Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kunhocbun_bmt162
#924897

Download miễn phí Đề án Dự báo nhu cầu điện năng của Việt Nam đến năm 2010

MỤC LỤC

Chương I:Cầu và cơ sở dự báo cầu về điện

1.Phạm trù cầu và nhân tố ảnh hưởng tới cầu

1.1Cầu

1.2Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu

2.Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu về điện

3.Cơ sở dự báo cầu về điện

3.1.Dự báo và vai trò của dự báo

3.2Phương pháp luận dự báo cầu về điện lực Việt Nam

Chương II:Dự báo cầu về điện

1.Cơ sở lựa chọn phương pháp dự báo

2.Tiến hành dự báo bằng mô hình san mũ xu thế

3.Tiến hành dự báo bằng mô hình hồi qui tương quan bội

 Chương III:Đánh giá kết quả dự báo và kiến nghị giải pháp

1.Đánh giá kết quả dự báo

2Thực trạng điện lực Việt Nam

3.Giải pháp

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng mua của người tiêu dùng.Khi thu nhập tăng lên thì người tiêu dùng cầu nhiều hàng hoá hơn và ngược lại.Tuy nhiên phạu thuồc vào từng loại hàng hoá cụ thể mà mức độ thay đổi cầu sẽ khác nhau.Những hàng hoá có cầu tăng lên khi thu nhập tăng lên được gọi là các hàng hoá thông thường .Còn các hàng hoá mà cầu giảm đi khi thu nhập tăng lên được gọi là hàng hoá thứ cấp.
Giá cả của các loại hàng hoá liên quan Cầu đối với hàng hoá không chỉ phụ thuộc vào giá của bản thân hàng hoá .Nó còn phụ thuộc vào giá của hàng hoá liên quan.Các hàng hoá liên quan chia làm 2 loại:hàng hoá thay thế và hàng hoá bổ sung.Khi giá của một loại hàng thay đổi thì cầu đối với loại hàng hoá thay thế nó sẽ tăng lên.Đối với hàng hoá bổ sung khi giá của một hàng hoá tăng lên thì cầu đối với hàng hoá bổ sung kia sẽ giảm đi.
Dân số:Dân số càng cao thì cầu về hàng hoá hay dịch vụ càng lớn.
Thị hiếu:thị hiếu có ảnh hưởng lớn dến cầu của người tiêu dùng;thị hiếu là sở thích hay sự ưu tiên của người tiêu dùng đối với hàng hoá hay dịch vụ.Thí dụ người tiêu dùng ở Việt Nam chưa quen dùng dầu thực vật do vậy cầu đối với dầu thực vật còn thấp.Không thể quan sát trực tiếp thị hiếu được.Các nhà kinh tế thường giả định rằng thị hiếu không thay đổi hay thay đổi rất chậm và thị hiếu độc lập với các yếu tố khác của cầu.
Các kỳ vọng:Cầu đối với hàng hoá hay dịch vụ sẽ thay đổi phụ thuộc vào các kì vọng của người tiêu dùng.Nừu người tiêu dùng hy vọng rằng giá cả của hàng hoá nào đó sẽ giảm xuống trong tương lai thì cầu hiện tại đối với hàng hoá của họ sẽ giảm xuống và ngược lại…Các kỳ vọng cũng có thể về thu nhập ,về thị hiếu, về số lượng người tiêu dùng…đều tác động đến cầu đối với hàng hoá và dịch vụ.
Như vậy,các yếu tố các định cầu có thể tóm tắt ngắn gọn dưới dàng toán học như sau:
QXD t = f(PX.T ; YT ,PT.R;N,T,E)
Trong đó:
QX Dt : lượng cầu đối với hàng hoá X trong thời gian t .
PX.T :giá hàng hoá X trong thời gian t.
YT: thu nhập của người tiêu dùng trong thời gian t
PR,T:giá của các hàng hoá có liên quan trong thời gian t.
N:Dân số (hay số người tiêu dùng)
T: Thị hiếu của người tiêu dùng.
E: các kì vọng.
2. Các nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng điện
Tổng sản phẩm quốc nội(GDP):nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển.GDP ngày càng tăng nâng mức tích luỹ nội bộ của nền kinh tế từ mức không đáng kể lên đến 29% vào nam 2001.Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành dịch vụ trong GDP tăng lên đến 40%.Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt,tỷ lệ hộ cùng kiệt giảm xuống còn 11%.Song những thành tưụ tiến bộ về kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua chưa đủ để vượt qua được tình trạng nước cùng kiệt và kém phát triển, chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước.Trình độ phát triển kinh tế của nước ta còn thấp xa so với mức trung bình của thế giới, và kém nhiều nước xung quanh .Sức cạnh tranh còn yếu, tích luỹ nội bộ và sức mua trong nước còn thấp.đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng núi, vùng sâu , vùng thường xuyên bị thiên tai…Tóm lại,sự phát triển kinh tế ảnh hưởng rất lớn tới nhu cầu sử dụng điện .
Dân số: Khối lượng điện phụ thuộc vào dân số(khách hàng).Việt Nam là một nước dân số đông trong khu vực và trên thế giới,có tỷ lệ tăng trưởng dân số với mức thấp nhất trong 10 năm vừa qua là 1.35%(mỗi năm tăng thêm 1 triệu người),nếu với tốc độ tăng trưởng dân số như ở mức thấp nhất trong 10 năm vừa qua thì đến năm 2010 dân số Việt Nam sẽ khoảng 90 triêu dân-vượt hơn 11 triệu dân so với thời điểm hiện tại.Như vậy, tăng trưởng dân số sẽ tạo đà phát triển nhu cầu sử dụng điện ở nước ta.
Mạng lưới cung cấp điện:yếu tố này tác động mạnh tới nhu cầu của người tiêu dùng được đáp ứng.Hiện nay,tổng công ty điện lực Việt Nam tuy đã tạo được thế chủ động,đảm bảo cung cấp điện đầy đủ cho nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.Song đó mới chỉ là một bộ phận dân cư,còn rất nhiều dân cư ở các vùng nông thôn ,vùng sâu vùng xa,vùng hải đảo đang rất thiếu thốn về điện.Do vậy việc tăng cường mạng lưới cung cấp điện là một nhân tố quan trọng trong việc tăng cầu tiêu thụ điện ở nước ta.
Khoa học công nghệ:Sự phát triển của khoa học công nghệ trong những năm gần đây cho phép chúng ta khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới như năng lượng nguyên tử,năng lượng mặt trời, năng lượng gió …Do đó nhu cầu về điện dân dụng cũng như nhu dầu về điện công nghiệp của nước ta không ngừng được tăng lên.Bên cạnh đó sự phát triển của khoa học công nghệ thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển đặc biệt là các ngành công nghiệp điện tử ,máy móc thiết bị...Việc cung cấp điện cho các ngành này la 1 trong những yếu tố quyết định.Do vậy khoa học công nghệ có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cầu về điện lực của Việt Nam.
Mở cửa hội nhập quốc tế: trong những năm tới , thị trường điện năng cũng sẽ bị chia sẻ bởi nhiều nhà cung cấp trong và ngoài nứơc.Nhưng chúng ta với cơ hội của người đi trước , với lợi thế sẵn có về tổ chức mạng lưới cung cấp điện,ngành điện năng Việt Nam sẽ có ưu thế vượt trội về khai thác nhu cầu sử dụng điện năng.
Tóm lại những yếu tố đươnc đề cập trên là những yếu tố cơ bản chính yếu có tác động ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu sủ dụng điện,ngoài ra còn rât nhiều các yếu tố khác kết hợp đan xen với nhau tác động ảnh hưởng đến cầu về điện của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.Việc phân tích các yếu tố này sẽ giúp ngành điện Việt Nam không những hoàn thành bước đầu của công việc dự báo mà còn đánh giá tầm quan trọng trong tương lai của các yếu tố có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến sự phát triển trong tương lai của Ngành điện Việt Nam.
3. Cơ sở dự báo cầu về điện
3.1. Dự báo và vai trò của dự báo
Dự báo là sự tiên đoán có căn cứ khoa học , mang tính chất xác suất về mức độ ,nội dung, các mối quan hệ,trạng thái , xu hướng phát triển của đối tượng nghiên cứu hay về cách thức và thời hạn đạt được các mục tiêu nhất điịnh đã đề ra trong tương lai.
Từ cổ xưa dự báo đã được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mang nặng màu sắc thần bí tôn giáo,thể hiện ở các câu tiên tri , lời bói toán.Suốt nhiều thế kỷ trước dự báo không được vận dụng một cách khoa học vạ không có tính tích cực , bởi vì đây là thời kỳ lý thuyết tôn giáo không tưởng và triết học duy tâm chiếm vai trò thống trị trong tư duy nhận thức thế giới.Đến thế kỷ XVI,XVII khi các môn khoa học tự nhiên như toán học , vật lý học, hoá học và thiên văn học đã phát triển , các dự báo có tính khoa học mới dần dần xuất hiện.Học thuyết của C.Mác đã mở ra khả năng mới về sự tiên đoán có tính khoa học về các hình thái kinh tế –xã hội.Mác và Ăng –ghen là người đầu tiên đề ra và giải thích một cách sâu sắc rằng mâu thuẫn chính là động lực phát triển của mọi hình thái kinh tế – xã hội và sự tất yếu khách quan của vi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement