Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangthongtruonggiang
#924915

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty sản xuất và kinh doanh xe máy

MỤC LỤC

 LỜI MỞ ĐẦU

Phần thứ nhất: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QỦA KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1

I-.SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1

1. Vai trò và yêu cầu của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 1

2. Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 2

II-NỘI DUNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG 2

1. Các khái niệm liên quan chủ yếu 2

2. Kế toán giá vốn hàng bán 3

2.1. Kế toán giá vốn hàng xuất bán 4

2.2. Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán 6

3. Kế toán doanh thu bán hàng 6

3.1. Các cách bán hàng 6

3.2. Kế toán doanh thu bán hàng theo các cách 7

III-NỘI DUNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 9

1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 9

1.1- Kế toán chi phí bán hàng 9

1.2- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 10

2. Kế toán xác định kết quả bán hàng 11

IV- CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP 12

Phần thứ hai: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH XE MÁY. 13

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH XE MÁY .13

1. Quá trình hình thành và phát triển công ty SX & KD xe máy 13

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty SX & KD xe máy 14

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 16

I. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY SX & KD XE MÁY. 17

1. Đặc điểm hoạt động bán hàng ở công ty 17

1.1. Đặc điểm về sản phẩm tiêu thụ của công ty 17

1.2. Các cách tiêu thụ ở công ty 17

2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty 19

3. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty 20

4. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty 22

4.1. Kế toán chi phí bán hàng 22

4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 23

4.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng 25

5. Phân tích doanh thu bán hàng 26

Phần thứ ba: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY SX & KD XE MÁY 27

I .NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG 27

1. Những thành tựu công ty SX & KD xe máy đạt được 27

2. Những điểm còn tồn tại ở công ty 28

II.MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY SX & KD XE MÁY 28

1. Ý kiến về mạng lưới tiêu thụ sản phẩm 28

2. Ý kiến về cách bán hàng đại lý 29

3. Ý kiến về sổ sách tại công ty 30

4. Ý kiến về dự phòng giảm giá hàng tồn kho 31

5. Ý kiến về việc sản xuất các phụ tùng nội địa hoá 31

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


gốc và một phần lãi trả chậm. cách này, về mặt kế toán khi giao hàng cho người mua thì lượng hàng chuyển giao được coi là tiêu thụ. Về mặt thực chất, chỉ khi nào người mua thanh toán hết tiền hàng thì doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu.
* cách hàng đổi hàng.
Hàng đổi hàng là cách tiêu thụ mà trong đó người bán đem vật tư, sản phẩm của mình để đổi lấy vật tư, sản phẩm, hàng hoá của người mua. Giá trao đổi là giá bán của hàng hoá, vật tư, sản phẩm đó trên thị trường.
3.2. Kế toán doanh thu bán hàng theo các cách
3.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
Chứng từ sử dụng
Tuỳ theo các cách, hình thức bán hàng mà kế toán sử dụng các chứng từ sau:
Hóa đơn GTGT
Hoá đơn bán hàng
Hoá đơn bán lẻ
Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho
Các phiếu thu
Các giấy báo Có của ngân hàng
b. Tài khoản sử dụng
TK 511” Doanh thu bán hàng” : TK này dùng để phản ánh tổng số doanh thu bán hàng thực tế của doanh nghiệp thực hiện trong một kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh.
TK 512” Doanh thu bán hàng nội bộ”: TK này dùng để phản ánh doanh thu và các khoản ghi giảm doanh thu về số hàng hoá, lao vụ, sản phẩm tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty, tập đoàn liên hiệp xí nghiệp....Ngoài ra, TK này còn sử dụng để theo dõi các khoản một số nội dung được coi là tiêu thụ nội bộ khác như : sử dụng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ vào hoạt động sản xuất kinh doanh hay trả lương, thưởng cho công nhân viên chức.
TK 531” Hàng bán bị trả lại”: Là số hàng đã được coi là tiêu thụ ( đã chuyển giao quyền sở hữu, đã thu tiền hay được người mua chấp nhận ) nhưng bị người mua trả lại và từ chối thanh toán do lỗi của doanh nghiệp.
TK 532” Giảm giá hàng bán” : Là số tiền giảm trừ cho khách hàng ngoài hoá đơn hay hợp đồng cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân như:
+ Do khách hàng quen thuộc
+ Trong trường hợp khách hàng mua với số lượng lớn trong thời gian ngắn
+ Hàng hoá, sản phẩm kém chất lượng.
c. Sổ kế toán sử dụng:
Sổ cái TK 511, 512, 131
Sổ chi tiết bán hàng
Sổ chi tiết Nợ phải thu của khách hàng.
d. Hạch toán doanh thu bán hàng
cách tiêu thụ trực tiếp : Trình tự hạch toán được thể hiện qua ( phụ lục số 3 )
cách bán hàng qua đại lý, ký gửi: Trình tự hạch toán được thể hiện qua ( Phụ lục số 4 )
cách bán trả góp : Trình tự hạch toán được thể hiện qua ( Phụ lục số 5)
cách hàng đổi hàng: Trình tự hạch toán được thể hiện qua ( Phụ lục số 6)
III. Nội dung kế toán xác định kết quả bán hàng
Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
Kế toán chi phí bán hàng
Nội dung:
Chi phí bán hàng là toàn bộ chi phí liên quan đến việc phục vụ quá trình tiêu thụ hàng hoá, theo quy định hiện hành, chi phí bán hàng của doanh nghiệp được phân thành các loại sau:
Chi phí nhân viên : là các khoản tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản, vận chuyển hàng hoá và các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ trên tiền lương theo quy định.
Chi phí dụng cụ, đồ dùng: Chi phí về công cụ, dụng cụ, đồ dùng đo lường tính toán, làm việc trong khâu tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ.
Chi phí khấu hao TSCĐ: Chi phí khấu hao TSCĐ của các tài sản dùng trong khâu tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ như : nhà kho, cửa hàng, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển...
Chi phí dịch vụ mua ngoài: Các chi phí về dịch vụ mua ngoài phục vụ cho khâu tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ như: chi phí tiếp khách, chi phí giới thiệu hàng hoá, chi phí quảng cáo, tiếp thị...
Chứng từ kế toán sử dụng:
Phiếu chi, uỷ nhiệm chi
Phiếu xuất kho, các hợp đồng dịch vụ và các chứng từ khác
Tài khoản sử dụng:
Kế toán chi phí bán hàng sử dụng TK 641- Chi phí bán hàng
TK 641 có 7 Tk cấp hai:
Tk 6411: Chi phí nhân viên
Tk 6412: Chi phí vật liệu, bao bì
Tk 6413: Chi phí dụng cụ, đồ dùng
TK 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ
TK 6415: Chi phí bảo hành
TK 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài
TK 6418: Chi phí bằng tiền khác
Đối với các doanh nghiệp thương mại, nếu doanh nghiệp dự trữ hàng hoá giữa các kỳ có biến động lớn cần phân bổ chi phí bán hàng cho số hàng còn lại cuối kỳ.
Trình tự chi phí bán hàng: Xem phụ lục số 7
1.2. Chi phí Quản lý Doanh nghiệp
Nội dung:
Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm nhiều khoản cụ thể, có nội dung, công dụng khác nhau bao gồm: Chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dự phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác, thuế....
Chứng từ kế toán sử dụng:
- Phiếu chi, uỷ nhiệm chi
Phiếu xuất kho, các hợp đồng dịch vụ và các chứng từ khác
Tài khoản sử dụng
TK 642 có 8 TK cấp hai:
TK 6421: Chi phí nhân viên quản lý
TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý
TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng
TK 6424: Chi phí khấu hao TSCĐ
TK 6425: Thuế, phí và lệ phí
TK 6426: Chi phí dự phòng
TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài
TK 6428: Chi phí bằng tiền khác
Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: Xem sơ đồ số 8
Kế toán xác định kết quả bán hàng
a. Nội dung
Kết quả kinh doanh là phần chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn của sản phẩm bán ra, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Các chủ doanh nghiệp quan tâm nhất đến thông tin về kết quả kinh doanh, để phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và có hướng đầu tư, sản xuất kinh doanh đúng và có hiệu quả cao. Do vậy, chủ doanh nghiệp thường đòi hỏi kế toán phải cung cấp những thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của từng loại sản phẩm, từng loại hoạt động, từng đơn vị phụ thuộc ...
Kết quả hoạt động = Doanh thu – Giá vốn - Chi phí - Chi phí kinh doanh thuần hàng bán bán hàng QLDN
Các tài khoản sử dụng
Để xác định kết quả kinh doanh, kế toán sử dụng TK 911” Xác định kết quả” và TK 421” Lãi chưa phân phối”
Cuối kỳ kinh doanh, kế toán dựa vào số liệu đã hạch toán trên các tài khoản liên quan : Tk 632, Tk 511, TK 641, Tk 642, Tk 1422. Tính toán kết chuyển sang TK 911
Trình tự kế toán xác định kết quả bán hàng
Xem sơ đồ số 9
IV. Các chỉ tiêu phân tích tình hình doanh thu bán hàng của doanh nghiệp
Doanh thu bán hàng là tổng số tiền thu được do việc bán hàng hoá, sản phẩm cung cấp lao vụ dịch vụ cho khách hàng.
Doanh thu thuần là phần còn lại của tổng doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu ( Hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán)
Doanh thu thuần= Tổng doanh thu- các khoản giảm trừ
Giá vốn hàng bán : trị giá mua vào của hàng hoá + chi phí thu mua
Lợi nhuận gộp =doanh thu thuần – giá vốn hàng bấn
Chi phí bán hàng: chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hoá
Chi phí quản lý doanh nghiêp: Chi phí phát sinh trong quá trình quản lý
Lợi nhuận thuần = lợi nhuận gộp – ( Chi phí bán hàng + Chi phí QLDN )
Phần thứ hai
Thực trạng về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty sản xuất và kinh doanh xe máy
I.Đặc điểm chung của công ty sản xuất và kinh doanh xe máy
Quá trình hình thành và phát triển của công ty sản xuất và kinh doanh xe máy
Những năm gần đây, nhu cầu đi lại của người dân nói chung đã tăng lên rất nhanh. Giao thông ...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online