Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kntphuc
#924920

Download miễn phí Khóa luận Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Tài Triệu

 Đối với tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành giống nhau ở bản chất chung, chúng đều phải là phạm vi giới hạn để tập hợp chi phí theo đó và cũng phục vụ cho công tác quản lý, phân tích và kiểm tra chi phí và giá thành. Cũng có tập hợp để coi đối tượng kế toán tập hợp chi phí đối với đối tượng tính giá thành là trùng nhau đối với quy trình công nghệ sản xuất đơn giản, quy trình công nghệ khép kín . Mặc dù đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành có một số đặc điểm giống nhau nhưng chúng có những đặc điểm khác nhau cơ bản sau:

- Xác định đối tượng tập hợp chi phí là phạm vi phát sinh chi phí để tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ.

-Xác định đối tượng giá thành là các chi phí có liên quan đến đối tượng sản xuất.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n phẩm ,nhằm mục đích ngày càng hạ thấp giá thành , căn cứ vào những tiêu thức khác nhau mà trong doanh nghiệp sản xuất được chia thành các loại sau:
- Căn cứ vào thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành được chia thành giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế của sản phẩm
+ Giá thành kế hoạch sản phẩm được tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và được xem như là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là cơ sở để phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của doanh nghiệp. Việc tính toán, xác định giá thành kế hoạch sản phẩm được tiến hành trước khi tiến hành sản xuất ,chế tạo sản phẩm, do bộ phận kế hoạch thực hiện .
+ Giá thành định mức được xem là thước đo chính xác để xác định kết quả sử dụng các loại, vật tư, tiền vốn trong doanh nghiệp, để đánh giá các giải pháp mà doanh nghiệp đã áp dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả chi phí. Cũng giống như giá thành kế hoạch, việc tính giá thành định mức cũng có thể thực hiện trước khi sản xuất ,chế tạo sản phẩm dựa vào các định mức, dự toán chi phí hiện hành .
+ Giá thành thực tế sản phẩm là: Chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả phấn đấu của doanh nghiệp trong việc tổ chức và sử dụng các giải pháp kinh tế - tổ chức - kỹ thuật thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm, là cơ sở để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ,có ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của doanh nghiệp. Khác với hai loại giá thành trên ,giá thành thực tế của sản phẩm, lao vụ chỉ được xác định khi quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm đã hoàn thành và được dựa trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế đã phát sinh tập hợp được trong kỳ .
Giá thành T.Tế của sản phẩm
=
Chi phí sản phẩm dở dang tồn đầu kỳ
+
Chi phí sản phảm phát sinh trong kỳ
_
Chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ
Căn cứ vào phạm vi tính toán giá thành được chia thành hai loại :
- Giá thành sản xuất (còn gọi là giá thành công xưởng ): là những chi phí liên quan đến quá trình sản xuất một loại sản phẩm . Giá thành sản xuất bao gồm : giá thành công xưởng và giá thành phân xưởng .
- Giá thành toàn bộ gồm giá trị vốn của sản phẩm tiêu thụ và chi phí ngoài sản xuất tính cho sản phẩm đó .
Giá thành có ý nghĩa to lớn như vậy cho nên khi hạch toán và tính giá thành phải đảm bảo tính đúng tính đủ và hợp lý . Mặt khác chi phí sản xuất là cơ sở để tính giá thành , vì vậy cần phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
2. Đối tượng, kỳ tính giá thành :
2.1Đối tượng tính giá thành :
Là loại sản phẩm ,dịch vụ ,công việc ,lao vụ do doanh nghiệp sản xuất ra cần tính được tổng giá thành và giá thành đơn vị .Đối tượng có thể hiểu là sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất hay sản phẩm đã hoàn thành hay một số giai đoạn công nghệ sản xuất tuỳ theo mục đích kinh doanh của doanh nghiệp; yêu cầu của hạch toán kinh tế nội bộ.
Xác định đối tượng tính giá thành là công việc cần thiết đầu tiên trong toàn bộ công việc tính giá thành sản phẩm . Mỗi doanh nghiệp cần căn cứ vào đặc điểm sản phẩm sản xuất ,mục đích kinh doanh của doanh nghiệp để xác định đối tượng tính giá thành thích hợp .
- Về tổ chức sản xuất : nếu tổ chức sản xuất đơn chiếc thì từng sản phẩm, từng công việc sản xuất là đối tượng tính giá thành sản phẩm .
- Về mặt quy trình công nghệ, sản xuất: nếu quy trình công nghệ sản xuất đơn giản thì thì đối tượng tính giá thành là sản phẩm hoàn thành ở cuối quy trình sản xuất; nếu quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên tục thành đối tượng tính giá thành có thể là các loại bán thành phẩm hay hoàn thành ở từng giai đoạn sản xuất; nếu quy trình công nghệ phức tạp ( lắp ráp ) thì đối tượng tính giá thành sản phẩm có thể là sản phẩm được lắp ráp hoàn chỉnh, cũng có thể là từng bộ phận ,từng chi tiết sản phẩm .
Khi xem xét các loại bán thành tự chế, các bộ phận hay chi tiết sản phẩm có là đối tượng tính giá thành sản phẩm hay không còn phải cần cân nhắc đến các mặt: chu kỳ sản xuất sản phẩm dài hay ngắn, bán thành phẩm tự chế có phải là sản phẩm hàng hoá ( có bán ra ngoài ) hay không ? yêu cầu về trình độ quản lý và hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào để xác định cho phù hợp .
Việc xác định đối tượng tính giá thành là căn cứ để kết chuyển ,phân bổ chi phí sản xuất sản phẩm cho việc tính giá thành, thiết kế các bảng tính giá thành thích hợp, phục vụ cho việc quản lý và kiểm tra trình hình thực hiện kế hoạch giá thành và tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .
2.2 Kỳ tính giá thành:
Kỳ tính giá thành là giới hạn thời gian mà trong đó chi phí sản xuất được ghi nhận và giá thành sản phẩm được tính cho các đối tượng tính giá.
Xác nhận kỳ định giá thành cho từng đối tượng giá thành thích hợp, sẽ giúp cho việc tổ chức tính giá thành sản phẩm được khoa học, hợp lý, đảm bảo cung cấp số liệu thông tin về giá thành thực tế của sản phẩm, lao vụ kịp thời, trung thực, phát huy được vai trò kiểm tra tình hình, thực hiện kế hoạch giá thành.
Trường hợp tổ chức sản xuất theo loại hình, khối lượng lớn chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục thì khi tính kỳ tính giá thành thích hợp là hàng tháng vào thời điểm cuối mỗi tháng. Ngày cuối tháng, sau khi đã hoàn thành công việc tính toán kiểm tra đối chiếu chính xác, bộ phận tính giá thành căn cứ vào chi phí chính xác đã tập hợp được trong tháng cho từng đối tượng kế toán chi phí, vận dụng phương pháp tính giá thành thích hợp để tính toán tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm .
3- Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất:
Việc tính giá thành sản phẩm chính xác giúp định giá và đánh giá chính xác kịp thời thích hợp để mở rộng hay thu hẹp sản xuất , để có sự đầu tư đúng đắn vào mặt hàng sản xuất nào …. Vì vậy tuỳ theo đặc điểm của từng đối tượng tính giá thành với quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành mà kế toán vận dụng phương pháp tính giá thành cho hợp lý ,phù hợp với tính chất đặc điểm của sản phẩm kinh doanh ,với đặc điểm tính chất của sản phẩm, với yêu cầu về trình độ quản lý doanh nghiệp và những quy định thống nhất chung của nhà nước.
Phương pháp tính giá thành sản phẩm là phương pháp sử dụng số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp được của kế toán để tính ra giá thành thực tế của sản phẩm, công việc lao vụ đã hoàn thành ( Các đối tượng tính giá thành ) theo khoản mục chi phí đã quy định và đúng kỳ tính giá thành. Giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất phải được tính theo các khoản mục quy định sau:
- Chi phí nguyên liệu trực tiếp .
- Chí phí nhân công trực tiếp .
Thực chất của việc tính giá thành sản phẩm là việc sử dụng các phương pháp tính toán ,phân bổ các chi phí cấu thành trong sản phẩm, lao vụ trên cơ sở chi phí sản xuất đã tập hợp được và chi phí tính cho sản phẩm làm dở cuối kỳ .Hiện nay để tính được giá thành sản ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement