Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By buff_archangel
#924901

Download miễn phí Đề án Vận dụng một số phương pháp thống kê phản ánh tình hình xuất khẩu thuỷ sản trong những năm qua 1995-2002

MỤC LỤC

Tiêu đề Trang

Lời Mở Đầu 1

A. Đánh giá chung về tình hình phát triển thuỷ sản nước ta trong những năm qua 3

1. Hiện nay ở nước ta đang có những thuận lợi cơ bản để phát triển một ngành thuỷ sản, đó là 4

2. Để phát triển thuỷ sản một cách bền vững có hiệu quả cao cũng cần nhận thức rõ những thách thức đang đặt ra, đó là 6

3. Công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá ngành thuỷ sản nước ta trong những năm qua 7

4. Kế hoạch phát triển của ngành thuỷ sản thời kỳ 2001 -2005 9

5. Nguồn nhân lực Việt Nam trong ngành thuỷ sản hiện nay 11

B. Tình hình xuất khẩu thuỷ sản nước ta trong những năm qua. 13

I. Vai trò cuả xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế 13

1. Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ công nghiệp hoá đất nước 14

2. Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế , thúc đẩy sản xuất phát triển. 14

3. Xuất khẩu có tác động tích cực đến việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống của nhân dân. 16

4. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta. 16

I. Tình hình sản xuất thuỷ sản trong nước. 16

1. Tình hình chung về xuất khẩu thuỷ sản. 16

2. Việc thực hiện chương trình xuất khẩu thuỷ sản. 20

3. Một số vấn đề trong sản xuất các mặt hàng thuỷ sản ở nước ta hiện nay. 22

4 . Những thuận lợi trong vấn đề xuất khẩu thuỷ sản 25

5 . Những khó khăn trong vấn đề xuất khẩu thuỷ sản 27

6 . Đôi điều về một doanh nghiệp nhà nước tham gia hoạt động kinh doanh xuất khẩu thuỷ sản đạt hiệu quả 29

7. Những bài học kinh nghiệm trong chế biến xuất khẩu thuỷ sản. 30

8. Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong xuất khẩu. 31

III . Thị trường xuất khẩu thế giới. 32

1 . Thị trường thuỷ sản thế giới và hướng mở rộng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam. 32

2. Thị trường Mỹ 35

3. Thị trường thuỷ sản EU 38

4. Những biện pháp đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá ở nước ngoài 39

C. Vận dụng một số phương pháp thống kê phản ánh tình hình xuất khẩu thuỷ sản trong những năm qua theo số liệu sau: 40

I. Dãy số thời gian. 41

1. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 41

2. Phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của tình hình xuất khẩu thuỷ sản trong những năm qua 45

3. Phân tích các thành phần tạo thành mức độ của dãy số thời gian. 50

II. Dự đoán (đến năm 2004) 54

1. Một số phương pháp dự đoán đơn giản. 54

2. Dự đoán dựa vào hàm xu thế và biến động thời vụ. 59

D . Giải pháp và định hướng xuất khẩu Thuỷ sản những năm tới 64

1. Những giải pháp cơ bản thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản. 64

2. Hệ thống quản lý chất lượng HACCP, an toàn vệ sinh thực phẩm - những biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu. 66

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng cách quản lí, đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó làm tăng tính cạnh tranh của hàng thuỷ sản Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. Đó là các doanh nghiệp đã chủ động làm tốt trong lĩnh vực này như Xí nghiệp chế biến hàng xuất khâủ Cầu Tre, Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Thái Tân, Xí nghiệp đông lạnh 8. Nông và ngư dân ở nhiều địa phương nhất là các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã mạnh dạn bỏ vốn hay vay vốn phát triển nuôi tôm, tạo nguồn nguyên liệu cho các cơ sở chế biến. Vì vậy có thể nói Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đã thổi thêm luồng sinh khí mới vào phong trào nuôi trồng thuỷ sản trong cả nước, tạo ra một khối lượng lớn nguyên liệu ổn định, đạt yêu cầu chất lượng để chế biến xuất khẩu.
Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, một lực lượng đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp, dự án trong nước và quốc tế đã được tập hợp nhằm phục vụ công tác xuất khẩu thuỷ sản, từ việc xây dựng các đề án, chương trình phát triển của địa phương đến qui hoạch , phát triển thị trường, sắp xếp đổi mới doanh nghiệ, đào tạo, hợp tác với nước ngoài. Chính sức mạnh tổng hợp này đã đem lại sự khởi sắc đáng mừng cho xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong những năm qua.
Tuy nhiên, nhìn lại việc thực hiện Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản càng thấy rõ những khó khăn bất cập trong công tác quản lí điều hành của Ban chỉ đạo chương trình ở cấp ngành cũng như các địa phương. Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản của các địa phương tuy đã được xây dựng nhưng nhìn chung bị hạn chế về chất lượng, lúng túng trong định hướng và cách làm. Nhiều địa phương chưa có qui hoạch chung về phát triển thuỷ sản cũng như qui hoạch cụ thể các vùng nuôi tôm và mạng lưới công nghiệp chế biến thuỷ sản, hay qui hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương tuy đã được thông qua nhưng không còn phù hợp với xu thế phát triển và cơ chế quản lí mới, năng lực xây dựng dự án còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển.
3. Một số vấn đề trong sản xuất các mặt hàng thuỷ sản ở nước ta hiện nay.
Đối với nước ta nông nghiệp chiếm một vai trò quan trọng, cho nên việc phát huy tiềm năng về lĩnh vực chế biến nông - thuỷ sản là điều kiện hiển nhiên của một nước đang phát triển với chủ trương công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
Đóng góp của Thuỷ sản so với Nông sản
Năm
1996
1997
1998
1999
% so với nông sản
42,3
38,2
39,7
39,2
Nhìn ở bảng trên ta thấy sự đóng góp của thuỷ sản so với nông sản hàng năm không phải là nhỏ. Song một điều đáng tiếc là cho đến nay các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu chủ yếu vẫn là các mặt hàng thô mới qua sơ chế nên giá trị không cao. Do đó vô hình chung mà chúng ta đã bỏ phí một lượng của cải vật chất tương đối lớn. Nguyên nhân tạo nên tình trạng trên thì rất nhiều nhưng chủ yếu là:
Không được đầu tư một cách thích đáng vào các nhà máy chế biến thuỷ sản.
Hệ thống máy móc của các nhà máy chế biến chủ yếu đã xuống cấp Đây là vấn đề tương đối bức bách bởi các thiết bị máy móc của các nhà máy chủ yếu từ thời bao cấp để lại. Các phân xưởng xây dựng đã lâu nay không còn phù hợp với sản xuất, cụ thể là không còn phù hợp về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thế nhưng cũng có một số nhà máy năng động, kịp thời xây dựng và mua trang thiết bi mới, đồng thời nâng cấp các phân xưởng, áp dụng các tiêu chuẩn về vệ sinh như: GMP (thực hành sản xuất tốt) HACCP(hệ thống phân tích tại điểm điểm kiểm soát tơí hạn) hay SSOP (tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm) nhưng nhìn chung vẫn còn rất rời rạc. Trong khi đó khách hàng nước ngoài chủ yếu đến với những nhà máy đã được chứng nhận về tiêu chuẩn vệ sinh quốc tế.
Một thực tế đang diễn ra là các doanh nghiệp thiếu tính đoàn kết trong sản xuất và kinh doanh, làm ăn theo kiểu chụp giật, từ đó ảnh hưởng mạnh đến uy tín của ngành thuỷ sản Việt Nam . Chính vì vậy, các ngành, các cấp có chức năng cần có biện pháp nghiêm khắc để xử lí những trường hợp cố tình làm ăn chụp giật kiểu trên.
Thêm vào đó tình trạng: “cá lớn nuốt cá bé ’’ những doanh nghiệp lớn có uy tín, được đầu tư, được cấp chứng chỉ quốc tế về vệ sinh, rõ ràng đơn đặt hàng phải nhiều, nhiều khi không đủ cung cấp về số lượng và chủng loại vì vùng biển Việt Nam là vùng biển nhiệt đới, nên nguyên liệu dù đa dạng song không đồng đều và không ổn định, thành ra các nhà máy không đáp ứng nổi số lượng mà khách hàng yêu cầu, vì uy tín lại không được từ chối, nên chấp nhận và sau đó đi đến các xí nghiệp nhỏ đặt hàng. Do đó các doanh nghiệp lớn o ép về giá cả, chất lượng đối với các xí nghiệp nhỏ. Nếu
không gia công thì các xí nghiệp này lấy gì trả lương cho công nhân, cho các chi phí khác như hao mòn nhà cửa, máy móc thiết bị. Vì vậy , chúng ta phải tạo ra một khối thống nhất về hành động ở các nhà máy chế biến.
Hiện nay, nước ta đã đứng thứ 29 trên thế giới về xuất khẩu thuỷ sản. Nhất là năm 1998 ngành thuỷ sản Việt Nam đã làm được một bước đột phá, đó là thâm nhập vào thị trường Mỹ. Đây không những là một thị trường rộng lớn mà còn hào phóng và nhiều tiềm năng. Hơn nữa vị trí của các mặt hàng chế biến thuỷ sản trong đời sống hiện nay càng ngày càng được nâng lên, rất phù hợp với xu hướng ẩm thực chung. Đó là giảm tiêu dùng các thực phẩm chứa nhiều chất béo, tăng thực phẩm chứa nhiều chất đạm . Hàng thuỷ sảnViệt Nam được nhập khẩu trực tiếp vào Mỹ, Châu Âu (9,8 và 11,3% ) điều đó nói lên sự nỗ lực của bộ, ngành thuỷ sản và các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trong những năm gần đây. Trong tương lai chúng ta có quyền tin tưởng rằng ngành thuỷ sản Việt Nam sẽ là ngành mũi nhọn thực sự, vững vàng thực sự trong mọi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt , đồng thời là ngành tiên phong của đất nước trong quá trình hội nhập, giao lưu theo xu hướng chung “ toàn cầu hoá “ nền kinh tế thế giới.
4 . Những thuận lợi trong vấn đề xuất khẩu thuỷ sản
Có thể nói chưa bao giờ xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam lại gặp khó khăn như trong năm 2002. Trước hết, đó là việc Liên minh châu Âu (EU) tăng cường kiểm tra dư lượng kháng sinh 100% lô hàng tôm nhập khẩu, khiến một loạt các thị trường khác như Mỹ, Ca-na -đa và Nhật Bản cũng áp dụng quy định tương tự. Tiếp đến, tại thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ, Hiệp hội các chủ trại cá nheo Mỹ (CFA) kiện các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam bán phá giá.Tuy nhiên xuất khẩu thuỷ sản năm qua vẫn tăng mạnh cả về lượng và chất, đạt hơn 2 tỷ USD -tăng 2 lần trong vòng 3 năm .
Nếu xuất khẩu thuỷ sản trong nửa cuối năm 2002 cứ như những tháng đầu năm, thì ngay cả những người lạc quan nhất cũng không dám đoán sẽ hoàn thành mục tiêu 2 tỷUSD. Sáu tháng đầu năm các doanh nghiệp thuỷ sản mới xuất khẩu được 845 triệuUSD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2001. Điều đó có nghĩa để hoàn thành kế hoạch năm, mỗi tháng còn lại phải xuất khẩu 195-200 triệuUSD. Thế nhưng, nh
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online