Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Barrington
#924922

Download miễn phí Khóa luận Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty may Minh Trí

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương i: Lý luận chung về quản lý 2

nguồn nhân lực 2

i. những lý luận cơ bản về công tác quản lý nguồn nhân lực ( nnl) 2

1. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực. 2

1.1. Khái niệm nguồn nhân lực: 2

1.2. Khái niệm về quản lý nguồn nhân lực: 4

2. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực: 4

2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý nguồn nhân lực. 5

3. Nhiệm vụ tổ chức định mức lao động: 6

Ii. nội dung quản lý nguồn nhân lực 8

1. Hệ thống quản lý nguồn nhân lực: 8

2. Chiến lược nguồn nhân lực: 11

2.1. Vai trò của lập chiến lược nguồn nhân lực: 11

3. Định biên 12

3.1. Tuyển mộ 12

3.2. Tuyển chọn nhân lực 14

3.3. Làm hoà nhập người lao động. 16

3.4. Lưu chuyển nhân lực 18

4. Phát triển nguồn nhân lực 19

4.1. Đánh giá sự thực hiện 20

4.2. Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực 23

5. trả công cho người lao động 26

5.1. Tổng quan về trả công cho người lao động 26

5.2. Những nhân tố quyết định đến viện trả công cho người lao động 26

5.3. Trả công theo thời gian 27

chương II: Phân tích thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại công ty may Minh Trí 31

I. giới thiệu chung về công ty may minh trí 31

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty may Minh trí 31

2. Tính chất và nhiệm vụ sản xuất của Công ty 32

3. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty may Minh Trí. 33

4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua một số năm : 34

2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của công ty TNHH may Minh Trí. 35

2.1. Cácphòng ban của công ty 37

2.1.1. Phòng tổ chức lao động hành chính: 37

2.1.2. Phòng kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu 38

2.1.3. Phòng quản lý đơn hàng: 38

2.1.4. Phòng thiết kế kỹ thuật 38

2.1.5. Phòng KCS: 38

2.1.6. Phòng kế hoạch – tài chính. 38

2.2. Tính chất và nhiệm vụ sản xuất của công ty: 39

II. Tình hình quản lý nguồn nhân lực tại công ty May Minh Trí trong những năm gần đây: 40

1.1.Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề: 41

1.1.1. Của công nhân trực tiếp sản xuất: 41

1.1.2. Của cán bộ quản lý cấp cao. 42

1.1.3. cán bộ quản lý cấp phân xưởng: 42

2. Tình hình quản lý NNL tại công ty May Minh Trí trong những năm gần đây. 43

1. Công tác tuyển chọn: 43

2. Tình hình quản lý NNL tại công ty Minh Trí trong những năm gần đây: 44

3. Công tác đào tạo 47

2.1. Các hình thức đào tạo 47

2.2. Các hình thức đào tạo NNL của công ty: 47

3. Phân loại lao động ở công ty Minh Trí 48

3.1. Mục đích của việc phân loại 48

3.2. Tiêu chuẩn phân loại 49

4. Các hình thức khuyến khích động viên người lao động 50

4.1. Về công tác tiền lương 50

4.2. Các chế độ đãi ngộ khác 50

iii. Đánh giá chung về quản lý nguồn nhân lực tại công ty may minh trí 51

1. Những thành tựu đạt được 51

2. Những hạn chế còn tồn tại về quản lý nguồn nhân lực tại công ty Minh Trí 51

2.1. Các chính sách chế độ chưa đạt hiệu quả 52

2.2. Các phong trào văn hoá trong công ty 52

CHƯƠNG III. 53

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY MAY MINH TRÍ 53

I. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THỜI GIAN TỚI 53

1. Quy chế tuyển dụng lao động của công ty may Minh Trí trong thời gian tới : 54

2. Phấn đấu nâng cao mức thu nhập cho CBCNV 54

3.Đối với công tác đào tạo – phát triển, 54

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NNL TẠI CÔNG TY MAY MINH TRÍ 55

1. Về công tác tuyển chọn 55

2. về công tác đào tạo. 57

2.1 Xác định nhu cầu đào tạo: 57

2.2 Xác định hình thức đào tạo 58

2.3. Đẩy mạnh công tác đào tạo 59

3. Tăng cường hơn nữa kỷ luật lao động 62

4. Áp dụng các chính sách khuyến khích lợi ích vật chất 65

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


trên thi trường; mức chi phí sinh hoạt; tác động của tổ chức công đoàn; tác động của dư luận xã hội; sự biến động của nền kinh tế và những quy định của pháp luật …
Các yếu tố thuộc về công việc
Công việc mà người lao động đang thực hiện là nhân tố quyết định chủ yếu đến việc trả công cho người lao động. Khi trả công, các tổ chức chủ yếu chú trọng đến giá trị thực sự của công việc.
Các yếu tố thuộc về người lao động
Bản thân người lao động cũng tác động đến việc trả công. Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động như mức độ hoàn thành công việc, thâm niên công tác, kinh nghiệm; tiềm năng và các yếu tố khác
5.3. Trả công theo thời gian
Trả công theo thời gian được áp dụng cho những nhân lực làm công việc quản lý, hay áp dụng cho những công việc không thể tiến hành định mức chặt chẽ và chính xác. Trả công theo hình thức này chỉ có hiệu quả khi: (1) coi chất lượng và độ chính xác sản phẩm là yếu tố quan trọng mà nếu trả công theo sản phẩm thì có thể mất hai tính chất này, (2) do tính chất của việc sản xuất rất đa dạng (3) quá trình sản xuất thường bị gián đoạn và trì hoãn khiến cho tổ chức không thể trả công theo hình thức kích thích sản suất
Trả công theo thời gian có hai loại
Trả công theo thời gian đơn giản: tiền công nhận được của mỗi nhân viên do mức lương cấp bậc cao hay thấp và thời gian thực tế làm việc nhiều hay ít quyết định. Tiền công theo thời gian đơn giản có thể là lương giờ, lương ngày hay lương tháng: Trả công theo hình thức này không khuyến khích sử dụng hợp lý thời gian làm việc, không khuyến khích tiết kiệm nguyên vật liệu và không khuyến khích tăng năng suât lao động.
Trả công theo thời gian có thưởng: Hình thức này kết hợp trả công theo thơì gian đơn giản va tiền thưởng khi nhân lực đạt được những chỉ tiêu số lượng hay chất lượng đã quy định. Hình thức này không chỉ phản ánh cấp bậc, thời gian làm việc thực tế, còn phản ánh thành tích công việc của người lao động. Do đó hình thức này khuyến khích người lao động quan tâm đến kết quả công việc.
b- Trả công theo sản phẩm
Hiện nay, hầu hết các tổ chức đều muốn trả công theo sản phẩm do những ưu tiên rõ rệt của nó so với trả công theo thời gian. Các ưu điểm của hình thức này bao gồm: (1) kích thích nâng cao năng suất lao động, (2) khuyến khích nâng cao kỹ năng, trình độ phát huy sáng tạo, (3) quán chiệt nguyên tác trả công theo số lượng và chất lượng lao động.
Trả công theo sản phẩm có thể bao gồm những hình thức sau:
+ Trả công trực tiếp cá nhân: áp dụng đối với người lao đông trực tiếp sản xuất, hoạt động của họ mang tính chất độc lập tương đối, sản phẩm có thể nghiệm thu và kiểm tra riêng biệt. tiền công của người lao động bằng đơn giá nhân số lượng sản phẩm sản xuất. Hình thức trả công này kích thích người lao động cố gắng nâng cao trình độ lành nghề và năng xuất lao động, tuy nhiên lại không khuyến khích người lao đông quan tâm đến việc sử dụng tốt máy móc thiết bị, và tiết kiệm nguyên vật liệu cũng như không chú ý đến công việc tập thể.
+ Trả công theo hình thức sản phẩm tập thể: Hình thức trả công này áp dụng với công việc cần một tập thể người lao động, thí dụ sản xuất theo dây chuyền hay lắp giáp thiết bị. Tiền công của cả tập thể cũng được tính bằng đơn giá bình quân nhân với số lượng sản phẩm sản xuất của tập thể. Sau khi xác định tổng tiền công của tập thể , người ta có thể dùng hệ số điều chỉnh hay hệ số giờ để tính tiền công cho mỗi cá nhân trong tập thể. hình thức trả công này khuyến khích nâng cao trách nhiệm đối với công việc tập thể nhưng người lao động ít được kích thích để nâng cao năng xuất lao động do sản lượng sản xuất của mỗi người lao động không trục tiếp quyết định đến tiền công của họ.
+ Trả công theo sản phẩm gián tiếp: Hình thức này được áp dụng để trả công cho những lao động phụ mà công việc của họ nhằm bổ sung cho kết quả lao động của những người lao động chính hưởng lương theo sản phẩm. Thu nhập tiền công của người lao động phụ tuỳ từng trường hợp vào kết quả sản xuất của ngươi lao động chính cach lây số % hoàn thành mức sản lượng của người lao động chính nhân với mức lương theo cấp bậc của người lao động phụ. Hình thức trả công này khuyến khích những người lao động phụ phục vụ tốt hơn cho lao động chính .
+Trả công khoán : hình thức trả công khoán áp dụng đối với những công việc nếu giao từng chi tiết, bộ phận sẽ không hiệu quả mà phải giao toàn bộ khối lượngcông việc cho người lao động hoàn thành trong một thời gian nhất định. Hình thức này khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, đảm bảo chất lượng thông qua hiệp đồng khoán chặt chẽ.
+Trả công theo sản phẩm có thưởng: đây là cách trả công kết hợp một trong các hình thức nói trên với các hình thức tiền thưởng. Tiền thưởng sẽ được căn cứ vào trình độ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về số lượng của chế độ tiền thưởng quy định.
+Trả công theo sản phẩm luỹ tiến: hình thức trả công này áp dụng với những bộ phận “yếu” trong sản xuất, cần thúc đẩy để kích thích sản xuất của cả hệ thống. Đơn giá sử dụng là đơn giá cố định (dùng trả cho những sản phẩm thực tế đã hoàn thành)và đơn giá tiến luỹ (dùng trả cho những sản phẩm vượt mức khởi điểm). Nguồn tiền để trả thêm đối với đơn giá luỹ tiến là tiền tiết kiệm chi phí sản xuất gián tiếp cố định.
Trên đây là một số hình thức trả công chủ yếu, trong thực tế các tổ chức còn có thể áp dụng nhiều hình thức trả công khác tuỳ theo đặc điểm của công việc cần thực hiện.
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY MAY MINH TRÍ
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY MAY MINH TRÍ
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty may Minh trí
TÊN CÔNG TY : CÔNG TY TNHH MAY MINH TRÍ
TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ : MINH TRÍ COMPANY LIMITED.
LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP : DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN.
ĐỊA CHỈ: KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH TUY – THÀNH PHỐ HÀ NỘI .
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: THÊU, MAY GIA CÔNG, MAY XUẤT KHẨU.
+ TEL : (84.4) 8622802.
+ FAX : (84.4) 8623602.
Ngày 22 tháng 6 năm 1995 được sự cấp phép của Sở Kế hoạch & Đầu tư mà chủ quản là thành phố Hà Nội cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc xuất khẩu Minh Trí.
Ngày đầu thành lập tổng số khoảng 85 người với khoảng 8 cán bộ kỹ thuật va quản lý.
Đến nay với sự năng động sáng tạo của Ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên đến nay công ty đã có gần 1000 cán bộ công nhân viên, công ty đã từng bước tháo dỡ khó khăn ban đầu để đưa công ty vào sản xuất đúng kế hoạch đề ra.
Có thể chia ra quá trình hình thành và phát triển của công ty thành những giai đoạn cụ thể dựa trên những nét đặc trưng và thành quả tiêu biểu của từng giai đoạn cụ thể sau:
+ Từ năm 1995-1999: Đây là giai đoạn đầu của quá trình phát triển, địa điểm nơi sản xuất của công ty còn phân tán, máy móc thiết bị dây truyền chưa được đồng bộ lắm, đội nguc công nhân viên vừa mới ra tr
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement