Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huyhoang3129
#924919

Download miễn phí Đề án Phân tích và dự báo sự biến động của giá gạo xuất khẩu Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1 3

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUÁ TRÌNH DỰ BÁO 3

I - LÝ LUẬN VỀ DỰ BÁO 3

1- Khái niệm và vai trò của dự báo 3

1.1- Khái niệm về dự báo 3

1.2. Vai trò của dự báo trong quá trình ra quyết đinh quản lý kinh tế – xã hội . 5

2- Lý luân về Phạm trù giá 7

II-BIẾN ĐỘNG GIÁ CẢ XUẤT NHẬP KHẨU GẠO TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 9

1-Khái quát tình hình mậu dich gạo trên thị trường thế giới và Việt Nam. 9

Bảng 2- Lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam từ 1989 đến nay (triệu tấn) 11

2-Biến động giá trên thị trường gạo thế giới. 12

PHẦN 2 15

CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO VÀ XỬ LÝ MÔ HÌNH DỰ BÁO 15

1-Phân tích số liệu thống kê thực tế về giá xuất khẩu Việt Nam. 15

2-Cơ sở khoa học của các phương pháp dự báo 17

2.1.-Phương pháp thời vụ Winter 17

PHẦN 3 20

MÔ PHỎNG DỰ BÁO 20

I-DỰ BÁO GIÁ. 20

1-phương pháp winter 20

2.Dự báo giá gạo bằng phương pháp định tính. 24

II.PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ỔN ĐỊNH VÀ NÂNG CAO GIÁ XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM. 25

1.Giải pháp về chất lượng gạo 25

2.Giải pháp về thị trường: 25

3.Giải pháp về chính sách: 25

KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hội . Đó là do quy mô của nền kinh tế xã hội ngày càng lớn , cấu trúc của nền kinh tế - xã hội ngày càng phức tạp . Việc tổng hợp các nhân tố anh hưởng đến quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân , việc vạch ra các luận chứng để xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển , việc lựa chọn các phương án để xem xét các khả năng thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội ngày càng tăng lên .
Như vậy có thể hiểu Dự báo là sự tiên đoán có căn cứ khoa học , mang tính chất xác xuất về mức độ , nội dung , các mối quan hệ , trạng thái , xu hướng phát triển của đối tượng nghiên cứu hay về cách thức và thời hạn đạt được các mục tiêu nhất định đã đề ra trong tương lai .
1.2. Vai trò của dự báo trong quá trình ra quyết đinh quản lý kinh tế – xã hội .
Dự báo có vai trò rất quan trọng trong quá trình ra quyết định quản lý . Cơ chế ra quyết định gồm ba bước :
-Thu thập thông tin về đối tượng quản lý .
-Xây dựng mô hình thống kê thực nghiệm và thông tin tiên nghiệm .
-So sánh cân nhắc đưa ra quyết định .
Trong các của quá trình ra quyết định quản lý nói chung thì vấn đề xây dựng mô hình là khâu cơ bản nhất . Sở dĩ như vậy là vì quá trình đi đến một quyết định quản lý đòi hỏi phải mô hình hoá các mối quan hệ trong quá trình vận động và phát triển của đối tượng quản lý , cho phép liên kết các mối qua hệ không những theo chiều dọc mà còn theo chiều ngang , cho phép liên hệ từ quá khứ hiện tại sang tương lai .Xét về mặt thời gian các hiện tượng như vậy đều mang nghĩa dự báo .
Hướng sử dụng mô hình dự báo trong hoạt động quản lý là rất quan trọng , nó tạo điều kiện không những cung cấp thông tin tương lai mà còn mà còn có khả năng làm chủ công tác quản lý . Nhờ có mô hình dự báo mà có thể tăng cường khả năng quản lý một cách khoa học :
- Giúp nhận thức sâu sắc hơn các quy luật khách quan tránh được chủ quan duy ý chí
- Mô hình hoá đề cập một cách toàn diện các mối quan hệ kinh tế-xã hội
- Cho phép định lượng được các mối quan hệ bằng cách áp dụng các phương pháp khoa học như toán , thống kê , tin học …
Trong nền kinh tế thị trường , công tác dự báo là vô cùng quan trọng bởi lẽ nó cung cấp các thông tin cần thiết nhằm phát hiện và bố trí sử dụng các nguồn lực trong tương lai một cách có căn cứ thực tế . Với những thông tin mà dự báo đưa ra cho phép các nhà hoạch định chính sách có những quyết định về đầu tư , sản xuất , tiết kiệm , tiêu dùng , các chính sách tàI chính , chính sách kinh tế vĩ mô . Dự báo không chỉ tạo điều kiện cho hoạch định chính sách , cho việc xây dựng chính sách phát triển , cho các quy hoạch tổng thể mà còn cho phép xem xét khả năng thực hiện kế hoạch và hiệu chỉnh kế hoạch . Mối quan hệ giữa dự báo và kế hoạch hoá được biểu thị qua sơ đồ sau đây :
Hình 1: Mối quan hệ giữa dự báo với công tác lập kế hoạch và
ra quyết định quản lý
Dự báo
Sự phân bổ nguồn lực và các cam kết
Các mục tiêu, mục đích và các quyết định
Các hạn chế
Mục tiêu của quản lý
Những thuận lợi về nguồn lực
Sự thực hiện và các chính sách điều chỉnh
Lập kế hoạch
Các hạn chế
Trong quản lý vi mô , dự báo là hoạt động gắn liền với công tác hoạch định và chỉ đạo thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp . Các doanh nghiệp không thể không tổ chức thực hiện tốt công tác dự báo nếu họ muốn đứng vững trong kinh doanh.
Phân tích kinh tế và dự báo được tiến hành trong quản lý doanh nghiệp,nhưng trước hết là trong việc xác đinh mục tiêu và hoạch định các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn.
Trong việc xác định mục tiêu,mỗi doanh nghiệp phải quyết định hành hoá và dịch vụ nào sẽ được sản xuất và bán ra,mức giá sản phẩm và dịch vụ,vùng tiêu thụ ,thị trường tiềm năng về sản phẩm đó,thị phần mà doanh nghiệp thực tế có thể hy vọng chiếm được hiệu xuất vốn doanh nghiệp có thể kỳ vọng…Nhưng mục tiêu như vậy chỉ có thể trở thành hiện thực nếu doanh nghiệp đã phân tích các xu thế của nền kinh tế,đã dự báo cầu về sản phẩm của mình cả trong dài hạn và ngắn hạn,chi phí các nhân tố sản xuất…Như vậy các dự báo về thị trường ,giá cả,tiến bộ khoa học và công nghệ,nguồn nhân lực,sự thay đỏi của cá nguồn đầu vào, đối thủ cạnh tranh,… có tầm quan trọng sống còn đối với doanh nghiệp.Ngoài ra dự báo cung cấp các thông tin cho phép phối hợp hành động giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.
2- Lý luân về Phạm trù giá
Giá cả là một phạm trù kinh tế tổng hợp , do đó phân tích giá cả phải đứng trên hai phương diện : giá cả sản xuất và giá cả thị trường .
Giá cả sản xuất được hình thành khi tỷ suất lợi nhuận bình quân được hình thành và được tính bằng chi phí xản xuất cộng với lợi nhuận bình quân . Còn giá cả thị trường là biểu hiện bằng tiền của giá trị xã hội của hàng hoá .
Để dự báo giá của một hàng hoá nói chung ta cần quan tâm đến giá cả thị trường của hàng hoá đó . Giá thị trường xuất hiện trong quá trình trao đổi do sự thoả thuận trực tiếp giữa người mua và người bán trên cơ sở nhận thức những điều kiên cụ thể của thị trường , hay nói một cách tổng quát do cung –cầu thị trường quyết định . Giá thị trường nhằm thoả mãn lợi ích kinh tế của bên mua lẫn bên bán , là “bàn tay vô hình” điều tiết nền sản xuất xã hội . Giá thị trường có đác điểm chủ yếu sau :
Sự hình thành và vận động của giá cả thị trường chịu sự chi phối mạnh mẽ của các quy luật kinh tế thị trường ( quy luật giá trị , quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh ). Các quy luật này tác động tới người mua và người bán như những lực lượng vô hình .
Mặt bằng giá cả không chỉ phản ánh các quan hệ kinh tế trên thị trường trong nước , mà nó còn phản ánh quan hệ giá cả trên thị trường quốc tế .
Đối với giá xuất khẩu thì chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi các quan hệ kinh tế trên thị trường thế giới . Đồng thời chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng từ các biến động chính trị , xã hội mang tầm quốc tế , đặc biệt từ các chính sách của nhà nước về xuất nhập khẩu , tài chính …
Xu hướng vận động của giá cả thị trường được xét trên hai mặt chính :
1-Đối với tổng thể hàng hoá : sự vận động của giá cả thị trường phụ thuộc vào sự tác động của hai nhóm nhân tố chính :
- Nhân tố làm cho giá cả có xu hướng giảm xuống :
Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp phải thường xuyên ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ và các thiết bị hiện đại, làm tăng năng suất lao động, giảm giá sản phẩm. Cũng thông qua cạnh tranh, các đơn vị sẽ quản lý chi phí chặt chẽ và hiệu quả hơn, nên hao phí vật chất và tiền công để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm cũng it hơn. Đồng thời áp lực thường xuyên của các quy luật kinh tế của thị trường khiến tốc độ vòng quay của đồng vốn tăng lên…và khiến giá giảm xuống .
- Những nhân tố làm tăng giá cả :
Thu nhập tăng khiến cầu hàng hoá tăng lên và áp lực làm cho tăng giá .
Yêu cầu tiêu dùng của xã hội ngày càng cao, khiến các doanh nghiệp phải tă...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement