đạo thực hiện cơ chế. Khối vận tải gồm có 1283 người, chiếm 62,8% tổng số CBCNV toàn Xí nghiệp. Đây là nguồn nhân lực chính của Xí nghiệp bao gồm toàn bộ nhân viên phục vụ trên tàu (nhân viên làm công tác vận tải và nhân viên cung ứng phục vụ ăn uống cho hành khách đi tàu). Lực lượng này cũng có thể được xem là bộ mặt của Ngành Đường sắt và là lực lượng thay mặt cho Ngành Đường sắt trực tiếp tiếp xúc với hành khách đi tàu. Nhận thức được tầm quan trọng đó cho nên Xí nghiệp luôn luôn coi trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhằm xây dựng được một đội ngũ nhân viên phục vụ có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của sản xuất, kinh doanh nói chung và những nhu cầu của hành khách nói riêng.
Bên cạnh khối vận tải được xem là khối trực tiếp sản xuất thì Xí nghiệp còn có một khối phục vụ sản xuất (657 người- chiếm 32,2% tổng số CBCNV) bao gồm các đội dịch vụ, phân xưởng chế biến sẵn thức ăn trên tàu, phân xưởng cơ điện lạnh, phân đoạn khám chữa chỉnh bị các toa xe nhằm phục vụ cho hoạt động vận chuyển hành khách được đảm bảo an toàn, chất lượng.
Do đặc thù của Ngành Đường sắt đòi hỏi lao động phải làm việc theo ban, kíp, phân tán lưu động xa nhà thường xuyên nên số lượng lao động nam giới là chủ yếu (1473 người- chiếm 72,2%) so với tỷ lệ lao động nữ là 27,8% (567 người).
Nhìn chung, trình độ lao động của Xí nghiệp là tương đối cao. Xí nghiệp có 195 người có trình độ đại học, 250 người có trì...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online